Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Coreriver zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Coreriver zariadení 158 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

CR24C01 CR24C01 (ISP) Poznámka: 138 CR24C01 [SOIC8] Poznámka: 950 CR24C01 [TDFN8] Poznámka: 2995
CR24C01 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CR24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121 CR24C02 CR24C02 (ISP) Poznámka: 138
CR24C02 [SOIC8] Poznámka: 950 CR24C02 [TDFN8] Poznámka: 2995 CR24C02 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CR24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
CR24C04 CR24C04 (ISP) Poznámka: 138 CR24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 CR24C04 [TDFN8] Poznámka: 2995
CR24C04 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CR24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 CR24C08 CR24C08 (ISP) Poznámka: 138
CR24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 CR24C08 [TDFN8] Poznámka: 2995 CR24C08 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CR24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
CR24C128 CR24C128 (ISP) Poznámka: 138 CR24C128 [SOIC8] Poznámka: 950 CR24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121
CR24C16 CR24C16 (ISP) Poznámka: 138 CR24C16 [SOIC8] Poznámka: 950 CR24C16 [TDFN8] Poznámka: 2995
CR24C16 [TSOT23-5] Poznámka: 523 CR24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 CR24C256 CR24C256 (ISP) Poznámka: 138
CR24C256 [SOIC8] Poznámka: 950 CR24C32 CR24C32 (ISP) Poznámka: 138 CR24C32 [SOIC8] Poznámka: 950
CR24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 CR24C64 CR24C64 (ISP) Poznámka: 138 CR24C64 [SOIC8] Poznámka: 950
CR24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 CR93C46 (x16) CR93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 CR93C46 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
CR93C46 (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995 CR93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 CR93C46 (x8) CR93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138
CR93C46 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 CR93C46 (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 CR93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 CR93C46W (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
CR93C46W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 GC49C501G0 [SOIC20 (JEDEC)] Poznámka: 119 GC49C501G0 [SOIC20 (Narrow)] Poznámka: 1055 GC49C501G0 [SOIC24] Poznámka: 1062
GC49C501G0 [SOIC8] Poznámka: 950 GC49C501G0 [SPDIP8] GC87C510A0 [SOIC14] Poznámka: 951 GC87C510A0 [SOIC16] Poznámka: 44
GC87C510A0 [SOIC20] Poznámka: 119 GC87C510A0 [SOIC8] Poznámka: 950 GC87C510A0 [SPDIP14] GC87C510A0 [SPDIP16]
GC87C510A0 [SPDIP20] GC87C510A0 [SPDIP8] GC87C510A0 [TSSOP16] Poznámka: 1088 GC87C510A1 [SOIC8] Poznámka: 950
GC87C510A1 [SPDIP8] GC87C520A0 GC87C520A0 [LQFP44] Poznámka: 94 GC87C520A0 [PLCC44] Poznámka: 67
GC87C520G0 GC87C520G0 [LQFP44] Poznámka: 94 GC87C520G0 [PLCC44] Poznámka: 67 GC89C541A0
GC89C541A0 [LQFP64] Poznámka: 597 GC89C541A0 [MQFP44] Poznámka: 108 GC89C541A0 [PLCC44] Poznámka: 67 GC89C541A0 [PQFP44] Poznámka: 106
GC89C541A0 [SDIP64] Poznámka: 600 GC89C541A0 [TQFP100] Poznámka: 599 GC89C541A0 [TQFP44] Poznámka: 94 GC89C541A0 [TQFP64] Poznámka: 597
GC89C541A0 [TQFP80] Poznámka: 598 GC89C541G0 GC89C541G0 [LQFP64] Poznámka: 597 GC89C541G0 [MQFP44] Poznámka: 108
GC89C541G0 [PLCC44] Poznámka: 67 GC89C541G0 [PQFP44] Poznámka: 106 GC89C541G0 [SDIP64] Poznámka: 600 GC89C541G0 [TQFP100] Poznámka: 599
GC89C541G0 [TQFP44] Poznámka: 94 GC89C541G0 [TQFP64] Poznámka: 597 GC89C541G0 [TQFP80] Poznámka: 598 GC89C581A0
GC89C581A0 [LQFP64] Poznámka: 597 GC89C581A0 [MQFP44] Poznámka: 108 GC89C581A0 [PLCC44] Poznámka: 67 GC89C581A0 [PQFP44] Poznámka: 106
GC89C581A0 [SDIP64] Poznámka: 600 GC89C581A0 [TQFP100] Poznámka: 599 GC89C581A0 [TQFP44] Poznámka: 94 GC89C581A0 [TQFP64] Poznámka: 597
GC89C581A0 [TQFP80] Poznámka: 598 GC89C581G0 GC89C581G0 [LQFP64] Poznámka: 597 GC89C581G0 [MQFP44] Poznámka: 108
GC89C581G0 [PLCC44] Poznámka: 67 GC89C581G0 [PQFP44] Poznámka: 106 GC89C581G0 [SDIP64] Poznámka: 600 GC89C581G0 [TQFP100] Poznámka: 599
GC89C581G0 [TQFP44] Poznámka: 94 GC89C581G0 [TQFP64] Poznámka: 597 GC89C581G0 [TQFP80] Poznámka: 598 GC89C591A0
GC89C591A0 [LQFP64] Poznámka: 597 GC89C591A0 [MQFP44] Poznámka: 108 GC89C591A0 [PLCC44] Poznámka: 67 GC89C591A0 [PQFP44] Poznámka: 106
GC89C591A0 [SDIP64] Poznámka: 600 GC89C591A0 [TQFP100] Poznámka: 599 GC89C591A0 [TQFP44] Poznámka: 94 GC89C591A0 [TQFP64] Poznámka: 597
GC89C591A0 [TQFP80] Poznámka: 598 GC89C591G0 GC89C591G0 [LQFP64] Poznámka: 597 GC89C591G0 [MQFP44] Poznámka: 108
GC89C591G0 [PLCC44] Poznámka: 67 GC89C591G0 [PQFP44] Poznámka: 106 GC89C591G0 [SDIP64] Poznámka: 600 GC89C591G0 [TQFP100] Poznámka: 599
GC89C591G0 [TQFP44] Poznámka: 94 GC89C591G0 [TQFP64] Poznámka: 597 GC89C591G0 [TQFP80] Poznámka: 598 GC89L541A0 [LQFP44] Poznámka: 94
GC89L541A0 [MLF32] Poznámka: 221 GC89L541A0 [MQFP44] Poznámka: 108 GC89L541A0 [PQFP44] Poznámka: 106 GC89L541A0 [QFN32] Poznámka: 221
GC89L541A0 [QFP44] Poznámka: 108 GC89L581A0 [LQFP44] Poznámka: 94 GC89L581A0 [MLF32] Poznámka: 221 GC89L581A0 [MQFP44] Poznámka: 108
GC89L581A0 [PQFP44] Poznámka: 106 GC89L581A0 [QFN32] Poznámka: 221 GC89L581A0 [QFP44] Poznámka: 108 GC89L591A0 [LQFP44] Poznámka: 94
GC89L591A0 [MLF32] Poznámka: 221 GC89L591A0 [MQFP44] Poznámka: 108 GC89L591A0 [PQFP44] Poznámka: 106 GC89L591A0 [QFN32] Poznámka: 221
GC89L591A0 [QFP44] Poznámka: 108 TouchCore380-ML24IP [MLF24] Poznámka: 6191 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 44 - DIL16W/SOIC16 ZIF 150mil (70-0903)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 106 - DIL44/TQFP44-3 ZIF (70-0146)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 221 - DIL32/MLF32-1 ZIF-CS (70-0190)
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 597 - DIL40/QFP64 ZIF GC-1 (70-0346)
Poznámka 598 - DIL40/QFP80 ZIF GC-1 (70-0345)
Poznámka 599 - DIL40/QFP100 ZIF GC-1 (70-0344)
Poznámka 600 - DIL40/SDIP64 ZIF GC-1 (70-0343)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 1055 - DIL20/SOIC20 ZIF 200mil (70-0882)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1088 - DIL16W/TSSOP16 ZIF 170mil (70-0913)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 6191 - DIL48/QFN24-1.02 ZIF CR-1 (70-6379)
🍪
Naspäť HORE