Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Cygnal zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Cygnal zariadení 132 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

C8051F000 (ISP) Poznámka: 138 C8051F000 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F001 (ISP) Poznámka: 138 C8051F001 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F002 (ISP) Poznámka: 138 C8051F002 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F005 (ISP) Poznámka: 138 C8051F005 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F006 (ISP) Poznámka: 138 C8051F006 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F007 (ISP) Poznámka: 138 C8051F007 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F010 (ISP) Poznámka: 138 C8051F010 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F011 (ISP) Poznámka: 138 C8051F011 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F012 (ISP) Poznámka: 138 C8051F012 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F015 (ISP) Poznámka: 138 C8051F015 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F016 (ISP) Poznámka: 138 C8051F016 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F017 (ISP) Poznámka: 138 C8051F017 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F018 (ISP) Poznámka: 138 C8051F018 [TQFP64] Poznámka: 572 C8051F019 (ISP) Poznámka: 138 C8051F019 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F020 (ISP) Poznámka: 138 C8051F020 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F021 (ISP) Poznámka: 138 C8051F021 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F022 (ISP) Poznámka: 138 C8051F022 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F023 (ISP) Poznámka: 138 C8051F023 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F040 (ISP) Poznámka: 138 C8051F040 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F041 (ISP) Poznámka: 138 C8051F041 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F042 (ISP) Poznámka: 138 C8051F042 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F043 (ISP) Poznámka: 138 C8051F043 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F060 (ISP) Poznámka: 138 C8051F060 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F061 (ISP) Poznámka: 138 C8051F061 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F062 (ISP) Poznámka: 138 C8051F062 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F063 (ISP) Poznámka: 138 C8051F063 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F064 (ISP) Poznámka: 138 C8051F064 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F065 (ISP) Poznámka: 138 C8051F065 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F066 (ISP) Poznámka: 138 C8051F066 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F067 (ISP) Poznámka: 138 C8051F067 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F120 (ISP) Poznámka: 138 C8051F120 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F121 (ISP) Poznámka: 138 C8051F121 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F122 (ISP) Poznámka: 138 C8051F122 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F123 (ISP) Poznámka: 138 C8051F123 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F124 (ISP) Poznámka: 138 C8051F124 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F125 (ISP) Poznámka: 138 C8051F125 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F126 (ISP) Poznámka: 138 C8051F126 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F127 (ISP) Poznámka: 138 C8051F127 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F130 (ISP) Poznámka: 138 C8051F130 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F131 (ISP) Poznámka: 138 C8051F131 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F132 (ISP) Poznámka: 138 C8051F132 [TQFP100] Poznámka: 573 C8051F133 (ISP) Poznámka: 138 C8051F133 [TQFP64] Poznámka: 572
C8051F206 (ISP) Poznámka: 138 C8051F206 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F220 (ISP) Poznámka: 138 C8051F220 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F221 (ISP) Poznámka: 138 C8051F221 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F226 (ISP) Poznámka: 138 C8051F226 [TQFP48] Poznámka: 174
C8051F230 (ISP) Poznámka: 138 C8051F230 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F231 (ISP) Poznámka: 138 C8051F231 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F236 (ISP) Poznámka: 138 C8051F236 [TQFP48] Poznámka: 174 C8051F300 (ISP) Poznámka: 138 C8051F300 [MLP11] Poznámka: 574
C8051F301 (ISP) Poznámka: 138 C8051F301 [MLP11] Poznámka: 574 C8051F302 (ISP) Poznámka: 138 C8051F302 [MLP11] Poznámka: 574
C8051F303 (ISP) Poznámka: 138 C8051F303 [MLP11] Poznámka: 574 C8051F304 (ISP) Poznámka: 138 C8051F304 [MLP11] Poznámka: 574
C8051F305 (ISP) Poznámka: 138 C8051F305 [MLP11] Poznámka: 574 C8051F310 (ISP) Poznámka: 138 C8051F310 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F311 (ISP) Poznámka: 138 C8051F311 [MLP28] Poznámka: 576 C8051F320 (ISP) Poznámka: 138 C8051F320 [LQFP32] Poznámka: 159
C8051F321 (ISP) Poznámka: 138 C8051F321 [MLP28] Poznámka: 576 C8051F330 (ISP) Poznámka: 138 C8051F330 [MLP20] Poznámka: 575
C8051F330D C8051F330D (ISP) Poznámka: 138 C8051F331 (ISP) Poznámka: 138 C8051F331 [MLP20] Poznámka: 575
C8051F350 (ISP) Poznámka: 138 C8051F350 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F351 (ISP) Poznámka: 138 C8051F351 [MLP28] Poznámka: 576
C8051F352 (ISP) Poznámka: 138 C8051F352 [LQFP32] Poznámka: 159 C8051F353 (ISP) Poznámka: 138 C8051F353 [MLP28] Poznámka: 576
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 159 - DIL32/TQFP32-1 ZIF (70-0135) OR DIL32/TQFP32-1 ZIF-CS (70-3417)
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 572 - DIL48/QFP64-1 ZIF C8051 (70-0304)
Poznámka 573 - DIL48/QFP100-1 ZIF C8051 (70-0305)
Poznámka 574 - DIL12/QFN11-1 ZIF-CS (70-0308)
Poznámka 575 - DIL20/QFN20-1 ZIF (70-3262)
Poznámka 576 - DIL28/QFN28-1 ZIF-CS (70-0310)
🍪
Naspäť HORE