Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Berg Micro zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Berg Micro zariadení 21 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

BG25Q10A (ISP) Poznámka: 138 BG25Q10A [SOP8-150] Poznámka: 5645 BG25Q10A [SOP8-208] Poznámka: 5394 BG25Q16A (ISP) Poznámka: 138
BG25Q16A [SOP8-208] Poznámka: 5394 BG25Q20A (ISP) Poznámka: 138 BG25Q20A [SOP8-150] Poznámka: 5645 BG25Q20A [SOP8-208] Poznámka: 5394
BG25Q32A (ISP) Poznámka: 138 BG25Q32A [SOP8-208] Poznámka: 5394 BG25Q32A [USON8 4x3] Poznámka: 6042 BG25Q40A (ISP) Poznámka: 138
BG25Q40A [SOP8-150] Poznámka: 5645 BG25Q40A [SOP8-208] Poznámka: 5394 BG25Q512A (ISP) Poznámka: 138 BG25Q512A [SOP8-150] Poznámka: 5645
BG25Q512A [SOP8-208] Poznámka: 5394 BG25Q80A (ISP) Poznámka: 138 BG25Q80A [SOP8-150] Poznámka: 5645 BG25Q80A [SOP8-208] Poznámka: 5394
T25S512 [SOP8-150] Poznámka: 5645 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 6042 - DIL8/QFN8-9 ZIF SFlash-1b (70-5981) OR DIL8/QFN8-9 ZIF-CS SFlash-1 (70-2356)
🍪
Naspäť HORE