Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam AUO zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných AUO zariadení 23 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AUO-G1422.1J (ISP) Poznámka: 138 9997 AUO-G1422.1J [TQFN32] Poznámka: 1294 AUO-G1422.1U (ISP) Poznámka: 138 9997 AUO-G1422.1U [WQFN32] Poznámka: 1294
AUO-G1422.29 (ISP) Poznámka: 138 9997 AUO-G1422.29 [QFN32] Poznámka: 1294 AUO-G1422.2H (ISP) Poznámka: 138 9997 AUO-G1422.2H [TQFN32] Poznámka: 1294
AUO-G1422.59 (ISP) Poznámka: 138 9997 AUO-G1422.59 [TQFN32-5x5] Poznámka: 1294 AUO-G201.19 [TQFN24-4x4] (PS-1) Poznámka: 5557 AUO-G201.1D [TQFN24-4x4] (PS-1) Poznámka: 5557
AUO-G201.1J [TQFN24-4x4] (PS-1) Poznámka: 5557 AUO-G201.2V [QFN24-4x4] (PS-1) Poznámka: 5557 AUO-G201.3H [TQFN24-4x4] (PS-1) Poznámka: 5557 AUO-G301.1V (ISP) Poznámka: 138 9997
AUO-G301.1V [QFN32-5x5] Poznámka: 6714 AUO-L102.16 [QFN20] Poznámka: 3068 AUO-L102.1V [QFN20] Poznámka: 3068 AUO-P101.16 [QFN28] Poznámka: 3069
AUO-P303.11 [VQFN40] Poznámka: 3183 AUO-P303.29 [VQFN40] Poznámka: 3183 AUO-P303.31 [VQFN40] Poznámka: 3183 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 1294 - DIL33/MLF32-1 ZIF-2 (70-2866) OR DIL33/MLF32-1 ZIF-CS-2 (70-1161)
Poznámka 3068 - DIL48/QFN20 ZIF-CS AUO-1 (70-3052)
Poznámka 3069 - DIL48/QFN28 ZIF-CS AUO-1 (70-3053)
Poznámka 3183 - DIL48/QFN40 ZIF RT-1 (70-3186)
Poznámka 5557 - DIL48/QFN24-1.02 ZIF AUO-1 (70-5731)
Poznámka 6714 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF AUO-1 (70-6898)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
🍪
Naspäť HORE