Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Artschip zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Artschip zariadení 61 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

24AA128 24AA128 (ISP) Poznámka: 138 24AA128 [SOIC8] Poznámka: 950 24AA128 [TSSOP14] Poznámka: 1087
24AA64 24AA64 (ISP) Poznámka: 138 24AA64 [SOIC8] Poznámka: 950 24AA64 [TSSOP8] Poznámka: 121
24LC02B 24LC02B (ISP) Poznámka: 138 24LC02B [DFN8] Poznámka: 2995 24LC02B [MSOP8] Poznámka: 605
24LC02B [SOIC8] Poznámka: 950 24LC02B [SOT23-5] Poznámka: 523 24LC02B [TSSOP8] Poznámka: 121 24LC04B
24LC04B (ISP) Poznámka: 138 24LC04B [DFN8] Poznámka: 2995 24LC04B [MSOP8] Poznámka: 605 24LC04B [SOIC8] Poznámka: 950
24LC04B [SOT23-5] Poznámka: 523 24LC04B [TSSOP8] Poznámka: 121 24LC08B 24LC08B (ISP) Poznámka: 138
24LC08B [DFN8] Poznámka: 2995 24LC08B [MSOP8] Poznámka: 605 24LC08B [SOIC8] Poznámka: 950 24LC08B [SOT23-5] Poznámka: 523
24LC08B [TSSOP8] Poznámka: 121 24LC128 24LC128 (ISP) Poznámka: 138 24LC128 [SOIC8] Poznámka: 950
24LC128 [TSSOP14] Poznámka: 1087 24LC16B 24LC16B (ISP) Poznámka: 138 24LC16B [DFN8] Poznámka: 2995
24LC16B [MSOP8] Poznámka: 605 24LC16B [SOIC8] Poznámka: 950 24LC16B [SOT23-5] Poznámka: 523 24LC16B [TSSOP8] Poznámka: 121
24LC256 24LC256 (ISP) Poznámka: 138 24LC256 [SOIC8] Poznámka: 950 24LC32B
24LC32B (ISP) Poznámka: 138 24LC32B [SOIC14] Poznámka: 951 24LC32B [SOIC8] Poznámka: 950 24LC32B [TSSOP8] Poznámka: 121
24LC64 24LC64 (ISP) Poznámka: 138 24LC64 [SOIC8] Poznámka: 950 24LC64 [TSSOP8] Poznámka: 121
24LC64B 24LC64B (ISP) Poznámka: 138 24LC64B [SOIC14] Poznámka: 951 24LC64B [SOIC8] Poznámka: 950
24LC64B [TSSOP8] Poznámka: 121 DS2502 (ISP) Poznámka: 138 DS2502 [SOIC8] Poznámka: 950 DS2502 [TO-92]
DS2502 [TSOC6] Poznámka: 3336 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 1087 - DIL14W/TSSOP14 ZIF 170mil (70-0912) OR DIL14W/TSSOP14 ZIF-CS 170mil (70-5746)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 3336 - DIL6/TSOC6-1 ZIF-CS (70-3360)
🍪
Naspäť HORE