Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Catalyst (CSI) zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Catalyst (CSI) zariadení 924 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

CAT1021 CAT1021 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1021 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1021 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT1022 CAT1022 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1022 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1022 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT1023 CAT1023 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1023 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1023 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT1024 CAT1024 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1024 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1024 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT1025 CAT1025 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1025 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1025 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT1026 CAT1026 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1026 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1026 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT1027 CAT1027 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT1027 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1027 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT1161 CAT1161 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1162 CAT1162 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT1163 CAT1163 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT13001 (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAT13001 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
CAT13001 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT13001 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT13004 (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAT13004 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
CAT13004 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT13004 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT13008 (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAT13008 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
CAT13008 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT13008 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT13016 (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAT13016 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
CAT13016 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT13016 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1320 CAT1320 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT1320 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT1321 CAT1321 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1321 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT14002 (ISP) Poznámka: 138 CAT14002 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT14004 (ISP) Poznámka: 138 CAT14004 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT14008 (ISP) Poznámka: 138 CAT14008 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT14016 (ISP) Poznámka: 138 CAT14016 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT15002 (ISP) Poznámka: 138 CAT15002 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT15004 (ISP) Poznámka: 138 CAT15004 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT15008 (ISP) Poznámka: 138 CAT15008 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT15016 (ISP) Poznámka: 138 CAT15016 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT1640 CAT1640 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1640 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT1641
CAT1641 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT1641 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT22C10 CAT22C10 [SOIC16] Poznámka: 1060
CAT22C12 CAT24AA01 (ISP) Poznámka: 138 CAT24AA01 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24AA01 [TSOT23-5] Poznámka: 523
CAT24AA02 (ISP) Poznámka: 138 CAT24AA02 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24AA02 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24AA04 (ISP) Poznámka: 138
CAT24AA04 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24AA04 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24AA08 (ISP) Poznámka: 138 CAT24AA08 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24AA08 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24AC128 CAT24AC128 (ISP) Poznámka: 138 CAT24AC128 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24AC128 [SOIC8-210] Poznámka: 46 CAT24AC128 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT24C00 CAT24C00 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C00 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C00 [SOT23-5] Poznámka: 523 CAT24C00 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C01
CAT24C01 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C01 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C01 [SOIC14] Poznámka: 951 CAT24C01 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24C01 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C01 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C01B
CAT24C01B (ISP) Poznámka: 138 CAT24C01B [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C01B [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C01B [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT24C02 CAT24C02 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C02 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C02 [SOIC14] Poznámka: 951
CAT24C02 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C02 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C02 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT24C021 CAT24C022 CAT24C023 CAT24C02A
CAT24C02A (ISP) Poznámka: 138 CAT24C02A [SOIC14] Poznámka: 951 CAT24C02A [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C03
CAT24C03 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C03 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C03 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C03 [TSOT23-5] Poznámka: 523
CAT24C03 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C04 CAT24C04 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C04 [MSOP8] Poznámka: 605
CAT24C04 [SOIC14] Poznámka: 951 CAT24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C04 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C04 [TSOT23-5] Poznámka: 523
CAT24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C041 CAT24C042 CAT24C043
CAT24C05 CAT24C05 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C05 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C05 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT24C05 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24C05 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C08 CAT24C08 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C08 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C08 [SOIC14] Poznámka: 951 CAT24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C08 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT24C08 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C081 CAT24C082
CAT24C083 CAT24C128 CAT24C128 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C128 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C128 [UDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C16 CAT24C16 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C16 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C16 [SOIC14] Poznámka: 951 CAT24C16 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C16 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT24C16 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CAT24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C161 CAT24C162
CAT24C163 CAT24C164 CAT24C164 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C164 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24C164 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C164 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C16I CAT24C16I (ISP) Poznámka: 138
CAT24C16Z CAT24C16Z (ISP) Poznámka: 138 CAT24C208 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C208 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24C21 CAT24C21 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C21 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24C21 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24C21 [TDFN8] Poznámka: 1420 CAT24C21 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C256 CAT24C256 (ISP) Poznámka: 138
CAT24C256 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C256 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24C32
CAT24C32 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C32 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C32 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT24C32Z CAT24C32Z (ISP) Poznámka: 138 CAT24C44 CAT24C44 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24C64 CAT24C64 (ISP) Poznámka: 138 CAT24C64 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24C64 [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT24C64 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24FC01 CAT24FC01 (ISP) Poznámka: 138
CAT24FC01 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24FC01 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24FC01 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24FC02
CAT24FC02 (ISP) Poznámka: 138 CAT24FC02 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24FC02 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24FC02 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT24FC16 CAT24FC16 (ISP) Poznámka: 138 CAT24FC16 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24FC16 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24FC16 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24FC17 CAT24FC17 (ISP) Poznámka: 138 CAT24FC17 [MSOP8] Poznámka: 605
CAT24FC17 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24FC17 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24FC256 CAT24FC256 (ISP) Poznámka: 138
CAT24FC256 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT24FC256 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT24FC32 CAT24FC32 (ISP) Poznámka: 138
CAT24FC32 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT24FC32 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT24FC32 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24FC32A
CAT24FC32A (ISP) Poznámka: 138 CAT24FC32A [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT24FC32A [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT24FC32A [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT24FC64 CAT24FC64 (ISP) Poznámka: 138 CAT24FC64 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT24FC64 [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT24FC64 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24FC65 CAT24FC65 (ISP) Poznámka: 138 CAT24FC65 [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT24FC65 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT24FC65 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT24FC65 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24FC66
CAT24FC66 (ISP) Poznámka: 138 CAT24FC66 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT24FC66 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT24FC66 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT24FC66 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24LC02 CAT24LC02 (ISP) Poznámka: 138 CAT24LC02A
CAT24LC02A (ISP) Poznámka: 138 CAT24LC02AZ CAT24LC02AZ (ISP) Poznámka: 138 CAT24LC02Z
CAT24LC02Z (ISP) Poznámka: 138 CAT24LC04 CAT24LC04 (ISP) Poznámka: 138 CAT24LC04Z
CAT24LC04Z (ISP) Poznámka: 138 CAT24LC08 CAT24LC08 (ISP) Poznámka: 138 CAT24LC08Z
CAT24LC08Z (ISP) Poznámka: 138 CAT24LC16 CAT24LC16 (ISP) Poznámka: 138 CAT24LC16Z
CAT24LC16Z (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC01 CAT24WC01 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC01 [MSOP8] Poznámka: 605
CAT24WC01 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC01 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24WC02 CAT24WC02 (ISP) Poznámka: 138
CAT24WC02 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24WC02 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC02 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24WC03
CAT24WC03 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC03 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24WC03 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC03 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT24WC04 CAT24WC04 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC04 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24WC04 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24WC04 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24WC05 CAT24WC05 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC05 [MSOP8] Poznámka: 605
CAT24WC05 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC05 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24WC08 CAT24WC08 (ISP) Poznámka: 138
CAT24WC08 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24WC08 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC08 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24WC09
CAT24WC09 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC09 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC128 CAT24WC128 (ISP) Poznámka: 138
CAT24WC128 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC128 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT24WC129 CAT24WC129 (ISP) Poznámka: 138
CAT24WC129 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC16 CAT24WC16 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC16 [MSOP8] Poznámka: 605
CAT24WC16 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC16 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24WC164 CAT24WC164 (ISP) Poznámka: 138
CAT24WC164 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT24WC164 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC164 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT24WC17
CAT24WC17 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC17 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC256 CAT24WC256 (ISP) Poznámka: 138
CAT24WC256 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC257 CAT24WC257 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC257 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24WC32 CAT24WC32 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC32 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC33
CAT24WC33 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC33 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC64 CAT24WC64 (ISP) Poznámka: 138
CAT24WC64 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT24WC65 CAT24WC65 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC65 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT24WC66 CAT24WC66 (ISP) Poznámka: 138 CAT24WC66 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25010
CAT25010 (ISP) Poznámka: 138 CAT25010 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT25010 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25010 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT25010 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25020 CAT25020 (ISP) Poznámka: 138 CAT25020 [MSOP8] Poznámka: 605
CAT25020 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25020 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT25020 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25040
CAT25040 (ISP) Poznámka: 138 CAT25040 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT25040 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25040 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT25040 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25080 CAT25080 (ISP) Poznámka: 138 CAT25080 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT25080 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT25080 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25128 CAT25128 (ISP) Poznámka: 138
CAT25128 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT25128 [SOIC8-200] Poznámka: 46 CAT25128 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT25128 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT25160 CAT25160 (ISP) Poznámka: 138 CAT25160 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25160 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT25160 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25256 CAT25256 (ISP) Poznámka: 138 CAT25256 [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT25256 [SOIC8-200] Poznámka: 46 CAT25256 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25320 CAT25320 (ISP) Poznámka: 138
CAT25320 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25320 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT25320 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25640
CAT25640 (ISP) Poznámka: 138 CAT25640 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25640 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT25640 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT25C01 CAT25C01 (ISP) Poznámka: 138 CAT25C01 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT25C01 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT25C01 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT25C01 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25C02 CAT25C02 (ISP) Poznámka: 138
CAT25C02 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT25C02 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C02 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT25C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT25C03 CAT25C03 (ISP) Poznámka: 138 CAT25C03 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT25C03 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT25C03 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT25C03 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25C04 CAT25C04 (ISP) Poznámka: 138
CAT25C04 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C04 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT25C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25C05
CAT25C05 (ISP) Poznámka: 138 CAT25C05 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C05 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT25C05 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT25C08 CAT25C08 (ISP) Poznámka: 138 CAT25C08 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C08 [TSSOP14] Poznámka: 1087
CAT25C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25C09 CAT25C09 (ISP) Poznámka: 138 CAT25C09 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT25C09 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT25C09 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25C11 CAT25C11 (ISP) Poznámka: 138
CAT25C11 [MSOP8] Poznámka: 605 CAT25C11 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C11 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT25C11 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT25C128 CAT25C128 (ISP) Poznámka: 138 CAT25C128 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C128 [TSSOP14] Poznámka: 1087
CAT25C16 CAT25C16 (ISP) Poznámka: 138 CAT25C16 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C16 [TSSOP14] Poznámka: 1087
CAT25C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25C17 CAT25C17 (ISP) Poznámka: 138 CAT25C17 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT25C17 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT25C17 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT25C256 CAT25C256 (ISP) Poznámka: 138
CAT25C256 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C256 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT25C32 CAT25C32 (ISP) Poznámka: 138
CAT25C32 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C32 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT25C32 [TSSOP20] Poznámka: 1089 CAT25C33
CAT25C33 (ISP) Poznámka: 138 CAT25C33 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C33 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT25C64
CAT25C64 (ISP) Poznámka: 138 CAT25C64 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C64 [TSSOP14] Poznámka: 1087 CAT25C64 [TSSOP20] Poznámka: 1089
CAT25C65 CAT25C65 (ISP) Poznámka: 138 CAT25C65 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT25C65 [TSSOP14] Poznámka: 1087
CAT27010 CAT27010 [PLCC32] Poznámka: 59 CAT27128A CAT27256
CAT27256 [PLCC32] Poznámka: 59 CAT27512 CAT27512 [PLCC32] Poznámka: 59 CAT2764A
CAT27C210 CAT27C210 [PLCC44] Poznámka: 67 CAT27HC010 CAT27HC010 [LCC32] Poznámka: 561
CAT27HC010 [PLCC32] Poznámka: 59 CAT27HC256 CAT27HC256 [LCC32] Poznámka: 561 CAT27HC256 [PLCC32] Poznámka: 59
CAT27HC256L CAT27HC256L [LCC32] Poznámka: 561 CAT27HC256L [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28C16A
CAT28C16A [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28C16A [SOIC24] Poznámka: 1062 CAT28C17A CAT28C17A [PLCC32] Poznámka: 59
CAT28C17A [SOIC24] Poznámka: 1062 CAT28C256 CAT28C256 [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28C256 [TSOP28] Poznámka: 54
CAT28C257 CAT28C257 [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28C257 [TSOP28] Poznámka: 54 CAT28C512
CAT28C512 [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28C512 [TSOP32] Poznámka: 655 CAT28C512 [TSOP40] Poznámka: 56 CAT28C513 [PLCC32] Poznámka: 59
CAT28C64A CAT28C64A [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28C64A [SOIC28] Poznámka: 4045 CAT28C64B
CAT28C64B [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28C64B [SOIC28] Poznámka: 4045 CAT28C64B [TSOP28] Poznámka: 54 CAT28C65A
CAT28C65A [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28C65A [SOIC28] Poznámka: 4045 CAT28C65B CAT28C65B [PLCC32] Poznámka: 59
CAT28C65B [SOIC28] Poznámka: 4045 CAT28C65B [TSOP28] Poznámka: 54 CAT28F001GxxxB [PLCC32] Poznámka: 1399 CAT28F001GxxxT [PLCC32] Poznámka: 1399
CAT28F001HxxxB [TSOP32] Poznámka: 1414 CAT28F001HxxxT [TSOP32] Poznámka: 1414 CAT28F001LxxxB CAT28F001LxxxT
CAT28F001NxxxB [PLCC32] Poznámka: 1399 CAT28F001NxxxT [PLCC32] Poznámka: 1399 CAT28F001PxxxB CAT28F001PxxxT
CAT28F001TxxxB [TSOP32] Poznámka: 1414 CAT28F001TxxxT [TSOP32] Poznámka: 1414 CAT28F002B CAT28F002B [TSOP40] Poznámka: 1368
CAT28F002T CAT28F002T [TSOP40] Poznámka: 1368 CAT28F010 CAT28F010 [PLCC32] Poznámka: 1399
CAT28F010 [R-TSOP32] Poznámka: 1415 CAT28F010 [TSOP32] Poznámka: 1414 CAT28F015B CAT28F015B [PLCC32] Poznámka: 1399
CAT28F015B [R-TSOP32] Poznámka: 1415 CAT28F015B [TSOP32] Poznámka: 1414 CAT28F015T CAT28F015T [PLCC32] Poznámka: 1399
CAT28F015T [R-TSOP32] Poznámka: 1415 CAT28F015T [TSOP32] Poznámka: 1414 CAT28F020 CAT28F020 [PLCC32] Poznámka: 1399
CAT28F020 [R-TSOP32] Poznámka: 1415 CAT28F020 [TSOP32] Poznámka: 1414 CAT28F102 CAT28F102 [PLCC44] Poznámka: 67
CAT28F102 [TSOP40] Poznámka: 1365 CAT28F150B CAT28F150B [TSOP40] Poznámka: 1368 CAT28F150T
CAT28F150T [TSOP40] Poznámka: 1368 CAT28F512 CAT28F512 [PLCC32] Poznámka: 1399 CAT28F512 [R-TSOP32] Poznámka: 1415
CAT28F512 [TSOP32] Poznámka: 1414 CAT28LV256 CAT28LV256 [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28LV256 [TSOP28] Poznámka: 54
CAT28LV64 CAT28LV64 [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28LV64 [SOIC28] Poznámka: 4045 CAT28LV64 [TSOP28] Poznámka: 54
CAT28LV65 CAT28LV65 [PLCC32] Poznámka: 59 CAT28LV65 [SOIC28] Poznámka: 4045 CAT28LV65 [TSOP28] Poznámka: 54
CAT29F002B CAT29F002B [PLCC32] Poznámka: 1399 CAT29F002B [TSOP32] Poznámka: 1414 CAT29F002T
CAT29F002T [PLCC32] Poznámka: 1399 CAT29F002T [TSOP32] Poznámka: 1414 CAT29F150B [PLCC32] Poznámka: 1399 CAT29F150B [TSOP32] Poznámka: 1414
CAT29F150T [PLCC32] Poznámka: 1399 CAT29F150T [TSOP32] Poznámka: 1414 CAT32C101 CAT32C101 (ISP) Poznámka: 138
CAT32C101 (x8) CAT32C101 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT32C101 (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT32C101 [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT32C101I (x16) CAT32C101I (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAT32C101I (x16) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT32C101I (x8)
CAT32C101I (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT32C101I (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT32C101J (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT32C101J [SOIC8] Poznámka: 950
CAT33C101 CAT33C101 (ISP) Poznámka: 138 CAT33C101 (x8) CAT33C101 (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT33C101 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C101 (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT33C101 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C101 [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT33C101I CAT33C101I (ISP) Poznámka: 138 CAT33C101I (x8) CAT33C101I (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT33C101I (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C101I (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT33C101I [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C101I [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT33C101I-J (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C101I-J [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C101-J (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C101-J [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT33C104 CAT33C104 (ISP) Poznámka: 138 CAT33C104 (x8) CAT33C104 (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT33C104 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C104 (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT33C104 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C104 [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT33C104I CAT33C104I (ISP) Poznámka: 138 CAT33C104I (x8) CAT33C104I (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT33C104I (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C104I (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT33C104I [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C104I [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT33C108 CAT33C108 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C108 [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT33C108I
CAT33C108I [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C108I [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT33C116 CAT33C116 [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT33C116 [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT33C116I CAT33C116I [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT33C116I [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT33C204 CAT34C02 (ISP) Poznámka: 138 CAT34C02 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT34C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT34C02 [UDFN8] Poznámka: 4538 CAT34RC02 CAT34RC02 (ISP) Poznámka: 138 CAT34RC02 [SOIC8] Poznámka: 950
CAT34RC02 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT34RC02 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT34TS02 (ISP) Poznámka: 138 CAT34TS02 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT34WC02 CAT34WC02 (ISP) Poznámka: 138 CAT34WC02 [SOIC8] Poznámka: 950 CAT34WC02 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT35C102 CAT35C102 (ISP) Poznámka: 138 CAT35C102 (x8) CAT35C102 (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT35C102 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C102 (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT35C102 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C102 [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT35C102I CAT35C102I (ISP) Poznámka: 138 CAT35C102I (x8) CAT35C102I (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT35C102I (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C102I (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT35C102I [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C102I [SOIC8-200] Poznámka: 46
CAT35C104 CAT35C104 (ISP) Poznámka: 138 CAT35C104 (x8) CAT35C104 (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT35C104 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C104 (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT35C104 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C104 [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT35C104I CAT35C104I (ISP) Poznámka: 138 CAT35C104I (x8) CAT35C104I (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT35C104I (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C104I (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT35C104I [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C104I [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT35C108 CAT35C108 (ISP) Poznámka: 138 CAT35C108 (x8) CAT35C108 (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT35C108 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C108 (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT35C108 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C108 [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT35C108I CAT35C108I (ISP) Poznámka: 138 CAT35C108I (x8) CAT35C108I (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT35C108I (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C108I (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT35C108I [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C108I [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT35C116 CAT35C116 (ISP) Poznámka: 138 CAT35C116 (x8) CAT35C116 (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT35C116 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C116 (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT35C116 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C116 [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT35C116I CAT35C116I (ISP) Poznámka: 138 CAT35C116I (x8) CAT35C116I (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT35C116I (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C116I (x8) [SOIC8-209] Poznámka: 46 CAT35C116I [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT35C116I [SOIC8-209] Poznámka: 46
CAT35C202 CAT35C202 (ISP) Poznámka: 138 CAT35C204 CAT5132 [MSOP10] Poznámka: 984
CAT5221 [SOIC20] Poznámka: 119 CAT5221 [TSSOP20] Poznámka: 1089 CAT5241 [SOIC20] Poznámka: 119 CAT5241 [TSSOP20] Poznámka: 1089
CAT5251 [SOIC24] Poznámka: 1062 CAT5251 [TSSOP24] Poznámka: 1090 CAT5259 [SOIC24] Poznámka: 1062 CAT5259 [TSSOP24] Poznámka: 1090
CAT5261 [SOIC24] Poznámka: 1062 CAT5261 [TSSOP24] Poznámka: 1090 CAT5269 [SOIC24] Poznámka: 1062 CAT5269 [TSSOP24] Poznámka: 1090
CAT5401 [SOIC24] Poznámka: 1062 CAT5401 [TSSOP24] Poznámka: 1090 CAT5409 [SOIC24] Poznámka: 1062 CAT5409 [TSSOP24] Poznámka: 1090
CAT5411 [SOIC24] Poznámka: 1062 CAT5411 [TSSOP24] Poznámka: 1090 CAT5419 [SOIC24] Poznámka: 1062 CAT5419 [TSSOP24] Poznámka: 1090
CAT59C11/A/H/I CAT59C11/A/H/I (ISP) Poznámka: 138 CAT59C11/A/H/I (x8) CAT59C11/A/H/I (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT64LC10 CAT64LC10J [SOIC8] Poznámka: 950 CAT64LC10S [SOIC8] Poznámka: 950 CAT64LC10U [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT64LC10UR [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT64LC20 CAT64LC20J [SOIC8] Poznámka: 950 CAT64LC20S [SOIC8] Poznámka: 950
CAT64LC20U [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT64LC20UR [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT64LC40 CAT64LC40J [SOIC8] Poznámka: 950
CAT64LC40S [SOIC8] Poznámka: 950 CAT64LC40U [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT64LC40UR [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C46
CAT93C46 (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46 (x8) CAT93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT93C46 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C46 (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C46 [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT93C46 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C46 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C46 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C46A
CAT93C46A (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46A [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46A [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C46AH
CAT93C46AH (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46AJ [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46B CAT93C46H
CAT93C46H (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46H (x8) CAT93C46H (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46R (x16)
CAT93C46R (x16) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46R (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46R (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C46R (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT93C46R (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C46R (x8) CAT93C46R (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C46R (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT93C46R (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C46R (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C46R (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C46RW (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT93C46RW (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46W (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46W [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C46W [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT93C56 CAT93C56 (ISP) Poznámka: 138 CAT93C56 (x8) CAT93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT93C56 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C56 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C56 (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C56 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C56 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C56 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C56 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C56A CAT93C56A (ISP) Poznámka: 138 CAT93C56A [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C56A [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT93C56AJ [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C56W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C56W [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C57
CAT93C57 (ISP) Poznámka: 138 CAT93C57 (x8) CAT93C57 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C57 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT93C57 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C57 (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C57 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C57 [SOIC8-150] Poznámka: 950
CAT93C57 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C57 [TDFN8] Poznámka: 2995 CAT93C57 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C57W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950
CAT93C57W [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C66 CAT93C66 (ISP) Poznámka: 138 CAT93C66 (x8)
CAT93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C66 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C66 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C66 (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT93C66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C66 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C66 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C66 [TDFN8] Poznámka: 2995
CAT93C66 [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C66A CAT93C66A [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C66A [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT93C66W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C66W [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C76 (x16) CAT93C76 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT93C76 (x16) [DFN8] Poznámka: 1420 CAT93C76 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C76 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93C76 (x8)
CAT93C76 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93C76 (x8) [DFN8] Poznámka: 1420 CAT93C76 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C76 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C86 CAT93C86 (ISP) Poznámka: 138 CAT93C86 (x8) CAT93C86 (x8) (ISP) Poznámka: 138
CAT93C86 (x8) [DFN8] Poznámka: 1420 CAT93C86 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C86 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C86 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C86 [DFN8] Poznámka: 1420 CAT93C86 [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C86 [SOIC8-208] Poznámka: 46 CAT93C86 [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93C86A CAT93C86A (ISP) Poznámka: 138 CAT93C86A [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93C86A [SOIC8-208] Poznámka: 46
CAT93C86W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93C86W [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93HC46 (x16) CAT93HC46 (x16) (ISP) Poznámka: 138
CAT93HC46 (x16) [MSOP8] Poznámka: 605 CAT93HC46 (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93HC46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 CAT93HC46 (x8)
CAT93HC46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 CAT93HC46 (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 CAT93HC46 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93HC46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
CAT93HC46J (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93HC46J [SOIC8] Poznámka: 950 CAT93HC46W (x16) [SOIC8-150] Poznámka: 950 CAT93HC46W (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 54 - DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm (70-0070)
Poznámka 56 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 561 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 655 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 984 - DIL10/SSOP10 ZIF 120mil (70-0794)
Poznámka 1060 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil (70-0881)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1087 - DIL14W/TSSOP14 ZIF 170mil (70-0912) OR DIL14W/TSSOP14 ZIF-CS 170mil (70-5746)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1090 - DIL24W/TSSOP24 ZIF 170mil (70-0915)
Poznámka 1365 - Bottom TSOP40 NOR-5 (70-1237) + Top TSOP40 ZIF 12.4mm (70-1242)
Poznámka 1368 - Bottom TSOP40 NOR-2 (70-1240) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1415 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom R-TSOP32 NOR-1 (70-1245) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1420 - DIL8/QFN8-6 ZIF-CS (70-1167)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE