Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Atmel zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Atmel zariadení 6949 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

89C51RB2T-xM [VQFP44] Poznámka: 94 89C51RB2-xL (ISP) Poznámka: 138 89C51RB2-xM 89C51RB2-xM (ISP) Poznámka: 138
89C51RB2-xM [PLCC44] Poznámka: 67 89C51RB2-xM [VQFP44] Poznámka: 94 89C51RC2T-xM [VQFP44] Poznámka: 94 89C51RC2-xL (ISP) Poznámka: 138
89C51RC2-xM 89C51RC2-xM (ISP) Poznámka: 138 89C51RC2-xM [PLCC44] Poznámka: 67 89C51RC2-xM [VQFP44] Poznámka: 94
89C51RD2T-xL [VQFP44] Poznámka: 94 89C51RD2T-xM [VQFP44] Poznámka: 94 89C51RD2-xL 89C51RD2-xL (ISP) Poznámka: 138
89C51RD2-xL [PLCC44] Poznámka: 67 89C51RD2-xL [PLCC68] Poznámka: 178 89C51RD2-xL [VQFP44] Poznámka: 94 89C51RD2-xL [VQFP64] Poznámka: 152
89C51RD2-xM 89C51RD2-xM (ISP) Poznámka: 138 89C51RD2-xM [PLCC44] Poznámka: 67 89C51RD2-xM [PLCC68] Poznámka: 178
89C51RD2-xM [VQFP44] Poznámka: 94 89C51RD2-xM [VQFP64] Poznámka: 152 AT17C002 [LAP8] Poznámka: 694 AT17C002 [PLCC20] Poznámka: 47
AT17C002 [PLCC44] Poznámka: 67 AT17C002 [TQFP44] Poznámka: 94 AT17C002A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C002A [TQFP32] Poznámka: 159
AT17C010 AT17C010 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C010A AT17C010A [PLCC20] Poznámka: 47
AT17C010A [TQFP32] Poznámka: 159 AT17C020 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C020A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C040A [TQFP32] Poznámka: 159
AT17C128 AT17C128 (ISP) Poznámka: 138 AT17C128 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C128 [SOIC20] Poznámka: 119
AT17C128A (ISP) Poznámka: 138 AT17C128A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C128A [SOIC20] Poznámka: 119 AT17C256
AT17C256 (ISP) Poznámka: 138 AT17C256 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C256 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17C256A (ISP) Poznámka: 138
AT17C256A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C256A [SOIC20] Poznámka: 119 AT17C512 AT17C512 [PLCC20] Poznámka: 47
AT17C512A AT17C512A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C65 AT17C65 (ISP) Poznámka: 138
AT17C65 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17C65 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17C65A (ISP) Poznámka: 138 AT17C65A [PLCC20] Poznámka: 47
AT17C65A [SOIC20] Poznámka: 119 AT17F040 [LAP8] Poznámka: 694 AT17F040 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17F040A [LAP8] Poznámka: 694
AT17F040A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17F040A [TQFP32] Poznámka: 159 AT17F040-xxVJ [PLCC20] Poznámka: 47 AT17F080 [LAP8] Poznámka: 694
AT17F080 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17F080 [PLCC44] Poznámka: 67 AT17F080 [TQFP44] Poznámka: 94 AT17F080A [LAP8] Poznámka: 694
AT17F080A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17F080A [TQFP32] Poznámka: 159 AT17F16 [LAP8] Poznámka: 694 AT17F16 [PLCC20] Poznámka: 47
AT17F16 [PLCC44] Poznámka: 67 AT17F16 [TQFP44] Poznámka: 94 AT17F16A [LAP8] Poznámka: 694 AT17F16A [PLCC20] Poznámka: 47
AT17F32 [PLCC44] Poznámka: 67 AT17F32A [PLCC44] Poznámka: 67 AT17LV002 [LAP8] Poznámka: 694 AT17LV002 [PLCC20] Poznámka: 47
AT17LV002 [PLCC44] Poznámka: 67 AT17LV002 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17LV002 [TQFP44] Poznámka: 94 AT17LV002A [PLCC20] Poznámka: 47
AT17LV002A [TQFP32] Poznámka: 159 AT17LV010 AT17LV010 [FP28] Poznámka: 1010 AT17LV010 [LAP8] Poznámka: 694
AT17LV010 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV010 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17LV010A AT17LV010A [PLCC20] Poznámka: 47
AT17LV010A [TQFP32] Poznámka: 159 AT17LV020 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV020A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV040 [PLCC44] Poznámka: 67
AT17LV040 [TQFP44] Poznámka: 94 AT17LV040A [PLCC44] Poznámka: 67 AT17LV040A [TQFP32] Poznámka: 159 AT17LV128
AT17LV128 (ISP) Poznámka: 138 AT17LV128 [LAP8] Poznámka: 694 AT17LV128 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV128 [SOIC20] Poznámka: 119
AT17LV128 [SOIC8] Poznámka: 950 AT17LV128A AT17LV128A (ISP) Poznámka: 138 AT17LV128A [PLCC20] Poznámka: 47
AT17LV128A [SOIC20] Poznámka: 119 AT17LV256 AT17LV256 (ISP) Poznámka: 138 AT17LV256 [LAP8] Poznámka: 694
AT17LV256 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV256 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17LV256 [SOIC8] Poznámka: 950 AT17LV256A
AT17LV256A (ISP) Poznámka: 138 AT17LV256A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV256A [SOIC20] Poznámka: 119 AT17LV512
AT17LV512 (ISP) Poznámka: 138 AT17LV512 [LAP8] Poznámka: 694 AT17LV512 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV512 [SOIC20] Poznámka: 119
AT17LV512A AT17LV512A (ISP) Poznámka: 138 AT17LV512A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV65
AT17LV65 (ISP) Poznámka: 138 AT17LV65 [LAP8] Poznámka: 694 AT17LV65 [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV65 [SOIC20] Poznámka: 119
AT17LV65 [SOIC8] Poznámka: 950 AT17LV65A (ISP) Poznámka: 138 AT17LV65A [PLCC20] Poznámka: 47 AT17LV65A [SOIC20] Poznámka: 119
AT17N002 [LAP8] Poznámka: 694 AT17N002 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17N002 [TQFP44] Poznámka: 94 AT17N010
AT17N010 [LAP8] Poznámka: 694 AT17N010 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17N040 [TQFP44] Poznámka: 94 AT17N256
AT17N256 [SOIC20] Poznámka: 119 AT17N256 [SOIC8] Poznámka: 950 AT17N512 AT17N512 [LAP8] Poznámka: 694
AT17N512 [SOIC20] Poznámka: 119 AT18F002 (ISP) Poznámka: 138 AT18F002 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT18F010 (ISP) Poznámka: 138
AT18F010 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT18F040 (ISP) Poznámka: 138 AT18F040 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT18F080 (ISP) Poznámka: 138
AT18F080 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT22LV10 AT22LV10 [PLCC28] Poznámka: 48 AT22LV10 [SOIC24] Poznámka: 1062
AT22LV10L AT22LV10L [PLCC28] Poznámka: 48 AT22LV10L [SOIC24] Poznámka: 1062 AT22V10
AT22V10 [PLCC28] Poznámka: 48 AT22V10 [SOIC24] Poznámka: 1062 AT22V10L AT22V10L [PLCC28] Poznámka: 48
AT22V10L [SOIC24] Poznámka: 1062 AT24C01 AT24C01 (ISP) Poznámka: 138 AT24C01 [MSOP8] Poznámka: 605
AT24C01 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C01A AT24C01A (ISP) Poznámka: 138
AT24C01A [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C01A [MAP8] Poznámka: 930 AT24C01A [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C01A [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24C01A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C01B AT24C01B (ISP) Poznámka: 138 AT24C01B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C01B [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C01B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C01B [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C01B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C01C AT24C01C (ISP) Poznámka: 138 AT24C01C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C01C [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24C01C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C01C [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24C01C [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C01D
AT24C01D (ISP) Poznámka: 138 AT24C01D [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT24C01D [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C01D [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C01D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT24C01D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C02 AT24C02 (ISP) Poznámka: 138
AT24C02 [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C02 [SOIC14] Poznámka: 951 AT24C02 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C02A AT24C02A (ISP) Poznámka: 138 AT24C02A [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C02A [MAP8] Poznámka: 930
AT24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C02AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C02B AT24C02B (ISP) Poznámka: 138
AT24C02B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C02B [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C02B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C02B [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24C02B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C02C AT24C02C (ISP) Poznámka: 138 AT24C02C [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C02C [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C02C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C02C [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24C02C [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C02D AT24C02D (ISP) Poznámka: 138 AT24C02D [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT24C02D [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24C02D [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C02D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT24C02D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C02N [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C04 AT24C04 (ISP) Poznámka: 138 AT24C04 [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C04 [MAP8] Poznámka: 930
AT24C04 [SOIC14] Poznámka: 951 AT24C04 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C04A
AT24C04A (ISP) Poznámka: 138 AT24C04A [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C04A [MAP8] Poznámka: 930 AT24C04A [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C04AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C04B AT24C04B (ISP) Poznámka: 138 AT24C04B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C04B [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C04B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C04B [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C04B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C04C (ISP) Poznámka: 138 AT24C04C [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C04C [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C04C [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C04C [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C04C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C04D AT24C04D (ISP) Poznámka: 138
AT24C04D [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT24C04D [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C04D [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C04D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
AT24C04D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C04N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C08 AT24C08 (ISP) Poznámka: 138
AT24C08 [SOIC14] Poznámka: 951 AT24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C08A AT24C08A (ISP) Poznámka: 138
AT24C08A [MAP8] Poznámka: 930 AT24C08A [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C08A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C08AN [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C08B AT24C08B (ISP) Poznámka: 138 AT24C08B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C08B [MLP8] Poznámka: 4538
AT24C08B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C08B [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C08B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C08C (ISP) Poznámka: 138
AT24C08C [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C08C [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C08C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C08C [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24C08C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C08D AT24C08D (ISP) Poznámka: 138 AT24C08D [SOIC8-150] Poznámka: 950
AT24C08D [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C08D [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C08D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT24C08D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C08N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C1024 AT24C1024 (ISP) Poznámka: 138 AT24C1024 [dBGA2-8U4-1] Poznámka: 963
AT24C1024 [LAP8] Poznámka: 577 AT24C1024 [SAP8] Poznámka: 577 AT24C1024 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C1024 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C1024B AT24C1024B (ISP) Poznámka: 138 AT24C1024B [dBGA2-8U4-1] Poznámka: 963 AT24C1024B [SAP8] Poznámka: 577
AT24C1024B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C1024B [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C1024B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C1024W [SOIC8-209] Poznámka: 46
AT24C11 AT24C11 (ISP) Poznámka: 138 AT24C11 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C11 [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24C11 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C128 AT24C128 (ISP) Poznámka: 138 AT24C128 [dBGA-8U1] Poznámka: 968
AT24C128 [MAP8] Poznámka: 930 AT24C128 [SAP8] Poznámka: 577 AT24C128 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C128 [TSSOP14] Poznámka: 1087
AT24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C128-1.8 AT24C128-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT24C128-1.8 [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713
AT24C128-1.8 [MAP8] Poznámka: 930 AT24C128-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C128-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT24C128-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C128B AT24C128B (ISP) Poznámka: 138 AT24C128B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C128B [MLP8] Poznámka: 4538
AT24C128B [SAP8] Poznámka: 577 AT24C128B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C128BN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C128C (Automotive) (ISP) Poznámka: 138
AT24C128C (Automotive) [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C128C (Automotive) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C128C (ISP) Poznámka: 138 AT24C128C [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C128C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C128C [UFDN8] Poznámka: 4538 AT24C128C [VFBGA-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C128C [XDFN8] Poznámka: 5858
AT24C128N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C128N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C128W [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C128W-1.8 [SOIC8-209] Poznámka: 46
AT24C16 AT24C16 (ISP) Poznámka: 138 AT24C16 [SOIC14] Poznámka: 951 AT24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C164 AT24C164 (ISP) Poznámka: 138 AT24C164 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C16A
AT24C16A (ISP) Poznámka: 138 AT24C16A [MAP8] Poznámka: 930 AT24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C16AN [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C16B AT24C16B (ISP) Poznámka: 138 AT24C16B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C16B [MLP8] Poznámka: 4538
AT24C16B [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C16B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C16BN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C16C
AT24C16C (ISP) Poznámka: 138 AT24C16C [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C16C [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C16C [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C16C [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C16C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C16C [XDFN8] Poznámka: 5858 AT24C16D
AT24C16D (ISP) Poznámka: 138 AT24C16D [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT24C16D [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C16D [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C16D [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24C16D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C16N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C21
AT24C21 (ISP) Poznámka: 138 AT24C21 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C256 AT24C256 (ISP) Poznámka: 138
AT24C256 [dBGA-8U6] Poznámka: 968 AT24C256 [SAP8] Poznámka: 577 AT24C256 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C256 [TSSOP14] Poznámka: 1087
AT24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C256-1.8 AT24C256-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT24C256-1.8 [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713
AT24C256-1.8 [MAP8] Poznámka: 930 AT24C256-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C256-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT24C256B
AT24C256B (ISP) Poznámka: 138 AT24C256B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C256B [MAP8] Poznámka: 930 AT24C256B [SAP8] Poznámka: 577
AT24C256B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C256B [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C256B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C256C
AT24C256C (Automotive) (ISP) Poznámka: 138 AT24C256C (Automotive) [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C256C (Automotive) [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C256C (ISP) Poznámka: 138
AT24C256C [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C256C [SAP8] Poznámka: 577 AT24C256C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C256C [SOIC8-209] Poznámka: 46
AT24C256C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C256C [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24C256C [VFBGA-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C256N [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C256N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C256W [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C256W-1.8 [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C32
AT24C32 (ISP) Poznámka: 138 AT24C32 [SOIC14] Poznámka: 951 AT24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C32A
AT24C32A (ISP) Poznámka: 138 AT24C32A [MAP8] Poznámka: 930 AT24C32A [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C32A [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C32AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C32AW [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C32B AT24C32B (ISP) Poznámka: 138
AT24C32B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C32BN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C32C AT24C32C (ISP) Poznámka: 138
AT24C32C [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C32C [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C32C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C32C [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C32D AT24C32D (ISP) Poznámka: 138 AT24C32D [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C32D [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C32D [SOIC8] (EPS-01) Poznámka: 950 AT24C32D [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C32D [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C32D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C32D [XDFN8] Poznámka: 5858 AT24C32E AT24C32E (ISP) Poznámka: 138 AT24C32E [SOIC8-150] Poznámka: 950
AT24C32E [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24C32E [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C32E [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24C32E [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548
AT24C32N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C32W [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C512 AT24C512 (ISP) Poznámka: 138
AT24C512 [dBGA2-8U4-1] Poznámka: 963 AT24C512 [LAP8] Poznámka: 577 AT24C512 [SAP8] Poznámka: 577 AT24C512 [SOIC20] Poznámka: 119
AT24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C512-1.8 AT24C512-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT24C512-1.8 [dBGA2-8U4-1] Poznámka: 963
AT24C512-1.8 [LAP8] Poznámka: 577 AT24C512-1.8 [SAP8] Poznámka: 577 AT24C512-1.8 [SOIC20] Poznámka: 119 AT24C512-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C512B AT24C512B (ISP) Poznámka: 138 AT24C512B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C512B [dBGA2-8U4-1] Poznámka: 963
AT24C512B [SAP8] Poznámka: 577 AT24C512B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C512B [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C512B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C512C (ISP) Poznámka: 138 AT24C512C [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT24C512C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C512C [SOIC8-208] Poznámka: 46
AT24C512C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C512C [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24C512N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C512N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C512W [SOIC8] Poznámka: 46 AT24C512W-1.8 [SOIC8] Poznámka: 46 AT24C64 AT24C64 (ISP) Poznámka: 138
AT24C64 [SOIC14] Poznámka: 951 AT24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C64A AT24C64A (ISP) Poznámka: 138
AT24C64A [MAP8] Poznámka: 930 AT24C64A [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C64A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C64AN [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C64AW [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24C64B AT24C64B (ISP) Poznámka: 138 AT24C64B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24C64BN [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C64C AT24C64C (ISP) Poznámka: 138 AT24C64C [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713
AT24C64C [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C64C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C64C [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C64D
AT24C64D (ISP) Poznámka: 138 AT24C64D [MLP8] Poznámka: 4538 AT24C64D [SOIC8] Poznámka: 950 AT24C64D [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24C64D [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24C64D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT24C64D [XDFN8] Poznámka: 5858 AT24C64N [SOIC8] Poznámka: 950
AT24C64W [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24CM01 (ISP) Poznámka: 138 AT24CM01 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CM01 [SOIC8-208] Poznámka: 46
AT24CM01 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CM02 (ISP) Poznámka: 138 AT24CM02 [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT24CS01 (ISP) Poznámka: 138
AT24CS01 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS01 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS01 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS01 [UDFN8] Poznámka: 4538
AT24CS01A (ISP) Poznámka: 138 AT24CS01A [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS01A [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS01A [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24CS01A [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS02 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS02 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS02 [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24CS02 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS02 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS02A (ISP) Poznámka: 138 AT24CS02A [SOIC8] Poznámka: 950
AT24CS02A [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS02A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS02A [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS04 (ISP) Poznámka: 138
AT24CS04 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS04 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS04 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS04 [UDFN8] Poznámka: 4538
AT24CS08 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS08 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS08 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS08 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24CS08 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS08A (ISP) Poznámka: 138 AT24CS08A [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS08A [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24CS08A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS08A [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS128 AT24CS128 (ISP) Poznámka: 138
AT24CS128 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS128-1.8 AT24CS128-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS128-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24CS128N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS128N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS128W [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24CS128W-1.8 [SOIC8-209] Poznámka: 46
AT24CS16 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS16 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS16 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24CS16 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24CS16 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS256 AT24CS256 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS256 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24CS256-1.8 AT24CS256-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS256N [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS256W [SOIC8-209] Poznámka: 46
AT24CS256W-1.8 [SOIC8-209] Poznámka: 46 AT24CS32 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS32 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24CS32 [SOT23-5] Poznámka: 523
AT24CS32 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS32 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CS64 (ISP) Poznámka: 138 AT24CS64 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24CS64 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24CS64 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24CSW020 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW021 (ISP) Poznámka: 138
AT24CSW022 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW023 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW024 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW025 (ISP) Poznámka: 138
AT24CSW026 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW027 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW040 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW042 (ISP) Poznámka: 138
AT24CSW044 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW046 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW080 (ISP) Poznámka: 138 AT24CSW084 (ISP) Poznámka: 138
AT24HC02B AT24HC02B (ISP) Poznámka: 138 AT24HC02B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24HC02B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24HC02C AT24HC02C (ISP) Poznámka: 138 AT24HC02C [SOIC8] Poznámka: 950 AT24HC02C [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24HC04B AT24HC04B (ISP) Poznámka: 138 AT24HC04B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24HC04B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24L02 AT24L02 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24L08 AT24L16
AT24L16 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24L21 AT24L32 AT24L32 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24L64 AT24LC01 AT24LC01 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC01 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24LC01B AT24LC01B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC01B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC02
AT24LC02 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC02 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC02B AT24LC02B [SOIC8] Poznámka: 950
AT24LC02B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC04 AT24LC04 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC04 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24LC08 AT24LC08 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC08 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC08B
AT24LC08B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC08B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC16 AT24LC16 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24LC16 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC16B AT24LC16B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC16B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24LC21 AT24LC21 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC256 AT24LC256 [SOIC8] Poznámka: 950
AT24LC256 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC32 AT24LC32 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC32 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24LC64 AT24LC64 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LC64 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24LC65
AT24LC65 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24LCS21 AT24LCS21 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24MAC402 (ISP) Poznámka: 138
AT24MAC402 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24MAC402 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24MAC402 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT24MAC402 [UDFN8] Poznámka: 4538
AT24MAC602 (ISP) Poznámka: 138 AT24MAC602 [SOIC8] Poznámka: 950 AT24MAC602 [SOT23-5] Poznámka: 523 AT24MAC602 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT24MAC602 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT24RF08B [SOIC8] Poznámka: 950 AT24RF08B [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT24RF08C [SOIC8] Poznámka: 950
AT24RF08C [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25010 AT25010 (ISP) Poznámka: 138 AT25010A
AT25010A (ISP) Poznámka: 138 AT25010A [MAP8] Poznámka: 930 AT25010A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25010AN [SOIC8] Poznámka: 950
AT25010B (ISP) Poznámka: 138 AT25010B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25010B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25010B [UDFN8] Poznámka: 4538
AT25010B [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT25010N [SOIC8] Poznámka: 950 AT25020 AT25020 (ISP) Poznámka: 138
AT25020A AT25020A (ISP) Poznámka: 138 AT25020A [MAP8] Poznámka: 930 AT25020A [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25020AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT25020B (ISP) Poznámka: 138 AT25020B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25020B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25020B [UDFN8] Poznámka: 4538 AT25020B [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT25020N [SOIC8] Poznámka: 950 AT25040
AT25040 (ISP) Poznámka: 138 AT25040A AT25040A (ISP) Poznámka: 138 AT25040A [MAP8] Poznámka: 930
AT25040A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25040AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT25040B (ISP) Poznámka: 138 AT25040B [SOIC8] Poznámka: 950
AT25040B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25040B [UDFN8] Poznámka: 4538 AT25040B [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT25040N [SOIC8] Poznámka: 950
AT25080 AT25080 (ISP) Poznámka: 138 AT25080 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25080 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT25080-1.8 AT25080-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25080-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25080-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT25080A AT25080A (ISP) Poznámka: 138 AT25080A [MAP8] Poznámka: 930 AT25080A [MLP8] Poznámka: 4538
AT25080A [SOIC8] Poznámka: 950 AT25080A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25080A-10TQ [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25080AN-10SQ [SOIC8] Poznámka: 950
AT25080Ax-xxxQ (ISP) Poznámka: 138 AT25080B AT25080B (ISP) Poznámka: 138 AT25080B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548
AT25080B [MLP8] Poznámka: 4538 AT25080B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25080B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25080N [SOIC8] Poznámka: 950
AT25080N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128 AT25128 (ISP) Poznámka: 138 AT25128 [LAP8] Poznámka: 577
AT25128 [SOIC16] Poznámka: 44 AT25128 [SOIC16] (32 byte page mode) Poznámka: 44 AT25128 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25128 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT25128-1.8 AT25128-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25128-1.8 [SOIC16] Poznámka: 44 AT25128-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087
AT25128-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25128A AT25128A (ISP) Poznámka: 138 AT25128A [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25128A-1.8 AT25128A-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25128A-1.8 [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT25128A-1.8 [SAP8] Poznámka: 577
AT25128A-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25128A-10TQ [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25128AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128AN-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
AT25128AN-10SQ [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128AW [SOIC8] Poznámka: 46 AT25128AW-1.8 [SOIC8] Poznámka: 46 AT25128Ax-xxxQ (ISP) Poznámka: 138
AT25128B (ISP) Poznámka: 138 AT25128B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT25128B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128B [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25128B [UDFN8] Poznámka: 4538 AT25128B-SSP [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128B-XP [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25128B-xxP (ISP) Poznámka: 138
AT25128N [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25128W [SOIC8] Poznámka: 46 AT25160
AT25160 (ISP) Poznámka: 138 AT25160 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25160 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25160-1.8
AT25160-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25160-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25160-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25160A
AT25160A (ISP) Poznámka: 138 AT25160A [MAP8] Poznámka: 930 AT25160A [MLP8] Poznámka: 4538 AT25160A [SOIC8] Poznámka: 950
AT25160A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25160A-10TQ [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25160AN-10SQ [SOIC8] Poznámka: 950 AT25160Ax-xxxQ (ISP) Poznámka: 138
AT25160B AT25160B (ISP) Poznámka: 138 AT25160B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT25160B [MLP8] Poznámka: 4538
AT25160B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25160B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25160N [SOIC8] Poznámka: 950 AT25160N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950
AT25256 AT25256 (ISP) Poznámka: 138 AT25256 [LAP8] Poznámka: 577 AT25256 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT25256-1.8 AT25256-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25256-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25256A
AT25256A (ISP) Poznámka: 138 AT25256A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25256A-1.8 AT25256A-1.8 (ISP) Poznámka: 138
AT25256A-1.8 [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT25256A-1.8 [SAP8] Poznámka: 577 AT25256A-1.8 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25256A-10TQ [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25256AN [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256AN-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256AN-10SQ [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256AW [SOIC8] Poznámka: 46
AT25256AW-1.8 [SOIC8] Poznámka: 46 AT25256Ax-xxxQ (ISP) Poznámka: 138 AT25256B (ISP) Poznámka: 138 AT25256B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713
AT25256B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256B [SOIC8-200] Poznámka: 46 AT25256B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25256B [UDFN8] Poznámka: 4538
AT25256B-SSP [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256B-XP [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25256B-xxP (ISP) Poznámka: 138 AT25256N [SOIC8] Poznámka: 950
AT25256N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25256W [SOIC8] Poznámka: 46 AT25320 AT25320 (ISP) Poznámka: 138
AT25320 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25320 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25320-1.8 AT25320-1.8 (ISP) Poznámka: 138
AT25320-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25320-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT25320A AT25320A (ISP) Poznámka: 138
AT25320A [MAP8] Poznámka: 930 AT25320A [MLP8] Poznámka: 4538 AT25320A [SOIC8] Poznámka: 950 AT25320A [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25320A-10TQ [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25320AN-10SQ [SOIC8] Poznámka: 950 AT25320Ax-xxxQ (ISP) Poznámka: 138 AT25320B
AT25320B (ISP) Poznámka: 138 AT25320B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713 AT25320B [MLP8] Poznámka: 4538 AT25320B [SOIC8] Poznámka: 950
AT25320B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25320N [SOIC8] Poznámka: 950 AT25320N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25512
AT25512 (ISP) Poznámka: 138 AT25512 [SAP8] Poznámka: 577 AT25512 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25512 [TSSOP8] Poznámka: 121
AT25640 AT25640 (ISP) Poznámka: 138 AT25640 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25640 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT25640-1.8 AT25640-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25640-1.8 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT25640-1.8 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT25640A AT25640A (ISP) Poznámka: 138 AT25640A [MAP8] Poznámka: 930 AT25640A [MLP8] Poznámka: 4538
AT25640A [SOIC8] Poznámka: 950 AT25640A [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25640A-10TQ [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25640AN-10SQ [SOIC8] Poznámka: 950
AT25640Ax-xxxQ (ISP) Poznámka: 138 AT25640B AT25640B (ISP) Poznámka: 138 AT25640B [dBGA2-8U2-1] Poznámka: 713
AT25640B [MLP8] Poznámka: 4538 AT25640B [SOIC8] Poznámka: 950 AT25640B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT25640N [SOIC8] Poznámka: 950
AT25640N-1.8 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25BCM512B (ISP) Poznámka: 138 AT25BCM512B [UDFN8] Poznámka: 6593 AT25C01
AT25C01 (ISP) Poznámka: 138 AT25C01 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25C02 AT25C02 (ISP) Poznámka: 138
AT25C02 [SOIC8] Poznámka: 950 AT25C04 AT25C04 (ISP) Poznámka: 138 AT25C04 [SOIC8] Poznámka: 950
AT25DF021 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF021 [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25DF021 [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DF041A (ISP) Poznámka: 138
AT25DF041A [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DF041A [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25DF041A [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DF081 (ISP) Poznámka: 138
AT25DF081 [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25DF081 [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DF081A (ISP) Poznámka: 138 AT25DF081A [SOIC8-150] Poznámka: 5645
AT25DF081A [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DF081A [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25DF081A [SOIC8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 AT25DF081A [UDFN8] Poznámka: 5355
AT25DF081A [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25DF161 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF161 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DF161 [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25DF161 [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DF321 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF321 [SOIC16] Poznámka: 3100 AT25DF321 [SOIC8] Poznámka: 5394
AT25DF321A (ISP) Poznámka: 138 AT25DF321A [SOIC16] Poznámka: 3100 AT25DF321A [SOIC8] Poznámka: 5394 AT25DF321A [UDFN8] Poznámka: 5355
AT25DF641 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF641 [SOIC16] Poznámka: 3100 AT25DF641 [VDFN8] Poznámka: 4914 AT25DF641A (ISP) Poznámka: 138
AT25DF641A [SOIC8] Poznámka: 5394 AT25DF641A [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DL081 (ISP) Poznámka: 138 AT25DL081 [SOIC8-150] Poznámka: 5645
AT25DL081 [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DL081 [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DL081 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25DL161 (ISP) Poznámka: 138
AT25DL161 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DL161 [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DL161 [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DL161 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355
AT25DQ161 (ISP) Poznámka: 138 AT25DQ161 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DQ161 [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DQ161 [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
AT25DQ161 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25DQ161 [SOIC8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 AT25DQ161 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25DQ161 [UDFN8] Poznámka: 5355
AT25DQ161 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25DQ161 [UDFN8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 AT25DQ321 (ISP) Poznámka: 138 AT25DQ321 [SOIC16] Poznámka: 3100
AT25DQ321 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DQ321 [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DQ321 [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25DQ321 [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25DQ321 [SOIC8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 AT25DQ321 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25DQ321 [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DQ321 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355
AT25DQ321 [UDFN8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 AT25F1024 (ISP) Poznámka: 138 AT25F1024 [SAP8] Poznámka: 5355 AT25F1024 [SOIC8] Poznámka: 5645
AT25F1024A (ISP) Poznámka: 138 AT25F1024A [SAP8] Poznámka: 5355 AT25F1024A [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25F2048 (ISP) Poznámka: 138
AT25F2048 [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25F4096 (ISP) Poznámka: 138 AT25F4096 [SAP8] Poznámka: 5355 AT25F4096 [SOIC8] Poznámka: 5394
AT25F512 (ISP) Poznámka: 138 AT25F512 [SAP8] Poznámka: 5355 AT25F512 [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25F512A (ISP) Poznámka: 138
AT25F512A [SAP8] Poznámka: 5355 AT25F512A [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25F512B (ISP) Poznámka: 138 AT25F512B [SOIC8] Poznámka: 5645
AT25F512B [UDFN8] Poznámka: 6593 AT25FS010 (ISP) Poznámka: 138 AT25FS010 [SAP8] Poznámka: 5355 AT25FS010 [SOIC8] Poznámka: 5645
AT25FS040 (ISP) Poznámka: 138 AT25FS040 [SAP8] Poznámka: 5355 AT25FS040 [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25HP256
AT25HP256 (ISP) Poznámka: 138 AT25HP256 [LAP8] Poznámka: 577 AT25HP256 [SOIC8] Poznámka: 46 AT25HP256-1.8
AT25HP256-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25HP256-1.8 [LAP8] Poznámka: 577 AT25HP256-1.8 [SOIC8] Poznámka: 46 AT25HP512
AT25HP512 (ISP) Poznámka: 138 AT25HP512 [LAP8] Poznámka: 577 AT25HP512 [SOIC16] Poznámka: 44 AT25HP512 [SOIC8] Poznámka: 46
AT25HP512-1.8 AT25HP512-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25HP512-1.8 [LAP8] Poznámka: 577 AT25HP512-1.8 [SOIC16] Poznámka: 44
AT25HP512-1.8 [SOIC8] Poznámka: 46 AT25M01 (ISP) Poznámka: 138 AT25M01 [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT25M01 [SOIC8-200] Poznámka: 46
AT25M02 (ISP) Poznámka: 138 AT25M02 [SOIC8-150] Poznámka: 950 AT25P1024 (ISP) Poznámka: 138 AT25P1024 [SOIC20] Poznámka: 119
AT25P1024-1.8 (ISP) Poznámka: 138 AT25P1024-1.8 [SOIC20] Poznámka: 119 AT26DF041 (ISP) Poznámka: 138 AT26DF041 [MLF8] Poznámka: 5355
AT26DF041 [SOIC8] Poznámka: 5394 AT26DF081 (ISP) Poznámka: 138 AT26DF081A (ISP) Poznámka: 138 AT26DF081A-S [SOIC8] Poznámka: 5394
AT26DF081A-SS [SOIC8] Poznámka: 5645 AT26DF081-S [SOIC8] Poznámka: 5394 AT26DF081-SS [SOIC8] Poznámka: 5645 AT26DF161 (ISP) Poznámka: 138
AT26DF161A (ISP) Poznámka: 138 AT26DF161A [MLF8] Poznámka: 5355 AT26DF161A [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT26DF161A [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT26DF161-M [MLF8] Poznámka: 5355 AT26DF161-S [SOIC8] Poznámka: 5394 AT26DF321 (ISP) Poznámka: 138 AT26DF321 [SOIC16] Poznámka: 3100
AT26DF321 [SOIC8] Poznámka: 5394 AT26F004 (ISP) Poznámka: 138 AT26F004-M [MLF8] Poznámka: 5355 AT26F004-S [SOIC8] Poznámka: 5394
AT26F004-SS [SOIC8] Poznámka: 5645 AT27256 AT27BV010 AT27BV010 [LCC32] Poznámka: 561
AT27BV010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27BV010 [TSOP32] Poznámka: 655 AT27BV010 [VSOP32] Poznámka: 56 AT27BV020
AT27BV020 [LCC32] Poznámka: 561 AT27BV020 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27BV020 [TSOP32] Poznámka: 655 AT27BV020 [VSOP32] Poznámka: 56
AT27BV040 AT27BV040 [LCC32] Poznámka: 561 AT27BV040 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27BV040 [TSOP32] Poznámka: 655
AT27BV040 [VSOP32] Poznámka: 56 AT27BV1024 AT27BV1024 [PLCC44] Poznámka: 67 AT27BV1024 [TSOP40] Poznámka: 56
AT27BV256 AT27BV256 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27BV256 [SOIC28] Poznámka: 53 AT27BV256 [TSOP28] Poznámka: 54
AT27BV400 AT27BV400 [PLCC44] Poznámka: 67 AT27BV400 [PSOP44] Poznámka: 65 AT27BV400 [TSOP48] Poznámka: 57
AT27BV4096 AT27BV4096 [PLCC44] Poznámka: 67 AT27BV4096 [TSOP40] Poznámka: 56 AT27BV512
AT27BV512 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27BV512 [SOIC28] Poznámka: 53 AT27BV512 [TSOP28] Poznámka: 54 AT27BV800 [PLCC44] Poznámka: 67
AT27BV800 [PSOP44] Poznámka: 65 AT27BV800 [TSOP48] Poznámka: 57 AT27C010 AT27C010 [LCC32] Poznámka: 561
AT27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C010 [TSOP32] Poznámka: 655 AT27C010L AT27C010L [LCC32] Poznámka: 561
AT27C010L [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C010L [TSOP32] Poznámka: 655 AT27C020 AT27C020 [LCC32] Poznámka: 561
AT27C020 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C020 [TSOP32] Poznámka: 655 AT27C040 AT27C040 [LCC32] Poznámka: 561
AT27C040 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C040 [SOIC32] Poznámka: 98 AT27C040 [TSOP32] Poznámka: 655 AT27C080
AT27C080 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C080 [SOIC32] Poznámka: 98 AT27C080 [TSOP32] Poznámka: 655 AT27C1024
AT27C1024 [PLCC44] Poznámka: 67 AT27C1024 [TSOP40] Poznámka: 56 AT27C128 AT27C128 [PLCC32] Poznámka: 59
AT27C2048 AT27C2048 [PLCC44] Poznámka: 67 AT27C2048 [TSOP40] Poznámka: 56 AT27C256
AT27C256 [LCC32] Poznámka: 561 AT27C256 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C256R AT27C256R [LCC32] Poznámka: 561
AT27C256R [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C256R [SOIC28] Poznámka: 53 AT27C256R [TSOP28] Poznámka: 54 AT27C400
AT27C400 [PLCC44] Poznámka: 67 AT27C400 [PSOP44] Poznámka: 65 AT27C400 [TSOP48] Poznámka: 57 AT27C4096
AT27C4096 [PLCC44] Poznámka: 67 AT27C4096 [TSOP40] Poznámka: 56 AT27C512 AT27C512 [LCC32] Poznámka: 561
AT27C512 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C512 [SOIC28] Poznámka: 53 AT27C512 [TSOP28] Poznámka: 54 AT27C512R
AT27C512R [LCC32] Poznámka: 561 AT27C512R [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C512R [SOIC28] Poznámka: 53 AT27C512R [TSOP28] Poznámka: 54
AT27C513 AT27C513 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C513 [SOIC28] Poznámka: 53 AT27C513R
AT27C513R [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C513R [SOIC28] Poznámka: 53 AT27C516 AT27C516 [PLCC44] Poznámka: 67
AT27C516 [TSOP40] Poznámka: 56 AT27C520 [SOIC20] Poznámka: 119 AT27C520 [TSOP28] Poznámka: 54 AT27C520 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT27C64 AT27C64 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27C800 AT27C800 [PLCC44] Poznámka: 67
AT27C800 [PSOP44] Poznámka: 65 AT27C800 [TSOP48] Poznámka: 57 AT27C8192 AT27C8192 [PSOP44] Poznámka: 65
AT27C8192 [TSOP48] Poznámka: 57 AT27HC1024 AT27HC1024 [PLCC44] Poznámka: 67 AT27HC256
AT27HC256 [LCC32] Poznámka: 561 AT27HC256 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27HC256R AT27HC256R [LCC32] Poznámka: 561
AT27HC256R [PLCC32] Poznámka: 59 AT27HC64 AT27HC64 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27HC641
AT27HC641R AT27HC642 AT27HC642R AT27HC64L
AT27HC64L [LCC32] Poznámka: 561 AT27HC64L [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV010 AT27LV010 [LCC32] Poznámka: 561
AT27LV010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV010 [TSOP32] Poznámka: 655 AT27LV010A AT27LV010A [PLCC32] Poznámka: 59
AT27LV010A [TSOP32] Poznámka: 655 AT27LV010A [VSOP32] Poznámka: 56 AT27LV020 AT27LV020 [LCC32] Poznámka: 561
AT27LV020 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV020 [TSOP32] Poznámka: 655 AT27LV020 [VSOP32] Poznámka: 56 AT27LV020A
AT27LV020A [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV020A [TSOP32] Poznámka: 655 AT27LV020A [VSOP32] Poznámka: 56 AT27LV040
AT27LV040 [LCC32] Poznámka: 561 AT27LV040 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV040 [TSOP32] Poznámka: 655 AT27LV040 [VSOP32] Poznámka: 56
AT27LV040A AT27LV040A [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV040A [TSOP32] Poznámka: 655 AT27LV040A [VSOP32] Poznámka: 56
AT27LV080 AT27LV080 [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV080 [SOIC32] Poznámka: 98 AT27LV080 [TSOP32] Poznámka: 655
AT27LV1024 AT27LV1024 [PLCC44] Poznámka: 67 AT27LV1024 [TSOP40] Poznámka: 56 AT27LV256A
AT27LV256A [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV256A [SOIC28] Poznámka: 53 AT27LV256A [TSOP28] Poznámka: 54 AT27LV256R
AT27LV256R [LCC32] Poznámka: 561 AT27LV256R [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV256R [SOIC28] Poznámka: 4045 AT27LV256R [TSOP28] Poznámka: 54
AT27LV4096 AT27LV4096 [PLCC44] Poznámka: 67 AT27LV4096 [TSOP40] Poznámka: 56 AT27LV512A
AT27LV512A [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV512A [SOIC28] Poznámka: 53 AT27LV512A [TSOP28] Poznámka: 54 AT27LV512R
AT27LV512R [LCC32] Poznámka: 561 AT27LV512R [PLCC32] Poznámka: 59 AT27LV512R [SOIC28] Poznámka: 53 AT27LV512R [TSOP28] Poznámka: 54
AT27LV520 [SOIC20] Poznámka: 119 AT27LV520 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT28BV16 AT28BV16 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28BV16 [SOIC24] Poznámka: 1062 AT28BV16 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28BV256 AT28BV256 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28BV256 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28BV256 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28BV64 AT28BV64 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28BV64 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28BV64 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28BV64B AT28BV64B [PLCC32] Poznámka: 59
AT28BV64B [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28BV64B [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C010 AT28C010 [FP32] Poznámka: 1546
AT28C010 [LCC32] Poznámka: 561 AT28C010 [LCC44] Poznámka: 739 AT28C010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C010 [TSOP32] Poznámka: 655
AT28C010E AT28C010E [LCC32] Poznámka: 561 AT28C010E [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C010E [TSOP32] Poznámka: 655
AT28C020 AT28C04 AT28C04 [LCC32] Poznámka: 561 AT28C04 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28C040 AT28C040 [FP32] Poznámka: 1546 AT28C040 [LCC44] Poznámka: 739 AT28C040 [TSOP48] Poznámka: 57
AT28C16 AT28C16 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C16 [SOIC24] Poznámka: 1062 AT28C16E
AT28C16E [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C16E [SOIC24] Poznámka: 1062 AT28C16-T [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C17
AT28C17 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C17 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C17E AT28C17E [PLCC32] Poznámka: 59
AT28C17E [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C256 AT28C256 [FP28] Poznámka: 1546 AT28C256 [LCC32] Poznámka: 561
AT28C256 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C256 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C256 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C256E
AT28C256E [FP28] Poznámka: 1546 AT28C256E [LCC32] Poznámka: 561 AT28C256E [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C256E [SOIC28] Poznámka: 4045
AT28C256E [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C256F AT28C256F [FP28] Poznámka: 1546 AT28C256F [LCC32] Poznámka: 561
AT28C256F [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C256F [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C256F [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C64
AT28C64 [LCC32] Poznámka: 561 AT28C64 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C64 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C64 [TSOP28] Poznámka: 54
AT28C64B AT28C64B [LCC32] Poznámka: 561 AT28C64B [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C64B [SOIC28] Poznámka: 4045
AT28C64B [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C64E AT28C64E [LCC32] Poznámka: 561 AT28C64E [PLCC32] Poznámka: 59
AT28C64E [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C64E [TSOP28] Poznámka: 54 AT28C64X AT28C64X [LCC32] Poznámka: 561
AT28C64X [PLCC32] Poznámka: 59 AT28C64X [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28C64X [TSOP28] Poznámka: 54 AT28HC256
AT28HC256 [FP28] Poznámka: 1546 AT28HC256 [LCC32] Poznámka: 561 AT28HC256 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28HC256 [SOIC28] Poznámka: 4045
AT28HC256 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28HC256E AT28HC256E [FP28] Poznámka: 1546 AT28HC256E [LCC32] Poznámka: 561
AT28HC256E [PLCC32] Poznámka: 59 AT28HC256E [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28HC256E [TSOP28] Poznámka: 54 AT28HC256F
AT28HC256F [FP28] Poznámka: 1546 AT28HC256F [LCC32] Poznámka: 561 AT28HC256F [PLCC32] Poznámka: 59 AT28HC256F [SOIC28] Poznámka: 4045
AT28HC256F [TSOP28] Poznámka: 54 AT28HC256N [FP28] Poznámka: 1546 AT28HC256N [LCC32] Poznámka: 561 AT28HC256N [PLCC32] Poznámka: 59
AT28HC64 AT28HC64 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28HC64 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28HC64 [TSOP28] Poznámka: 54
AT28HC64B AT28HC64B [PLCC32] Poznámka: 59 AT28HC64B [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28HC64B [TSOP28] Poznámka: 54
AT28HC64BF Poznámka: 4045 AT28HC64BF [PLCC32] Poznámka: 59 AT28HC64BF [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28LV010
AT28LV010 [PLCC32] Poznámka: 59 AT28LV010 [TSOP32] Poznámka: 655 AT28LV256 AT28LV256 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28LV256 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28LV256 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28LV64 AT28LV64 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28LV64 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28LV64 [TSOP28] Poznámka: 54 AT28LV64B AT28LV64B [PLCC32] Poznámka: 59
AT28LV64B [SOIC28] Poznámka: 4045 AT28LV64B [TSOP28] Poznámka: 54 AT28MC010 AT28MC020
AT28MC040 AT28PC64 AT28PC64 [LCC32] Poznámka: 561 AT28PC64 [PLCC32] Poznámka: 59
AT28PC64 [TSOP28] Poznámka: 54 AT29BV010A [PLCC32] Poznámka: 1399 AT29BV010A [TSOP32] Poznámka: 1414 AT29BV020 [PLCC32] Poznámka: 1399
AT29BV020 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT29BV040A [PLCC32] Poznámka: 1384 AT29BV040A [TSOP32] Poznámka: 1381 AT29C010
AT29C010 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT29C010 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT29C010A AT29C010A [PLCC32] Poznámka: 1399
AT29C010A [TSOP32] Poznámka: 1414 AT29C020 AT29C020 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT29C020 [TSOP32] Poznámka: 1414
AT29C040 AT29C040 [TSOP40] Poznámka: 1372 AT29C040A AT29C040A [PLCC32] Poznámka: 1384
AT29C040A [TSOP32] Poznámka: 1381 AT29C1024 [PLCC44] Poznámka: 67 AT29C1024 [TSOP48] Poznámka: 1351 AT29C256
AT29C256 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT29C256 [TSOP28] Poznámka: 54 AT29C257 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT29C512
AT29C512 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT29C512 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT29LV010 AT29LV010 [PLCC32] Poznámka: 1399
AT29LV010 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT29LV010A [PLCC32] Poznámka: 1399 AT29LV010A [TSOP32] Poznámka: 1414 AT29LV020 [PLCC32] Poznámka: 1399
AT29LV020 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT29LV040A [PLCC32] Poznámka: 1384 AT29LV040A [TSOP32] Poznámka: 1381 AT29LV1024 [PLCC44] Poznámka: 67
AT29LV1024 [TSOP48] Poznámka: 1351 AT29LV256 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT29LV256 [TSOP28] Poznámka: 54 AT29LV512 [PLCC32] Poznámka: 1399
AT29LV512 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT30TSE002B (ISP) Poznámka: 138 AT30TSE002B [WDFN8] Poznámka: 2995 AT30TSE004A (ISP) Poznámka: 138
AT30TSE004A [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 AT30TSE004A [WDFN8-2x3] Poznámka: 2995 AT30TSE752 (ISP) Poznámka: 138 AT30TSE752 [MSOP8] Poznámka: 605
AT30TSE752 [SOIC8] Poznámka: 950 AT30TSE752 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT30TSE754 (ISP) Poznámka: 138 AT30TSE754 [MSOP8] Poznámka: 605
AT30TSE754 [SOIC8] Poznámka: 950 AT30TSE754 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT30TSE758 (ISP) Poznámka: 138 AT30TSE758 [MSOP8] Poznámka: 605
AT30TSE758 [SOIC8] Poznámka: 950 AT30TSE758 [UDFN8] Poznámka: 4538 AT32UC3A0128 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3A0128 [FFBGA144] Poznámka: 1431
AT32UC3A0128 [LQFP144] Poznámka: 1027 AT32UC3A0256 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3A0256 [FFBGA144] Poznámka: 1431 AT32UC3A0256 [LQFP144] Poznámka: 1027
AT32UC3A0512 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3A0512 [FFBGA144] Poznámka: 1431 AT32UC3A0512 [LQFP144] Poznámka: 1027 AT32UC3A1128 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
AT32UC3A1128 [TQFP100] Poznámka: 1028 AT32UC3A1256 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3A1256 [TQFP100] Poznámka: 1028 AT32UC3A1512 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
AT32UC3A1512 [TQFP100] Poznámka: 1028 AT32UC3A3128 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3A3128 [LQFP144] Poznámka: 1432 AT32UC3A3128 [TFBGA144] Poznámka: 1431
AT32UC3A3128S (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3A3128S [LQFP144] Poznámka: 1432 AT32UC3A3128S [TFBGA144] Poznámka: 1431 AT32UC3A3256 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
AT32UC3A3256 [LQFP144] Poznámka: 1432 AT32UC3A3256 [TFBGA144] Poznámka: 1431 AT32UC3A3256S (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3A3256S [LQFP144] Poznámka: 1432
AT32UC3A3256S [TFBGA144] Poznámka: 1431 AT32UC3A364 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3A364 [LQFP144] Poznámka: 1432 AT32UC3A364 [TFBGA144] Poznámka: 1431
AT32UC3A364S (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3A364S [LQFP144] Poznámka: 1432 AT32UC3A364S [TFBGA144] Poznámka: 1431 AT32UC3A4128 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
AT32UC3A4128 [VFBGA100] Poznámka: 1527 AT32UC3A4128S (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3A4128S [VFBGA100] Poznámka: 1527 AT32UC3A4256 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
AT32UC3A4256 [VFBGA100] Poznámka: 1527 AT32UC3A4256S (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3A4256S [VFBGA100] Poznámka: 1527 AT32UC3A464 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
AT32UC3A464 [VFBGA100] Poznámka: 1527 AT32UC3A464S (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3A464S [VFBGA100] Poznámka: 1527 AT32UC3B0128 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
AT32UC3B0128 [QFN64] Poznámka: 1198 AT32UC3B0128 [TQFP64] Poznámka: 1118 AT32UC3B0256 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3B0256 [QFN64] Poznámka: 1198
AT32UC3B0256 [TQFP64] Poznámka: 1118 AT32UC3B0512 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3B0512 [QFN64] Poznámka: 1198 AT32UC3B0512 [TQFP64] Poznámka: 1118
AT32UC3B064 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3B064 [QFN64] Poznámka: 1198 AT32UC3B064 [TQFP64] Poznámka: 1118 AT32UC3B1128 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
AT32UC3B1128 [QFN48] Poznámka: 567 AT32UC3B1128 [TQFP48] Poznámka: 174 AT32UC3B1256 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3B1256 [QFN48] Poznámka: 567
AT32UC3B1256 [TQFP48] Poznámka: 174 AT32UC3B1512 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3B1512 [QFN48] Poznámka: 567 AT32UC3B1512 [TQFP48] Poznámka: 174
AT32UC3B164 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3B164 [QFN48] Poznámka: 567 AT32UC3B164 [TQFP48] Poznámka: 174 AT32UC3C0128C (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
AT32UC3C0128C [LQFP144] Poznámka: 1451 AT32UC3C0256C (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 AT32UC3C0256C [LQFP144] Poznámka: 1451 AT32UC3C0512C (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
AT32UC3C0512C [LQFP144] Poznámka: 1451 AT32UC3C064C (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 AT32UC3C064C [LQFP144] Poznámka: 1451 AT32UC3C1128C (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
AT32UC3C1128C [TQFP100] Poznámka: 1452 AT32UC3C1256C (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 AT32UC3C1256C [TQFP100] Poznámka: 1452 AT32UC3C1512C (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
AT32UC3C1512C [TQFP100] Poznámka: 1452 AT32UC3C164C (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 AT32UC3C164C [TQFP100] Poznámka: 1452 AT32UC3C2128C (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
AT32UC3C2128C [QFN64] Poznámka: 2384 AT32UC3C2128C [TQFP64] Poznámka: 1453 AT32UC3C2256C (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 AT32UC3C2256C [QFN64] Poznámka: 2384
AT32UC3C2256C [TQFP64] Poznámka: 1453 AT32UC3C2512C (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 AT32UC3C2512C [QFN64] Poznámka: 2384 AT32UC3C2512C [TQFP64] Poznámka: 1453
AT32UC3C264C (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 AT32UC3C264C [QFN64] Poznámka: 2384 AT32UC3C264C [TQFP64] Poznámka: 1453 AT32UC3L0128 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
AT32UC3L0128 [QFN48] Poznámka: 2759 AT32UC3L0128 [TLLGA48] Poznámka: 2760 AT32UC3L0128 [TQFP48] Poznámka: 2758 AT32UC3L0128A [WLCSP49] Poznámka: 3138
AT32UC3L016 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3L016 [QFN48] Poznámka: 567 AT32UC3L016 [TLLGA48] Poznámka: 1539 AT32UC3L016 [TQFP48] Poznámka: 174
AT32UC3L0256 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 AT32UC3L0256 [QFN48] Poznámka: 2759 AT32UC3L0256 [TLLGA48] Poznámka: 2760 AT32UC3L0256 [TQFP48] Poznámka: 2758
AT32UC3L032 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3L032 [QFN48] Poznámka: 567 AT32UC3L032 [TLLGA48] Poznámka: 1539 AT32UC3L032 [TQFP48] Poznámka: 174
AT32UC3L064 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 AT32UC3L064 [QFN48] Poznámka: 567 AT32UC3L064 [TLLGA48] Poznámka: 1539 AT32UC3L064 [TQFP48] Poznámka: 174
AT34C02 AT34C02 (ISP) Poznámka: 138 AT34C02 [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT34C02 [MAP8] Poznámka: 930
AT34C02 [SOIC8] Poznámka: 950 AT34C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT34C02B (ISP) Poznámka: 138 AT34C02B [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548
AT34C02B [MLP8] Poznámka: 4538 AT34C02B [SOIC8] Poznámka: 950 AT34C02B [TSSOP8] Poznámka: 121 AT34C02C (ISP) Poznámka: 138
AT34C02C [dBGA2-8U3-1] Poznámka: 548 AT34C02C [MLP8] Poznámka: 4538 AT34C02C [SOIC8] Poznámka: 950 AT34C02C [TSSOP8] Poznámka: 121
AT34C02D (ISP) Poznámka: 138 AT34C02D [SOIC8] Poznámka: 950 AT34C02D [TSSOP8] Poznámka: 121 AT34C02D [UDFN8] Poznámka: 4538
AT34C02D [VFBGA-8U3-1] Poznámka: 548 AT34C04 [SOIC8] Poznámka: 950 AT34C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 AT34C04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
AT45CS1282 (ISP) Poznámka: 138 AT45CS1282 [TSOP40] Poznámka: 656 AT45D011 (ISP) Poznámka: 138 AT45D011 [PLCC32] Poznámka: 59
AT45D011 [SOIC8] Poznámka: 46 AT45D011 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT45D021 (ISP) Poznámka: 138 AT45D021 [PLCC32] Poznámka: 59
AT45D021 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45D021 [TSOP28] Poznámka: 54 AT45D021A (ISP) Poznámka: 138 AT45D021A [PLCC32] Poznámka: 59
AT45D021A [SOIC28] Poznámka: 53 AT45D021A [TSOP28] Poznámka: 54 AT45D041 (ISP) Poznámka: 138 AT45D041 [PLCC32] Poznámka: 59
AT45D041 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45D041 [TSOP28] Poznámka: 54 AT45D041A (ISP) Poznámka: 138 AT45D041A [PLCC32] Poznámka: 59
AT45D041A [SOIC28] Poznámka: 53 AT45D041A [TSOP28] Poznámka: 54 AT45D081 (ISP) Poznámka: 138 AT45D081 [SOIC28] Poznámka: 53
AT45D081 [TSOP32] Poznámka: 655 AT45D081A (ISP) Poznámka: 138 AT45D081A [PLCC32] Poznámka: 59 AT45D081A [SOIC28] Poznámka: 53
AT45D081A [TSOP28] Poznámka: 54 AT45D161 (ISP) Poznámka: 138 AT45D161 [PLCC32] Poznámka: 59 AT45D161 [SOIC28] Poznámka: 53
AT45D161 [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB011 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB011 [PLCC32] Poznámka: 59 AT45DB011 [SOIC8] Poznámka: 46
AT45DB011 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT45DB011B (ISP) Poznámka: 138 AT45DB011B [SOIC8] Poznámka: 46 AT45DB011B [TSSOP14] Poznámka: 1087
AT45DB011D (ISP) Poznámka: 138 AT45DB011D [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB011D [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB011D [UDFN8] Poznámka: 1391
AT45DB021 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB021 [PLCC32] Poznámka: 59 AT45DB021 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB021 [TSOP28] Poznámka: 54
AT45DB021A (ISP) Poznámka: 138 AT45DB021A [PLCC32] Poznámka: 59 AT45DB021A [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB021A [TSOP28] Poznámka: 54
AT45DB021B (ISP) Poznámka: 138 AT45DB021B [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB021B [SOIC8] Poznámka: 46 AT45DB021B [TSOP28] Poznámka: 54
AT45DB021D (ISP) Poznámka: 138 AT45DB021D [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB021D [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB021D [UDFN8] Poznámka: 1391
AT45DB021E (ISP) Poznámka: 138 AT45DB021E [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB021E [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB021E [UDFN8] Poznámka: 1391
AT45DB041 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB041 [PLCC32] Poznámka: 59 AT45DB041 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB041 [TSOP28] Poznámka: 54
AT45DB041A (ISP) Poznámka: 138 AT45DB041A [PLCC32] Poznámka: 59 AT45DB041A [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB041A [TSOP28] Poznámka: 54
AT45DB041A-2.5 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB041A-2.5 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB041A-2.5 [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB041B (ISP) Poznámka: 138
AT45DB041B [CASON8] Poznámka: 970 AT45DB041B [CBGA14] Poznámka: 555 AT45DB041B [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB041B [SOIC8] Poznámka: 46
AT45DB041B [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB041D (ISP) Poznámka: 138 AT45DB041D [MLF8] Poznámka: 1391 AT45DB041D [SOIC8-150] Poznámka: 1396
AT45DB041D [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB041E (ISP) Poznámka: 138 AT45DB041E [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB041E [SOIC8-200] Poznámka: 3103
AT45DB041E [UDFN8] Poznámka: 1391 AT45DB081 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB081 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB081 [TSOP32] Poznámka: 655
AT45DB081A (ISP) Poznámka: 138 AT45DB081A [PLCC32] Poznámka: 59 AT45DB081A [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB081A [TSOP28] Poznámka: 54
AT45DB081B (ISP) Poznámka: 138 AT45DB081B [CASON8] Poznámka: 970 AT45DB081B [CBGA14] Poznámka: 555 AT45DB081B [SOIC28] Poznámka: 53
AT45DB081B [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB081D (ISP) Poznámka: 138 AT45DB081D [MLF8] Poznámka: 1391 AT45DB081D [SOIC8-150] Poznámka: 1396
AT45DB081D [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB1282 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB1282 [TSOP40] Poznámka: 656 AT45DB161 (ISP) Poznámka: 138
AT45DB161 [PLCC32] Poznámka: 59 AT45DB161 [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB161 [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB161A (ISP) Poznámka: 138
AT45DB161A [CASON8] Poznámka: 970 AT45DB161A [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB161A [TSOP28] Poznámka: 54 AT45DB161B (ISP) Poznámka: 138
AT45DB161B [CASON8] Poznámka: 970 AT45DB161B [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB161B [TSOP28] Poznámka: 5985 AT45DB161D (ISP) Poznámka: 138
AT45DB161D [BGA24] Poznámka: 1343 AT45DB161D [MLF8] Poznámka: 1391 AT45DB161D [SOIC8] Poznámka: 3103 AT45DB161D [TSOP28] Poznámka: 1385
AT45DB161E (ISP) Poznámka: 138 AT45DB161E [SOIC8] Poznámka: 3103 AT45DB161E [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB161E [UDFN8] Poznámka: 1391
AT45DB321 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB321 [TSOP32] Poznámka: 655 AT45DB321B (ISP) Poznámka: 138 AT45DB321B [SOIC28] Poznámka: 53
AT45DB321B [TSOP32] Poznámka: 655 AT45DB321C (ISP) Poznámka: 138 AT45DB321C [CASON8] Poznámka: 1389 AT45DB321C [CBGA24] Poznámka: 1343
AT45DB321C [SOIC28] Poznámka: 53 AT45DB321C [TSOP28] Poznámka: 1385 AT45DB321D (ELZ-1) Poznámka: 2308 AT45DB321D (ISP) Poznámka: 138
AT45DB321D [BGA24] Poznámka: 1343 AT45DB321D [CASON8] Poznámka: 1389 AT45DB321D [SOIC8] Poznámka: 3103 AT45DB321D [TSOP28] Poznámka: 1385
AT45DB321D-M [MLF8] Poznámka: 1391 AT45DB321D-MW [MLF8] Poznámka: 1389 AT45DB321E (ISP) Poznámka: 138 AT45DB321E [SOIC8] Poznámka: 3103
AT45DB321E [UDFN8] Poznámka: 1391 AT45DB642 (ISP) Poznámka: 138 AT45DB642 [TSOP40] Poznámka: 656 AT45DB642D (ISP) Poznámka: 138
AT45DB642D (ISP) (BSHG-1) Poznámka: 138 AT45DB642D [BGA24] Poznámka: 1343 AT45DB642D [CASON8] Poznámka: 1389 AT45DB642D [TSOP28] Poznámka: 1385
AT49BV001 AT49BV001 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV001 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV001 [VSOP32] Poznámka: 1412
AT49BV001A [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV001A [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV001A [VSOP32] Poznámka: 1412 AT49BV001AN [PLCC32] Poznámka: 1399
AT49BV001AN [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV001AN [VSOP32] Poznámka: 1412 AT49BV001ANT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV001ANT [TSOP32] Poznámka: 1414
AT49BV001ANT [VSOP32] Poznámka: 1412 AT49BV001AT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV001AT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV001AT [VSOP32] Poznámka: 1412
AT49BV001N AT49BV001N [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV001N [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV001N [VSOP32] Poznámka: 1412
AT49BV001NT AT49BV001NT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV001NT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV001NT [VSOP32] Poznámka: 1412
AT49BV001T AT49BV001T [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV001T [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV001T [VSOP32] Poznámka: 1412
AT49BV002 AT49BV002 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV002 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV002 [VSOP32] Poznámka: 56
AT49BV002A AT49BV002A [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV002A [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV002A [VSOP32] Poznámka: 56
AT49BV002AN AT49BV002AN [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV002AN [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV002AN [VSOP32] Poznámka: 56
AT49BV002ANT AT49BV002ANT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV002ANT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV002ANT [VSOP32] Poznámka: 56
AT49BV002AT AT49BV002AT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV002AT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV002AT [VSOP32] Poznámka: 56
AT49BV002N AT49BV002N [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV002N [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV002N [VSOP32] Poznámka: 56
AT49BV002NT AT49BV002NT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV002NT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV002NT [VSOP32] Poznámka: 56
AT49BV002T AT49BV002T [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV002T [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV002T [VSOP32] Poznámka: 56
AT49BV008A [TSOP40] Poznámka: 1368 AT49BV008AT [TSOP40] Poznámka: 1368 AT49BV010 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV010 [TSOP32] Poznámka: 1414
AT49BV020 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV020 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49BV020 [VSOP32] Poznámka: 56 AT49BV040 [PLCC32] Poznámka: 1384
AT49BV040 [TSOP32] Poznámka: 1381 AT49BV040 [VSOP32] Poznámka: 56 AT49BV040A [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49BV040A [TSOP32] Poznámka: 1381
AT49BV040A [VSOP32] Poznámka: 56 AT49BV040B [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49BV040B [TSOP32] Poznámka: 1381 AT49BV040B [VSOP32] Poznámka: 56
AT49BV040T [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49BV040T [TSOP32] Poznámka: 1381 AT49BV080 [SOIC44] Poznámka: 1357 AT49BV080 [TSOP40] Poznámka: 1369
AT49BV080T [SOIC44] Poznámka: 1357 AT49BV080T [TSOP40] Poznámka: 1369 AT49BV1024A [VSOP40] Poznámka: 1365 AT49BV160 [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49BV1604 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV1604 [uBGA48] Poznámka: 1132 AT49BV1604A [CBGA45] Poznámka: 1133 AT49BV1604A [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49BV1604AT [CBGA45] Poznámka: 1133 AT49BV1604AT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV1604T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV1604T [uBGA48] Poznámka: 1132
AT49BV160C [CBGA46] Poznámka: 1133 AT49BV160C [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV160CT [CBGA46] Poznámka: 1133 AT49BV160CT [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49BV160D [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV160DT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV160S [CBGA64] Poznámka: 851 AT49BV160ST [CBGA64] Poznámka: 851
AT49BV160T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV161 [CBGA48] Poznámka: 859 AT49BV161 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV1614 [CBGA48] Poznámka: 529
AT49BV1614 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV1614A [CBGA48] Poznámka: 859 AT49BV1614A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV1614AT [CBGA48] Poznámka: 859
AT49BV1614AT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV1614T [CBGA48] Poznámka: 529 AT49BV1614T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV161T [CBGA48] Poznámka: 859
AT49BV161T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV162A [CBGA48] Poznámka: 859 AT49BV162A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV162AT [CBGA48] Poznámka: 859
AT49BV162AT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV163A [CBGA48] Poznámka: 859 AT49BV163A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV163AT [CBGA48] Poznámka: 859
AT49BV163AT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV163D [CBGA48] Poznámka: 859 AT49BV163D [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV163DT [CBGA48] Poznámka: 859
AT49BV163DT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV2048A [PSOP44] Poznámka: 1356 AT49BV2048A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV320 [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49BV320 [uBGA46] Poznámka: 689 AT49BV3208 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV3208T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV320A [CBGA46] Poznámka: 718
AT49BV320A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV320AT [CBGA46] Poznámka: 718 AT49BV320AT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV320C [CBGA47] Poznámka: 718
AT49BV320C [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV320CT [CBGA47] Poznámka: 718 AT49BV320CT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV320D [CBGA47] Poznámka: 718
AT49BV320D [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV320DT [CBGA47] Poznámka: 718 AT49BV320DT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV320S [CBGA64] Poznámka: 851
AT49BV320ST [CBGA64] Poznámka: 851 AT49BV320T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV320T [uBGA46] Poznámka: 689 AT49BV321 [CBGA48] Poznámka: 529
AT49BV321 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV3218 [CBGA48] Poznámka: 529 AT49BV3218 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV3218T [CBGA48] Poznámka: 529
AT49BV3218T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV321T [CBGA48] Poznámka: 529 AT49BV321T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV322A [CBGA48] Poznámka: 843
AT49BV322A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV322AT [CBGA48] Poznámka: 843 AT49BV322AT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV322D [CBGA48] Poznámka: 780
AT49BV322D [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV322DT [CBGA48] Poznámka: 780 AT49BV322DT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV4096A [SOIC44] Poznámka: 1356
AT49BV4096A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV512 AT49BV512 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49BV512 [TSOP32] Poznámka: 1414
AT49BV512 [VSOP32] Poznámka: 1412 AT49BV640 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV640D [CBGA48] Poznámka: 718 AT49BV640D [TSOP56] Poznámka: 1404
AT49BV640DT [CBGA48] Poznámka: 718 AT49BV640DT [TSOP56] Poznámka: 1404 AT49BV640S [CBGA64] Poznámka: 851 AT49BV640ST [CBGA64] Poznámka: 851
AT49BV640T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV6416 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV6416T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV642D [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49BV642DT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV8004 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV8004T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV801 [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49BV8011 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV8011T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV801T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV802A [CBGA48] Poznámka: 859
AT49BV802A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV802AT [CBGA48] Poznámka: 859 AT49BV802AT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV802D [CBGA48] Poznámka: 859
AT49BV802D [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV802DT [CBGA48] Poznámka: 859 AT49BV802DT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV8192 [PSOP44] Poznámka: 1356
AT49BV8192 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV8192A [CBGA48] Poznámka: 688 AT49BV8192A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV8192AT [CBGA48] Poznámka: 688
AT49BV8192AT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49BV8192T [PSOP44] Poznámka: 1356 AT49BV8192T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F001
AT49F001 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F001 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F001 [VSOP32] Poznámka: 1412 AT49F001A [PLCC32] Poznámka: 1399
AT49F001A [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F001A [VSOP32] Poznámka: 1412 AT49F001AN [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F001AN [TSOP32] Poznámka: 1414
AT49F001AN [VSOP32] Poznámka: 1412 AT49F001ANT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F001ANT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F001ANT [VSOP32] Poznámka: 1412
AT49F001AT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F001AT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F001AT [VSOP32] Poznámka: 1412 AT49F001N
AT49F001N [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F001N [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F001N [VSOP32] Poznámka: 1412 AT49F001NT
AT49F001NT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F001NT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F001NT [VSOP32] Poznámka: 1412 AT49F001T
AT49F001T [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F001T [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F001T [VSOP32] Poznámka: 1412 AT49F002
AT49F002 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F002 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F002 [VSOP32] Poznámka: 56 AT49F002A
AT49F002A [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F002A [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F002A [VSOP32] Poznámka: 56 AT49F002AN
AT49F002AN [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F002AN [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F002AN [VSOP32] Poznámka: 56 AT49F002ANT
AT49F002ANT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F002ANT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F002ANT [VSOP32] Poznámka: 56 AT49F002AT
AT49F002AT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F002AT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F002AT [VSOP32] Poznámka: 56 AT49F002N
AT49F002N [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F002N [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F002N [VSOP32] Poznámka: 56 AT49F002NT
AT49F002NT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F002NT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F002NT [VSOP32] Poznámka: 56 AT49F002T
AT49F002T [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F002T [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F002T [VSOP32] Poznámka: 56 AT49F004 [TSOP40] Poznámka: 1368
AT49F004T [TSOP40] Poznámka: 1368 AT49F008A [TSOP40] Poznámka: 1368 AT49F008AT [TSOP40] Poznámka: 1368 AT49F010
AT49F010 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F010 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F020 AT49F020 [PLCC32] Poznámka: 1399
AT49F020 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49F040 AT49F040 [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49F040 [TSOP32] Poznámka: 1381
AT49F040A AT49F040A [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49F040A [TSOP32] Poznámka: 1381 AT49F040T
AT49F040T [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49F040T [TSOP32] Poznámka: 1381 AT49F080 [SOIC44] Poznámka: 98 AT49F080 [TSOP40] Poznámka: 1369
AT49F080T [SOIC44] Poznámka: 98 AT49F080T [TSOP40] Poznámka: 1369 AT49F1024 [PLCC44] Poznámka: 67 AT49F1024 [TSOP40] Poznámka: 1365
AT49F1024A [TSOP40] Poznámka: 1365 AT49F1025 [PLCC44] Poznámka: 67 AT49F1025 [TSOP40] Poznámka: 1365 AT49F1604 [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49F1604T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F1614 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F1614T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F1618 [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49F1618T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F2048 [PSOP44] Poznámka: 1356 AT49F2048 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F2048A [PSOP44] Poznámka: 1356
AT49F2048A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F4096 [PSOP44] Poznámka: 1356 AT49F4096 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F4096A [PSOP44] Poznámka: 1356
AT49F4096A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F512 AT49F512 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49F512 [TSOP32] Poznámka: 1414
AT49F512 [VSOP32] Poznámka: 1412 AT49F516 [PLCC44] Poznámka: 67 AT49F516 [TSOP40] Poznámka: 1364 AT49F8004 [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49F8004T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F8011 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F8011T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F8192 [PSOP44] Poznámka: 1356
AT49F8192 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F8192A [CBGA48] Poznámka: 688 AT49F8192A [PSOP44] Poznámka: 1356 AT49F8192A [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49F8192AT [CBGA48] Poznámka: 688 AT49F8192AT [PSOP44] Poznámka: 1356 AT49F8192AT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49F8192T [PSOP44] Poznámka: 1356
AT49F8192T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49HBV010 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49HBV010 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49HF010
AT49HF010 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49HF010 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49HLV010 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49HLV010 [TSOP32] Poznámka: 1414
AT49LH002 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49LH002 [TSOP40] Poznámka: 1367 AT49LH004 [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49LH004 [TSOP40] Poznámka: 1367
AT49LH00B4 [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49LH00B4 [TSOP40] Poznámka: 1367 AT49LL020 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49LL020 [TSOP40] Poznámka: 1367
AT49LL040 [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49LL040 [TSOP40] Poznámka: 1367 AT49LL080 [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49LL080 [TSOP40] Poznámka: 1367
AT49LV001 AT49LV001 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49LV001 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49LV001 [VSOP32] Poznámka: 1412
AT49LV001N AT49LV001N [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49LV001N [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49LV001N [VSOP32] Poznámka: 1412
AT49LV001NT AT49LV001NT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49LV001NT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49LV001NT [VSOP32] Poznámka: 1412
AT49LV001T AT49LV001T [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49LV001T [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49LV001T [VSOP32] Poznámka: 1412
AT49LV002 AT49LV002 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49LV002 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49LV002 [VSOP32] Poznámka: 56
AT49LV002N AT49LV002N [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49LV002N [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49LV002N [VSOP32] Poznámka: 56
AT49LV002NT AT49LV002NT [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49LV002NT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49LV002NT [VSOP32] Poznámka: 56
AT49LV002T AT49LV002T [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49LV002T [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49LV002T [VSOP32] Poznámka: 56
AT49LV010 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49LV010 [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49LV020 [PLCC32] Poznámka: 1399 AT49LV020 [TSOP32] Poznámka: 1414
AT49LV020 [VSOP32] Poznámka: 56 AT49LV040 [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49LV040 [TSOP32] Poznámka: 1381 AT49LV040 [VSOP32] Poznámka: 56
AT49LV040T [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49LV040T [TSOP32] Poznámka: 1381 AT49LV080 [SOIC44] Poznámka: 1357 AT49LV080 [TSOP40] Poznámka: 1369
AT49LV080T [SOIC44] Poznámka: 1357 AT49LV080T [TSOP40] Poznámka: 1369 AT49LV1024 [TSOP40] Poznámka: 1365 AT49LV1024A [VSOP40] Poznámka: 1365
AT49LV1025 [PLCC44] Poznámka: 67 AT49LV161 [CBGA48] Poznámka: 859 AT49LV161 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV1614 [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49LV1614A [CBGA48] Poznámka: 859 AT49LV1614A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV1614AT [CBGA48] Poznámka: 859 AT49LV1614AT [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49LV1614T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV161T [CBGA48] Poznámka: 859 AT49LV161T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV2048A [PSOP44] Poznámka: 1356
AT49LV2048A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV320 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV320 [uBGA46] Poznámka: 689 AT49LV320T [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49LV320T [uBGA46] Poznámka: 689 AT49LV321 [CBGA48] Poznámka: 529 AT49LV321 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV321T [CBGA48] Poznámka: 529
AT49LV321T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV4096A [SOIC44] Poznámka: 1356 AT49LV801 [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV8011 [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49LV8011T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV801T [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV8192 [PSOP44] Poznámka: 1356 AT49LV8192 [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49LV8192A [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV8192AT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49LV8192T [PSOP44] Poznámka: 1356 AT49LV8192T [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49LW040 [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49LW040 [TSOP40] Poznámka: 1367 AT49LW080 [PLCC32] Poznámka: 1384 AT49LW080 [TSOP40] Poznámka: 1367
AT49SN6416 [CBGA56] Poznámka: 783 AT49SN6416T [CBGA56] Poznámka: 783 AT49SV163D [CBGA48] Poznámka: 780 AT49SV163D [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49SV163DT [CBGA48] Poznámka: 780 AT49SV163DT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49SV322A [CBGA48] Poznámka: 780 AT49SV322A [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49SV322AT [CBGA48] Poznámka: 780 AT49SV322AT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49SV322D [CBGA48] Poznámka: 780 AT49SV322D [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49SV322DT [CBGA48] Poznámka: 780 AT49SV322DT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49SV802A [CBGA48] Poznámka: 859 AT49SV802A [TSOP48] Poznámka: 1346
AT49SV802AT [CBGA48] Poznámka: 859 AT49SV802AT [TSOP48] Poznámka: 1346 AT49V002A AT49V002A [PLCC32] Poznámka: 1399
AT49V002A [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49V002A [VSOP32] Poznámka: 56 AT49V002AN AT49V002AN [PLCC32] Poznámka: 1399
AT49V002AN [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49V002AN [VSOP32] Poznámka: 56 AT49V002ANT AT49V002ANT [PLCC32] Poznámka: 1399
AT49V002ANT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49V002ANT [VSOP32] Poznámka: 56 AT49V002AT AT49V002AT [PLCC32] Poznámka: 1399
AT49V002AT [TSOP32] Poznámka: 1414 AT49V002AT [VSOP32] Poznámka: 56 AT52BC1661A [CBGA66] Poznámka: 596 AT52BC1661AT [CBGA66] Poznámka: 596
AT52BC3221D [CBGA66] Poznámka: 596 AT52BC3221DT [CBGA66] Poznámka: 596 AT52BC6402D [CBGA66] Poznámka: 596 AT52BC6402DT [CBGA66] Poznámka: 596
AT52BR1668A [CBGA66] Poznámka: 596 AT52BR1668AT [CBGA66] Poznámka: 596 AT52BR3224A [CBGA66] Poznámka: 596 AT52BR3224AT [CBGA66] Poznámka: 596
AT52BR3228A [CBGA66] Poznámka: 596 AT52BR3228AT [CBGA66] Poznámka: 596 AT52BR3244 [CBGA66] Poznámka: 1130 AT52BR3244T [CBGA66] Poznámka: 1130
AT52BR3248 [CBGA66] Poznámka: 1130 AT52BR3248T [CBGA66] Poznámka: 1130 AT52BR6408A [CBGA66] Poznámka: 1130 AT52BR6408AT [CBGA66] Poznámka: 1130
AT59C11 AT59C11 (ISP) Poznámka: 138 AT59C11 (x8) AT59C11 (x8) (ISP) Poznámka: 138
AT59C11 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT59C11 [SOIC8] Poznámka: 46 AT59C12 AT59C12 (ISP) Poznámka: 138
AT59C12 (x8) AT59C12 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT59C12 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT59C12 [SOIC8] Poznámka: 950
AT59C13 AT59C13 (ISP) Poznámka: 138 AT59C13 (x8) AT59C13 (x8) (ISP) Poznámka: 138
AT59C13 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT59C13 [SOIC8] Poznámka: 46 AT59C22 AT59C22 (ISP) Poznámka: 138
AT59C22 (x8) AT59C22 (x8) (ISP) Poznámka: 138 AT59C22 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 AT59C22 [SOIC8] Poznámka: 46
AT87251G2D AT87251G2D [PLCC44] Poznámka: 67 AT87251G2D [VQFP44] Poznámka: 94 AT87251G2D-L
AT87251G2D-L [PLCC44] Poznámka: 67 AT87251G2D-L [VQFP44] Poznámka: 94 AT87C5103 [SSOP16] Poznámka: 1103 AT87C5103 [SSOP24] Poznámka: 1103
AT87C5111 AT87C5111 [SO20] Poznámka: 119 AT87C5111 [SO24] Poznámka: 1062 AT87C5111 [SSOP16] Poznámka: 1103
AT87C5111 [SSOP24] Poznámka: 1103 AT87C5112 [LQFP48] Poznámka: 168 AT87C5112 [PLCC52] Poznámka: 151 AT87C51RB2
AT87C51RB2 [PLCC44] Poznámka: 67 AT87C51RB2 [VQFP44] Poznámka: 94 AT87C51RC2 AT87C51RC2 [PLCC44] Poznámka: 67
AT87C51RC2 [VQFP44] Poznámka: 94 AT87C51RD2 AT87C51RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 AT87C51RD2 [VQFP44] Poznámka: 94
AT87C52X2 AT87C52X2 [PLCC44] Poznámka: 67 AT87C52X2 [VQFP44] Poznámka: 94 AT87C54X2
AT87C54X2 [PLCC44] Poznámka: 67 AT87C54X2 [VQFP44] Poznámka: 94 AT87C58X2 AT87C58X2 [PLCC44] Poznámka: 67
AT87C58X2 [VQFP44] Poznámka: 94 AT87F51 AT87F51 [PLCC44] Poznámka: 67 AT87F51 [TQFP44] Poznámka: 94
AT87F51RC AT87F51RC [PLCC44] Poznámka: 67 AT87F51RC [TQFP44] Poznámka: 94 AT87F52
AT87F52 [PLCC44] Poznámka: 67 AT87F52 [TQFP44] Poznámka: 94 AT87F55 AT87F55 [PLCC44] Poznámka: 67
AT87F55 [TQFP44] Poznámka: 94 AT87F55WD AT87F55WD [PLCC44] Poznámka: 67 AT87F55WD [TQFP44] Poznámka: 94
AT87LV51 AT87LV51 [PLCC44] Poznámka: 67 AT87LV51 [TQFP44] Poznámka: 94 AT87LV52
AT87LV52 [PLCC44] Poznámka: 67 AT87LV52 [TQFP44] Poznámka: 94 AT87LV55 AT87LV55 [PLCC44] Poznámka: 67
AT87LV55 [TQFP44] Poznámka: 94 AT88SC0104C AT88SC0104C (ISP) Poznámka: 138 AT88SC0104C [SAP8] Poznámka: 577
AT88SC0104C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC0104CA AT88SC0104CA (ISP) Poznámka: 138 AT88SC0104CA [SOIC8] Poznámka: 950
AT88SC0104CA [TSSOP8] Poznámka: 121 AT88SC0204C AT88SC0204C (ISP) Poznámka: 138 AT88SC0204C [SAP8] Poznámka: 577
AT88SC0204C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC0204CA AT88SC0204CA (ISP) Poznámka: 138 AT88SC0204CA [SOIC8] Poznámka: 950
AT88SC0204CA [TSSOP8] Poznámka: 121 AT88SC0404C AT88SC0404C (ISP) Poznámka: 138 AT88SC0404C [SAP8] Poznámka: 577
AT88SC0404C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC0404CA AT88SC0404CA (ISP) Poznámka: 138 AT88SC0404CA [SOIC8] Poznámka: 950
AT88SC0404CA [TSSOP8] Poznámka: 121 AT88SC0808C AT88SC0808C (ISP) Poznámka: 138 AT88SC0808C [SAP8] Poznámka: 577
AT88SC0808C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC0808CA AT88SC0808CA (ISP) Poznámka: 138 AT88SC0808CA [SOIC8] Poznámka: 950
AT88SC0808CA [TSSOP8] Poznámka: 121 AT88SC12816C AT88SC12816C (ISP) Poznámka: 138 AT88SC12816C [SAP8] Poznámka: 577
AT88SC12816C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC153 AT88SC1616C AT88SC1616C (ISP) Poznámka: 138
AT88SC1616C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC1616C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC25616C AT88SC25616C (ISP) Poznámka: 138
AT88SC25616C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC25616C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC3216C AT88SC3216C (ISP) Poznámka: 138
AT88SC3216C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC3216C [SOIC8] Poznámka: 950 AT88SC6416C AT88SC6416C (ISP) Poznámka: 138
AT88SC6416C [SAP8] Poznámka: 577 AT88SC6416C [SOIC8] Poznámka: 950 AT89C1051 AT89C1051 [SOIC20] Poznámka: 119
AT89C1051U AT89C1051U [SOIC20] Poznámka: 119 AT89C2051 AT89C2051 [SOIC20] Poznámka: 119
AT89C2051x2 AT89C2051x2 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89C4051 AT89C4051 [SOIC20] Poznámka: 119
AT89C51 AT89C51 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51 [PQFP44] Poznámka: 108 AT89C51 [TQFP44] Poznámka: 94
AT89C5114 [SOIC20] Poznámka: 157 AT89C5115 [PLCC28] Poznámka: 48 AT89C5115 [SOIC28] Poznámka: 4045 AT89C5115 [VQFP32] Poznámka: 159
AT89C5122 [PLCC28] Poznámka: 48 AT89C5122 [QFN64] Poznámka: 913 AT89C5122 [VQFP64] Poznámka: 230 AT89C5122D [QFN64] Poznámka: 913
AT89C5122D [VQFP64] Poznámka: 230 AT89C5122DS [QFN64] Poznámka: 913 AT89C5122DS [VQFP64] Poznámka: 230 AT89C5130A (ISP) Poznámka: 138
AT89C5130A-xM [PLCC52] Poznámka: 156 AT89C5130A-xM [QFN32] Poznámka: 517 AT89C5130A-xM [VQFP64] Poznámka: 458 AT89C5131 (ISP) Poznámka: 138
AT89C5131 [MLF48] Poznámka: 567 AT89C5131 [PLCC52] Poznámka: 156 AT89C5131 [SO28] Poznámka: 4045 AT89C5131 [VQFP64] Poznámka: 458
AT89C5131A (ISP) Poznámka: 138 AT89C5131A-xL [PLCC52] Poznámka: 156 AT89C5131A-xL [SO28] Poznámka: 4045 AT89C5131A-xL [VQFP64] Poznámka: 458
AT89C5131A-xM [PLCC52] Poznámka: 156 AT89C5131A-xM [QFN32] Poznámka: 517 AT89C5131A-xM [VQFP64] Poznámka: 458 AT89C5132 [TQFP80] Poznámka: 150
AT89C51AC2T-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51AC2-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89C51AC2-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51AC2-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89C51AC3T-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51AC3-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89C51AC3-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51AC3-xM [PLCC52] Poznámka: 527
AT89C51AC3-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51AC3-xM [VQFP64] Poznámka: 528 AT89C51CC01CAT-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC01CA-xM [CBGA64] Poznámka: 615
AT89C51CC01CA-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51CC01CA-xM [TQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC01CA-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC01CT-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89C51CC01C-xM [CBGA64] Poznámka: 615 AT89C51CC01C-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51CC01C-xM [TQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC01C-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89C51CC01T-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC01UAT-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC01UA-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89C51CC01UA-xM [CBGA64] Poznámka: 615
AT89C51CC01UA-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51CC01UA-xM [TQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC01UA-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC01UT-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89C51CC01U-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89C51CC01U-xM [CBGA64] Poznámka: 615 AT89C51CC01U-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51CC01U-xM [TQFP44] Poznámka: 94
AT89C51CC01U-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC01-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51CC01-xM [TQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC01-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89C51CC02CA-xM [PLCC28] Poznámka: 48 AT89C51CC02CA-xM [SOIC28] Poznámka: 4045 AT89C51CC02CA-xM [VQFP32] Poznámka: 159 AT89C51CC02C-xM [PLCC28] Poznámka: 48
AT89C51CC02C-xM [SOIC28] Poznámka: 4045 AT89C51CC02C-xM [VQFP32] Poznámka: 159 AT89C51CC02UA-xM [PLCC28] Poznámka: 48 AT89C51CC02UA-xM [SOIC28] Poznámka: 4045
AT89C51CC02UA-xM [VQFP32] Poznámka: 159 AT89C51CC02U-xM [PLCC28] Poznámka: 48 AT89C51CC02U-xM [SOIC28] Poznámka: 4045 AT89C51CC02U-xM [VQFP32] Poznámka: 159
AT89C51CC02-xM [PLCC28] Poznámka: 48 AT89C51CC02-xM [SOIC28] Poznámka: 4045 AT89C51CC03CAT-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC03CA-xM [PLCC44] Poznámka: 67
AT89C51CC03CA-xM [PLCC52] Poznámka: 527 AT89C51CC03CA-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC03CA-xM [VQFP64] Poznámka: 528 AT89C51CC03CT-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89C51CC03C-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51CC03C-xM [PLCC52] Poznámka: 527 AT89C51CC03C-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC03C-xM [VQFP64] Poznámka: 528
AT89C51CC03T-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC03UAT-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC03UA-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89C51CC03UA-xM [PLCC44] Poznámka: 67
AT89C51CC03UA-xM [PLCC52] Poznámka: 527 AT89C51CC03UA-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51CC03UA-xM [VQFP64] Poznámka: 528 AT89C51CC03UT-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89C51CC03U-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89C51CC03U-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51CC03U-xM [PLCC52] Poznámka: 527 AT89C51CC03U-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89C51CC03U-xM [VQFP64] Poznámka: 528 AT89C51CC03-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51CC03-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51ED2T-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89C51ED2-xM AT89C51ED2-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89C51ED2-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51ED2-xM [PLCC44](UART) Poznámka: 67
AT89C51ED2-xM [PLCC68] Poznámka: 178 AT89C51ED2-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51ED2-xM [VQFP64] Poznámka: 152 AT89C51IC2T-xL [VQFP44] Poznámka: 94
AT89C51IC2T-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51IC2-xL AT89C51IC2-xL (ISP) Poznámka: 138 AT89C51IC2-xL [PLCC44] Poznámka: 67
AT89C51IC2-xL [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51IC2-xM AT89C51IC2-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89C51IC2-xM [PLCC44] Poznámka: 67
AT89C51IC2-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51ID2T-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51ID2-xM AT89C51ID2-xM (ISP) Poznámka: 138
AT89C51ID2-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51ID2-xM [PLCC68] Poznámka: 178 AT89C51ID2-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51ID2-xM [VQFP64] Poznámka: 152
AT89C51RB2T-xL [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51RB2T-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51RB2-xL AT89C51RB2-xL (ISP) Poznámka: 138
AT89C51RB2-xL [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51RB2-xL [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51RB2-xM AT89C51RB2-xM (ISP) Poznámka: 138
AT89C51RB2-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51RB2-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51RC AT89C51RC [PLCC44] Poznámka: 67
AT89C51RC [TQFP44] Poznámka: 94 AT89C51RC2T-xL [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51RC2T-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51RC2-xL
AT89C51RC2-xL (ISP) Poznámka: 138 AT89C51RC2-xL [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51RC2-xL [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51RC2-xM
AT89C51RC2-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89C51RC2-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51RC2-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51RD2T-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89C51RD2-xM AT89C51RD2-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89C51RD2-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51RD2-xM [PLCC68] Poznámka: 178
AT89C51RD2-xM [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51RD2-xM [VQFP64] Poznámka: 152 AT89C51RE2 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51RE2 [VQFP44] Poznámka: 94
AT89C51RE2T [VQFP44] Poznámka: 94 AT89C51SND1 [TQFP80] Poznámka: 150 AT89C51SND1C [CBGA81] Poznámka: 614 AT89C51SND1C [TQFP80] Poznámka: 150
AT89C51SND2C [CTBGA100] Poznámka: 820 AT89C51-x5 AT89C51-x5 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C51-x5 [TQFP44] Poznámka: 94
AT89C52 AT89C52 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C52 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89C52-x5
AT89C52-x5 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C52-x5 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89C55 AT89C55 [PLCC44] Poznámka: 67
AT89C55 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89C55WD AT89C55WD [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C55WD [TQFP44] Poznámka: 94
AT89C55-x5 AT89C55-x5 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89C55-x5 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89EB5114 [SOIC20] Poznámka: 157
AT89LP2052 AT89LP2052 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP2052 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89LP2052 [TSSOP20] Poznámka: 1089
AT89LP213 AT89LP213 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP213 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT89LP214
AT89LP214 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP214 [TSSOP14] Poznámka: 1087 AT89LP216 AT89LP216 (ISP) Poznámka: 138
AT89LP216 [SOIC16] Poznámka: 1060 AT89LP216 [TSSOP16] Poznámka: 1088 AT89LP3240 AT89LP3240 (ISP) Poznámka: 138
AT89LP3240 [MLF44] Poznámka: 231 AT89LP3240 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LP3240 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LP4052
AT89LP4052 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP4052 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89LP4052 [TSSOP20] Poznámka: 1089 AT89LP428
AT89LP428 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP428 [PLCC32] Poznámka: 59 AT89LP428 [TQFP32] Poznámka: 159 AT89LP51
AT89LP51 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP51 [MLF44] Poznámka: 231 AT89LP51 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LP51 [TQFP44] Poznámka: 94
AT89LP51ED2 AT89LP51ED2 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP51ED2 [LQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51ED2 [MLF44] Poznámka: 231
AT89LP51ED2 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LP51ED2 [QFN44] Poznámka: 231 AT89LP51ED2 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51ED2 [VQFN44] Poznámka: 231
AT89LP51ED2 [VQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51IC2 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP51IC2 [LQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51IC2 [MLF44] Poznámka: 231
AT89LP51IC2 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LP51IC2 [QFN44] Poznámka: 231 AT89LP51IC2 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51IC2 [VQFN44] Poznámka: 231
AT89LP51IC2 [VQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51ID2 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP51ID2 [LQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51ID2 [MLF44] Poznámka: 231
AT89LP51ID2 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LP51ID2 [QFN44] Poznámka: 231 AT89LP51ID2 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51ID2 [VQFN44] Poznámka: 231
AT89LP51ID2 [VQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51RB2 AT89LP51RB2 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP51RB2 [LQFP44] Poznámka: 94
AT89LP51RB2 [MLF44] Poznámka: 231 AT89LP51RB2 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LP51RB2 [QFN44] Poznámka: 231 AT89LP51RB2 [TQFP44] Poznámka: 94
AT89LP51RB2 [VQFN44] Poznámka: 231 AT89LP51RB2 [VQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51RC2 AT89LP51RC2 (ISP) Poznámka: 138
AT89LP51RC2 [LQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51RC2 [MLF44] Poznámka: 231 AT89LP51RC2 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LP51RC2 [QFN44] Poznámka: 231
AT89LP51RC2 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51RC2 [VQFN44] Poznámka: 231 AT89LP51RC2 [VQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51RD2
AT89LP51RD2 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP51RD2 [LQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51RD2 [MLF44] Poznámka: 231 AT89LP51RD2 [PLCC44] Poznámka: 67
AT89LP51RD2 [QFN44] Poznámka: 231 AT89LP51RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LP51RD2 [VQFN44] Poznámka: 231 AT89LP51RD2 [VQFP44] Poznámka: 94
AT89LP52 AT89LP52 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP52 [MLF44] Poznámka: 231 AT89LP52 [PLCC44] Poznámka: 67
AT89LP52 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LP6440 AT89LP6440 (ISP) Poznámka: 138 AT89LP6440 [MLF44] Poznámka: 231
AT89LP6440 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LP6440 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LP828 AT89LP828 (ISP) Poznámka: 138
AT89LP828 [PLCC32] Poznámka: 59 AT89LP828 [TQFP32] Poznámka: 159 AT89LS51 AT89LS51 (ISP) Poznámka: 138
AT89LS51 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LS51 [SDIP42] Poznámka: 164 AT89LS51 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LS52
AT89LS52 (ISP) Poznámka: 138 AT89LS52 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LS52 [SDIP42] Poznámka: 164 AT89LS52 [TQFP44] Poznámka: 94
AT89LS53 AT89LS53 (ISP) Poznámka: 138 AT89LS53 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LS53 [TQFP44] Poznámka: 94
AT89LS8252 AT89LS8252 (ISP) Poznámka: 138 AT89LS8252 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LS8252 [TQFP44] Poznámka: 94
AT89LS8253 AT89LS8253 (ISP) Poznámka: 138 AT89LS8253 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LS8253 [SDIP42] Poznámka: 164
AT89LS8253 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LV51 AT89LV51 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LV51 [TQFP44] Poznámka: 94
AT89LV51-x5 AT89LV51-x5 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LV51-x5 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LV52
AT89LV52 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LV52 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LV52-x5 AT89LV52-x5 [PLCC44] Poznámka: 67
AT89LV52-x5 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89LV55 AT89LV55 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89LV55 [TQFP44] Poznámka: 94
AT89S2051 AT89S2051 (ISP) Poznámka: 138 AT89S2051 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89S4051
AT89S4051 (ISP) Poznámka: 138 AT89S4051 [SOIC20] Poznámka: 119 AT89S51 AT89S51 (ISP) Poznámka: 138
AT89S51 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89S51 [SDIP42] Poznámka: 164 AT89S51 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89S52
AT89S52 (ISP) Poznámka: 138 AT89S52 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89S52 [SDIP42] Poznámka: 164 AT89S52 [TQFP44] Poznámka: 94
AT89S52E AT89S52E (ISP) Poznámka: 138 AT89S52E [PLCC44] Poznámka: 67 AT89S52E [TQFP44] Poznámka: 94
AT89S53 AT89S53 (ISP) Poznámka: 138 AT89S53 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89S53 [TQFP44] Poznámka: 94
AT89S54-xM AT89S54-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89S54-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89S54-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89S58-xM AT89S58-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89S58-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89S58-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89S64-xM AT89S64-xM (ISP) Poznámka: 138 AT89S64-xM [PLCC44] Poznámka: 67 AT89S64-xM [VQFP44] Poznámka: 94
AT89S8252 AT89S8252 (ISP) Poznámka: 138 AT89S8252 [PLCC44] Poznámka: 67 AT89S8252 [PQFP44] Poznámka: 108
AT89S8252 [TQFP44] Poznámka: 94 AT89S8253 ver.A->G AT89S8253 ver.A->G (ISP) Poznámka: 138 AT89S8253 ver.A->G [PLCC44] Poznámka: 67
AT89S8253 ver.A->G [SDIP42] Poznámka: 164 AT89S8253 ver.A->G [TQFP44] Poznámka: 94 AT89S8253 ver.H-> AT89S8253 ver.H-> (ISP) Poznámka: 138
AT89S8253 ver.H-> [PLCC44] Poznámka: 67 AT89S8253 ver.H-> [SDIP42] Poznámka: 164 AT89S8253 ver.H-> [TQFP44] Poznámka: 94 AT90CAN128 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
AT90CAN128 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90CAN128 [QFN64] Poznámka: 559 AT90CAN128 [TQFP64] Poznámka: 103 AT90CAN32 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
AT90CAN32 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90CAN32 [QFN64] Poznámka: 559 AT90CAN32 [TQFP64] Poznámka: 103 AT90CAN64 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
AT90CAN64 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90CAN64 [QFN64] Poznámka: 559 AT90CAN64 [TQFP64] Poznámka: 103 AT90LS2323
AT90LS2323 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90LS2323 [SOIC8] Poznámka: 46 AT90LS2333 AT90LS2333 (ISP-SPI) Poznámka: 138
AT90LS2333 [TQFP32] Poznámka: 5903 AT90LS2343 AT90LS2343 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90LS2343 [SOIC8] Poznámka: 46
AT90LS4433 AT90LS4433 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90LS4433 [TQFP32] Poznámka: 5903 AT90LS4434
AT90LS4434 (ISP-SPI) Poznámka: 138 AT90LS4434 [PLCC44] Poznámka: 67 AT90LS4434 [TQFP44] Poznámka: 6124 AT90LS8515
AT90LS8515 (ISP-SPI) Poznámka: