Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Boya Micro zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Boya Micro zariadení 74 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

BH25D16A (ISP) Poznámka: 138 BY25D05AS [SOP8-150] Poznámka: 5645 BY25D16A [SOP8-150] Poznámka: 5645 BY25D16A [SOP8-208] Poznámka: 5394
BY25D16A [TSSOP8] Poznámka: 5519 BY25D16A [USON8] Poznámka: 6593 BY25D40A [SOP8-150] Poznámka: 5645 BY25D40A [SOP8-208] Poznámka: 5394
BY25D40A [TSSOP8] Poznámka: 5519 BY25D40A [USON8] Poznámka: 6593 BY25D80A [SOP8-150] Poznámka: 5645 BY25D80A [SOP8-208] Poznámka: 5394
BY25D80A [TSSOP8] Poznámka: 5519 BY25D80A [USON8] Poznámka: 6593 BY25Q10A (ISP) Poznámka: 138 BY25Q10A [SOP8-150] Poznámka: 5645
BY25Q10A [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q128AL (ISP) Poznámka: 138 BY25Q128AL [SOP8-150] Poznámka: 5645 BY25Q128AL [SOP8-208] Poznámka: 5394
BY25Q128AS [SOP16] Poznámka: 3100 BY25Q128AS [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 BY25Q128AS [SOP8-208] Poznámka: 3087 BY25Q128AS [WSON8 6x5] Poznámka: 3097
BY25Q128BL [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q128BL [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 BY25Q128ES [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q128ES [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
BY25Q16A (ISP) Poznámka: 138 BY25Q16A [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q16BS [SOP8-150] Poznámka: 5645 BY25Q16BS [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645
BY25Q16BS [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q20A (ISP) Poznámka: 138 BY25Q20A [SOP8-150] Poznámka: 5645 BY25Q20A [SOP8-208] Poznámka: 5394
BY25Q20A [USON8] Poznámka: 6593 BY25Q20AW [SOP8-150] Poznámka: 5645 BY25Q256FS [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q256FS [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
BY25Q32A (ISP) Poznámka: 138 BY25Q32A [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q32A [USON8 4x3] Poznámka: 6042 BY25Q32BS [SOP8-150] Poznámka: 5645
BY25Q32BS [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 BY25Q32BS [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q32BS [WSON8 6x5] Poznámka: 3097 BY25Q32ES [SOP8-208] Poznámka: 5394
BY25Q32ES [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 BY25Q40A (ISP) Poznámka: 138 BY25Q40A [SOP8-150] Poznámka: 5645 BY25Q40A [SOP8-208] Poznámka: 5394
BY25Q40AL [USON8 2x3] Poznámka: 6593 BY25Q40AV [TSSOP8] Poznámka: 5519 BY25Q512A (ISP) Poznámka: 138 BY25Q512A [SOP8-150] Poznámka: 5645
BY25Q512A [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q64AS [SOP8-150] Poznámka: 5645 BY25Q64AS [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q64AS [VSOP8-200] Poznámka: 5394
BY25Q64AS [WSON8 6x5] Poznámka: 3097 BY25Q64ES [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q64ES [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 BY25Q64FS [SOP8-150] Poznámka: 5645
BY25Q64FS [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 BY25Q64FS [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q64FS [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 BY25Q80A (ISP) Poznámka: 138
BY25Q80A [SOP8-150] Poznámka: 5645 BY25Q80A [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q80AW [SOP8-150] Poznámka: 5645 BY25Q80BS [SOP8-150] Poznámka: 5645
BY25Q80BS [SOP8-208] Poznámka: 5394 BY25Q80BS [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 3087 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 3097 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 3100 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 5340 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5519 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611) OR DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 6042 - DIL8/QFN8-9 ZIF SFlash-1b (70-5981) OR DIL8/QFN8-9 ZIF-CS SFlash-1 (70-2356)
Poznámka 6593 - DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1b (70-6717) OR DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1 (70-4042)
🍪
Naspäť HORE