Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Aplus Flash Tech. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Aplus Flash Tech. zariadení 68 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AF24BC01 AF24BC01 (ISP) Poznámka: 138 AF24BC01 [SOIC8] Poznámka: 950 AF24BC01 [TSSOP8] Poznámka: 121
AF24BC02 AF24BC02 (ISP) Poznámka: 138 AF24BC02 [SOIC8] Poznámka: 950 AF24BC02 [TSSOP8] Poznámka: 121
AF24BC04 AF24BC04 (ISP) Poznámka: 138 AF24BC04 [SOIC8] Poznámka: 950 AF24BC04 [TSSOP8] Poznámka: 121
AF24BC08 AF24BC08 (ISP) Poznámka: 138 AF24BC08 [SOIC8] Poznámka: 950 AF24BC08 [TSSOP8] Poznámka: 121
AF24BC128 AF24BC128 (ISP) Poznámka: 138 AF24BC128 [SOIC8] Poznámka: 950 AF24BC128 [TSSOP8] Poznámka: 121
AF24BC16 AF24BC16 (ISP) Poznámka: 138 AF24BC16 [SOIC8] Poznámka: 950 AF24BC16 [TSSOP8] Poznámka: 121
AF24BC256 AF24BC256 (ISP) Poznámka: 138 AF24BC256 [SOIC8] Poznámka: 950 AF24BC256 [TSSOP8] Poznámka: 121
AF24BC32 AF24BC32 (ISP) Poznámka: 138 AF24BC32 [SOIC8] Poznámka: 950 AF24BC32 [TSSOP8] Poznámka: 121
AF24BC64 AF24BC64 (ISP) Poznámka: 138 AF24BC64 [SOIC8] Poznámka: 950 AF24BC64 [TSSOP8] Poznámka: 121
AF93BC46 (x16) AF93BC46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 AF93BC46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AF93BC46 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950
AF93BC46 (x8) AF93BC46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AF93BC46 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 AF93BC46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
AF93BC56 (x16) AF93BC56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 AF93BC56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AF93BC56 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950
AF93BC56 (x8) AF93BC56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AF93BC56 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 AF93BC56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
AF93BC66 (x16) AF93BC66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 AF93BC66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AF93BC66 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950
AF93BC66 (x8) AF93BC66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AF93BC66 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 AF93BC66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
AF93BC86 (x16) AF93BC86 (x16) (ISP) Poznámka: 138 AF93BC86 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 AF93BC86 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950
AF93BC86 (x8) AF93BC86 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AF93BC86 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 AF93BC86 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE