Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam CBC Microelectr. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných CBC Microelectr. zariadení 16 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

MC24LC02 MC24LC02 (ISP) Poznámka: 138 MC24LC02 [SOP8] Poznámka: 950 MC24LC02 [TSSOP8] Poznámka: 121
MC24LC04 MC24LC04 (ISP) Poznámka: 138 MC24LC04 [SOP8] Poznámka: 950 MC24LC04 [TSSOP8] Poznámka: 121
MC24LC08 MC24LC08 (ISP) Poznámka: 138 MC24LC08 [SOP8] Poznámka: 950 MC24LC08 [TSSOP8] Poznámka: 121
MC24LC16 MC24LC16 (ISP) Poznámka: 138 MC24LC16 [SOP8] Poznámka: 950 MC24LC16 [TSSOP8] Poznámka: 121
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE