Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Copal Electronics zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Copal Electronics zariadení 13 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

DP7132 [MSOP10] Poznámka: 984 DP7221 [SOIC20] Poznámka: 119 DP7221 [TSSOP20] Poznámka: 1089 DP7241 [SOIC20] Poznámka: 119
DP7241 [TSSOP20] Poznámka: 1089 DP7259 [SOIC24] Poznámka: 1062 DP7259 [TSSOP24] Poznámka: 1090 DP7269 [SOIC24] Poznámka: 1062
DP7269 [TSSOP24] Poznámka: 1090 DP7409 [SOIC24] Poznámka: 1062 DP7409 [TSSOP24] Poznámka: 1090 DP7419 [SOIC24] Poznámka: 1062
DP7419 [TSSOP24] Poznámka: 1090 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 984 - DIL10/SSOP10 ZIF 120mil (70-0794)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1090 - DIL24W/TSSOP24 ZIF 170mil (70-0915)
🍪
Naspäť HORE