Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ARTERY Technology zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných ARTERY Technology zariadení 21 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AT32F403ACCT7 [LQFP48] Poznámka: 6239 AT32F403ACCU7 [QFN48] Poznámka: 6400 AT32F403ACET7 [LQFP48] Poznámka: 6239 AT32F403ACEU7 [QFN48] Poznámka: 6400
AT32F403ACGT7 [LQFP48] Poznámka: 6239 AT32F403ACGU7 [QFN48] Poznámka: 6400 AT32F403ARCT7 [LQFP64] Poznámka: 6403 AT32F403ARET7 [LQFP64] Poznámka: 6403
AT32F403ARGT7 [LQFP64] Poznámka: 6403 AT32F403AVCT7 [LQFP100] Poznámka: 6406 AT32F403AVET7 [LQFP100] Poznámka: 6406 AT32F403AVGT7 [LQFP100] Poznámka: 6406
AT32F421C4T7 [LQFP48] Poznámka: 6239 AT32F421C6T7 [LQFP48] Poznámka: 6239 AT32F421C8T7 [LQFP48] Poznámka: 6239 AT32F421F4P7 [TSSOP20] Poznámka: 6236
AT32F421F6P7 [TSSOP20] Poznámka: 6236 AT32F421F8P7 [TSSOP20] Poznámka: 6236 AT32F421K4T7 [LQFP32] Poznámka: 6291 AT32F421K6T7 [LQFP32] Poznámka: 6291
AT32F421K8T7 [LQFP32] Poznámka: 6291 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 6236 - DIL48/TSSOP20-170 ZIF AT32-1 (70-6359)
Poznámka 6239 - DIL48/QFP48-1.02 ZIF AT32-1 (70-6356)
Poznámka 6291 - DIL48/QFP32-1.04 ZIF AT32-1 (70-6453)
Poznámka 6400 - DIL48/QFN48-2.02 ZIF AT32-1 (70-6607)
Poznámka 6403 - DIL48/QFP64-1.02 ZIF AT32-1 (70-6601)
Poznámka 6406 - DIL48/QFP100-1.02 ZIF AT32-1 (70-6604)
🍪
Naspäť HORE