Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Bestow Mascot zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Bestow Mascot zariadení 163 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

BM24C02B BM24C02B (ISP) Poznámka: 138 BM24C02B [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 BM24C02B [SOP8] Poznámka: 950
BM24C02B [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C02B [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C02D BM24C02D (ISP) Poznámka: 138
BM24C02D [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C02D [SOP8] Poznámka: 950 BM24C02D [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C02D [TSSOP8] Poznámka: 121
BM24C02E BM24C02E (ISP) Poznámka: 138 BM24C02E [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 BM24C02E [SOP8] Poznámka: 950
BM24C02E [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C02E [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C04B BM24C04B (ISP) Poznámka: 138
BM24C04B [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 BM24C04B [SOP8] Poznámka: 950 BM24C04B [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C04B [TSSOP8] Poznámka: 121
BM24C04D BM24C04D (ISP) Poznámka: 138 BM24C04D [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C04D [SOP8] Poznámka: 950
BM24C04D [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C04D [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C04E BM24C04E (ISP) Poznámka: 138
BM24C04E [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 BM24C04E [SOP8] Poznámka: 950 BM24C04E [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C04E [TSSOP8] Poznámka: 121
BM24C08B BM24C08B (ISP) Poznámka: 138 BM24C08B [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 BM24C08B [SOP8] Poznámka: 950
BM24C08B [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C08B [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C08D BM24C08D (ISP) Poznámka: 138
BM24C08D [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C08D [SOP8] Poznámka: 950 BM24C08D [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C08D [TSSOP8] Poznámka: 121
BM24C08E BM24C08E (ISP) Poznámka: 138 BM24C08E [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 BM24C08E [SOP8] Poznámka: 950
BM24C08E [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C08E [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C128D BM24C128D (ISP) Poznámka: 138
BM24C128D [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C128D [SOP8] Poznámka: 950 BM24C128D [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C128E
BM24C128E (ISP) Poznámka: 138 BM24C128E [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C128E [SOP8] Poznámka: 950 BM24C128E [TSSOP8] Poznámka: 121
BM24C16B BM24C16B (ISP) Poznámka: 138 BM24C16B [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 BM24C16B [SOP8] Poznámka: 950
BM24C16B [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C16B [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C16D BM24C16D (ISP) Poznámka: 138
BM24C16D [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C16D [SOP8] Poznámka: 950 BM24C16D [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C16D [TSSOP8] Poznámka: 121
BM24C16E BM24C16E (ISP) Poznámka: 138 BM24C16E [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 BM24C16E [SOP8] Poznámka: 950
BM24C16E [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C16E [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C256D BM24C256D (ISP) Poznámka: 138
BM24C256D [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C256D [SOP8] Poznámka: 950 BM24C256D [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C256E
BM24C256E (ISP) Poznámka: 138 BM24C256E [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C256E [SOP8] Poznámka: 950 BM24C256E [TSSOP8] Poznámka: 121
BM24C32B BM24C32B (ISP) Poznámka: 138 BM24C32B [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C32B [SOP8] Poznámka: 950
BM24C32B [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C32B [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C32D BM24C32D (ISP) Poznámka: 138
BM24C32D [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C32D [SOP8] Poznámka: 950 BM24C32D [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C32D [TSSOP8] Poznámka: 121
BM24C32E BM24C32E (ISP) Poznámka: 138 BM24C32E [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C32E [SOP8] Poznámka: 950
BM24C32E [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C32E [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C512D BM24C512D (ISP) Poznámka: 138
BM24C512D [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C512D [SOP8] Poznámka: 950 BM24C512D [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C512E
BM24C512E (ISP) Poznámka: 138 BM24C512E [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C512E [SOP8] Poznámka: 950 BM24C512E [TSSOP8] Poznámka: 121
BM24C64B BM24C64B (ISP) Poznámka: 138 BM24C64B [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 BM24C64B [SOP8] Poznámka: 950
BM24C64B [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C64B [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24C64D BM24C64D (ISP) Poznámka: 138
BM24C64D [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C64D [SOP8] Poznámka: 950 BM24C64D [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C64D [TSSOP8] Poznámka: 121
BM24C64E BM24C64E (ISP) Poznámka: 138 BM24C64E [DFN8] Poznámka: 4538 BM24C64E [SOP8] Poznámka: 950
BM24C64E [SOT23-5] Poznámka: 523 BM24C64E [TSSOP8] Poznámka: 121 BM24CM01D BM24CM01D (ISP) Poznámka: 138
BM24CM01D [DFN8] Poznámka: 4538 BM24CM01D [SOP8] Poznámka: 950 BM24CM01D [TSSOP8] Poznámka: 121 BM25Q04D [SOP8-150] Poznámka: 5645
BM25Q08D [SOP8-150] Poznámka: 5645 BM93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 BM93C46 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 BM93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
BM93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 BM93C46 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 BM93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 BM93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138
BM93C56 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 BM93C56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 BM93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 BM93C56 (x8) [SOP8] Poznámka: 950
BM93C56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 BM93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 BM93C66 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 BM93C66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
BM93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 BM93C66 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 BM93C66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE