Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Bookly Micro zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Bookly Micro zariadení 40 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

24C02 24C02 (ISP) Poznámka: 138 24C02 [DFN8] Poznámka: 2995 24C02 [MSOP8] Poznámka: 605
24C02 [SOIC8] Poznámka: 950 24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 24C04 24C04 (ISP) Poznámka: 138
24C04 [DFN8] Poznámka: 2995 24C04 [MSOP8] Poznámka: 605 24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
24C08 24C08 (ISP) Poznámka: 138 24C08 [DFN8] Poznámka: 2995 24C08 [MSOP8] Poznámka: 605
24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 24C16 24C16 (ISP) Poznámka: 138
24C16 [DFN8] Poznámka: 2995 24C16 [MSOP8] Poznámka: 605 24C16 [SOIC8] Poznámka: 950 24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121
24C32 24C32 (ISP) Poznámka: 138 24C32 [DFN8] Poznámka: 2995 24C32 [MSOP8] Poznámka: 605
24C32 [SOIC8] Poznámka: 950 24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 24C64 24C64 (ISP) Poznámka: 138
24C64 [DFN8] Poznámka: 2995 24C64 [MSOP8] Poznámka: 605 24C64 [SOIC8] Poznámka: 950 24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121
AC29LV320B [FBGA48] Poznámka: 839 AC29LV320B [TSOP48] Poznámka: 1346 AC29LV320T [FBGA48] Poznámka: 839 AC29LV320T [TSOP48] Poznámka: 1346
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 839 - BGA-0245/0614 (70-0245/0614) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-107 ZIF (70-0614)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE