Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam cFeon(Eon Si.Sol.) zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných cFeon(Eon Si.Sol.) zariadení 808 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

EN25B05 (ISP) Poznámka: 138 EN25B05 [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25B05 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25B05T (ISP) Poznámka: 138
EN25B05T [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25B05T [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25B10 (ISP) Poznámka: 138 EN25B10 [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25B10 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25B10T (ISP) Poznámka: 138 EN25B10T [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25B10T [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25B16 EN25B16 (ISP) Poznámka: 138 EN25B16 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25B16 [SOP8] Poznámka: 5394
EN25B16 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25B16T EN25B16T (ISP) Poznámka: 138 EN25B16T [SOP16] Poznámka: 3100
EN25B16T [SOP8] Poznámka: 5394 EN25B16T [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25B20 (ISP) Poznámka: 138 EN25B20 [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25B20 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25B20T (ISP) Poznámka: 138 EN25B20T [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25B20T [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25B32 EN25B32 (ISP) Poznámka: 138 EN25B32 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25B32 [SOP8] Poznámka: 5394
EN25B32 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25B32T EN25B32T (ISP) Poznámka: 138 EN25B32T [SOP16] Poznámka: 3100
EN25B32T [SOP8] Poznámka: 5394 EN25B32T [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25B40 EN25B40 (ISP) Poznámka: 138
EN25B40 [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25B40 [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25B40 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25B40T
EN25B40T (ISP) Poznámka: 138 EN25B40T [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25B40T [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25B40T [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25B64 (ISP) Poznámka: 138 EN25B64 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25B64T (ISP) Poznámka: 138 EN25B64T [SOP16] Poznámka: 3100
EN25B80 EN25B80 (ISP) Poznámka: 138 EN25B80 [SOIC8] Poznámka: 5394 EN25B80 [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25B80T EN25B80T (ISP) Poznámka: 138 EN25B80T [SOIC8] Poznámka: 5394 EN25B80T [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25D16 EN25D16 (ISP) Poznámka: 138 EN25D16 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25D16 [SOP8] Poznámka: 5394
EN25D16 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25D80 EN25D80 (ISP) Poznámka: 138 EN25D80 [SOP8] Poznámka: 5394
EN25D80 [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25D80 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25D80 [VDFN8] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25E10A(2AQ) [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25E40A(2A) [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25F05 (ISP) Poznámka: 138 EN25F05 [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25F05 [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25F10 (ISP) Poznámka: 138 EN25F10 [SOP8] Poznámka: 5645 EN25F10 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25F16
EN25F16 (ISP) Poznámka: 138 EN25F16 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25F16 [SOP8] Poznámka: 5394 EN25F16 [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25F20 (ISP) Poznámka: 138 EN25F20 [SOP8] Poznámka: 5645 EN25F20 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25F20A (ISP) Poznámka: 138
EN25F20A [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25F20A [USON8] Poznámka: 6593 EN25F20A [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25F20A [VSOP8-150] Poznámka: 5645
EN25F32 EN25F32 (ISP) Poznámka: 138 EN25F32 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25F32 [SOP8] Poznámka: 5394
EN25F32 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25F40 EN25F40 (ISP) Poznámka: 138 EN25F40 [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25F40 [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25F40 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25F40A (ISP) Poznámka: 138 EN25F40A [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25F40A [USON8] Poznámka: 6593 EN25F40A [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25F40A [VSOP8-150] Poznámka: 5645 EN25F64
EN25F64 (ISP) Poznámka: 138 EN25F64 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25F64 [SOP8] Poznámka: 5394 EN25F64 [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394
EN25F64 [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25F64 [VDFN8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25F64 [VDFN8 6x8] Poznámka: 3926 EN25F64 [VDFN8 6x8] (DualSPI) Poznámka: 3926
EN25F80 EN25F80 (ISP) Poznámka: 138 EN25F80 [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25F80 [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25LF05 (ISP) Poznámka: 138 EN25LF05 [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25LF05 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25LF10 (ISP) Poznámka: 138
EN25LF10 [SOP8] Poznámka: 5645 EN25LF10 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25LF20 (ISP) Poznámka: 138 EN25LF20 [SOP8] Poznámka: 5645
EN25LF20 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25LF40 EN25LF40 (ISP) Poznámka: 138 EN25LF40 [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25LF40 [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25LF40 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25P05 (ISP) Poznámka: 138 EN25P05 [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25P05 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25P10 (ISP) Poznámka: 138 EN25P10 [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25P10 [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25P16 EN25P16 (ISP) Poznámka: 138 EN25P16 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25P16 [SOP8] Poznámka: 5394
EN25P16 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25P20 (ISP) Poznámka: 138 EN25P20 [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25P20 [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25P32 EN25P32 (ISP) Poznámka: 138 EN25P32 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25P32 [SOP8] Poznámka: 5394
EN25P32 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25P40 EN25P40 (ISP) Poznámka: 138 EN25P40 [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25P40 [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25P40 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25P64 (ISP) Poznámka: 138 EN25P64 [SOP16] Poznámka: 3100
EN25P80 EN25P80 (ISP) Poznámka: 138 EN25P80 [SOIC8] Poznámka: 5394 EN25P80 [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25Q128 (ISP) Poznámka: 138 EN25Q128 [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25Q128 [BGA24 6x8] (DualSPI) Poznámka: 1268 EN25Q128 [BGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268
EN25Q128 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25Q128 [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 EN25Q128 [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25Q128 [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097
EN25Q128 [VDFN8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25Q128 [VDFN8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25Q128 [VDFN8 6x8] Poznámka: 3926 EN25Q128 [VDFN8 6x8] (DualSPI) Poznámka: 3926
EN25Q128 [VDFN8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 3926 EN25Q16 EN25Q16 (ISP) Poznámka: 138 EN25Q16 [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25Q16 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 EN25Q16 [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25Q16 [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25Q16 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
EN25Q16 [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25Q16 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25Q16 [VDFN8] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25Q16 [VDFN8] (QuadSPI) Poznámka: 3097
EN25Q16A EN25Q16A (ISP) Poznámka: 138 EN25Q16A [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25Q16A [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
EN25Q16A [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25Q16A [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25Q16A [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25Q16A [VDFN8] (DualSPI) Poznámka: 3097
EN25Q32 (ISP) Poznámka: 138 EN25Q32 [SOP8] Poznámka: 5394 EN25Q32 [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25Q32 [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25Q32 [VDFN8] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25Q32A EN25Q32A (ISP) Poznámka: 138 EN25Q32A [SOP16] Poznámka: 3100
EN25Q32A [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 EN25Q32A [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25Q32A [SOP8] Poznámka: 5394 EN25Q32A [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394
EN25Q32A [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25Q32A [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25Q32A [VDFN8] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25Q32A [VDFN8] (QuadSPI) Poznámka: 3097
EN25Q32B EN25Q32B (ISP) Poznámka: 138 EN25Q32B [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25Q32B [BGA24 6x8] (DualSPI) Poznámka: 1268
EN25Q32B [BGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25Q32B [SOP16] Poznámka: 3100 EN25Q32B [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 EN25Q32B [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100
EN25Q32B [SOP8] Poznámka: 5394 EN25Q32B [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25Q32B [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25Q32B [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25Q32B [VDFN8] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25Q32B [VDFN8] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25Q32C (ISP) Poznámka: 138 EN25Q32C [SOP8] Poznámka: 5394
EN25Q40 EN25Q40 (ISP) Poznámka: 138 EN25Q40 [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25Q40 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
EN25Q40 [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25Q40 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25Q40 [USON8] Poznámka: 6593 EN25Q40 [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25Q40 [VDFN8] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25Q40A (ISP) Poznámka: 138 EN25Q40A [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25Q40A [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645
EN25Q40A [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25Q40A [USON8] Poznámka: 6593 EN25Q40A [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25Q40A [VDFN8] (QuadSPI) Poznámka: 3097
EN25Q40A [VSOP8-150] Poznámka: 5645 EN25Q40A(2C) [USON8 2x3] Poznámka: 6593 EN25Q40B(2X) [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25Q40B(2X) [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645
EN25Q64 EN25Q64 (ISP) Poznámka: 138 EN25Q64 [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25Q64 [BGA24 6x8] (DualSPI) Poznámka: 1268
EN25Q64 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25Q64 [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 EN25Q64 [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25Q64 [SOP8] Poznámka: 5394
EN25Q64 [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25Q64 [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25Q64 [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25Q64 [VDFN8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097
EN25Q64 [VDFN8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25Q64 [VDFN8 6x8] Poznámka: 3926 EN25Q64 [VDFN8 6x8] (DualSPI) Poznámka: 3926 EN25Q64 [VDFN8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 3926
EN25Q80A EN25Q80A (ISP) Poznámka: 138 EN25Q80A [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25Q80A [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
EN25Q80A [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25Q80A [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25Q80A [TFBGA24] Poznámka: 1268 EN25Q80A [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25Q80A [VDFN8] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25Q80B EN25Q80B (ISP) Poznámka: 138 EN25Q80B [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25Q80B [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25Q80B [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25Q80B [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25Q80B [USON8] Poznámka: 6593
EN25Q80B [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25Q80B [VDFN8] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25Q80B [VSOP8-150] Poznámka: 5645 EN25Q80B [VSOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645
EN25Q80B(2C) [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25Q80B(2C) [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25Q80C(2A) [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25Q80C(2A) [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394
EN25QA128 (ISP) Poznámka: 138 EN25QA128 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QA128 [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25QA128 [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268
EN25QA128 [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QA128 [VDFN8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 3926 EN25QA16 (ISP) Poznámka: 138 EN25QA16 [SOP8] Poznámka: 5394
EN25QA16 [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25QA16 [TFBGA24 6x8] (DualSPI) Poznámka: 1268 EN25QA16 [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QA256 (ISP) Poznámka: 138
EN25QA256 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QA256 [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 EN25QA256 [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25QA256 [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268
EN25QA256 [TFBGA24 6x8] (DualSPI) Poznámka: 1268 EN25QA256 [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QA256 [VDFN8 6x8] Poznámka: 3926 EN25QA256 [VDFN8 6x8] (DualSPI) Poznámka: 3926
EN25QA256 [VDFN8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 3926 EN25QA32 (ISP) Poznámka: 138 EN25QA32 [SOP8] Poznámka: 5394 EN25QA32 [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394
EN25QA32 [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25QA32 [TFBGA24 6x8] (DualSPI) Poznámka: 1268 EN25QA64 (ISP) Poznámka: 138 EN25QA64 [SOP8] Poznámka: 5394
EN25QA64 [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25QA64 [TFBGA24 6x8] (DualSPI) Poznámka: 1268 EN25QA64 [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QE16A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN25QE16A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QE32A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25QE32A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QE80A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN25QE80A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QF256 (ISP) Poznámka: 138 EN25QF256 [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25QF256 [SOP16] Poznámka: 3100
EN25QF256 [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25QF256 [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QF256 [VDFN8 6x8] Poznámka: 3926 EN25QF256 [VDFN8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 3926
EN25QH128 (ISP) Poznámka: 138 EN25QH128 [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25QH128 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH128 [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100
EN25QH128 [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QH128 [VDFN8 6x8] Poznámka: 3926 EN25QH128 [VDFN8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 3926 EN25QH128A
EN25QH128A (ISP) Poznámka: 138 EN25QH128A [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH128A [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25QH128A [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394
EN25QH128A [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25QH128A [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QH128A [VDFN8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25QH128A [VDFN8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 3926
EN25QH128A [VSOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH16 EN25QH16 (ISP) Poznámka: 138 EN25QH16 [BGA24 6x8] Poznámka: 1268
EN25QH16 [BGA24 6x8] (DualSPI) Poznámka: 1268 EN25QH16 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH16 [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 EN25QH16 [SOP8] Poznámka: 5394
EN25QH16 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 EN25QH16 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25QH16 [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25QH16 [VDFN8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097
EN25QH16A [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25QH16A [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25QH16A [VSOP8-150] Poznámka: 5645 EN25QH256 (ISP) Poznámka: 138
EN25QH256 [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25QH256 [BGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QH256 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH256 [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100
EN25QH256 [VDFN8 6x8] Poznámka: 3926 EN25QH256 [VDFN8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 3926 EN25QH256A(2R) [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH256A(2R) [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100
EN25QH256A(2RC) [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH256A(2RC) [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25QH32 EN25QH32 (ISP) Poznámka: 138
EN25QH32 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH32 [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 EN25QH32 [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25QH32 [SOP8] Poznámka: 5394
EN25QH32 [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25QH32 [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH32 [TFBGA24 6x8] (DualSPI) Poznámka: 1268 EN25QH32 [VDFN8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097
EN25QH32 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25QH32 [VDFN8] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25QH32A [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH32A [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100
EN25QH32A [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25QH32A [SOP8] Poznámka: 5394 EN25QH32A [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25QH32A [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394
EN25QH32A [VDFN8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25QH32A [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25QH32A [VDFN8] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25QH32B(2B) [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25QH32B(2B) [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25QH32B(2B) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25QH32B(2B) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH32B(2B) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
EN25QH32B(2B) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25QH32B(2C) [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25QH32B(2C) [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25QH32B(2C) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN25QH32B(2C) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH32B(2C) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN25QH32B(2C) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25QH64
EN25QH64 (ISP) Poznámka: 138 EN25QH64 [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25QH64 [BGA24 6x8] (DualSPI) Poznámka: 1268 EN25QH64 [SOP16] Poznámka: 3100
EN25QH64 [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 EN25QH64 [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25QH64 [SOP8] Poznámka: 5394 EN25QH64 [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394
EN25QH64 [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH64 [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QH64 [VDFN8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25QH64 [VDFN8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097
EN25QH64 [VDFN8 6x8] Poznámka: 3926 EN25QH64 [VDFN8 6x8] (DualSPI) Poznámka: 3926 EN25QH64 [VDFN8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 3926 EN25QH64A
EN25QH64A (ISP) Poznámka: 138 EN25QH64A [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25QH64A [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH64A [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100
EN25QH64A [SOP8] Poznámka: 5394 EN25QH64A [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH64A [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QH64A [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097
EN25QH64A [VDFN8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25QW80A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25QW80A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QX128A(2V) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN25QX128A(2V) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QX128A(2V) [USON8 4x4] Poznámka: 3233 EN25QX128A(2V) [USON8 4x4] (QuadSPI) Poznámka: 3233 EN25QX128A(2V) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
EN25QX128A(2V) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25QX128A(2V) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 EN25QX128A(2V) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN25QX128A(2X) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN25QX128A(2X) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QX128A(2X) [USON8 4x4] Poznámka: 3233 EN25QX128A(2X) [USON8 4x4] (QuadSPI) Poznámka: 3233 EN25QX128A(2X) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
EN25QX128A(2X) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25QX128A(2X) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 EN25QX128A(2X) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN25QX256A(2S) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN25QX256A(2S) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QX256A(2S) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN25QX256A(2S) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25QX256A(2S) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914
EN25QX256A(2S) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN25QX64A(2C) [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25QX64A(2C) [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25QX64A(2C) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN25QX64A(2C) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QX64A(2C) [USON8 4x4] Poznámka: 3233 EN25QX64A(2C) [USON8 4x4] (QuadSPI) Poznámka: 3233 EN25QX64A(2C) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
EN25QX64A(2C) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25QX64A(2C) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 EN25QX64A(2C) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN25QY256A(2S) [TFBGA24] Poznámka: 5694
EN25QY256A(2S) [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 5694 EN25S10 (ISP) Poznámka: 138 EN25S10 [SOP8] Poznámka: 5645 EN25S10 [USON8] Poznámka: 6593
EN25S10 [VDFN8] Poznámka: 6593 EN25S10A (ISP) Poznámka: 138 EN25S10A [SOP8] Poznámka: 5645 EN25S10A [USON8] Poznámka: 6593
EN25S10A [VDFN8] Poznámka: 6593 EN25S16 (ISP) Poznámka: 138 EN25S16 [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S16 [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25S16 [VSOP8] Poznámka: 5394 EN25S20 (ISP) Poznámka: 138 EN25S20 [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S20 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
EN25S20 [USON8] Poznámka: 6593 EN25S20 [VDFN8 2x3] Poznámka: 6593 EN25S20 [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25S20 [VDFN8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097
EN25S20A (ISP) Poznámka: 138 EN25S20A [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S20A [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 EN25S20A [USON8] Poznámka: 6593
EN25S20A [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25S20A [VDFN8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25S20A [VSOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S20A [VSOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
EN25S32 (ISP) Poznámka: 138 EN25S32 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25S32 [SOP8] Poznámka: 5394 EN25S32 [TFBGA24] Poznámka: 1268
EN25S32 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25S32 [VSOP8-200] Poznámka: 5394 EN25S32T (ISP) Poznámka: 138 EN25S32T [SOP16] Poznámka: 3100
EN25S32T [SOP8] Poznámka: 5394 EN25S32T [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25S40 [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S40 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
EN25S40 [USON8] Poznámka: 6593 EN25S40 [VDFN8 2x3] Poznámka: 6593 EN25S40 [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25S40 [VDFN8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097
EN25S40A (ISP) Poznámka: 138 EN25S40A [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S40A [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 EN25S40A [USON8] Poznámka: 6593
EN25S40A [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25S40A [VDFN8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25S40A [VSOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S40A [VSOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
EN25S40T EN25S40T (ISP) Poznámka: 138 EN25S40T [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S40T [SOP8-200] Poznámka: 5394
EN25S40T [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25S64 (ISP) Poznámka: 138 EN25S64 [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25S64 [VDFN8 6x8] Poznámka: 3926
EN25S64 [VDFN8 6x8] (DualSPI) Poznámka: 3926 EN25S64 [VSOP8] Poznámka: 5394 EN25S64 [VSOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25S64A [SOP8] Poznámka: 5394
EN25S64A [VSOP8] Poznámka: 5394 EN25S64A(2S) [USON8 4x3] Poznámka: 6041 EN25S80 [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S80 [SOP8-200] Poznámka: 5394
EN25S80 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25S80 [VSOP8-200] Poznámka: 5394 EN25SA10 (ISP) Poznámka: 138 EN25SA10 [SOP8] Poznámka: 5645
EN25SA10 [USON8] Poznámka: 6593 EN25SF80 [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25SF80 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25SF80 [VSOP8-150] Poznámka: 5645
EN25SF80 [VSOP8-200] Poznámka: 5394 EN25SX128A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25SX128A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 EN25SX128A(2P) [WSON8 6x5] Poznámka: 4882
EN25SX128A(2P) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 4882 EN25SX128A(2P) [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 EN25SX128A(2P) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 EN25SX256A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5340
EN25SX256A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 EN25SX256A(2P) [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 EN25SX256A(2P) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 4882 EN25SX256A(2P) [WSON8 8x6] Poznámka: 4881
EN25SX256A(2P) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 EN25SX64A(2C) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25SX64A(2U) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25SX64A(2U) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340
EN25SX64A(2U) [USON8 4x4] Poznámka: 3233 EN25SX64A(2U) [USON8 4x4] (QuadSPI) Poznámka: 3233 EN25SX64A(2U) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN25T16
EN25T16 (ISP) Poznámka: 138 EN25T16 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25T16 [SOP8] Poznámka: 5394 EN25T16 [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25T16A EN25T16A (ISP) Poznámka: 138 EN25T16A [SOP16] Poznámka: 3100 EN25T16A [SOP8] Poznámka: 5394
EN25T16A [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25T40 EN25T40 (ISP) Poznámka: 138 EN25T40 [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25T40 [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25T40 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25T80 EN25T80 (ISP) Poznámka: 138
EN25T80 [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25T80 [VDFN8] Poznámka: 3097 EN29F080 [TSOP40] Poznámka: 1369 EN29F800B [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29F800T [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29GA128H [FBGA64] Poznámka: 938 EN29GA128L [FBGA64] Poznámka: 938 EN29GA256L [FBGA64] Poznámka: 938
EN29GL032 [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29GL064AB [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29GL064AB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29GL064AT [TFBGA48] Poznámka: 859
EN29GL064AT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29GL064B [FBGA64] Poznámka: 938 EN29GL064B [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29GL064B [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29GL064B [TSOP56] Poznámka: 3079 EN29GL064H [FBGA64] Poznámka: 938 EN29GL064H [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29GL064H [TSOP56] Poznámka: 3079
EN29GL064L [FBGA64] Poznámka: 938 EN29GL064L [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29GL064L [TSOP56] Poznámka: 3079 EN29GL064T [FBGA64] Poznámka: 938
EN29GL064T [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29GL064T [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29GL064T [TSOP56] Poznámka: 3079 EN29GL128H [FBGA64] Poznámka: 938
EN29GL128H [TSOP56] Poznámka: 3079 EN29GL128L [FBGA64] Poznámka: 938 EN29GL128L [TSOP56] Poznámka: 3079 EN29GL256H [FBGA64] Poznámka: 938
EN29GL256H [TSOP56] Poznámka: 3079 EN29GL256L [FBGA64] Poznámka: 938 EN29GL256L [TSOP56] Poznámka: 3079 EN29LV160AB [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29LV160ABxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859 EN29LV160ABxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759 EN29LV160AT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV160ATxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859
EN29LV160ATxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759 EN29LV160B [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV160BB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV160BBxxB [FBGA48] Poznámka: 859
EN29LV160BT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV160BTxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29LV160BxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859 EN29LV160BxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759
EN29LV160CB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV160CBxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29LV160CT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV160CTxxB [FBGA48] Poznámka: 859
EN29LV160DB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV160DBxxB [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29LV160DT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV160DTxxB [TFBGA48] Poznámka: 859
EN29LV160JB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV160JT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV160T [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV160TxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859
EN29LV160TxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759 EN29LV320AB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV320ABxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29LV320AT [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29LV320ATxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29LV320B [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV320BB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV320BBxxB [FBGA48] Poznámka: 859
EN29LV320BT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV320BTxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29LV320BxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859 EN29LV320BxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759
EN29LV320CB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV320CBxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29LV320CT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV320CT(2Y) [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29LV320CTxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29LV320T [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV320TxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859 EN29LV320TxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759
EN29LV400AB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV400ABxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859 EN29LV400ABxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759 EN29LV400ABxxN [WFBGA48] Poznámka: 2389
EN29LV400AT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV400ATxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859 EN29LV400ATxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759 EN29LV400ATxxN [WFBGA48] Poznámka: 2389
EN29LV400B [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV400BxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859 EN29LV400BxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759 EN29LV400JB [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29LV400JT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV400T [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV400TxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859 EN29LV400TxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759
EN29LV640AB [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29LV640AB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV640AT [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29LV640AT [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29LV640B [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV640BxxB [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29LV640H [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV640HxxB [TFBGA48] Poznámka: 859
EN29LV640L [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV640LxxB [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29LV640T [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV640TxxB [TFBGA48] Poznámka: 859
EN29LV641H [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV641L [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800AB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800ABxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859
EN29LV800ABxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759 EN29LV800AT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800ATxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859 EN29LV800ATxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759
EN29LV800B [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800BB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800BBxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859 EN29LV800BBxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759
EN29LV800BT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800BTxxB [FBGA48 new] Poznámka: 859 EN29LV800BTxxB [FBGA48 old] Poznámka: 759 EN29LV800CB [TFBGA48] Poznámka: 859
EN29LV800CB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800CT [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29LV800CT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800DB [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29LV800DBxxB [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29LV800DT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800DTxxB [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29LV800JB [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29LV800JT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800T [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29PL032 [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29PL032A [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29PL064 [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29SL160B [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29SL160BxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29SL160T [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29SL160TxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29SL400B [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29SL400BxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29SL400T [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29SL400TxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29SL800B [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29SL800BxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29SL800BxxK [WLGA48] Poznámka: 1096
EN29SL800BxxM [WFBGA48] Poznámka: 622 EN29SL800T [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29SL800TxxB [FBGA48] Poznámka: 859 EN29SL800TxxK [WLGA48] Poznámka: 1096
EN29SL800TxxM [WFBGA48] Poznámka: 622 EN35QX512A(2S) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN35QX512A(2S) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN35QX512A(2S) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
EN35QX512A(2S) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN35QX512A(2S) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 EN35QX512A(2S) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN35QXR128A(2XC) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN35QXR128A(2XC) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN35QXR128A(2XC) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN35QXR128A(2XC) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN35QXR128A(2XC) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914
EN35QXR128A(2XC) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN35QXR256A(2SC) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN35QXR256A(2SC) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN35QXR256A(2SC) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
EN35QXR256A(2SC) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN35QXR256A(2SC) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 EN35QXR256A(2SC) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN35QXR512A(2SC) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN35QXR512A(2SC) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN35QXR512A(2SC) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN35QXR512A(2SC) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN35QXR512A(2SC) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914
EN35QXR512A(2SC) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN35SX512A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5340 EN35SX512A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 EN35SX512A(2P) [WSON8 6x5] Poznámka: 4882
EN35SX512A(2P) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 4882 EN35SX512A(2P) [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 EN35SX512A(2P) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 EN35SXR128A(2PC) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN35SXR128A(2PC) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 EN35SXR128A(2PC) [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 EN35SXR128A(2PC) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 4882 EN35SXR128A(2PC) [WSON8 8x6] Poznámka: 4881
EN35SXR128A(2PC) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 EN35SXR256A(2PC) [SOP8-208] Poznámka: 5340 EN35SXR256A(2PC) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 EN35SXR256A(2PC) [WSON8 6x5] Poznámka: 4882
EN35SXR256A(2PC) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 4882 EN35SXR256A(2PC) [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 EN35SXR256A(2PC) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 EN39LV010 [PLCC32] Poznámka: 1399
EN39LV010 [TSOP32] Poznámka: 1412 EN39LV010 [WFBGA34] Poznámka: 846 EN39SL160AH [TFBGA48] Poznámka: 859 EN39SL160AH [WFBGA48] Poznámka: 848
EN39SL160AL [TFBGA48] Poznámka: 859 EN39SL160AL [WFBGA48] Poznámka: 848 EN39SL160H [TFBGA48] Poznámka: 859 EN39SL160H [TSOP48] Poznámka: 1346
EN39SL160H [WFBGA48] Poznámka: 848 EN39SL160L [TFBGA48] Poznámka: 859 EN39SL160L [TSOP48] Poznámka: 1346 EN39SL160L [WFBGA48] Poznámka: 848
EN39SL800 [TFBGA48] Poznámka: 859 EN39SL800 [WFBGA48] Poznámka: 848 EN39SL800 [WLGA48] Poznámka: 1096 EN39SL801 [TFBGA48] Poznámka: 859
EN39SL801 [WFBGA48] Poznámka: 848 EN71GL03280 [FBGA56] Poznámka: 570 EN71GL032A0 [FBGA56] Poznámka: 570 EN71GL064B0 [FBGA56] Poznámka: 570
EN71GL064B2 [FBGA56] Poznámka: 2851 EN71GL128B0 [FBGA56] Poznámka: 570 EN71GL128B2 [FBGA56] Poznámka: 2851 EN71NS03280 [BGA52] Poznámka: 2129
EN71NS032A0 [BGA56] Poznámka: 1240 EN71NS064B0 [BGA56] Poznámka: 1240 EN71NS128B0 [BGA56] Poznámka: 1240 EN71NS128C0 [BGA56] Poznámka: 1240
EN71PL03280 [FBGA56] Poznámka: 570 EN71PL032A0 [FBGA56] Poznámka: 570 EN71PL032A0A [FBGA56] Poznámka: 570 EN71PL064A0xxC [FBGA56] Poznámka: 570
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 570 - BGA-0246/0311 (70-0246/0311) = BGA-Bottom-2 (70-0246) + BGA-Top-23 ZIF-CS (70-0311)
Poznámka 622 - BGA-0364/0348 (70-0364/0348) = BGA-Bottom-6 (70-0364) + BGA-Top-30 ZIF-CS (70-0348)
Poznámka 759 - BGA-0245/0503 (70-0245/0503) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-67 ZIF (70-0503)
Poznámka 846 - BGA-0654/0655 (70-0654/0655) = BGA-Bottom-61 (70-0654) + BGA-Top-36 ZIF-CS (70-0655)
Poznámka 848 - BGA-0364/0655 (70-0364/0655) = BGA-Bottom-6 (70-0364) + BGA-Top-36 ZIF-CS (70-0655)
Poznámka 859 - BGA-0245/0517 (70-0245/0517) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-78 ZIF-CS (70-0517)
Poznámka 938 - BGA-0448/0724 (70-0448/0724) = BGA-Bottom-19 (70-0448) + BGA-Top-132 ZIF-CS (70-0724)
Poznámka 1096 - BGA-0364/0928 (70-0364/0928) = BGA-Bottom-6 (70-0364) + LGA-Top-169 ZIF-CS (70-0928)
Poznámka 1240 - BGA-1091/1100 (70-1091/1100) = BGA-Bottom-191 (70-1091) + BGA-Top-212 ZIF-CS (70-1100)
Poznámka 1268 - DIL8/BGA24-1 ZIF-CS SFlash-1 (70-3094)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1369 - Bottom TSOP40 NOR-3 (70-1239) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1412 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 2129 - BGA-1091/2138 (70-1091/2138) = BGA-Bottom-191 (70-1091) + BGA-Top-252 ZIF-CS (70-2138)
Poznámka 2389 - BGA-2344/2345 (70-2344/2345) = BGA-Bottom-251 (70-2344) + BGA-Top-257 ZIF (70-2345)
Poznámka 2851 - BGA-2790/2713 (70-2790/2713) = BGA-Bottom-278 (70-2790) + BGA-Top-292 ZIF (70-2713)
Poznámka 3079 - DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (70-3077)
Poznámka 3097 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 3100 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 3233 - DIL8/QFN8-11 ZIF SFlash-1 (70-3226)
Poznámka 3926 - DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A)
Poznámka 4881 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 4882 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995)
Poznámka 4914 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 5340 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 5694 - DIL8/BGA24-2 ZIF SFlash-1b (70-5027) OR DIL8/BGA24-2 ZIF-CS SFlash-1 (70-3095)
Poznámka 6041 - DIL8/QFN8-9 ZIF SFlash-1b (70-5981)
Poznámka 6593 - DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1b (70-6717) OR DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1 (70-4042)
🍪
Naspäť HORE