Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam AMI zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných AMI zariadení 39 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

FS6370 [SOIC16] Poznámka: 44 PEEL18CV8 PEEL18CV8 [PLCC20] Poznámka: 47 PEEL18CV8 [SOIC20] Poznámka: 119
PEEL18CV8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 PEEL22CV10 PEEL22CV10 [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10 [SOIC24] Poznámka: 1062
PEEL22CV10A PEEL22CV10A [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10A [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10A [TSSOP24] Poznámka: 1090
PEEL22CV10A+ PEEL22CV10A+ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10A+ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10A+ [TSSOP24] Poznámka: 1090
PEEL22CV10A++ PEEL22CV10A++ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10A++ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10A++ [TSSOP24] Poznámka: 1090
PEEL22CV10AZ+ PEEL22CV10AZ+ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10AZ+ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10AZ+ [TSSOP24] Poznámka: 1090
PEEL22CV10AZ++ PEEL22CV10AZ++ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10AZ++ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10AZ++ [TSSOP24] Poznámka: 1090
PEEL22CV10Z PEEL22CV10Z [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10Z [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22LV10AZ+
PEEL22LV10AZ+ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22LV10AZ+ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22LV10AZ+ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22LV10AZ++
PEEL22LV10AZ++ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22LV10AZ++ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22LV10AZ++ [TSSOP24] Poznámka: 1090 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 44 - DIL16W/SOIC16 ZIF 150mil (70-0903)
Poznámka 47 - DIL20/PLCC20 ZIF-CS (70-0329) OR DIL20W/PLCC20 ZIF (discontinued)
Poznámka 48 - DIL28/PLCC28 ZIF (70-0066) OR DIL28/PLCC28 ZIF-CS (70-0330)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1090 - DIL24W/TSSOP24 ZIF 170mil (70-0915)
🍪
Naspäť HORE