Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam AMD zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných AMD zariadení 1207 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

2708 Poznámka: 2 8751H 87C51 87C521
87C52T2 87C541 Am25FL005D (ISP) Poznámka: 138 Am25FL005D [SO8] Poznámka: 5645
Am25FL010D (ISP) Poznámka: 138 Am25FL010D [SO8] Poznámka: 5645 Am25FL020D (ISP) Poznámka: 138 Am25FL020D [SO8] Poznámka: 5645
Am2708 Poznámka: 2 Am27128 Am27128A Am27128A [PLCC32] Poznámka: 59
Am2716 Am2716B Am2716B [LCC32] Poznámka: 561 Am27256
Am27256 [PLCC32] Poznámka: 59 Am27256HV Am2732 Am2732A
Am2732B Am2732B [LCC32] Poznámka: 561 Am27512 Am27512 [PLCC32] Poznámka: 59
Am27512HV Am2764 Am2764A Am2764A [PLCC32] Poznámka: 59
Am27C010 Am27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 Am27C020 Am27C020 [PLCC32] Poznámka: 59
Am27C040 Am27C040 [PLCC32] Poznámka: 59 Am27C080 Am27C080 [PLCC32] Poznámka: 59
Am27C100 Am27C1024 Am27C1024 [PLCC44] Poznámka: 67 Am27C128
Am27C128 [PLCC32] Poznámka: 59 Am27C191C Am27C191C [LCC28] Poznámka: 633 Am27C191C [PLCC28] Poznámka: 48
Am27C2048 Am27C2048 [PLCC44] Poznámka: 67 Am27C256 Am27C256 [PLCC32] Poznámka: 59
Am27C291C Am27C400 Am27C400 [PLCC44] Poznámka: 67 Am27C4096
Am27C4096 [PLCC44] Poznámka: 67 Am27C512 Am27C512 [PLCC32] Poznámka: 59 Am27C512L
Am27C512L [PLCC32] Poznámka: 59 Am27C64 Am27C64 [LCC32] Poznámka: 561 Am27C64 [PLCC32] Poznámka: 59
Am27C800 Am27C800 [PLCC44] Poznámka: 67 Am27H010 Am27H010 [PLCC32] Poznámka: 59
Am27H256 Am27H256 [PLCC32] Poznámka: 59 Am27HB010 Am27HB010 [PLCC32] Poznámka: 59
Am27LV010 Am27LV010 [PLCC32] Poznámka: 59 Am27LV010 [TSOP32] Poznámka: 655 Am27LV010B
Am27LV010B [PLCC32] Poznámka: 59 Am27LV010B [TSOP32] Poznámka: 655 Am27LV020 Am27LV020 [PLCC32] Poznámka: 59
Am27LV020 [TSOP32] Poznámka: 655 Am27LV020B Am27LV020B [PLCC32] Poznámka: 59 Am27LV020B [TSOP32] Poznámka: 655
Am27P256 Am27S12 Am27S13 Am27S13 [PLCC20] Poznámka: 47
Am27S18 Am27S180 Am27S181 Am27S181 [PLCC28] Poznámka: 48
Am27S184 Am27S185 Am27S19 Am27S19 [PLCC20] Poznámka: 47
Am27S190 Am27S191 Am27S191 [PLCC28] Poznámka: 48 Am27S20
Am27S21 Am27S21 [PLCC20] Poznámka: 47 Am27S28 Am27S280
Am27S281 Am27S29 Am27S290 Am27S291
Am27S31 Am27S32 Am27S33 Am27S33 [PLCC20] Poznámka: 47
Am27S40 Am27S41 Am27S43 Am27S43 [PLCC32] Poznámka: 59
Am27S45 Am27S45 [PLCC32] Poznámka: 59 Am27S49 Am2817A
Am2864AE Am2864B Am2864BE Am28F010
Am28F010 [PLCC32] Poznámka: 1399 Am28F010 [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am28F010 [TSOP32] Poznámka: 1414 Am28F010A
Am28F010A [PLCC32] Poznámka: 1399 Am28F010A [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am28F010A [TSOP32] Poznámka: 1414 Am28F020
Am28F020 [PLCC32] Poznámka: 1399 Am28F020 [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am28F020 [TSOP32] Poznámka: 1414 Am28F020A
Am28F020A [PLCC32] Poznámka: 1399 Am28F020A [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am28F020A [TSOP32] Poznámka: 1414 Am28F256
Am28F256 [PLCC32] Poznámka: 1399 Am28F256 [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am28F256 [TSOP32] Poznámka: 1414 Am28F256A
Am28F256A [PLCC32] Poznámka: 1399 Am28F256A [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am28F256A [TSOP32] Poznámka: 1414 Am28F512
Am28F512 [PLCC32] Poznámka: 1399 Am28F512 [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am28F512 [TSOP32] Poznámka: 1414 Am28F512A
Am28F512A [PLCC32] Poznámka: 1399 Am28F512A [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am28F512A [TSOP32] Poznámka: 1414 AM29BDD160GB [PQFP80] Poznámka: 792
AM29BDD160GT [PQFP80] Poznámka: 792 Am29BDS128HxxV [FBGA80] Poznámka: 823 Am29BDS640GBx3 [FBGA80] Poznámka: 826 Am29BDS640GBx4 [FBGA80] Poznámka: 826
Am29BDS640GBx8 [FBGA80] Poznámka: 826 Am29BDS640GBx9 [FBGA80] Poznámka: 826 Am29BDS640GTx3 [FBGA80] Poznámka: 826 Am29BDS640GTx4 [FBGA80] Poznámka: 826
Am29BDS640GTx8 [FBGA80] Poznámka: 826 Am29BDS640GTx9 [FBGA80] Poznámka: 826 Am29BDS640HxxVM [FBGA64] Poznámka: 825 Am29BDS643GTxxVA [FBGA44] Poznámka: 723
Am29BL162CB [SSOP56] Poznámka: 74 Am29BL802CB [SSOP56] Poznámka: 74 Am29DL161DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL161DBxxPC [BGA64] Poznámka: 922
Am29DL161DBxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959 Am29DL161DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL161DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL161DTxxPC [BGA64] Poznámka: 922
Am29DL161DTxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959 Am29DL161DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL162CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL162CBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29DL162CT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL162CTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL162DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL162DBxxPC [BGA64] Poznámka: 922
Am29DL162DBxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959 Am29DL162DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL162DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL162DTxxPC [BGA64] Poznámka: 922
Am29DL162DTxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959 Am29DL162DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL163CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL163CBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29DL163CT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL163CTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL163DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL163DBxxPC [BGA64] Poznámka: 922
Am29DL163DBxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959 Am29DL163DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL163DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL163DTxxPC [BGA64] Poznámka: 922
Am29DL163DTxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959 Am29DL163DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL164CBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29DL164CTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29DL164DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL164DBxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL164DBxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959 Am29DL164DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29DL164DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL164DTxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL164DTxxVR [VFBGA48] Poznámka: 959 Am29DL164DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29DL320GB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL320GBxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL320GBxxWD [FBGA63] Poznámka: 999 Am29DL320GBxxWM [FBGA48] Poznámka: 839
Am29DL320GT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL320GTxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL320GTxxWD [FBGA63] Poznámka: 999 Am29DL320GTxxWM [FBGA48] Poznámka: 839
Am29DL321CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL321CT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL322CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL322CT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL322DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL322DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL322GB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL322GBxxPC [BGA64] Poznámka: 922
Am29DL322GT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL322GTxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL323CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL323CT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL323DB [FBGA63] Poznámka: 999 Am29DL323DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL323DT [FBGA63] Poznámka: 999 Am29DL323DT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL323GB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL323GBxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL323GBxxWD [FBGA63] Poznámka: 999 Am29DL323GT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL323GTxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL323GTxxWD [FBGA63] Poznámka: 999 Am29DL324CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL324CT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL324DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL324DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL324GB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL324GBxxPC [BGA64] Poznámka: 922
Am29DL324GT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL324GTxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL400BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29DL400BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29DL400BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL400BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29DL400BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29DL400BT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DL640D [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL640G [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL640GxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29DL640GxxWH [FBGA63] Poznámka: 3081
Am29DL640H [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL640HxxWH [FBGA63] Poznámka: 3081 Am29DL642GxxMD [FBGA63] Poznámka: 831 Am29DL800BB [FBGA48] Poznámka: 536
Am29DL800BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29DL800BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29DL800BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DL800BT [FBGA48] Poznámka: 536
Am29DL800BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29DL800BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29DL800BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DS163DBxxxWA [FBGA48] Poznámka: 959
Am29DS163DTxxxWA [FBGA48] Poznámka: 959 Am29DS323DBxxxE [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29DS323DBxxxWM [FBGA48] Poznámka: 839 Am29DS323DTxxxE [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29DS323DTxxxWM [FBGA48] Poznámka: 839 Am29F002B Am29F002B [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F002B [TSOP32] Poznámka: 1414
Am29F002BB Am29F002BB [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F002BB [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29F002BT
Am29F002BT [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F002BT [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29F002NB Am29F002NB [PLCC32] Poznámka: 1399
Am29F002NB [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29F002NBB Am29F002NBB [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F002NBB [TSOP32] Poznámka: 1415
Am29F002NBT Am29F002NBT [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F002NBT [TSOP32] Poznámka: 1415 Am29F002NT
Am29F002NT [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F002NT [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29F002T Am29F002T [PLCC32] Poznámka: 1399
Am29F002T [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29F004BB [PLCC32] Poznámka: 1384 Am29F004BT [PLCC32] Poznámka: 1384 Am29F010
Am29F010 [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29F010 [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am29F010 [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29F010A [PLCC32] Poznámka: 1399
Am29F010A [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am29F010A [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29F010B Am29F010B [PLCC32] Poznámka: 1399
Am29F010B [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am29F010B [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29F016 [PSOP44] Poznámka: 1357 Am29F016 [R-TSOP48] Poznámka: 1354
Am29F016 [TSOP48] Poznámka: 1350 Am29F016B [PSOP44] Poznámka: 1357 Am29F016B [R-TSOP40] Poznámka: 1374 Am29F016B [R-TSOP48] Poznámka: 1354
Am29F016B [TSOP40] Poznámka: 1369 Am29F016B [TSOP48] Poznámka: 1350 Am29F016D [PSOP44] Poznámka: 1357 Am29F016D [R-TSOP40] Poznámka: 1374
Am29F016D [R-TSOP48] Poznámka: 1354 Am29F016D [TSOP40] Poznámka: 1369 Am29F016D [TSOP48] Poznámka: 1350 Am29F017B [R-TSOP48] Poznámka: 1354
Am29F017B [TSOP48] Poznámka: 1350 Am29F017D [R-TSOP40] Poznámka: 1374 Am29F017D [R-TSOP48] Poznámka: 1354 Am29F017D [TSOP40] Poznámka: 1369
Am29F017D [TSOP48] Poznámka: 1350 Am29F032B [PSOP44] Poznámka: 1357 Am29F032B [R-TSOP40] Poznámka: 1374 Am29F032B [TSOP40] Poznámka: 1369
Am29F040 Am29F040 [PLCC32] Poznámka: 1384 Am29F040 [TSOP32] Poznámka: 1381 Am29F040B
Am29F040B [PLCC32] Poznámka: 1384 Am29F040B [R-TSOP32] Poznámka: 1383 Am29F040B [TSOP32] Poznámka: 1381 Am29F080 [PSOP44] Poznámka: 1357
Am29F080 [R-TSOP40] Poznámka: 1374 Am29F080 [TSOP40] Poznámka: 1369 Am29F080B [PSOP44] Poznámka: 1357 Am29F080B [R-TSOP40] Poznámka: 1374
Am29F080B [TSOP40] Poznámka: 1369 Am29F100B [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F100B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F100B [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29F100T [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F100T [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F100T [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F160DB [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29F160DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F160DT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F160DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F200AB [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F200AB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F200AB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F200AT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F200AT [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29F200AT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F200B [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F200B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F200B [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29F200BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F200BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F200BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F200BT [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F200BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F200BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F200T [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F200T [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29F200T [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F400AB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F400AB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F400AB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29F400AT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F400AT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F400AT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F400B [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F400B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F400B [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F400BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F400BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29F400BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F400BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F400BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F400BT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29F400T [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F400T [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F400T [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F800B [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F800B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F800B [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F800BB [FBGA48] Poznámka: 536 Am29F800BB [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F800BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F800BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F800BT [FBGA48] Poznámka: 536 Am29F800BT [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F800BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29F800BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F800T [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F800T [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29F800T [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV001BB [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29LV001BB [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am29LV001BB [TSOP32] Poznámka: 1414
Am29LV001BT [PLCC32] Poznámka: 1399 Am29LV001BT [R-TSOP32] Poznámka: 1415 Am29LV001BT [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29LV002B [R-TSOP40] Poznámka: 1373
Am29LV002B [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV002BB [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV002BB [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV002BT [R-TSOP40] Poznámka: 1373
Am29LV002BT [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV002T [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV002T [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV004B [R-TSOP40] Poznámka: 1373
Am29LV004B [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV004BB [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV004BB [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV004BT [R-TSOP40] Poznámka: 1373
Am29LV004BT [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV004T [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV004T [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV008B [R-TSOP40] Poznámka: 1373
Am29LV008B [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV008BB [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV008BB [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV008BT [R-TSOP40] Poznámka: 1373
Am29LV008BT [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV008T [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV008T [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV010B [PLCC32] Poznámka: 1399
Am29LV010B [TSOP32] Poznámka: 1414 Am29LV017B [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV017B [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV017BxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29LV017D [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV017D [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV017DxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29LV017M [R-TSOP40] Poznámka: 1373
Am29LV017M [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV017MxxWA [FBGA48] Poznámka: 959 Am29LV033C [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV033C [TSOP40] Poznámka: 1368
Am29LV040B [PLCC32] Poznámka: 1384 Am29LV040B [R-TSOP32] Poznámka: 1383 Am29LV040B [TSOP32] Poznámka: 1381 Am29LV065DU [R-TSOP48] Poznámka: 1353
Am29LV065DU [TSOP48] Poznámka: 1349 Am29LV065DUxxxWH [FBGA63] Poznámka: 830 Am29LV065MU [R-TSOP48] Poznámka: 1353 Am29LV065MU [TSOP48] Poznámka: 1349
Am29LV081 [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV081 [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV081B [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV081B [TSOP40] Poznámka: 1368
Am29LV116BB [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV116BB [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV116BT [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV116BT [TSOP40] Poznámka: 1368
Am29LV116DB [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV116DB [TSOP40] Poznámka: 1368 Am29LV116DT [R-TSOP40] Poznámka: 1373 Am29LV116DT [TSOP40] Poznámka: 1368
Am29LV128MH [FBGA64] Poznámka: 938 Am29LV128MH [TSOP56] Poznámka: 3079 Am29LV128ML [FBGA64] Poznámka: 938 Am29LV128ML [TSOP56] Poznámka: 3079
Am29LV160BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV160BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV160BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160BBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29LV160BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV160BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV160BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160BTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29LV160DB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV160DB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV160DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29LV160DT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV160DT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV160DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29LV160MB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV160MB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160MBxxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29LV160MBxxxWA [FBGA48] Poznámka: 959
Am29LV160MT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV160MT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160MTxxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29LV160MTxxxWA [FBGA48] Poznámka: 959
Am29LV200B [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV200B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV200B [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV200BB [FBGA48] Poznámka: 959
Am29LV200BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV200BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV200BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV200BT [FBGA48] Poznámka: 959
Am29LV200BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV200BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV200BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV200T [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV200T [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV200T [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV256MH [FBGA64] Poznámka: 1021 Am29LV256MH [TSOP56] Poznámka: 3079
Am29LV256ML [FBGA64] Poznámka: 1021 Am29LV256ML [TSOP56] Poznámka: 3079 Am29LV320DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV320DBxxWM [FBGA48] Poznámka: 839
Am29LV320DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV320DTxxWM [FBGA48] Poznámka: 839 Am29LV320MB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV320MBxxxPC [BGA64] Poznámka: 922
Am29LV320MBxxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29LV320MH [FBGA64] Poznámka: 938 Am29LV320MH [TSOP56] Poznámka: 3079 Am29LV320ML [FBGA64] Poznámka: 938
Am29LV320ML [TSOP56] Poznámka: 3079 Am29LV320MT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV320MTxxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29LV320MTxxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29LV400B [FBGA48] Poznámka: 763 Am29LV400B [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV400B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV400B [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29LV400BB [FBGA48] Poznámka: 959 Am29LV400BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV400BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV400BB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29LV400BT [FBGA48] Poznámka: 959 Am29LV400BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV400BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV400BT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29LV400T [FBGA48] Poznámka: 763 Am29LV400T [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV400T [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV400T [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29LV640DUxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29LV640DUxxWH [FBGA63] Poznámka: 3081 Am29LV640GUxxPC [BGA64] Poznámka: 933 Am29LV640MB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29LV640MBxxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29LV640MH [FBGA64] Poznámka: 938 Am29LV640MH [TSOP56] Poznámka: 3079 Am29LV640ML [FBGA64] Poznámka: 938
Am29LV640ML [TSOP56] Poznámka: 3079 Am29LV640MT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV640MTxxxPC [BGA64] Poznámka: 922 Am29LV640MU [FBGA63] Poznámka: 3081
Am29LV640MU [FBGA64] Poznámka: 922 Am29LV641DH [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV641DH [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV641DL [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29LV641DL [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV641GH [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV641GH [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV641GHxxPC [BGA64] Poznámka: 933
Am29LV641GL [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV641GL [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV641GLxxPC [BGA64] Poznámka: 933 Am29LV641MH [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29LV641MH [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV641ML [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV641ML [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV652DUxxxMA [FBGA63] Poznámka: 831
Am29LV800B [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV800B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV800B [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800BB [FBGA48] Poznámka: 536
Am29LV800BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV800BB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV800BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800BT [FBGA48] Poznámka: 536
Am29LV800BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV800BT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV800BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800DB [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV800DB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV800DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800DBxxWB [FBGA48] Poznámka: 536 Am29LV800DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 959
Am29LV800DT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV800DT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV800DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800DTxxWB [FBGA48] Poznámka: 536
Am29LV800DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 959 Am29LV800T [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV800T [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29LV800T [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29N323DTxxxWK [FBGA47] Poznámka: 818 AM29N643HTxxxVA [FBGA44] Poznámka: 723 Am29PDL127HxxVK [FBGA80] Poznámka: 832 Am29PDL129HxxVK [FBGA80] Poznámka: 833
Am29PDL640GxxWH [FBGA63] Poznámka: 3081 Am29PDL640GxxWS [FBGA80] Poznámka: 830 Am29PDS322DBxxWM [FBGA48] Poznámka: 839 Am29PDS322DTxxWM [FBGA48] Poznámka: 839
Am29PL160CB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29PL160CB [R-PSOP44] Poznámka: 1360 Am29PL160CB [TSOP48] Poznámka: 1348 Am29PL320DB [FBGA84] (x16) Poznámka: 1283
Am29PL320DT [FBGA84] (x16) Poznámka: 1283 Am29SL160CB [FBGA48] Poznámka: 983 Am29SL160CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL160CT [FBGA48] Poznámka: 983
Am29SL160CT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL400CB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL400CT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL400DBxxWA [FBGA48] Poznámka: 959
Am29SL400DTxxWA [FBGA48] Poznámka: 959 Am29SL800CB [FBGA48] Poznámka: 536 Am29SL800CB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29SL800CB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29SL800CT [FBGA48] Poznámka: 536 Am29SL800CT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29SL800CT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL800DB [R-TSOP48] Poznámka: 1352
Am29SL800DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL800DBxxVG [FBGA48] Poznámka: 622 Am29SL800DBxxWA [FBGA48] Poznámka: 959 Am29SL800DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29SL800DT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 Am29SL800DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29SL800DTxxVG [FBGA48] Poznámka: 622 Am29SL800DTxxVU [FBGA48] Poznámka: 959
Am29SL800DTxxWA [FBGA48] Poznámka: 959 Am29SL800DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 AM30LV0064DJ40E2 [TSOP44] Poznámka: 149 AM30LV0064DJ40WG [FBGA40] Poznámka: 6361
Am41DL1614DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am41DL1614DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am41DL1624DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am41DL1624DT [FBGA69] Poznámka: 514
Am41DL1634DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am41DL1634DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am41DL1644DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am41DL1644DT [FBGA69] Poznámka: 514
Am41DL3208GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3208GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3224GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3224GT [FBGA73] Poznámka: 513
Am41DL3228GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3228GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3234GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3234GT [FBGA73] Poznámka: 513
Am41DL3238GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3238GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3244GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3244GT [FBGA73] Poznámka: 513
Am41DL3248GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL3248GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL6408G [FBGA73] Poznámka: 513 Am41DL6408H [FBGA73] Poznámka: 513
Am41LV3204MB [FBGA69] Poznámka: 604 Am41LV3204MT [FBGA69] Poznámka: 604 Am42DL1612DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1612DT [FBGA69] Poznámka: 514
Am42DL1614DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1614DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1622DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1622DT [FBGA69] Poznámka: 514
Am42DL1624DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1624DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1632DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1632DT [FBGA69] Poznámka: 514
Am42DL1634DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1634DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1642DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1642DT [FBGA69] Poznámka: 514
Am42DL1644DB [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL1644DT [FBGA69] Poznámka: 514 Am42DL3224GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3224GT [FBGA73] Poznámka: 513
Am42DL3228GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3228GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3234GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3234GT [FBGA73] Poznámka: 513
Am42DL3238GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3238GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3244GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3244GT [FBGA73] Poznámka: 513
Am42DL3248GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL3248GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL6402G [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL6404G [FBGA73] Poznámka: 513
Am42DL640AG [FBGA73] Poznámka: 513 Am42DL640AH [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL3208GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL3208GT [FBGA73] Poznámka: 513
Am45DL3228GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL3228GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL3238GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL3238GT [FBGA73] Poznámka: 513
Am45DL3248GB [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL3248GT [FBGA73] Poznámka: 513 Am45DL6408G [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL320BGB [FBGA73] Poznámka: 513
Am49DL320BGT [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL322BGB [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL322BGT [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL323BGB [FBGA73] Poznámka: 513
Am49DL323BGT [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL324BGB [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL324BGT [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL6408H [FBGA73] Poznámka: 513
Am49DL640AG [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL640AH [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL640BG [FBGA73] Poznámka: 513 Am49DL640BH [FBGA73] Poznámka: 513
Am49PDL127BH [FBGA73] Poznámka: 513 Am50DL128BG [FBGA73] Poznámka: 513 Am50DL128BH [FBGA73] Poznámka: 513 Am8048
Am8049 Am9708 Poznámka: 2 Am9716 Am9732
Am9732A Am9764 AmPAL16H8 AmPAL16H8 [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16H8A AmPAL16H8A [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16H8L AmPAL16H8L [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16HD8 AmPAL16HD8 [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16HD8A AmPAL16HD8A [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16HD8L AmPAL16HD8L [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16L8 AmPAL16L8 [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16L8A AmPAL16L8A [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16L8AL AmPAL16L8AL [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16L8B AmPAL16L8B [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16L8L AmPAL16L8L [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16L8Q AmPAL16L8Q [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16LD8 AmPAL16LD8 [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16LD8A AmPAL16LD8A [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16LD8L AmPAL16LD8L [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16R4 AmPAL16R4 [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16R4A AmPAL16R4A [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16R4AL AmPAL16R4AL [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16R4B AmPAL16R4B [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16R4L AmPAL16R4L [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16R4Q AmPAL16R4Q [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16R6 AmPAL16R6 [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16R6A AmPAL16R6A [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16R6AL AmPAL16R6AL [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16R6B AmPAL16R6B [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16R6L AmPAL16R6L [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16R6Q AmPAL16R6Q [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16R8 AmPAL16R8 [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16R8A AmPAL16R8A [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16R8AL AmPAL16R8AL [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16R8B AmPAL16R8B [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL16R8L AmPAL16R8L [PLCC20] Poznámka: 47 AmPAL16R8Q AmPAL16R8Q [PLCC20] Poznámka: 47
AmPAL22V10 AmPAL22V10 [LCC28] Poznámka: 633 AmPAL22V10 [PLCC28] Poznámka: 48 AmPAL22V10A
AmPAL22V10A [LCC28] Poznámka: 633 AmPAL22V10A [PLCC28] Poznámka: 48 B58601 [PSOP44] Poznámka: 1356 B58755 [PSOP44] Poznámka: 1356
B58791 [PSOP44] Poznámka: 1356 DS41300 DS42516 [FBGA73] Poznámka: 513 DS42553 [FBGA73] Poznámka: 513
DS42578 [FBGA73] Poznámka: 513 DS42585 [FBGA73] Poznámka: 513 M4-128/64 (ISP) Poznámka: 138 M4-128/64 [PQFP100] Poznámka: 2636
M4-128/64 [TQFP100] Poznámka: 1507 M4-128N/64 [PLCC84] Poznámka: 90 M4-96/48 (ISP) Poznámka: 138 M4-96/48 [TQFP100] Poznámka: 1507
M4LV-128/64 (ISP) Poznámka: 138 M4LV-128/64 [PQFP100] Poznámka: 2636 M4LV-128/64 [TQFP100] Poznámka: 1507 M4LV-128N/64 [PLCC84] Poznámka: 90
M4LV-96/48 (ISP) Poznámka: 138 M4LV-96/48 [TQFP100] Poznámka: 1507 MACH110 [PLCC44] Poznámka: 67 MACH111 [PLCC44] Poznámka: 67
MACH111 [TQFP44] Poznámka: 94 MACH111SP (ISP) Poznámka: 138 MACH111SP [PLCC44] Poznámka: 67 MACH111SP [TQFP44] Poznámka: 94
MACH130 [PLCC84] Poznámka: 90 MACH131 [PLCC84] Poznámka: 90 MACH131-xxxx/1 [PLCC84] Poznámka: 90 MACH210 [PLCC44] Poznámka: 67
MACH210 [TQFP44] Poznámka: 94 MACH210A [PLCC44] Poznámka: 67 MACH210A [TQFP44] Poznámka: 94 MACH210AQ [PLCC44] Poznámka: 67
MACH210AQ [TQFP44] Poznámka: 94 MACH211 [PLCC44] Poznámka: 67 MACH211 [TQFP44] Poznámka: 94 MACH211SP (ISP) Poznámka: 138
MACH211SP [PLCC44] Poznámka: 67 MACH211SP [TQFP44] Poznámka: 94 MACH215 [PLCC44] Poznámka: 67 MACH221 [PLCC68] Poznámka: 4825
MACH231 [PLCC84] Poznámka: 90 MACH231xx-xxxx/1 [PLCC84] Poznámka: 90 MACH435 [PLCC84] Poznámka: 90 MACH436 [PLCC84] Poznámka: 90
MACH446 (ISP) Poznámka: 138 MACH446 [PQFP100] Poznámka: 2636 MACH446 [TQFP100] Poznámka: 1507 MACHLV210 [PLCC44] Poznámka: 67
MACHLV436 [PLCC84] Poznámka: 90 MACHLV446 (ISP) Poznámka: 138 MACHLV446 [PQFP100] Poznámka: 2636 MACHLV446 [TQFP100] Poznámka: 1507
MBM29PL12LM [FBGA80] Poznámka: 1296 MBM29PL12LM [TSOP56] Poznámka: 3079 MBM29PL64LM [FBGA80] Poznámka: 1317 MBM29PL64LM [TSOP48] Poznámka: 1346
MBM29PL64LM [TSOP56] Poznámka: 3079 PAL10H8 PAL10H8 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL10H8-2
PAL10H8-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL10L8 PAL10L8 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL10L8-2
PAL10L8-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL12H6 PAL12H6 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL12H6-2
PAL12H6-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL12L10 PAL12L10 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL12L6
PAL12L6 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL12L6-2 PAL12L6-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL14H4
PAL14H4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL14H4-2 PAL14H4-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL14L4
PAL14L4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL14L4-2 PAL14L4-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL14L8
PAL14L8 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL16A4 PAL16A4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16C1
PAL16C1 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16C1-2 PAL16C1-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16H2
PAL16H2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16H2-2 PAL16H2-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L2
PAL16L2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L2-2 PAL16L2-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L6
PAL16L6 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL16L8 PAL16L8 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L8-4 [PLCC28] Poznámka: 684
PAL16L8-5 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L8-7 PAL16L8-7 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L8A
PAL16L8A [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L8A-2 PAL16L8A-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L8A-4
PAL16L8A-4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L8B PAL16L8B [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L8B-2
PAL16L8B-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L8B-4 PAL16L8B-4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L8D
PAL16L8D [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L8D/2 PAL16L8D/2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L8H-10
PAL16L8H-10 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16L8H-15 PAL16L8H-15 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4
PAL16R4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4-4 [PLCC28] Poznámka: 684 PAL16R4-5 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4-7
PAL16R4-7 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4A PAL16R4A [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4A-2
PAL16R4A-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4A-4 PAL16R4A-4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4B
PAL16R4B [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4B-2 PAL16R4B-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4B-4
PAL16R4B-4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4D PAL16R4D [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4D/2
PAL16R4D/2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4H-10 PAL16R4H-10 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R4H-15
PAL16R4H-15 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6 PAL16R6 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6-4 [PLCC28] Poznámka: 684
PAL16R6-5 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6-7 PAL16R6-7 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6A
PAL16R6A [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6A-2 PAL16R6A-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6A-4
PAL16R6A-4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6B PAL16R6B [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6B-2
PAL16R6B-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6B-4 PAL16R6B-4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6D
PAL16R6D [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6D/2 PAL16R6D/2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6H-10
PAL16R6H-10 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R6H-15 PAL16R6H-15 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8
PAL16R8 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8-4 [PLCC28] Poznámka: 684 PAL16R8-5 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8-7
PAL16R8-7 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8A PAL16R8A [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8A-2
PAL16R8A-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8A-4 PAL16R8A-4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8B
PAL16R8B [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8B-2 PAL16R8B-2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8B-4
PAL16R8B-4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8D PAL16R8D [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8D/2
PAL16R8D/2 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8H-10 PAL16R8H-10 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16R8H-15
PAL16R8H-15 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL16X4 PAL16X4 [PLCC20] Poznámka: 47 PAL18L4
PAL18L4 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20C1 PAL20C1 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20L10
PAL20L10 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20L10A PAL20L10A [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20L2
PAL20L2 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20L8-10 PAL20L8-10 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20L8-10/2
PAL20L8-10/2 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20L8-5 PAL20L8-5 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20L8-7
PAL20L8-7 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20L8A PAL20L8A [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20L8A-2
PAL20L8A-2 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20L8B PAL20L8B-2 PAL20L8B-2xFN [PLCC28] Poznámka: 48
PAL20L8B-2xNL [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20L8BxFN [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20L8BxNL [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R4-10
PAL20R4-10 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R4-10/2 PAL20R4-10/2 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R4-5
PAL20R4-5 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R4-7 PAL20R4-7 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R4A
PAL20R4A [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R4A-2 PAL20R4A-2 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R4B
PAL20R4B-2 PAL20R4B-2xFN [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R4B-2xNL [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R4BxFN [PLCC28] Poznámka: 48
PAL20R4BxNL [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R6-10 PAL20R6-10 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R6-10/2
PAL20R6-10/2 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R6-5 PAL20R6-5 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R6-7
PAL20R6-7 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R6A PAL20R6A [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R6A-2
PAL20R6A-2 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R6B PAL20R6B-2 PAL20R6B-2xFN [PLCC28] Poznámka: 48
PAL20R6B-2xNL [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R6BxFN [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R6BxNL [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R8-10
PAL20R8-10 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R8-10/2 PAL20R8-10/2 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R8-5
PAL20R8-5 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R8-7 PAL20R8-7 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R8A
PAL20R8A [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R8A-2 PAL20R8A-2 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R8B
PAL20R8B-2 PAL20R8B-2xFN [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R8B-2xNL [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20R8BxFN [PLCC28] Poznámka: 48
PAL20R8BxNL [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20X10 PAL20X10 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20X10A
PAL20X10A [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20X4 PAL20X4 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20X4A
PAL20X4A [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20X8 PAL20X8 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL20X8A
PAL20X8A [PLCC28] Poznámka: 48 PAL22V10-10 PAL22V10-10 [LCC28] Poznámka: 633 PAL22V10-10 [PLCC28] Poznámka: 48
PAL22V10-15 PAL22V10-15 [LCC28] Poznámka: 633 PAL22V10-15 [PLCC28] Poznámka: 48 PAL22V10-25
PAL22V10-25 [LCC28] Poznámka: 633 PAL22V10-25 [PLCC28] Poznámka: 48 PALCE16V8H PALCE16V8H [PLCC20] Poznámka: 47
PALCE16V8H [SOIC20] Poznámka: 119 PALCE16V8H/4 PALCE16V8H/4 [PLCC20] Poznámka: 47 PALCE16V8H/4 [SOIC20] Poznámka: 119
PALCE16V8H/5 PALCE16V8H/5 [PLCC20] Poznámka: 47 PALCE16V8H/5 [SOIC20] Poznámka: 119 PALCE16V8Q
PALCE16V8Q [PLCC20] Poznámka: 47 PALCE16V8Q [SOIC20] Poznámka: 119 PALCE16V8Q/4 PALCE16V8Q/4 [PLCC20] Poznámka: 47
PALCE16V8Q/5 [PLCC20] Poznámka: 47 PALCE16V8Z PALCE16V8Z [PLCC20] Poznámka: 47 PALCE16V8Z [SOIC20] Poznámka: 119
PALCE16V8Z/4 PALCE16V8Z/4 [PLCC20] Poznámka: 47 PALCE16V8Z/4 [SOIC20] Poznámka: 119 PALCE16V8Z/5
PALCE16V8Z/5 [PLCC20] Poznámka: 47 PALCE16V8Z/5 [SOIC20] Poznámka: 119 PALCE20RA10H PALCE20RA10H [PLCC28] Poznámka: 48
PALCE20RA10Q-15/4 PALCE20RA10Q-15/4 [PLCC28] Poznámka: 48 PALCE20RA10Q-25/4 PALCE20RA10Q-25/4 [PLCC28] Poznámka: 48
PALCE20V8H PALCE20V8H [PLCC28] Poznámka: 48 PALCE20V8H/4 PALCE20V8H/4 [PLCC28] Poznámka: 48
PALCE20V8H/5 PALCE20V8H/5 [PLCC28] Poznámka: 48 PALCE20V8Q PALCE20V8Q [PLCC28] Poznámka: 48
PALCE20V8Q/4 PALCE20V8Q/4 [PLCC28] Poznámka: 48 PALCE20V8Q/5 PALCE20V8Q/5 [PLCC28] Poznámka: 48
PALCE22V10H PALCE22V10H [PLCC28] Poznámka: 48 PALCE22V10H/4 PALCE22V10H/4 [PLCC28] Poznámka: 48
PALCE22V10H/5 PALCE22V10H/5 [PLCC28] Poznámka: 48 PALCE22V10Q PALCE22V10Q [PLCC28] Poznámka: 48
PALCE22V10Q/4 PALCE22V10Q/4 [PLCC28] Poznámka: 48 PALCE22V10Q/5 PALCE22V10Q/5 [PLCC28] Poznámka: 48
PALCE22V10Z PALCE22V10Z [PLCC28] Poznámka: 48 PALCE22V10Z/4 PALCE22V10Z/4 [PLCC28] Poznámka: 48
PALCE22V10Z/5 PALCE22V10Z/5 [PLCC28] Poznámka: 48 PALCE24V10H Poznámka: 682 PALCE24V10H [PLCC28] Poznámka: 684
PALCE24V10Q Poznámka: 682 PALCE24V10Q [PLCC28] Poznámka: 684 PALCE26V12H PALCE26V12H [PLCC28] Poznámka: 48
PALCE26V12H/4 PALCE26V12H/4 [PLCC28] Poznámka: 48 PALCE29M16/4 PALCE29M16/4 [PLCC28] Poznámka: 48
PALCE29MA16/4 PALCE29MA16/4 [PLCC28] Poznámka: 48 PALCE610H PALCE610H [PLCC28] Poznámka: 48
PALLV16V8 PALLV16V8 [PLCC20] Poznámka: 47 PALLV16V8 [SOIC20] Poznámka: 119 PALLV16V8/5
PALLV16V8/5 [PLCC20] Poznámka: 47 PALLV16V8/5 [SOIC20] Poznámka: 119 PALLV16V8Z PALLV16V8Z [PLCC20] Poznámka: 47
PALLV16V8Z [SOIC20] Poznámka: 119 PALLV16V8Z/4 PALLV16V8Z/4 [PLCC20] Poznámka: 47 PALLV16V8Z/4 [SOIC20] Poznámka: 119
PALLV16V8Z/5 PALLV16V8Z/5 [PLCC20] Poznámka: 47 PALLV16V8Z/5 [SOIC20] Poznámka: 119 PALLV22V10
PALLV22V10 [PLCC28] Poznámka: 48 PALLV22V10Z PALLV22V10Z [PLCC28] Poznámka: 48 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2 - 2708 module (70-0059)
Poznámka 47 - DIL20/PLCC20 ZIF-CS (70-0329) OR DIL20W/PLCC20 ZIF (discontinued)
Poznámka 48 - DIL28/PLCC28 ZIF (70-0066) OR DIL28/PLCC28 ZIF-CS (70-0330)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 74 - DIL48/SSOP56 ZIF Flash-2 (70-0099)
Poznámka 90 - DIL48/PLCC84 ZIF PLD-3 (70-0128)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 149 - DIL44/TSOP44-II ZIF 400mil (70-0122)
Poznámka 513 - BGA-0246/0244 (70-0246/0244) = BGA-Bottom-2 (70-0246) + BGA-Top-4 ZIF-CS (70-0244)
Poznámka 514 - BGA-0246/0243 (70-0246/0243) = BGA-Bottom-2 (70-0246) + BGA-Top-3 ZIF-CS (70-0243)
Poznámka 536 - BGA-0245/0272 (70-0245/0272) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-14 ZIF-CS (70-0272)
Poznámka 561 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 604 - BGA-0246/0336 (70-0246/0336) = BGA-Bottom-2 (70-0246) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336)
Poznámka 622 - BGA-0364/0348 (70-0364/0348) = BGA-Bottom-6 (70-0364) + BGA-Top-30 ZIF-CS (70-0348)
Poznámka 633 - DIL28/PLCC28 ZIF-CS (70-0330)
Poznámka 655 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399)
Poznámka 682 - PLD-1 module (70-0424)
Poznámka 684 - PLD-1 module (70-0424) + DIL28/PLCC28 ZIF (70-0066)
Poznámka 723 - BGA-0401/0483 (70-0401/0483) = BGA-Bottom-14 (70-0401) + BGA-Top-61 ZIF-CS (70-0483)
Poznámka 763 - BGA-0245/0525 (70-0245/0525) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-83 ZIF-CS (70-0525)
Poznámka 792 - DIL48/PQFP80 ZIF 29BDD-1 (70-0568)
Poznámka 818 - BGA-0401/0597 (70-0401/0597) = BGA-Bottom-14 (70-0401) + BGA-Top-93 ZIF-CS (70-0597)
Poznámka 823 - BGA-0613/0615 (70-0613/0615) = BGA-Bottom-58 (70-0613) + BGA-Top-108 ZIF (70-0615)
Poznámka 825 - BGA-0613/0612 (70-0613/0612) = BGA-Bottom-58 (70-0613) + BGA-Top-110 ZIF-CS (70-0612)
Poznámka 826 - BGA-0613/0611 (70-0613/0611) = BGA-Bottom-58 (70-0613) + BGA-Top-109 ZIF-CS (70-0611)
Poznámka 830 - BGA-0245/0611 (70-0245/0611) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-109 ZIF-CS (70-0611)
Poznámka 831 - BGA-0245/0625 (70-0245/0625) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-112 ZIF-CS (70-0625)
Poznámka 832 - BGA-0395/0615 (70-0395/0615) = BGA-Bottom-21 (70-0395) + BGA-Top-108 ZIF (70-0615)
Poznámka 833 - BGA-0630/0615 (70-0630/0615) = BGA-Bottom-59 (70-0630) + BGA-Top-108 ZIF (70-0615)
Poznámka 839 - BGA-0245/0614 (70-0245/0614) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-107 ZIF (70-0614)
Poznámka 922 - BGA-0245/0724 (70-0245/0724) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-132 ZIF-CS (70-0724)
Poznámka 933 - BGA-0245/0725 (70-0245/0725) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-131 ZIF-CS (70-0725)
Poznámka 938 - BGA-0448/0724 (70-0448/0724) = BGA-Bottom-19 (70-0448) + BGA-Top-132 ZIF-CS (70-0724)
Poznámka 959 - BGA-0245/0518 (70-0245/0518) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-79 ZIF-CS (70-0518)
Poznámka 983 - BGA-0245/0612 (70-0245/0612) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-110 ZIF-CS (70-0612)
Poznámka 999 - BGA-0245/0816 (70-0245/0816) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-151 ZIF (70-0816)
Poznámka 1021 - BGA-0448/0261 (70-0448/0261) = BGA-Bottom-19 (70-0448) + BGA-Top-7 ZIF-CS (70-0261)
Poznámka 1283 - BGA-1112/1113 (70-1112/1113) = BGA-Bottom-181 (70-1112) + BGA-Top-209 ZIF (70-1113)
Poznámka 1296 - BGA-0630/1038 (70-0630/1038) = BGA-Bottom-59 (70-0630) + BGA-Top-186 ZIF-CS (70-1038)
Poznámka 1317 - BGA-0630/1190 (70-0630/1190) = BGA-Bottom-59 (70-0630) + BGA-Top-224 ZIF-CS (70-1190)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1348 - Bottom TSOP48 NOR-3 (70-1225) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1349 - Bottom TSOP48 NOR-4 (70-1224) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1350 - Bottom TSOP48 NOR-5 (70-1223) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1352 - Bottom R-TSOP48 NOR-1 (70-1221) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1353 - Bottom R-TSOP48 NOR-2 (70-1220) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1354 - Bottom R-TSOP48 NOR-3 (70-1219) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1356 - Bottom PSOP44 NOR-1 (70-1231) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1357 - Bottom PSOP44 NOR-2 (70-1285) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1360 - Bottom R-PSOP44 NOR-1 (70-1229) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1368 - Bottom TSOP40 NOR-2 (70-1240) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1369 - Bottom TSOP40 NOR-3 (70-1239) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1373 - Bottom R-TSOP40 NOR-1 (70-1235) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1374 - Bottom R-TSOP40 NOR-2 (70-1234) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1381 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1383 - Bottom R-TSOP32 NOR-1 (70-1245) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1415 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom R-TSOP32 NOR-1 (70-1245) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1507 - DIL48/QFP100 ZIF PLD-16 (70-1400)
Poznámka 2636 - DIL48/QFP100 ZIF PLD-20 (70-2567)
Poznámka 3079 - DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (70-3077)
Poznámka 3081 - BGA-0245/0991 (70-0245/0991) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-185 ZIF (70-0991)
Poznámka 4825 - DIL48/PLCC68 ZIF PLD-4 (70-4942)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 6361 - DIL48/BGA40-AM30LV ZIF-CS NAND-1 (70-6541)
🍪
Naspäť HORE