Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Anachip zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Anachip zariadení 114 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AM24LC02 AM24LC02 (ISP) Poznámka: 138 AM24LC02 [SOIC8] Poznámka: 950 AM24LC02 [TSSOP8] Poznámka: 121
AM24LC04 AM24LC04 (ISP) Poznámka: 138 AM24LC04 [SOIC8] Poznámka: 950 AM24LC04 [TSSOP8] Poznámka: 121
AM24LC08 AM24LC08 (ISP) Poznámka: 138 AM24LC08 [SOIC8] Poznámka: 950 AM24LC16
AM24LC16 (ISP) Poznámka: 138 AM24LC16 [SOIC8] Poznámka: 950 AM24LC21 AM24LC21 [SOIC8] Poznámka: 950
AM24LC21B AM24LC21B [SOIC8] Poznámka: 950 AM93LC46 AM93LC46 (ISP) Poznámka: 138
AM93LC46 [SOIC8] Poznámka: 950 AM93LC46G [SOIC8] Poznámka: 950 AM93LC56 AM93LC56 (ISP) Poznámka: 138
AM93LC56 (x8) AM93LC56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AM93LC56 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AM93LC56 [SOIC8] Poznámka: 950
AM93LC56G (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AM93LC56G [SOIC8] Poznámka: 950 AM93LC66 AM93LC66 (x16) (ISP) Poznámka: 138
AM93LC66 (x8) AM93LC66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AM93LC66 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AM93LC66 [SOIC8] Poznámka: 950
AM93LC66G (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AM93LC66G [SOIC8] Poznámka: 950 AM93LC86 AM93LC86 (x16) (ISP) Poznámka: 138
AM93LC86 (x8) AM93LC86 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AM93LC86 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AM93LC86 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
AM93LC86 [SOIC8] Poznámka: 950 AM93LC86 [TSSOP8] Poznámka: 121 PA7024J [PLCC28] Poznámka: 48 PA7024JN [PLCC28] Poznámka: 48
PA7024P PA7024S [SOIC24] Poznámka: 1062 PA7540J [PLCC28] Poznámka: 48 PA7540JN [PLCC28] Poznámka: 48
PA7540P PA7540S [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL16CV8 PEEL16CV8 [PLCC20] Poznámka: 47
PEEL16CV8 [SOIC20] Poznámka: 119 PEEL16CV8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 PEEL18CV8 PEEL18CV8 [PLCC20] Poznámka: 47
PEEL18CV8 [SOIC20] Poznámka: 119 PEEL18CV8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 PEEL18CV8Z PEEL18CV8Z [PLCC20] Poznámka: 47
PEEL18CV8Z [SOIC20] Poznámka: 119 PEEL18CV8Z [TSSOP20] Poznámka: 1089 PEEL18LV8Z PEEL18LV8Z [PLCC20] Poznámka: 47
PEEL18LV8Z [SOIC20] Poznámka: 119 PEEL18LV8Z [TSSOP20] Poznámka: 1089 PEEL22CV10 PEEL22CV10 [PLCC28] Poznámka: 48
PEEL22CV10 [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10 [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10A PEEL22CV10A [PLCC28] Poznámka: 48
PEEL22CV10A [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10A [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10A+ PEEL22CV10A+ [PLCC28] Poznámka: 48
PEEL22CV10A+ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10A+ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10A++ PEEL22CV10A++ [PLCC28] Poznámka: 48
PEEL22CV10A++ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10A++ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10AZ PEEL22CV10AZ [PLCC28] Poznámka: 48
PEEL22CV10AZ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10AZ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10AZ+ PEEL22CV10AZ+ [PLCC28] Poznámka: 48
PEEL22CV10AZ+ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10AZ+ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10AZ++ PEEL22CV10AZ++ [PLCC28] Poznámka: 48
PEEL22CV10AZ++ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10AZ++ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10Z PEEL22CV10Z [PLCC28] Poznámka: 48
PEEL22CV10Z [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10Z [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22LV10AZ PEEL22LV10AZ [PLCC28] Poznámka: 48
PEEL22LV10AZ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22LV10AZ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22LV10AZ+ PEEL22LV10AZ+ [PLCC28] Poznámka: 48
PEEL22LV10AZ+ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22LV10AZ+ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22LV10AZ++ PEEL22LV10AZ++ [PLCC28] Poznámka: 48
PEEL22LV10AZ++ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22LV10AZ++ [TSSOP24] Poznámka: 1090 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 47 - DIL20/PLCC20 ZIF-CS (70-0329) OR DIL20W/PLCC20 ZIF (discontinued)
Poznámka 48 - DIL28/PLCC28 ZIF (70-0066) OR DIL28/PLCC28 ZIF-CS (70-0330)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1090 - DIL24W/TSSOP24 ZIF 170mil (70-0915)
🍪
Naspäť HORE