Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ATC zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných ATC zariadení 83 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

24C02 24C02 (ISP) Poznámka: 138 24C02 [SOIC8] Poznámka: 950 24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
24C04 24C04 (ISP) Poznámka: 138 24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
24C08 24C08 (ISP) Poznámka: 138 24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
24LC02 24LC02 (ISP) Poznámka: 138 24LC02 [SOIC8] Poznámka: 950 24LC02 [TSSOP8] Poznámka: 121
24LC04 24LC04 (ISP) Poznámka: 138 24LC04 [SOIC8] Poznámka: 950 24LC04 [TSSOP8] Poznámka: 121
AM24C02 AM24C02 (ISP) Poznámka: 138 AM24C02 [SOIC8] Poznámka: 950 AM24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
AM24C04 AM24C04 (ISP) Poznámka: 138 AM24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 AM24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
AM24C08 AM24C08 (ISP) Poznámka: 138 AM24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 AM24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
AM24LC02 AM24LC02 (ISP) Poznámka: 138 AM24LC02 [SOIC8] Poznámka: 950 AM24LC02 [TSSOP8] Poznámka: 121
AM24LC02W AM24LC02W (ISP) Poznámka: 138 AM24LC02W [SOIC8] Poznámka: 950 AM24LC04
AM24LC04 (ISP) Poznámka: 138 AM24LC04 [SOIC8] Poznámka: 950 AM24LC04 [TSSOP8] Poznámka: 121 AM24LC08
AM24LC08 (ISP) Poznámka: 138 AM24LC08 [SOIC8] Poznámka: 950 AM24LC16 AM24LC16 (ISP) Poznámka: 138
AM24LC16 [SOIC8] Poznámka: 950 ATC93C46 ATC93C46 (ISP) Poznámka: 138 ATC93C46 [SOIC8] Poznámka: 950
ATC93C56 (x16) ATC93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 ATC93C56 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 ATC93C56 (x8)
ATC93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 ATC93C56 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 ATC93C66 (x16) ATC93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138
ATC93C66 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 ATC93C66 (x8) ATC93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 ATC93C66 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950
ATC93LC46 ATC93LC46 (ISP) Poznámka: 138 ATC93LC46 [SOIC8] Poznámka: 950 ATC93LC56 (x16)
ATC93LC56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 ATC93LC56 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 ATC93LC56 (x8) ATC93LC56 (x8) (ISP) Poznámka: 138
ATC93LC56 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 ATC93LC56G (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 ATC93LC56G (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 ATC93LC66 (x16)
ATC93LC66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 ATC93LC66 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 ATC93LC66 (x8) ATC93LC66 (x8) (ISP) Poznámka: 138
ATC93LC66 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 ATC93LC66G (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 ATC93LC66G (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE