Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam CHiL Semiconductor zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných CHiL Semiconductor zariadení 8 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

CHL8112A (ISP) Poznámka: 138 CHL8112A [QFN40] Poznámka: 2324 CHL8112B [QFN40] Poznámka: 2324 CHL8266 [QFN48] Poznámka: 2566
CHL8325A [QFN40] Poznámka: 2324 CHL8325B [QFN40] Poznámka: 2324 CHL8326 [QFN48] Poznámka: 2565 CHL8328 [QFN56] Poznámka: 2567
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 2324 - DIL48/QFN40 ZIF CHIL-1 (70-2225)
Poznámka 2565 - DIL48/QFN48 ZIF-CS CHIL-1 (70-2499)
Poznámka 2566 - DIL48/QFN48 ZIF-CS CHIL-2 (70-2500)
Poznámka 2567 - DIL48/QFN56 ZIF-CS CHIL-1 (70-2450)
🍪
Naspäť HORE