Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Chipcon zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Chipcon zariadení 102 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

CC1010 (ISP) Poznámka: 138 CC1010 [TQFP64] Poznámka: 507 CC1110 (ISP) Poznámka: 138 CC1110 [QLP36] Poznámka: 838
CC1110F16 (ISP) Poznámka: 138 CC1110-F16 (ISP) Poznámka: 138 CC1110F16 [QLP36] Poznámka: 838 CC1110-F16 [QLP36] Poznámka: 838
CC1110F32 (ISP) Poznámka: 138 CC1110-F32 (ISP) Poznámka: 138 CC1110F32 [QLP36] Poznámka: 838 CC1110-F32 [QLP36] Poznámka: 838
CC1110F8 (ISP) Poznámka: 138 CC1110-F8 (ISP) Poznámka: 138 CC1110F8 [QLP36] Poznámka: 838 CC1110-F8 [QLP36] Poznámka: 838
CC1111F16 (ISP) Poznámka: 138 CC1111-F16 (ISP) Poznámka: 138 CC1111F16 [QLP36] Poznámka: 838 CC1111-F16 [QLP36] Poznámka: 838
CC1111F32 (ISP) Poznámka: 138 CC1111-F32 (ISP) Poznámka: 138 CC1111F32 [QLP36] Poznámka: 838 CC1111-F32 [QLP36] Poznámka: 838
CC1111F8 (ISP) Poznámka: 138 CC1111-F8 (ISP) Poznámka: 138 CC1111F8 [QLP36] Poznámka: 838 CC1111-F8 [QLP36] Poznámka: 838
CC2430 (ISP) Poznámka: 138 CC2430 [QLP48] Poznámka: 837 CC2430F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2430-F128 (ISP) Poznámka: 138
CC2430F128 [QLP48] Poznámka: 837 CC2430-F128 [QLP48] Poznámka: 837 CC2430F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2430-F32 (ISP) Poznámka: 138
CC2430F32 [QLP48] Poznámka: 837 CC2430-F32 [QLP48] Poznámka: 837 CC2430F64 (ISP) Poznámka: 138 CC2430-F64 (ISP) Poznámka: 138
CC2430F64 [QLP48] Poznámka: 837 CC2430-F64 [QLP48] Poznámka: 837 CC2431 (ISP) Poznámka: 138 CC2431 [QLP48] Poznámka: 837
CC2510 (ISP) Poznámka: 138 CC2510 [QLP36] Poznámka: 838 CC2510F16 (ISP) Poznámka: 138 CC2510-F16 (ISP) Poznámka: 138
CC2510F16 [QLP36] Poznámka: 838 CC2510-F16 [QLP36] Poznámka: 838 CC2510F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2510-F32 (ISP) Poznámka: 138
CC2510F32 [QLP36] Poznámka: 838 CC2510-F32 [QLP36] Poznámka: 838 CC2510F8 (ISP) Poznámka: 138 CC2510-F8 (ISP) Poznámka: 138
CC2510F8 [QLP36] Poznámka: 838 CC2510-F8 [QLP36] Poznámka: 838 CC2511F16 (ISP) Poznámka: 138 CC2511-F16 (ISP) Poznámka: 138
CC2511F16 [QLP36] Poznámka: 838 CC2511-F16 [QLP36] Poznámka: 838 CC2511F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2511-F32 (ISP) Poznámka: 138
CC2511F32 [QLP36] Poznámka: 838 CC2511-F32 [QLP36] Poznámka: 838 CC2511F8 (ISP) Poznámka: 138 CC2511-F8 (ISP) Poznámka: 138
CC2511F8 [QLP36] Poznámka: 838 CC2511-F8 [QLP36] Poznámka: 838 CC2530F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2530-F128 (ISP) Poznámka: 138
CC2530F128 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2530-F128 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2530F256 (ISP) Poznámka: 138 CC2530-F256 (ISP) Poznámka: 138
CC2530F256 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2530-F256 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2530F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2530-F32 (ISP) Poznámka: 138
CC2530F32 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2530-F32 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2530F64 (ISP) Poznámka: 138 CC2530-F64 (ISP) Poznámka: 138
CC2530F64 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2530-F64 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2531F128 (ISP) Poznámka: 138 CC2531-F128 (ISP) Poznámka: 138
CC2531F128 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2531-F128 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2531F256 (ISP) Poznámka: 138 CC2531-F256 (ISP) Poznámka: 138
CC2531F256 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2531-F256 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2531F32 (ISP) Poznámka: 138 CC2531-F32 (ISP) Poznámka: 138
CC2531F32 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2531-F32 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2531F64 (ISP) Poznámka: 138 CC2531-F64 (ISP) Poznámka: 138
CC2531F64 [QFN40] Poznámka: 1277 CC2531-F64 [QFN40] Poznámka: 1277 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 507 - DIL40/TQFP64 ZIF CC-1 (70-0232)
Poznámka 837 - DIL48/QFN48 ZIF-CS CC-1 (70-0638)
Poznámka 838 - DIL48/QFN36 ZIF-CS CC-1 (70-0639)
Poznámka 1277 - DIL48/QFN40 ZIF-CS CC-1 (70-1131) OR DIL48/QFN40 ZIF CC-1 (70-3187)
🍪
Naspäť HORE