Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Avalanche Tech. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Avalanche Tech. zariadení 16 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AS3001204-0054 [SOIC8-208] Poznámka: 5394 AS3001204-0054 [WSON8] Poznámka: 5355 AS3001204-0108 [SOIC8-208] Poznámka: 5394 AS3001204-0108 [WSON8] Poznámka: 5355
AS3004204-0054 [SOIC8-208] Poznámka: 5394 AS3004204-0054 [WSON8] Poznámka: 5355 AS3004204-0108 [SOIC8-208] Poznámka: 5394 AS3004204-0108 [WSON8] Poznámka: 5355
AS3008204-0054 [SOIC8-208] Poznámka: 5394 AS3008204-0054 [WSON8] Poznámka: 5355 AS3008204-0108 [SOIC8-208] Poznámka: 5394 AS3008204-0108 [WSON8] Poznámka: 5355
AS3016204-0054 [SOIC8-208] Poznámka: 5394 AS3016204-0054 [WSON8] Poznámka: 5355 AS3016204-0108 [SOIC8-208] Poznámka: 5394 AS3016204-0108 [WSON8] Poznámka: 5355
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
🍪
Naspäť HORE