Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Amic zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Amic zariadení 588 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

A25L010 A25L010 (ISP) Poznámka: 138 A25L010 [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L010 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
A25L010 [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L010 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 A25L010 [TSSOP8] Poznámka: 5519 A25L010 [TSSOP8] (DualSPI) Poznámka: 1388
A25L010 [USON8] Poznámka: 6593 A25L010 [WSON8] Poznámka: 5355 A25L010 [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355 A25L010A
A25L010A (ISP) Poznámka: 138 A25L010A [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L010A [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L010A [TSSOP8] Poznámka: 5519
A25L010A [USON8] Poznámka: 6593 A25L010A [WSON8] Poznámka: 5355 A25L016 A25L016 (ISP) Poznámka: 138
A25L016 [SOP16] Poznámka: 3100 A25L016 [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 A25L016 [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L016 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
A25L016 [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L016 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 A25L016 [WSON8] Poznámka: 5355 A25L016 [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355
A25L016T A25L016T (ISP) Poznámka: 138 A25L016T [SOP16] Poznámka: 3100 A25L016T [SOP8-150] Poznámka: 5645
A25L016T [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L016T [WSON8] Poznámka: 5355 A25L016U A25L016U (ISP) Poznámka: 138
A25L016U [SOP16] Poznámka: 3100 A25L016U [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L016U [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L016U [WSON8] Poznámka: 5355
A25L020 A25L020 (ISP) Poznámka: 138 A25L020 [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L020 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
A25L020 [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L020 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 A25L020 [USON8] Poznámka: 6593 A25L020 [WSON8] Poznámka: 5355
A25L020 [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355 A25L020A A25L020A (ISP) Poznámka: 138 A25L020A [SOP8-150] Poznámka: 5645
A25L020A [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 A25L020A [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L020A [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 A25L020B
A25L020B (ISP) Poznámka: 138 A25L020B [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L020B [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L020B [USON8] Poznámka: 6593
A25L020C A25L020C (ISP) Poznámka: 138 A25L020C [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L020C [SOP8-200] Poznámka: 5394
A25L020C [USON8] Poznámka: 6593 A25L020C [WSON8] Poznámka: 5355 A25L032 A25L032 (ISP) Poznámka: 138
A25L032 [SOP16] Poznámka: 3100 A25L032 [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 A25L032 [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L032 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
A25L032 [WSON8] Poznámka: 5355 A25L032 [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355 A25L040 A25L040 (ISP) Poznámka: 138
A25L040 [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L040 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 A25L040 [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L040 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
A25L040 [WSON8] Poznámka: 5355 A25L040 [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355 A25L040A A25L040A (ISP) Poznámka: 138
A25L040A [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L040A [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L040A [USON8] Poznámka: 6593 A25L040A [WSON8] Poznámka: 5355
A25L040B (ISP) Poznámka: 138 A25L040B [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L05PT A25L05PT (ISP) Poznámka: 138
A25L05PT [QFN8] Poznámka: 5355 A25L05PT [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L05PT [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L05PU
A25L05PU (ISP) Poznámka: 138 A25L05PU [QFN8] Poznámka: 5355 A25L05PU [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L05PU [SOP8-200] Poznámka: 5394
A25L080 A25L080 [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L080 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 A25L080 [SOP8-200] Poznámka: 5394
A25L080 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 A25L080 [WSON8] Poznámka: 5355 A25L080 [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355 A25L080A
A25L080A (ISP) Poznámka: 138 A25L080A [QFN8] Poznámka: 5355 A25L080A [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L080A [SOP8-200] Poznámka: 5394
A25L10PT A25L10PT (ISP) Poznámka: 138 A25L10PT [QFN8] Poznámka: 5355 A25L10PT [SOP8-150] Poznámka: 5645
A25L10PT [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L10PU A25L10PU (ISP) Poznámka: 138 A25L10PU [QFN8] Poznámka: 5355
A25L10PU [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L10PU [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L16P (ISP) Poznámka: 138 A25L16P [QFN8] Poznámka: 5355
A25L16P [SOP16] Poznámka: 3100 A25L16P [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L16PT (ISP) Poznámka: 138 A25L16PT [QFN8] Poznámka: 5355
A25L16PT [SOP16] Poznámka: 3100 A25L16PT [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L16PU (ISP) Poznámka: 138 A25L16PU [QFN8] Poznámka: 5355
A25L16PU [SOP16] Poznámka: 3100 A25L16PU [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L20PT A25L20PT (ISP) Poznámka: 138
A25L20PT [QFN8] Poznámka: 5355 A25L20PT [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L20PT [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L20PU
A25L20PU (ISP) Poznámka: 138 A25L20PU [QFN8] Poznámka: 5355 A25L20PU [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L20PU [SOP8-200] Poznámka: 5394
A25L40P A25L40P (ISP) Poznámka: 138 A25L40P [QFN8] Poznámka: 5355 A25L40P [SOP16] Poznámka: 3100
A25L40P [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L40P [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L40PT A25L40PT (ISP) Poznámka: 138
A25L40PT [QFN8] Poznámka: 5355 A25L40PT [SOP16] Poznámka: 3100 A25L40PT [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L40PT [SOP8-200] Poznámka: 5394
A25L40PU A25L40PU (ISP) Poznámka: 138 A25L40PU [QFN8] Poznámka: 5355 A25L40PU [SOP16] Poznámka: 3100
A25L40PU [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L40PU [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L42PT A25L42PT (ISP) Poznámka: 138
A25L42PT [QFN8] Poznámka: 5355 A25L42PT [SOP16] Poznámka: 3100 A25L42PT [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L42PT [SOP8-200] Poznámka: 5394
A25L42PU A25L42PU (ISP) Poznámka: 138 A25L42PU [QFN8] Poznámka: 5355 A25L42PU [SOP16] Poznámka: 3100
A25L42PU [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L42PU [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L512 A25L512 (ISP) Poznámka: 138
A25L512 [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L512 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 A25L512 [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L512 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
A25L512 [TSSOP8] Poznámka: 5519 A25L512 [TSSOP8] (DualSPI) Poznámka: 1388 A25L512 [USON8] Poznámka: 6593 A25L512 [WSON8] Poznámka: 5355
A25L512 [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355 A25L512A A25L512A (ISP) Poznámka: 138 A25L512A [SOP8-150] Poznámka: 5645
A25L512A [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25L512A [TSSOP8] Poznámka: 5519 A25L512A [USON8] Poznámka: 6593 A25L512A [WSON8] Poznámka: 5355
A25L80P A25L80P (ISP) Poznámka: 138 A25L80P [QFN8] Poznámka: 5355 A25L80P [SOP16] Poznámka: 3100
A25L80P [SOP8] Poznámka: 5394 A25L80P [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25L82PT A25L82PT (ISP) Poznámka: 138
A25L82PT [QFN8] Poznámka: 5355 A25L82PT [SOP16] Poznámka: 3100 A25L82PT [SOP8] Poznámka: 5394 A25L82PU
A25L82PU (ISP) Poznámka: 138 A25L82PU [QFN8] Poznámka: 5355 A25L82PU [SOP16] Poznámka: 3100 A25L82PU [SOP8] Poznámka: 5394
A25LQ032 A25LQ032 [SOP16] Poznámka: 3100 A25LQ032 [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 A25LQ032 [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100
A25LQ032 [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25LQ032 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 A25LQ032 [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 A25LQ080
A25LQ080A [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25LQ080A [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 A25LQ16 A25LQ16 (ISP) Poznámka: 138
A25LQ16 [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25LQ16 [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 A25LQ16 [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25LQ16 [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394
A25LQ16 [WSON8] Poznámka: 5355 A25LQ16 [WSON8] (QuadSPI) Poznámka: 5355 A25LQ16A [SOP8-208] Poznámka: 5394 A25LQ16A [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
A25LQ256Q5 [WSON8 6x8] Poznámka: 4914 A25LQ256Q5 [WSON8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 4914 A25LQ32A A25LQ32A (ISP) Poznámka: 138
A25LQ32A [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25LQ32A [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 A25LQ32A [WSON8] Poznámka: 5355 A25LQ32A [WSON8] (QuadSPI) Poznámka: 5355
A25LQ512Q5 [WSON8 6x8] Poznámka: 4914 A25LQ512Q5 [WSON8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 4914 A25LQ64 (ISP) Poznámka: 138 A25LQ64 [BGA24] Poznámka: 1268
A25LQ64 [SOP16] Poznámka: 3100 A25LQ64 [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25LQ64 [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 A25LQ64 [WSON8] Poznámka: 5355
A25LQ64 [WSON8] (QuadSPI) Poznámka: 5355 A25LQ64-FE (ISP) Poznámka: 138 A25LQ64-FE [SOP16] Poznámka: 3100 A25LQ64-FE [SOP8-200] Poznámka: 5394
A25LQX32 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 A25LS016 (ISP) Poznámka: 138 A25LS032 (ISP) Poznámka: 138 A25LS040
A25LS040 (ISP) Poznámka: 138 A25LS040 [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25LS040 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 A25LS040 [SOP8-200] Poznámka: 5394
A25LS040 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 A25LS080 A25LS080 (ISP) Poznámka: 138 A25LS080 [SOP8-150] Poznámka: 5645
A25LS080 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 A25LS080 [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25LS080 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 A25LS512
A25LS512 (ISP) Poznámka: 138 A25LS512 [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25LS512 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 A25LS512 [SOP8-200] Poznámka: 5394
A25LS512 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 A25LS512 [TSSOP8] Poznámka: 1388 A25LS512 [TSSOP8] (DualSPI) Poznámka: 1388 A25LS512A
A25LS512A (ISP) Poznámka: 138 A25LS512A [SOP8-150] Poznámka: 5645 A25LS512A [SOP8-200] Poznámka: 5394 A25LS512A [TSSOP8] Poznámka: 1388
A25LS512A [USON8] Poznámka: 6593 A25LS512A [WSON8] Poznámka: 5355 A25LTQ016 A25LTQ016 (ISP) Poznámka: 138
A25LTQ016 [SOP8-200] Poznámka: 5394 A27020 A275308 A275308 [PLCC32] Poznámka: 59
A276308 A276308 [PLCC32] Poznámka: 59 A276308 [SOIC28] Poznámka: 53 A276308A
A276308A [PLCC32] Poznámka: 59 A277308 A277308 [PLCC32] Poznámka: 59 A278308
A278308 [PLCC32] Poznámka: 59 A278308A A278308A [PLCC32] Poznámka: 59 A279308
A279308 [PLCC32] Poznámka: 59 A279308 [TSOP32] Poznámka: 655 A27L6308 A27L6308 [PLCC32] Poznámka: 59
A27L7308 A27L7308 [PLCC32] Poznámka: 59 A290011AT A290011AT [PLCC32] Poznámka: 1399
A290011AT [sTSOP32 8x13.4] Poznámka: 525 A290011AT [sTSOP32 8x14] Poznámka: 1412 A290011AT [TSOP32] Poznámka: 1414 A290011AU
A290011AU [PLCC32] Poznámka: 1399 A290011AU [sTSOP32 8x13.4] Poznámka: 525 A290011AU [sTSOP32 8x14] Poznámka: 1412 A290011AU [TSOP32] Poznámka: 1414
A290011T A290011T [PLCC32] Poznámka: 1399 A290011T [TSOP32] Poznámka: 1414 A290011U
A290011U [PLCC32] Poznámka: 1399 A290011U [TSOP32] Poznámka: 1414 A29001AT A29001AT [PLCC32] Poznámka: 1399
A29001AT [sTSOP32 8x13.4] Poznámka: 525 A29001AT [sTSOP32 8x14] Poznámka: 1412 A29001AT [TSOP32] Poznámka: 1414 A29001AU
A29001AU [PLCC32] Poznámka: 1399 A29001AU [sTSOP32 8x13.4] Poznámka: 525 A29001AU [sTSOP32 8x14] Poznámka: 1412 A29001AU [TSOP32] Poznámka: 1414
A29001T A29001T [PLCC32] Poznámka: 1399 A29001T [TSOP32] Poznámka: 1414 A29001U
A29001U [PLCC32] Poznámka: 1399 A29001U [TSOP32] Poznámka: 1414 A290021T A290021T [PLCC32] Poznámka: 1399
A290021T [TSOP32] Poznámka: 1414 A290021U A290021U [PLCC32] Poznámka: 1399 A290021U [TSOP32] Poznámka: 1414
A29002T A29002T [PLCC32] Poznámka: 1399 A29002T [TSOP32] Poznámka: 1414 A29002U
A29002U [PLCC32] Poznámka: 1399 A29002U [TSOP32] Poznámka: 1414 A29010 A29010 [PLCC32] Poznámka: 1399
A29010 [TSOP32] Poznámka: 1414 A29010A A29010A [PLCC32] Poznámka: 1384 A29010A [TSOP32] Poznámka: 1381
A29016M [PSOP44] Poznámka: 1357 A29016V [TSOP48] Poznámka: 1350 A29016W [TSOP40] Poznámka: 1369 A29040
A29040 [PLCC32] Poznámka: 1384 A29040 [TSOP32] Poznámka: 1381 A29040A A29040A [PLCC32] Poznámka: 1384
A29040A [TSOP32] Poznámka: 1381 A29040B A29040B [PLCC32] Poznámka: 1384 A29040B [TSOP32] Poznámka: 1381
A29040C A29040C [PLCC32] Poznámka: 1384 A29040C [TSOP32] Poznámka: 1381 A29160ATV [TSOP48] Poznámka: 1346
A29160AUV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29160TG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29160TM [PSOP44] Poznámka: 1356 A29160TV [TSOP48] Poznámka: 1346
A29160UG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29160UM [PSOP44] Poznámka: 1356 A29160UV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29161ATV [TSOP48] Poznámka: 1346
A29161AUV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29400ATV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29400AUV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29400BTV [TSOP48] Poznámka: 1346
A29400BUV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29400T [PSOP44] Poznámka: 1356 A29400T [TSOP48] Poznámka: 1346 A29400U [PSOP44] Poznámka: 1356
A29400U [TSOP48] Poznámka: 1346 A29512 A29512 [PLCC32] Poznámka: 1399 A29512 [TSOP32] Poznámka: 1414
A29512A A29512A [PLCC32] Poznámka: 1399 A29512A [TSOP32] Poznámka: 1414 A29800ATV [TSOP48] Poznámka: 1346
A29800AUV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29800T [PSOP44] Poznámka: 1356 A29800T [TSOP48] Poznámka: 1346 A29800U [PSOP44] Poznámka: 1356
A29800U [TSOP48] Poznámka: 1346 A29801ATV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29801AUV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29801TG [TFBGA48] Poznámka: 859
A29801TM [PSOP44] Poznámka: 1356 A29801TV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29801UG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29801UM [PSOP44] Poznámka: 1356
A29801UV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL162TG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29DL162TV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL162UG [TFBGA48] Poznámka: 859
A29DL162UV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL163TG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29DL163TV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL163UG [TFBGA48] Poznámka: 859
A29DL163UV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL164TG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29DL164TV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL164UG [TFBGA48] Poznámka: 859
A29DL164UV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL320FT [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL320FU [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL322T [TSOP48] Poznámka: 1346
A29DL322TG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29DL322U [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL322UG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29DL323T [TSOP48] Poznámka: 1346
A29DL323TG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29DL323TG [TFBGA63] Poznámka: 2843 A29DL323U [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL323UG [TFBGA48] Poznámka: 859
A29DL323UG [TFBGA63] Poznámka: 2843 A29DL324T [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL324TG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29DL324TG [TFBGA63] Poznámka: 2843
A29DL324U [TSOP48] Poznámka: 1346 A29DL324UG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29DL324UG [TFBGA63] Poznámka: 2843 A29L004ATL [PLCC32] Poznámka: 1384
A29L004ATV [TSOP32] Poznámka: 1381 A29L004ATW [TSOP40] Poznámka: 1368 A29L004ATY [TSOP32] Poznámka: 1377 A29L004AUL [PLCC32] Poznámka: 1384
A29L004AUV [TSOP32] Poznámka: 1381 A29L004AUW [TSOP40] Poznámka: 1368 A29L004AUY [TSOP32] Poznámka: 1377 A29L004BTL [PLCC32] Poznámka: 1384
A29L004BTV [TSOP32] Poznámka: 1381 A29L004BTW [TSOP40] Poznámka: 1368 A29L004BTY [TSOP32] Poznámka: 1377 A29L004BUL [PLCC32] Poznámka: 1384
A29L004BUV [TSOP32] Poznámka: 1381 A29L004BUW [TSOP40] Poznámka: 1368 A29L004BUY [TSOP32] Poznámka: 1377 A29L004T [DIP32]
A29L004TL [PLCC32] Poznámka: 1384 A29L004TV [TSOP32] Poznámka: 1381 A29L004TW [TSOP40] Poznámka: 1368 A29L004TX [TSOP32] Poznámka: 1377
A29L004U [DIP32] A29L004UL [PLCC32] Poznámka: 1384 A29L004UV [TSOP32] Poznámka: 1381 A29L004UW [TSOP40] Poznámka: 1368
A29L004UX [TSOP32] Poznámka: 1377 A29L008ATV [TSOP40] Poznámka: 1368 A29L008AUV [TSOP40] Poznámka: 1368 A29L008TV [TSOP40] Poznámka: 1368
A29L008UV [TSOP40] Poznámka: 1368 A29L040 A29L040 [PLCC32] Poznámka: 1384 A29L040 [TSOP32 8x14] Poznámka: 1377
A29L040 [TSOP32 8x20] Poznámka: 1381 A29L040A A29L040A [PLCC32] Poznámka: 1384 A29L040A [TSOP32 8x20] Poznámka: 1381
A29L160AT [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L160AT [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L160ATG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L160AU [PSOP44] Poznámka: 1356
A29L160AU [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L160AUG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L160BT [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L160BT [TSOP48] Poznámka: 1346
A29L160BTG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L160BU [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L160BU [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L160BUG [TFBGA48] Poznámka: 859
A29L160FT [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L160FU [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L160HT [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L160HTG [TFBGA48] Poznámka: 859
A29L160HU [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L160HUG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L160T [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L160T [TSOP48] Poznámka: 1346
A29L160TG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L160U [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L160U [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L160UG [TFBGA48] Poznámka: 859
A29L320AT [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L320AT [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L320ATG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L320AU [PSOP44] Poznámka: 1356
A29L320AU [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L320AUG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L400AT [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L400AT [TSOP48] Poznámka: 1346
A29L400ATG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L400AU [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L400AU [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L400AUG [TFBGA48] Poznámka: 859
A29L400T [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L400T [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L400TG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L400U [PSOP44] Poznámka: 1356
A29L400U [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L400UG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L640TG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L640TM [SOP44] Poznámka: 1356
A29L640TV [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L640UG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L640UM [SOP44] Poznámka: 1356 A29L640UV [TSOP48] Poznámka: 1346
A29L800AT [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L800AT [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L800ATG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L800AU [PSOP44] Poznámka: 1356
A29L800AU [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L800AUG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L800HT [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L800HT [TSOP48] Poznámka: 1346
A29L800HTG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L800HU [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L800HU [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L800HUG [TFBGA48] Poznámka: 859
A29L800T [PSOP44] Poznámka: 1356 A29L800T [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L800TG [TFBGA48] Poznámka: 859 A29L800U [PSOP44] Poznámka: 1356
A29L800U [TSOP48] Poznámka: 1346 A29L800UG [TFBGA48] Poznámka: 859 A49LF004MT [PLCC32] Poznámka: 1384 A49LF004MT [TSOP32] Poznámka: 1376
A49LF004T [PLCC32] Poznámka: 1384 A49LF004T [TSOP32] Poznámka: 1376 A49LF040AT [PLCC32] Poznámka: 1384 A49LF040AT [TSOP32] Poznámka: 1376
A49LF040T [PLCC32] Poznámka: 1384 A49LF040T [TSOP32] Poznámka: 1376 A50FW040T [PLCC32] Poznámka: 1384 A50FW040T [TSOP32] Poznámka: 1376
A50LPW040T [PLCC32] Poznámka: 1384 A50LPW040T [TSOP32] Poznámka: 1376 A81L801TG [FBGA69] Poznámka: 514 A81L801UG [FBGA69] Poznámka: 514
A82DL1622TG [TFBGA69] Poznámka: 514 A82DL1622UG [TFBGA69] Poznámka: 514 A82DL1624TG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL1624UG [TFBGA69] Poznámka: 530
A82DL1632TG [TFBGA69] Poznámka: 514 A82DL1632UG [TFBGA69] Poznámka: 514 A82DL1634TG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL1634UG [TFBGA69] Poznámka: 530
A82DL1642TG [TFBGA69] Poznámka: 514 A82DL1642UG [TFBGA69] Poznámka: 514 A82DL1644TG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL1644UG [TFBGA69] Poznámka: 530
A82DL32216TG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL32216UG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL3224TG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL3224UG [TFBGA69] Poznámka: 530
A82DL3228TG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL3228UG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL32316TG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL32316UG [TFBGA69] Poznámka: 530
A82DL3234TG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL3234UG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL3238TG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL3238UG [TFBGA69] Poznámka: 530
A82DL32416TG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL32416UG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL3244TG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL3244UG [TFBGA69] Poznámka: 530
A82DL3248TG [TFBGA69] Poznámka: 530 A82DL3248UG [TFBGA69] Poznámka: 530 Ami29LV160BF [FBGA48] Poznámka: 983 Ami29LV160BT [TSOP48] Poznámka: 1346
Ami29LV160TF [FBGA48] Poznámka: 983 Ami29LV160TT [TSOP48] Poznámka: 1346 AP160F [QFP44] Poznámka: 108 AP160L [PLCC44] Poznámka: 67
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 53 - DIL28/SOIC28 ZIF 330mil (70-0145)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 514 - BGA-0246/0243 (70-0246/0243) = BGA-Bottom-2 (70-0246) + BGA-Top-3 ZIF-CS (70-0243)
Poznámka 525 - DIL32/TSOP32 ZIF 11.8mm (70-0250)
Poznámka 530 - BGA-0246/0265 (70-0246/0265) = BGA-Bottom-2 (70-0246) + BGA-Top-11 ZIF-CS (70-0265)
Poznámka 655 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399)
Poznámka 859 - BGA-0245/0517 (70-0245/0517) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-78 ZIF-CS (70-0517)
Poznámka 983 - BGA-0245/0612 (70-0245/0612) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-110 ZIF-CS (70-0612)
Poznámka 1268 - DIL8/BGA24-1 ZIF-CS SFlash-1 (70-3094)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1350 - Bottom TSOP48 NOR-5 (70-1223) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1356 - Bottom PSOP44 NOR-1 (70-1231) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1357 - Bottom PSOP44 NOR-2 (70-1285) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1368 - Bottom TSOP40 NOR-2 (70-1240) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1369 - Bottom TSOP40 NOR-3 (70-1239) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1376 - Bottom TSOP32 NOR-1 (70-1248) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1377 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1381 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1388 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1412 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 2843 - BGA-0245/2780 (70-0245/2780) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-294 ZIF (70-2780)
Poznámka 3100 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 4914 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5519 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611) OR DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 6593 - DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1b (70-6717) OR DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1 (70-4042)
🍪
Naspäť HORE