Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam AXElite Technology zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných AXElite Technology zariadení 51 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AX24C02 (ISP) Poznámka: 138 AX24C02 [SOP8] Poznámka: 950 AX24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 AX24C02A (ISP) Poznámka: 138
AX24C02A [SOP8] Poznámka: 950 AX24C02A [SOT23-5] Poznámka: 523 AX24C02A [TDFN8] Poznámka: 2995 AX24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121
AX24C04 (ISP) Poznámka: 138 AX24C04 [SOP8] Poznámka: 950 AX24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 AX24C04A (ISP) Poznámka: 138
AX24C04A [SOP8] Poznámka: 950 AX24C04A [SOT23-5] Poznámka: 523 AX24C04A [TDFN8] Poznámka: 2995 AX24C04A [TSSOP8] Poznámka: 121
AX24C08 (ISP) Poznámka: 138 AX24C08 [SOP8] Poznámka: 950 AX24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 AX24C08A (ISP) Poznámka: 138
AX24C08A [SOP8] Poznámka: 950 AX24C08A [SOT23-5] Poznámka: 523 AX24C08A [TDFN8] Poznámka: 2995 AX24C08A [TSSOP8] Poznámka: 121
AX24C128A (ISP) Poznámka: 138 AX24C128A [SOP8] Poznámka: 950 AX24C128A [TSSOP8] Poznámka: 121 AX24C16 (ISP) Poznámka: 138
AX24C16 [SOP8] Poznámka: 950 AX24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 AX24C16A (ISP) Poznámka: 138 AX24C16A [SOP8] Poznámka: 950
AX24C16A [TDFN8] Poznámka: 2995 AX24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121 AX24C256A (ISP) Poznámka: 138 AX24C256A [SOP8] Poznámka: 950
AX24C256A [TSSOP8] Poznámka: 121 AX24C32 (ISP) Poznámka: 138 AX24C32 [SOP8] Poznámka: 950 AX24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121
AX24C32A (ISP) Poznámka: 138 AX24C32A [DFN8] Poznámka: 2995 AX24C32A [SOP8] Poznámka: 950 AX24C32A [TSSOP8] Poznámka: 121
AX24C64 (ISP) Poznámka: 138 AX24C64 [SOP8] Poznámka: 950 AX24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 AX24C64A (ISP) Poznámka: 138
AX24C64A [DFN8] Poznámka: 2995 AX24C64A [SOP8] Poznámka: 950 AX24C64A [TSSOP8] Poznámka: 121 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE