Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Chipswinner zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Chipswinner zariadení 68 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

CW24C02 CW24C02 (ISP) Poznámka: 138 CW24C02 [DFN8] Poznámka: 2995 CW24C02 [SOP8] Poznámka: 950
CW24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 CW24C02B CW24C02B (ISP) Poznámka: 138 CW24C02B [DFN8] Poznámka: 2995
CW24C02B [SOP8] Poznámka: 950 CW24C02B [SOT23-5] Poznámka: 523 CW24C02B [TSOT23-5] Poznámka: 523 CW24C02B [TSSOP8] Poznámka: 121
CW24C02C CW24C02C (ISP) Poznámka: 138 CW24C02C [DFN8] Poznámka: 2995 CW24C02C [SOP8] Poznámka: 950
CW24C02C [TSSOP8] Poznámka: 121 CW24C04 CW24C04 (ISP) Poznámka: 138 CW24C04 [DFN8] Poznámka: 2995
CW24C04 [SOP8] Poznámka: 950 CW24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 CW24C04A CW24C04A (ISP) Poznámka: 138
CW24C04A [DFN8] Poznámka: 2995 CW24C04A [SOP8] Poznámka: 950 CW24C04A [TSSOP8] Poznámka: 121 CW24C08
CW24C08 (ISP) Poznámka: 138 CW24C08 [DFN8] Poznámka: 2995 CW24C08 [SOP8] Poznámka: 950 CW24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
CW24C08B CW24C08B (ISP) Poznámka: 138 CW24C08B [DFN8] Poznámka: 2995 CW24C08B [SOP8] Poznámka: 950
CW24C08B [TSSOP8] Poznámka: 121 CW24C08C CW24C08C (ISP) Poznámka: 138 CW24C08C [DFN8] Poznámka: 2995
CW24C08C [SOP8] Poznámka: 950 CW24C08C [TSSOP8] Poznámka: 121 CW24C128 CW24C128 (ISP) Poznámka: 138
CW24C128 [SOP8] Poznámka: 950 CW24C16 CW24C16 (ISP) Poznámka: 138 CW24C16 [DFN8] Poznámka: 2995
CW24C16 [SOP8] Poznámka: 950 CW24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 CW24C16A CW24C16A (ISP) Poznámka: 138
CW24C16A [DFN8] Poznámka: 2995 CW24C16A [SOP8] Poznámka: 950 CW24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121 CW24C256
CW24C256 (ISP) Poznámka: 138 CW24C256 [SOP8] Poznámka: 950 CW24C32 CW24C32 (ISP) Poznámka: 138
CW24C32 [DFN8] Poznámka: 2995 CW24C32 [SOP8] Poznámka: 950 CW24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 CW24C64
CW24C64 (ISP) Poznámka: 138 CW24C64 [DFN8] Poznámka: 2995 CW24C64 [SOP8] Poznámka: 950 CW24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE