Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Cypress zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Cypress zariadení 6073 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

1KL256Sxxxx00 [BGA24] Poznámka: 4392 1KL512Sxxxx00 [BGA24] Poznámka: 4392 1KS256Sxxxx00 [BGA24] Poznámka: 4392 1KS512Sxxxx00 [BGA24] Poznámka: 4392
25HL01GTDx01 [SOIC16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 25HL01GTFx01 [SOIC16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 25HL01GTFx03 [BGA24] (QuadSPI) Poznámka: 5767 25HL01GTPx03 [BGA24] (QuadSPI) Poznámka: 5767
25HL512TDx01 [BGA24] (QuadSPI) Poznámka: 3122 25HL512TDx01 [SOIC16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 25HL512TFx01 [BGA24] (QuadSPI) Poznámka: 3122 25HL512TFx01 [SOIC16] (QuadSPI) Poznámka: 3100
25HL512TFx01 [WSON8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 4914 25HS01GTFx03 [BGA24] (QuadSPI) Poznámka: 5767 25HS01GTSx03 [BGA24] (QuadSPI) Poznámka: 5767 25HS512TFx01 [BGA24] (QuadSPI) Poznámka: 5571
26HL01GTxx02 [BGA24] Poznámka: 5539 26HL01GTxx03 [BGA24](HyperBus) Poznámka: 5539 26HL01GTxx03 [BGA24](SPI) Poznámka: 5539 26HL512Txx00 [BGA24] Poznámka: 4392
26HL512Txx01 [BGA24](HyperBus) Poznámka: 4392 26HL512Txx01 [BGA24](SPI) Poznámka: 4392 26HS01GTxx02 [BGA24] Poznámka: 5539 26HS01GTxx03 [BGA24](HyperBus) Poznámka: 5539
26HS01GTxx03 [BGA24](SPI) Poznámka: 4392 26HS512Txx00 [BGA24] Poznámka: 4392 26HS512Txx01 [BGA24](HyperBus) Poznámka: 4392 26HS512Txx01 [BGA24](SPI) Poznámka: 4392
28HL01GTPx03 [BGA24] (Octal I/O) Poznámka: 5767 28HL512TPx01 [BGA24] (Octal I/O) Poznámka: 3122 28HS01GTAx03 [BGA24] (Octal I/O) Poznámka: 5767 28HS01GTPx03 [BGA24] (Octal I/O) Poznámka: 5767
28HS01GTZx03 [BGA24] (Octal I/O) Poznámka: 5767 6KL128Sxxxx02 [BGA24] Poznámka: 4392 6KL128Sxxxx03 [BGA24] Poznámka: 4392 6KL256Sxxxx02 [BGA24] Poznámka: 4392
6KL256Sxxxx03 [BGA24] Poznámka: 4392 6KL512Sxxxx02 [BGA24] Poznámka: 4392 6KL512Sxxxx03 [BGA24] Poznámka: 4392 6KS128Sxxxx02 [BGA24] Poznámka: 4392
6KS128Sxxxx03 [BGA24] Poznámka: 4392 6KS256Sxxxx02 [BGA24] Poznámka: 4392 6KS256Sxxxx03 [BGA24] Poznámka: 4392 6KS512Sxxxx02 [BGA24] Poznámka: 4392
6KS512Sxxxx03 [BGA24] Poznámka: 4392 Am29F160DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F160DT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F400AB [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F400AB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F400AT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F400AT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F400BB [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F400BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F400BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F400BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F800B [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F800B [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F800BB [FBGA48] Poznámka: 536 Am29F800BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F800BB [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29F800BT [FBGA48] Poznámka: 536 Am29F800BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29F800BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29F800T [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29F800T [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV160BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160BBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983
Am29LV160BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV160BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160BTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29LV160DB [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV160DB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV160DBxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29LV160DT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV160DT [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29LV160DTxxWC [FBGA48] Poznámka: 983 Am29LV400B [FBGA48] Poznámka: 763 Am29LV400B [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV400B [TSOP48] Poznámka: 1346
Am29LV400BB [FBGA48] Poznámka: 959 Am29LV400BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV400BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV400BT [FBGA48] Poznámka: 959
Am29LV400BT [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV400BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV400T [FBGA48] Poznámka: 763 Am29LV400T [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV400T [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800B [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV800B [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800BB [FBGA48] Poznámka: 536
Am29LV800BB [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV800BB [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800BT [FBGA48] Poznámka: 536 Am29LV800BT [PSOP44] Poznámka: 1356
Am29LV800BT [TSOP48] Poznámka: 1346 Am29LV800T [PSOP44] Poznámka: 1356 Am29LV800T [TSOP48] Poznámka: 1346 CG6865AST (ISP) Poznámka: 138
CG6865AST [SSOP20] Poznámka: 91 CG7C323-A [PLCC28] Poznámka: 48 CG7C323B-A [PLCC28] Poznámka: 48 CG7C324 [PLCC28] Poznámka: 48
CY14B101K [SSOP48] Poznámka: 194 CY14B101L [SOIC32] Poznámka: 233 CY14B101L [SSOP48] Poznámka: 194 CY14B101LA [SOIC32] Poznámka: 233
CY14B101LA [SSOP48] Poznámka: 194 CY14B101LA [TSOP44] Poznámka: 149 CY14B102L [TSOP44] Poznámka: 149 CY14B102N [TSOP44] Poznámka: 149
CY14B104K [TSOP44] Poznámka: 149 CY14B104L [TSOP44] Poznámka: 149 CY14B104N [TSOP44] Poznámka: 149 CY14B108L [FBGA48] Poznámka: 6387
CY14B108L [TSOP44] Poznámka: 149 CY14B108N [FBGA48] Poznámka: 6387 CY14B116N [TSOP48] Poznámka: 57 CY14B256K [SSOP48] Poznámka: 194
CY14B256L [SOIC32] Poznámka: 233 CY14B256L [SSOP48] Poznámka: 194 CY14E064L [SOIC28] Poznámka: 53 CY14E102L [TSOP44] Poznámka: 149
CY14E102N [TSOP44] Poznámka: 149 CY14E104K [TSOP44] Poznámka: 149 CY14E104L [TSOP44] Poznámka: 149 CY14E104N [TSOP44] Poznámka: 149
CY14E108L [TSOP44] Poznámka: 149 CY14E256L [SOIC32] Poznámka: 233 CY14E256LA [SOIC32] Poznámka: 233 CY14MB064J1 (ISP) Poznámka: 138
CY14MB064J1 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14MB064J1A (ISP) Poznámka: 138 CY14MB064J1A [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14MB064J2 (ISP) Poznámka: 138
CY14MB064J2 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14MB064J2A (ISP) Poznámka: 138 CY14MB064J2A [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14MB256J1 (ISP) Poznámka: 138
CY14MB256J1 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14MB256J2 (ISP) Poznámka: 138 CY14MB256J2 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14MC256J1 (ISP) Poznámka: 138
CY14MC256J1 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14MC256J2 (ISP) Poznámka: 138 CY14MC256J2 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14ME064J1 (ISP) Poznámka: 138
CY14ME064J1 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14ME064J1A (ISP) Poznámka: 138 CY14ME064J1A [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14ME064J2 (ISP) Poznámka: 138
CY14ME064J2 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14ME064J2A (ISP) Poznámka: 138 CY14ME064J2A [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14ME256J1 (ISP) Poznámka: 138
CY14ME256J1 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14ME256J2 (ISP) Poznámka: 138 CY14ME256J2 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY15B004J (ISP) Poznámka: 138
CY15B004J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B004Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B004Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B004Q-xxA (ISP) Poznámka: 138
CY15B004Q-xxE (ISP) Poznámka: 138 CY15B016J (ISP) Poznámka: 138 CY15B016J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B016Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950
CY15B016Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B016Q-xxA (ISP) Poznámka: 138 CY15B016Q-xxE (ISP) Poznámka: 138 CY15B064J (ISP) Poznámka: 138
CY15B064J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B064Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B064Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B064Q-xxA (ISP) Poznámka: 138
CY15B064Q-xxE (ISP) Poznámka: 138 CY15B102QN-50SxE [SOIC8-208] Poznámka: 5394 CY15B102QN-50SxI [SOIC8-208] Poznámka: 5394 CY15B102Q-SxA [SOIC8-208] Poznámka: 46
CY15B102Q-SxE [SOIC8-208] Poznámka: 46 CY15B102Q-SxM [SOIC8-208] Poznámka: 46 CY15B102Q-xxA (ISP) Poznámka: 138 CY15B102Q-xxE (ISP) Poznámka: 138
CY15B102Q-xxM (ISP) Poznámka: 138 CY15B104Q CY15B104Q (ISP) Poznámka: 138 CY15B104Q [SOIC8-208] Poznámka: 46
CY15B104Q [TDFN8] Poznámka: 577 CY15B104QN-50SxA [SOIC8-208] Poznámka: 5394 CY15B104QN-50SxI [SOIC8-208] Poznámka: 5394 CY15B108QN-40SxI [SOIC8-208] Poznámka: 5394
CY15B128J (ISP) Poznámka: 138 CY15B128J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B128Q (ISP) Poznámka: 138 CY15B128Q-S [SOIC8-150] Poznámka: 950
CY15B256J (ISP) Poznámka: 138 CY15B256J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B256Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B256Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950
CY15B256Q-xxA (ISP) Poznámka: 138 CY15B256Q-xxE (ISP) Poznámka: 138 CY15E004J (ISP) Poznámka: 138 CY15E004J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950
CY15E004Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E004Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E004Q-xxA (ISP) Poznámka: 138 CY15E004Q-xxE (ISP) Poznámka: 138
CY15E016J (ISP) Poznámka: 138 CY15E016J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E016Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E016Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950
CY15E016Q-xxA (ISP) Poznámka: 138 CY15E016Q-xxE (ISP) Poznámka: 138 CY15E064J (ISP) Poznámka: 138 CY15E064J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950
CY15E064Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E064Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E064Q-xxA (ISP) Poznámka: 138 CY15E064Q-xxE (ISP) Poznámka: 138
CY15V102QN-50SxE [SOIC8-208] Poznámka: 5340 CY15V102QN-50SxI [SOIC8-208] Poznámka: 5340 CY15V104QN-50SxI [SOIC8-208] Poznámka: 5340 CY2071AF [SOIC8] Poznámka: 3741
CY22050F [TSSOP16] Poznámka: 1088 CY22150F [TSSOP16] Poznámka: 1088 CY223811F [SOIC8] Poznámka: 950 CY22381F [SOIC8] Poznámka: 950
CY22392F [TSSOP16] Poznámka: 1088 CY223931F [TSSOP16] Poznámka: 1088 CY22393F [TSSOP16] Poznámka: 1088 CY22394F [TSSOP16] Poznámka: 1088
CY22395F [TSSOP16] Poznámka: 1088 CY22800F [SOIC8] Poznámka: 950 CY22800KF [SOIC8] Poznámka: 950 CY22801F [SOIC8] Poznámka: 950
CY22801KF [SOIC8] Poznámka: 950 CY2291F [SOIC20] Poznámka: 119 CY2292F [SOIC16] Poznámka: 44 CY2292F [TSSOP16] Poznámka: 1088
CY2295F [SSOP28] Poznámka: 1103 CY22E016 [SOIC28] Poznámka: 4045 CY23FP12 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY24C01 (ISP) Poznámka: 138
CY24C01 [SOIC8] Poznámka: 950 CY24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121 CY24C02 (ISP) Poznámka: 138 CY24C02 [SOIC8] Poznámka: 950
CY24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 CY24C04 (ISP) Poznámka: 138 CY24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 CY24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
CY24C08 (ISP) Poznámka: 138 CY24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 CY24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 CY24C16 (ISP) Poznámka: 138
CY24C16 [SOIC8] Poznámka: 950 CY24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 CY25100xxxF [SOIC8] Poznámka: 950 CY25100xxxF [TSSOP8] Poznámka: 121
CY25200F [TSSOP16] Poznámka: 1088 CY25701Fxxxx [LCC4] Poznámka: 5384 CY25C01 (ISP) Poznámka: 138 CY25C01 [SOIC8] Poznámka: 950
CY25C01 [TSSOP8] Poznámka: 121 CY25C02 (ISP) Poznámka: 138 CY25C02 [SOIC8] Poznámka: 950 CY25C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
CY25C04 (ISP) Poznámka: 138 CY25C04 [SOIC8] Poznámka: 950 CY25C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 CY25C08 (ISP) Poznámka: 138
CY25C08 [SOIC8] Poznámka: 950 CY25C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 CY25C16 (ISP) Poznámka: 138 CY25C16 [SOIC8] Poznámka: 950
CY25C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 CY27C010 CY27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 CY27C010 [TSOP32] Poznámka: 655
CY27C020 CY27C020 [PLCC32] Poznámka: 59 CY27C020 [TSOP32] Poznámka: 655 CY27C040
CY27C040 [PLCC32] Poznámka: 59 CY27C040 [TSOP32] Poznámka: 655 CY27C128 CY27C128 [PLCC32] Poznámka: 59
CY27C256 CY27C256 [PLCC32] Poznámka: 59 CY27C256 [TSOP28] Poznámka: 54 CY27C256A
CY27C256A [PLCC32] Poznámka: 59 CY27C256A [TSOP28] Poznámka: 54 CY27C512 CY27C512 [PLCC32] Poznámka: 59
CY27C512 [TSOP28] Poznámka: 54 CY27H010 CY27H010 [PLCC32] Poznámka: 59 CY27H010 [TSOP32] Poznámka: 655
CY27H256 CY27H256 [PLCC32] Poznámka: 59 CY27H512 CY27H512 [PLCC32] Poznámka: 59
CY27H512 [TSOP28] Poznámka: 54 CY37032 (ISP) Poznámka: 138 CY37032 (ISP-Jam) Poznámka: 138 CY37032 (ISP-SVF) Poznámka: 138
CY37032 [PLCC44] Poznámka: 67 CY37032 [PLCC44](Jam) Poznámka: 67 CY37032 [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 CY37032 [TQFP44] Poznámka: 94
CY37032 [TQFP44](Jam) Poznámka: 94 CY37032 [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 CY37032V (ISP) Poznámka: 138 CY37032V (ISP-Jam) Poznámka: 138
CY37032V (ISP-SVF) Poznámka: 138 CY37032V [FBGA48] Poznámka: 1012 CY37032V [FBGA48](Jam) Poznámka: 1012 CY37032V [FBGA48](SVF) Poznámka: 1012
CY37032V [TQFP44] Poznámka: 94 CY37032V [TQFP44](Jam) Poznámka: 94 CY37032V [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 CY37064 (ISP) Poznámka: 138
CY37064 (ISP-Jam) Poznámka: 138 CY37064 (ISP-SVF) Poznámka: 138 CY37064 [CLCC44] Poznámka: 67 CY37064 [CLCC44](Jam) Poznámka: 67
CY37064 [CLCC44](SVF) Poznámka: 67 CY37064 [PLCC44] Poznámka: 67 CY37064 [PLCC44](Jam) Poznámka: 67 CY37064 [PLCC44](SVF) Poznámka: 67
CY37064 [PLCC84] Poznámka: 90 CY37064 [TQFP100] Poznámka: 586 CY37064 [TQFP100](Jam) Poznámka: 586 CY37064 [TQFP100](SVF) Poznámka: 586
CY37064 [TQFP44] Poznámka: 94 CY37064 [TQFP44](Jam) Poznámka: 94 CY37064 [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 CY37064V (ISP) Poznámka: 138
CY37064V (ISP-Jam) Poznámka: 138 CY37064V (ISP-SVF) Poznámka: 138 CY37064V [CLCC44] Poznámka: 67 CY37064V [CLCC44](Jam) Poznámka: 67
CY37064V [CLCC44](SVF) Poznámka: 67 CY37064V [FBGA100] Poznámka: 1047 CY37064V [FBGA100](Jam) Poznámka: 1047 CY37064V [FBGA100](SVF) Poznámka: 1047
CY37064V [FBGA48] Poznámka: 1012 CY37064V [FBGA48](Jam) Poznámka: 1012 CY37064V [FBGA48](SVF) Poznámka: 1012 CY37064V [PLCC84] Poznámka: 90
CY37064V [TQFP100] Poznámka: 586 CY37064V [TQFP100](Jam) Poznámka: 586 CY37064V [TQFP100](SVF) Poznámka: 586 CY37064V [TQFP44] Poznámka: 94
CY37064V [TQFP44](Jam) Poznámka: 94 CY37064V [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 CY37128 (ISP) Poznámka: 138 CY37128 (ISP-Jam) Poznámka: 138
CY37128 (ISP-SVF) Poznámka: 138 CY37128 [CLCC84] Poznámka: 90 CY37128 [CLCC84](Jam) Poznámka: 90 CY37128 [CLCC84](SVF) Poznámka: 90
CY37128 [PLCC84] Poznámka: 90 CY37128 [TQFP100] Poznámka: 586 CY37128 [TQFP100](Jam) Poznámka: 586 CY37128 [TQFP100](SVF) Poznámka: 586
CY37128 [TQFP160] Poznámka: 1336 CY37128 [TQFP160](Jam) Poznámka: 1336 CY37128 [TQFP160](SVF) Poznámka: 1336 CY37128V (ISP) Poznámka: 138
CY37128V (ISP-Jam) Poznámka: 138 CY37128V (ISP-SVF) Poznámka: 138 CY37128V [CLCC84] Poznámka: 90 CY37128V [CLCC84](Jam) Poznámka: 90
CY37128V [CLCC84](SVF) Poznámka: 90 CY37128V [FBGA100] Poznámka: 1047 CY37128V [FBGA100](Jam) Poznámka: 1047 CY37128V [FBGA100](SVF) Poznámka: 1047
CY37128V [TQFP100] Poznámka: 586 CY37128V [TQFP100](Jam) Poznámka: 586 CY37128V [TQFP100](SVF) Poznámka: 586 CY37128V [TQFP160] Poznámka: 1336
CY37128V [TQFP160](Jam) Poznámka: 1336 CY37128V [TQFP160](SVF) Poznámka: 1336 CY37192 (ISP) Poznámka: 138 CY37192 (ISP-Jam) Poznámka: 138
CY37192 (ISP-SVF) Poznámka: 138 CY37192 [TQFP160] Poznámka: 1336 CY37192 [TQFP160](Jam) Poznámka: 1336 CY37192 [TQFP160](SVF) Poznámka: 1336
CY37192V (ISP) Poznámka: 138 CY37192V (ISP-Jam) Poznámka: 138 CY37192V (ISP-SVF) Poznámka: 138 CY37192V [TQFP160] Poznámka: 1336
CY37192V [TQFP160](Jam) Poznámka: 1336 CY37192V [TQFP160](SVF) Poznámka: 1336 CY37256 (ISP) Poznámka: 138 CY37256 (ISP-Jam) Poznámka: 138
CY37256 (ISP-SVF) Poznámka: 138 CY37256 [PQFP208] Poznámka: 815 CY37256 [PQFP208](Jam) Poznámka: 815 CY37256 [PQFP208](SVF) Poznámka: 815
CY37256 [TQFP160] Poznámka: 1336 CY37256 [TQFP160](Jam) Poznámka: 1336 CY37256 [TQFP160](SVF) Poznámka: 1336 CY37256V (ISP) Poznámka: 138
CY37256V (ISP-Jam) Poznámka: 138 CY37256V (ISP-SVF) Poznámka: 138 CY37256V [FBGA256] Poznámka: 1584 CY37256V [FBGA256](Jam) Poznámka: 1584
CY37256V [FBGA256](SVF) Poznámka: 1584 CY37256V [PQFP208] Poznámka: 815 CY37256V [PQFP208](Jam) Poznámka: 815 CY37256V [PQFP208](SVF) Poznámka: 815
CY37256V [TQFP160] Poznámka: 1336 CY37256V [TQFP160](Jam) Poznámka: 1336 CY37256V [TQFP160](SVF) Poznámka: 1336 CY37384 (ISP) Poznámka: 138
CY37384 (ISP-Jam) Poznámka: 138 CY37384 (ISP-SVF) Poznámka: 138 CY37384 [PQFP208] Poznámka: 815 CY37384 [PQFP208](Jam) Poznámka: 815
CY37384 [PQFP208](SVF) Poznámka: 815 CY37384V (ISP) Poznámka: 138 CY37384V (ISP-Jam) Poznámka: 138 CY37384V (ISP-SVF) Poznámka: 138
CY37384V [PQFP208] Poznámka: 815 CY37384V [PQFP208](Jam) Poznámka: 815 CY37384V [PQFP208](SVF) Poznámka: 815 CY37512 (ISP) Poznámka: 138
CY37512 (ISP-Jam) Poznámka: 138 CY37512 (ISP-SVF) Poznámka: 138 CY37512 [PQFP208] Poznámka: 815 CY37512 [PQFP208](Jam) Poznámka: 815
CY37512 [PQFP208](SVF) Poznámka: 815 CY37512V (ISP) Poznámka: 138 CY37512V (ISP-Jam) Poznámka: 138 CY37512V (ISP-SVF) Poznámka: 138
CY37512V [PQFP208] Poznámka: 815 CY37512V [PQFP208](Jam) Poznámka: 815 CY37512V [PQFP208](SVF) Poznámka: 815 CY39030Vxxx-xxxM (ISP) Poznámka: 138
CY39030Vxxx-xxxM [FBGA256] Poznámka: 995 CY39030Zxxx-xxxM (ISP) Poznámka: 138 CY39030Zxxx-xxxM [FBGA256] Poznámka: 995 CY39050Vxxx-xxxM (ISP) Poznámka: 138
CY39050Zxxx-xxxM (ISP) Poznámka: 138 CY39100VxxxA-xxxM (ISP) Poznámka: 138 CY39100VxxxB-xxxM (ISP) Poznámka: 138 CY39100Vxxx-xxxM (ISP) Poznámka: 138
CY39100ZxxxB-xxxM (ISP) Poznámka: 138 CY39165Vxxx-xxxM (ISP) Poznámka: 138 CY39165Zxxx-xxxM (ISP) Poznámka: 138 CY39200Vxxx-xxxM (ISP) Poznámka: 138
CY39200Zxxx-xxxM (ISP) Poznámka: 138 CY3LV002 [PLCC20] Poznámka: 47 CY3LV010 [PLCC20] Poznámka: 47 CY3LV512 [PLCC20] Poznámka: 47
CY7C225A CY7C245A CY7C245A [PLCC28] Poznámka: 48 CY7C251
CY7C254 CY7C261 CY7C261 [LCC28] Poznámka: 633 CY7C261 [PLCC28] Poznámka: 48
CY7C263 CY7C263 [LCC28] Poznámka: 633 CY7C263 [PLCC28] Poznámka: 48 CY7C264
CY7C264 [LCC28] Poznámka: 633 CY7C264 [PLCC28] Poznámka: 48 CY7C265 CY7C265 [LCC28] Poznámka: 633
CY7C265 [PLCC28] Poznámka: 48 CY7C266 CY7C266 [PLCC32] Poznámka: 59 CY7C271
CY7C271 [PLCC32] Poznámka: 59 CY7C271A CY7C271A [PLCC32] Poznámka: 59 CY7C274
CY7C274 [PLCC32] Poznámka: 59 CY7C287 CY7C291 CY7C291 [PLCC28] Poznámka: 48
CY7C291 [SOIC24] Poznámka: 1062 CY7C291A CY7C291A [PLCC28] Poznámka: 48 CY7C291A [SOIC24] Poznámka: 1062
CY7C292 CY7C292A CY7C293A CY7C293A [SOIC24] Poznámka: 1062
CY7C343B [PLCC44] Poznámka: 710 CY7C344B Poznámka: 682 CY7C344B [PLCC28] Poznámka: 684 CY7C371 [PLCC44] Poznámka: 685
CY7C371 [TQFP44] Poznámka: 686 CY7C371i (ISP) Poznámka: 138 CY7C371i [PLCC44] Poznámka: 67 CY7C371i [TQFP44] Poznámka: 94
CY7C53120E2 [SOIC32] Poznámka: 1438 CY7C53120E2 [TQFP44] Poznámka: 94 CY7C53120E4 [SOIC32] Poznámka: 1438 CY7C53120E4 [TQFP44] Poznámka: 94
CY7C60123 Poznámka: 194 CY7C60123 (ISP) Poznámka: 138 CY7C60123 [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C60123-PVX (ISP) Poznámka: 138
CY7C60223 (ISP) Poznámka: 138 CY7C60223 [QSOP24] Poznámka: 2341 CY7C60223 [SOIC24] Poznámka: 1062 CY7C60323 (ISP) Poznámka: 138
CY7C60323 [QFN32] Poznámka: 221 CY7C60323 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY7C60323-PVX (ISP) Poznámka: 138 CY7C60333 (ISP) Poznámka: 138
CY7C60333 [MLF32] Poznámka: 221 CY7C60445 (ISP) Poznámka: 138 CY7C60445 [QFN32] Poznámka: 1294 CY7C60456 (ISP) Poznámka: 138
CY7C60456 [QFN48] Poznámka: 567 CY7C63000 CY7C63000 [SOIC20] Poznámka: 119 CY7C63000A
CY7C63000A [SOIC20] Poznámka: 119 CY7C63001 CY7C63001 [SOIC20] Poznámka: 119 CY7C63001A
CY7C63001A [SOIC20] Poznámka: 119 CY7C63001C CY7C63001C [SOIC20] Poznámka: 119 CY7C63100 [SOIC24] Poznámka: 1062
CY7C63100A [SOIC24] Poznámka: 1062 CY7C63101 CY7C63101 [SOIC24] Poznámka: 1062 CY7C63101A [SOIC24] Poznámka: 1062
CY7C63101C [QSOP24] Poznámka: 2341 CY7C63200 CY7C63201 CY7C63221A
CY7C63231A CY7C63231A [SOIC18] Poznámka: 1061 CY7C63310 CY7C63310 (ISP) Poznámka: 138
CY7C63310 [SOIC16] Poznámka: 44 CY7C63411 [DIP40] CY7C63411 [DIP48] CY7C63411 [SSOP48] Poznámka: 194
CY7C63412 [DIP40] CY7C63412 [DIP48] CY7C63412 [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C63413 [DIP40]
CY7C63413 [DIP48] CY7C63413 [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C63413C [DIP40] CY7C63413C [DIP40] (DDD-1)
CY7C63413C [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C63511 CY7C63511 [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C63512
CY7C63512 [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C63513 CY7C63513 [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C63612 [SOIC24] Poznámka: 1062
CY7C63613 [SOIC24] Poznámka: 1062 CY7C63722 CY7C63723 CY7C63723 [SOIC18] Poznámka: 1061
CY7C63723C CY7C63723C [SOIC18] Poznámka: 1061 CY7C63742 CY7C63742 [SOIC24] Poznámka: 1062
CY7C63743 CY7C63743 [QSOP24] Poznámka: 2341 CY7C63743 [SOIC24] Poznámka: 1062 CY7C63743C
CY7C63743C [QSOP24] Poznámka: 2341 CY7C63743C [SOIC24] Poznámka: 1062 CY7C63801 CY7C63801 (ISP) Poznámka: 138
CY7C63801 [SOIC16] Poznámka: 44 CY7C63803 (ISP) Poznámka: 138 CY7C63803 [QFN24] Poznámka: 731 CY7C63803 [SOIC16] Poznámka: 44
CY7C63813 CY7C63813 (ISP) Poznámka: 138 CY7C63813 [SOIC18] Poznámka: 1061 CY7C63823
CY7C63823 (ISP) Poznámka: 138 CY7C63823 [QSOP24] Poznámka: 2341 CY7C63823 [SOIC24] Poznámka: 1062 CY7C63833 (ISP) Poznámka: 138
CY7C63833 [QFN32] Poznámka: 221 CY7C63923 (ISP) Poznámka: 138 CY7C63923 [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C64011
CY7C64011 [SOIC28] Poznámka: 4045 CY7C64012 CY7C64012 [SOIC28] Poznámka: 4045 CY7C64013
CY7C64013 [SOIC28] Poznámka: 4045 CY7C64111 [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C64112 [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C64113 [SSOP48] Poznámka: 194
CY7C64215-28 (ISP) Poznámka: 138 CY7C64215-28 [QFN56] Poznámka: 671 CY7C64215-28 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY7C64215-56 (ISP) Poznámka: 138
CY7C64215-56 [QFN56] Poznámka: 671 CY7C64215-56 [QFN-Sawn56] Poznámka: 671 CY7C64300 (ISP) Poznámka: 138 CY7C64300 [QFN48] Poznámka: 567
CY7C64315 (ISP) Poznámka: 138 CY7C64315 [QFN16] Poznámka: 1069 CY7C64316 (ISP) Poznámka: 138 CY7C64316 [QFN16] Poznámka: 1069
CY7C64345 (ISP) Poznámka: 138 CY7C64345 [QFN32] Poznámka: 1294 CY7C64356 (ISP) Poznámka: 138 CY7C64356 [QFN48] Poznámka: 567
CY7C65013 [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C65113 CY7C65113 [SOIC28] Poznámka: 4045 CY7C65210-24LT [QFN24] Poznámka: 4223
CY7C65219-40LQXI (ISP) Poznámka: 138 9997 CY7C65219-40LQXI [QFN40] Poznámka: 4218 CY7C66011 CY7C66011 [SSOP48] Poznámka: 194
CY7C66012 CY7C66012 [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C66013 CY7C66013 [SSOP48] Poznámka: 194
CY7C66013C [SSOP48] Poznámka: 194 CY7C66111 [SSOP56] Poznámka: 657 CY7C66112 [SSOP56] Poznámka: 657 CY7C66113 [SSOP56] Poznámka: 657
CY7C66113C [QFN56] Poznámka: 971 CY7C66113C [SSOP56] Poznámka: 657 CY89F538-101PF [QFP64] Poznámka: 4054 CY8C20045 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20045 [QFN16] Poznámka: 1069 CY8C20055 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20055 [QFN16] Poznámka: 1069 CY8C20055-SX (ISP) Poznámka: 138
CY8C20055-SX [SOIC16] Poznámka: 44 CY8C20134 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20134 [SOIC8] Poznámka: 950 CY8C20224 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20224 [QFN16] Poznámka: 1069 CY8C20234 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20234 [QFN16] Poznámka: 1069 CY8C20234-xxSX (ISP) Poznámka: 138
CY8C20234-xxSX [SOIC16] Poznámka: 44 CY8C20236 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20236 [QFN16] Poznámka: 1069 CY8C20236A (ISP) Poznámka: 138
CY8C20236A [QFN16] Poznámka: 1069 CY8C20237 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20237 [QFN16] Poznámka: 1069 CY8C20237-xxSX (ISP) Poznámka: 138
CY8C20237-xxSX [SOIC16] Poznámka: 44 CY8C20246 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20246 [QFN16] Poznámka: 1069 CY8C20246A (ISP) Poznámka: 138
CY8C20246A [QFN16] Poznámka: 1069 CY8C20247 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20247 [QFN16] Poznámka: 1069 CY8C20247S (ISP) Poznámka: 138
CY8C20247S [QFN16] Poznámka: 1069 CY8C20247S-xxSX (ISP) Poznámka: 138 CY8C20247S-xxSX [SOIC16] Poznámka: 44 CY8C20247-xxSX (ISP) Poznámka: 138
CY8C20247-xxSX [SOIC16] Poznámka: 44 CY8C20324 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20324 [QFN24] Poznámka: 731 CY8C20334 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20334 [QFN24] Poznámka: 731 CY8C20337 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20337 [QFN24] Poznámka: 731 CY8C20346A (ISP) Poznámka: 138
CY8C20346A [QFN24] Poznámka: 731 CY8C20347 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20347 [QFN24] Poznámka: 731 CY8C20347S (ISP) Poznámka: 138
CY8C20347S [QFN24] Poznámka: 731 CY8C20396 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20396 [QFN24] Poznámka: 731 CY8C20396A (ISP) Poznámka: 138
CY8C20396A [QFN24] Poznámka: 731 CY8C20424 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20424 [QFN32] Poznámka: 221 CY8C20434 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20434 [QFN32] Poznámka: 221 CY8C20436 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20436 [QFN32] Poznámka: 1294 CY8C20436A (ISP) Poznámka: 138
CY8C20436A [QFN32] Poznámka: 1294 CY8C20437 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20437 [QFN32] Poznámka: 1294 CY8C20446 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20446 [QFN32] Poznámka: 1293 CY8C20446A (ISP) Poznámka: 138 CY8C20446A [QFN32] Poznámka: 1293 CY8C20447 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20447 [QFN32] Poznámka: 1294 CY8C20447S (ISP) Poznámka: 138 CY8C20447S [QFN32] Poznámka: 1294 CY8C20466 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20466 [QFN32] Poznámka: 1294 CY8C20466A (ISP) Poznámka: 138 CY8C20466A [QFN32] Poznámka: 1294 CY8C20467 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20467 [QFN32] Poznámka: 1294 CY8C20467S (ISP) Poznámka: 138 CY8C20467S [QFN32] Poznámka: 1294 CY8C20524 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20524 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C20534 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20534 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C20536 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20536 [SSOP48] Poznámka: 194 CY8C20536A (ISP) Poznámka: 138 CY8C20536A [SSOP48] Poznámka: 194 CY8C20546 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20546 [SSOP48] Poznámka: 194 CY8C20546A (ISP) Poznámka: 138 CY8C20546A [SSOP48] Poznámka: 194 CY8C20566 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20566 [SSOP48] Poznámka: 194 CY8C20566A (ISP) Poznámka: 138 CY8C20566A [SSOP48] Poznámka: 194 CY8C20636 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20636 [QFN48] Poznámka: 1569 CY8C20636A (ISP) Poznámka: 138 CY8C20636A [QFN48] Poznámka: 1569 CY8C20636A-xxLQ [QFN48] Poznámka: 2952
CY8C20637 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20637 [QFN48] Poznámka: 2952 CY8C20646 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20646 [QFN48] Poznámka: 1569
CY8C20646A (ISP) Poznámka: 138 CY8C20646A [QFN48] Poznámka: 1569 CY8C20646A-xxLQ [QFN48] Poznámka: 2952 CY8C20647 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20647 [QFN48] Poznámka: 2952 CY8C20647S (ISP) Poznámka: 138 CY8C20647S [QFN48] Poznámka: 2952 CY8C20666 (ISP) Poznámka: 138
CY8C20666 [QFN48] Poznámka: 1569 CY8C20666A (ISP) Poznámka: 138 CY8C20666A [QFN48] Poznámka: 1569 CY8C20666A-xxLQ [QFN48] Poznámka: 2952
CY8C20667 (ISP) Poznámka: 138 CY8C20667 [QFN48] Poznámka: 2952 CY8C20667S (ISP) Poznámka: 138 CY8C20667S [QFN48] Poznámka: 2952
CY8C21123 (ISP) Poznámka: 138 CY8C21123 [SOIC8] Poznámka: 950 CY8C21223 (ISP) Poznámka: 138 CY8C21223 [QFN16] Poznámka: 1069
CY8C21223 [SOIC16] Poznámka: 44 CY8C21234 (ISP) Poznámka: 138 CY8C21234 [SOIC16] Poznámka: 44 CY8C21234B (ISP) Poznámka: 138
CY8C21234B [SOIC16] Poznámka: 44 CY8C21312 (ISP) Poznámka: 138 CY8C21312 (ISP-without XRES) Poznámka: 138 CY8C21312 [SSOP20] Poznámka: 91
CY8C21323 (ISP) Poznámka: 138 CY8C21323 [QFN24] Poznámka: 731 CY8C21323 [SSOP20] Poznámka: 91 CY8C21334 (ISP) Poznámka: 138
CY8C21334 [SSOP20] Poznámka: 91 CY8C21334B (ISP) Poznámka: 138 CY8C21334B [SSOP20] Poznámka: 91 CY8C21345 (ISP) Poznámka: 138
CY8C21345 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C21434 (ISP) Poznámka: 138 CY8C21434 (ISP-without XRES) Poznámka: 138 CY8C21434 [QFN32] Poznámka: 1293
CY8C21434B (ISP) Poznámka: 138 CY8C21434B [QFN32] Poznámka: 1294 CY8C21512 (ISP) Poznámka: 138 CY8C21512 (ISP-without XRES) Poznámka: 138
CY8C21512 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C21534 (ISP) Poznámka: 138 CY8C21534 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C21534B (ISP) Poznámka: 138
CY8C21534B [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C21634 (ISP) Poznámka: 138 CY8C21634 [QFN32] Poznámka: 221 CY8C21634B (ISP) Poznámka: 138
CY8C21634B [QFN32] Poznámka: 1294 CY8C21645 (ISP) Poznámka: 138 CY8C21645 [SSOP48] Poznámka: 194 CY8C22113
CY8C22113 (ISP) Poznámka: 138 CY8C22113 [SOIC8] Poznámka: 950 CY8C22213 CY8C22213 (ISP) Poznámka: 138
CY8C22213 [QFN32] Poznámka: 221 CY8C22345 (ISP) Poznámka: 138 CY8C22345 [SOIC28] Poznámka: 4045 CY8C22345 [SSOP28] Poznámka: 1103
CY8C22345H (ISP) Poznámka: 138 CY8C22345H [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C22545 (ISP) Poznámka: 138 CY8C22545 [TQFP44] Poznámka: 94
CY8C22645 (ISP) Poznámka: 138 CY8C22645 [SSOP48] Poznámka: 194 CY8C23433 (ISP) Poznámka: 138 CY8C23433 [SSOP28] Poznámka: 1103
CY8C23533 (ISP) Poznámka: 138 CY8C23533 [QFN32] Poznámka: 221 CY8C24123 CY8C24123 (ISP) Poznámka: 138
CY8C24123 [SOIC8] Poznámka: 950 CY8C24123A CY8C24123A (ISP) Poznámka: 138 CY8C24123A [SOIC8] Poznámka: 950
CY8C24223 CY8C24223 (ISP) Poznámka: 138 CY8C24223 [SOIC20] Poznámka: 119 CY8C24223 [SSOP20] Poznámka: 91
CY8C24223A CY8C24223A (ISP) Poznámka: 138 CY8C24223A [SOIC20] Poznámka: 119 CY8C24223A [SSOP20] Poznámka: 91
CY8C24423 CY8C24423 (ISP) Poznámka: 138 CY8C24423 [QFN32] Poznámka: 221 CY8C24423 [SOIC28] Poznámka: 4045
CY8C24423 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C24423A CY8C24423A (ISP) Poznámka: 138 CY8C24423A [QFN32] Poznámka: 221
CY8C24423A [SOIC28] Poznámka: 4045 CY8C24423A [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C24533 (ISP) Poznámka: 138 CY8C24533 [SSOP28] Poznámka: 1103
CY8C24633 (ISP) Poznámka: 138 CY8C24633 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C24794 (ISP) Poznámka: 138 CY8C24794 [QFN56] Poznámka: 671
CY8C24894 (ISP) Poznámka: 138 CY8C24894 (ISP-with XRES) Poznámka: 138 CY8C24894 [QFN56] Poznámka: 671 CY8C24994 (ISP) Poznámka: 138
CY8C24994 (ISP-with XRES) Poznámka: 138 CY8C24994 [QFN68] Poznámka: 1188 CY8C25122 CY8C25122 (ISP) Poznámka: 138
CY8C26233 CY8C26233 (ISP) Poznámka: 138 CY8C26233 [SOIC20] Poznámka: 119 CY8C26233 [SSOP20] Poznámka: 91
CY8C26443 CY8C26443 (ISP) Poznámka: 138 CY8C26443 [SOIC28] Poznámka: 4045 CY8C26443 [SSOP28] Poznámka: 1103
CY8C26643 CY8C26643 (ISP) Poznámka: 138 CY8C26643 [SSOP48] Poznámka: 194 CY8C26643 [TQFP44] Poznámka: 94
CY8C27143 CY8C27143 (ISP) Poznámka: 138 CY8C27243 (ISP) Poznámka: 138 CY8C27243 [SOIC20] Poznámka: 119
CY8C27243 [SSOP20] Poznámka: 91 CY8C27443 CY8C27443 (ISP) Poznámka: 138 CY8C27443 [SOIC28] Poznámka: 4045
CY8C27443 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C27543 (ISP) Poznámka: 138 CY8C27543 [TQFP44] Poznámka: 94 CY8C27643 (ISP) Poznámka: 138
CY8C27643 [QFN48] Poznámka: 567 CY8C27643 [SSOP48] Poznámka: 194 CY8C28243 (ISP) Poznámka: 138 CY8C28243 [SSOP20] Poznámka: 91
CY8C28413 (ISP) Poznámka: 138 CY8C28413 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C28433 (ISP) Poznámka: 138 CY8C28433 [SSOP28] Poznámka: 1103
CY8C28445 (ISP) Poznámka: 138 CY8C28445 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C28452 (ISP) Poznámka: 138 CY8C28452 (ISP-with XRES) Poznámka: 138
CY8C28452 [SSOP28] Poznámka: 1103 CY8C28623 (ISP) Poznámka: 138 CY8C28623 (ISP-with XRES) Poznámka: 138 9997 CY8C28623 [QFN48] Poznámka: 1499
CY8C28643 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C28643 (ISP-with XRES) Poznámka: 138 9997 CY8C28643 [QFN48] Poznámka: 1499 CY8C29466
CY8C29466 (ISP) Poznámka: 138 CY8C29466 (ISP-with XRES) Poznámka: 138 9997 CY8C29466 [SOIC28] Poznámka: 4045 CY8C29466 [SSOP28] Poznámka: 1103
CY8C29566 (ISP) Poznámka: 138 CY8C29566 [TQFP44] Poznámka: 94 CY8C29666 (ISP) Poznámka: 138 CY8C29666 (ISP-with XRES) Poznámka: 138
CY8C29666 [QFN48] Poznámka: 567 CY8C29666 [SSOP48] Poznámka: 194 CY8C29866 (ISP) Poznámka: 138 CY8C29866 [TQFP100] Poznámka: 791
CY8C3244AXA-153 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3244AXI-143 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3244AXI-143 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3244AXI-146 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3244AXI-146 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3244AXI-153 (ISP-SWD) Poznámka: 138 CY8C3244AXI-153 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3244AXI-159 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3244AXI-159 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3244LTI-123 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3244LTI-123 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3244LTI-127 (ISP-SWD) Poznámka: 138
CY8C3244LTI-127 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3244LTI-130 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3244LTI-130 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3244LTI-135 [QFN48] Poznámka: 2606
CY8C3244LTI-151 (ISP-SWD) Poznámka: 138 CY8C3244LTI-151 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3244LTI-152 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3244LTI-161 [QFN48] Poznámka: 2606
CY8C3244LTI-168 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3244LTI-168 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3244PVA-133 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3244PVI-126 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3244PVI-126 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3244PVI-133 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3244PVI-133 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3244PVI-155 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3244PVI-155 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3244PVI-165 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3244PVI-165 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3245AXA-158 [TQFP100] Poznámka: 1557
CY8C3245AXA-166 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3245AXI-148 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3245AXI-148 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3245AXI-154 (ISP-SWD) Poznámka: 138
CY8C3245AXI-154 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3245AXI-158 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3245AXI-158 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3245AXI-166 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3245AXI-166 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3245LTI-124 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3245LTI-124 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3245LTI-129 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3245LTI-129 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3245LTI-139 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3245LTI-139 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3245LTI-142 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3245LTI-142 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3245LTI-144 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3245LTI-144 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3245LTI-160 [QFN48] Poznámka: 2606
CY8C3245LTI-163 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3245LTI-163 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3245LTI-164 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3245PVA-134 [SSOP48] Poznámka: 2611
CY8C3245PVA-150 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3245PVE-134 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3245PVI-134 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3245PVI-134 [SSOP48] Poznámka: 2611
CY8C3245PVI-150 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3245PVI-150 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3245PVI-157 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3245PVI-157 [SSOP48] Poznámka: 2611
CY8C3245PVI-167 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3245PVI-167 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3246AXA-131 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3246AXA-138 [TQFP100] Poznámka: 1557
CY8C3246AXI-131 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3246AXI-131 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3246AXI-137 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3246AXI-137 [TQFP100] Poznámka: 1557
CY8C3246AXI-138 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3246AXI-138 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3246AXI-140 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3246AXI-140 [TQFP100] Poznámka: 1557
CY8C3246LTI-121 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3246LTI-121 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3246LTI-125 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3246LTI-125 [QFN48] Poznámka: 2606
CY8C3246LTI-128 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3246LTI-128 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3246LTI-136 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3246LTI-145 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3246LTI-145 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3246LTI-149 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3246LTI-149 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3246LTI-156 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3246LTI-156 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3246LTI-162 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3246LTI-162 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3246PVA-122 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3246PVA-122 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3246PVA-147 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3246PVE-147 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3246PVI-122 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3246PVI-122 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3246PVI-132 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3246PVI-132 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3246PVI-141 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3246PVI-141 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3246PVI-147 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3246PVI-147 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3444AXA-116 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3444AXA-116 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3444AXI-096 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3444AXI-096 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3444AXI-106 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3444AXI-106 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3444AXI-116 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3444AXI-116 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3444AXI-117 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3444AXI-117 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3444LTI-109 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3444LTI-109 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3444LTI-110 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3444LTI-110 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3444LTI-111 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3444LTI-111 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3444LTI-112 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3444LTI-112 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3444LTI-113 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3444LTI-113 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3444LTI-114 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3444LTI-114 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3444LTI-119 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3444LTI-119 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3444LTI-120 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3444LTI-120 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3444PVA-100 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3444PVA-100 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3444PVE-118 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3444PVE-118 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3444PVI-100 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3444PVI-100 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3444PVI-101 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3444PVI-101 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3444PVI-103 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3444PVI-103 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3444PVI-118 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3444PVI-118 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3445AXA-104 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3445AXA-104 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3445AXA-108 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3445AXA-108 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3445AXE-097 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3445AXE-097 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3445AXE-107 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3445AXE-107 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3445AXI-097 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3445AXI-097 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3445AXI-104 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3445AXI-104 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3445AXI-107 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3445AXI-107 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3445AXI-108 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3445AXI-108 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3445LTI-078 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3445LTI-078 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3445LTI-079 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3445LTI-079 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3445LTI-081 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3445LTI-081 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3445LTI-086 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3445LTI-086 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3445LTI-087 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3445LTI-087 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3445LTI-089 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3445LTI-089 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3445LTI-093 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3445LTI-093 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3445LTI-095 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3445LTI-095 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3445PVA-090 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3445PVA-090 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3445PVA-094 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3445PVA-094 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3445PVI-077 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3445PVI-077 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3445PVI-088 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3445PVI-088 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3445PVI-090 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3445PVI-090 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3445PVI-094 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3445PVI-094 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3446AXA-099 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3446AXA-099 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3446AXA-105 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3446AXA-105 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3446AXE-099 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3446AXE-099 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3446AXE-115 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3446AXE-115 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3446AXI-098 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3446AXI-098 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3446AXI-099 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3446AXI-099 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3446AXI-105 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3446AXI-105 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3446AXI-115 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3446AXI-115 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3446LTI-071 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3446LTI-071 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3446LTI-072 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3446LTI-072 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3446LTI-073 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3446LTI-073 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3446LTI-074 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3446LTI-074 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3446LTI-075 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3446LTI-075 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3446LTI-083 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3446LTI-083 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3446LTI-084 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3446LTI-084 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3446LTI-085 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3446LTI-085 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3446PVA-076 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3446PVA-076 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3446PVA-091 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3446PVA-091 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3446PVA-102 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3446PVA-102 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3446PVE-082 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3446PVE-082 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3446PVE-102 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3446PVE-102 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3446PVI-076 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3446PVI-076 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3446PVI-082 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3446PVI-082 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3446PVI-091 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3446PVI-091 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3446PVI-092 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3446PVI-092 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3446PVI-102 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3446PVI-102 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3665AXA-010 (ISP-SWD) Poznámka: 138 CY8C3665AXA-010 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3665AXA-016 (ISP-SWD) Poznámka: 138
CY8C3665AXA-016 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3665AXI-010 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3665AXI-010 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3665AXI-013 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3665AXI-013 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3665AXI-016 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3665AXI-016 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3665AXI-017 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3665AXI-017 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3665AXI-198 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3665AXI-198 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3665LTI-001 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3665LTI-001 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3665LTI-002 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3665LTI-002 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3665LTI-004 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3665LTI-004 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3665LTI-006 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3665LTI-006 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3665LTI-009 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3665LTI-009 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3665LTI-043 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3665LTI-043 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3665LTI-044 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3665LTI-044 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3665LTI-048 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3665LTI-048 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3665LTI-199 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3665LTI-199 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3665PVA-007 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3665PVA-007 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3665PVA-008 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3665PVA-008 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3665PVA-080 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3665PVA-080 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3665PVI-003 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3665PVI-003 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3665PVI-007 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3665PVI-007 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3665PVI-008 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3665PVI-008 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3665PVI-049 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3665PVI-049 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3665PVI-080 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3665PVI-080 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3666AXA-036 (ISP-SWD) Poznámka: 138 CY8C3666AXA-036 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3666AXA-037 (ISP-SWD) Poznámka: 138
CY8C3666AXA-037 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3666AXA-052 (ISP-SWD) Poznámka: 138 CY8C3666AXA-052 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3666AXI-031 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3666AXI-031 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3666AXI-034 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3666AXI-034 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3666AXI-036 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3666AXI-036 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3666AXI-037 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3666AXI-037 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3666AXI-052 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3666AXI-052 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3666AXI-200 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3666AXI-200 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3666AXI-202 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3666AXI-202 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3666LTI-011 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3666LTI-011 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3666LTI-012 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3666LTI-012 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3666LTI-025 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3666LTI-025 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3666LTI-027 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3666LTI-027 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3666LTI-028 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3666LTI-028 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3666LTI-029 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3666LTI-029 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3666LTI-042 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3666LTI-042 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3666LTI-046 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3666LTI-046 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3666LTI-050 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3666LTI-050 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3666LTI-201 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3666LTI-201 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3666LTI-203 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3666LTI-203 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3666PVA-022 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3666PVA-022 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3666PVA-026 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3666PVA-026 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3666PVI-022 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3666PVI-022 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3666PVI-026 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3666PVI-026 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3666PVI-041 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3666PVI-041 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3666PVI-057 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3666PVI-057 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3865AXA-018 (ISP-SWD) Poznámka: 138
CY8C3865AXA-018 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3865AXA-019 (ISP-SWD) Poznámka: 138 CY8C3865AXA-019 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3865AXI-015 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3865AXI-015 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3865AXI-018 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3865AXI-018 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3865AXI-019 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3865AXI-019 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3865AXI-056 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3865AXI-056 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3865AXI-204 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3865AXI-204 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3865LTI-014 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3865LTI-014 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3865LTI-024 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3865LTI-024 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3865LTI-032 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3865LTI-032 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3865LTI-045 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3865LTI-045 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3865LTI-058 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3865LTI-058 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3865LTI-059 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3865LTI-059 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3865LTI-061 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3865LTI-061 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3865LTI-062 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3865LTI-062 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3865LTI-205 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3865LTI-205 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3865PVA-060 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3865PVA-060 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3865PVA-063 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3865PVA-063 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3865PVI-051 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3865PVI-051 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3865PVI-053 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3865PVI-053 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3865PVI-060 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3865PVI-060 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3865PVI-063 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3865PVI-063 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3866AXA-035 (ISP-SWD) Poznámka: 138
CY8C3866AXA-035 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXA-038 (ISP-SWD) Poznámka: 138 CY8C3866AXA-038 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXA-039 (ISP-SWD) Poznámka: 138
CY8C3866AXA-039 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXA-040 (ISP-SWD) Poznámka: 138 CY8C3866AXA-040 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXA-055 (ISP-SWD) Poznámka: 138
CY8C3866AXA-055 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXI-033 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3866AXI-033 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXI-035 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3866AXI-035 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXI-038 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3866AXI-038 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXI-039 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3866AXI-039 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXI-040 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3866AXI-040 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXI-054 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3866AXI-054 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXI-055 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3866AXI-055 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXI-206 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3866AXI-206 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866AXI-208 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3866AXI-208 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C3866LTI-020 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3866LTI-020 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3866LTI-023 (ISP) Poznámka: 138 CY8C3866LTI-023 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3866LTI-030 (ISP) Poznámka: 138
CY8C3866LTI-030 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3866LTI-064 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3866LTI-064 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3866LTI-065 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3866LTI-065 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3866LTI-067 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3866LTI-067 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3866LTI-068 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3866LTI-068 [QFN48] Poznámka: 2606 CY8C3866LTI-207 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3866LTI-207 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3866LTI-209 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3866LTI-209 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C3866PVA-005 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3866PVA-005 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3866PVA-021 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3866PVA-021 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3866PVA-047 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3866PVA-047 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3866PVA-070 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3866PVA-070 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3866PVI-005 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3866PVI-005 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3866PVI-021 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3866PVI-021 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3866PVI-047 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3866PVI-047 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3866PVI-066 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3866PVI-066 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3866PVI-069 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 CY8C3866PVI-069 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C3866PVI-070 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
CY8C3866PVI-070 [SSOP48] Poznámka: 2611 CY8C4013LQI-411 [QFN16] Poznámka: 3224 CY8C4013SXI-400 [SOIC8] Poznámka: 3226 CY8C4013SXI-410 [SOIC8] Poznámka: 3226
CY8C4013SXI-411 [SOIC16] Poznámka: 3225 CY8C4014LQA-422 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4014LQA-422 [QFN24] Poznámka: 3223 CY8C4014LQI-412 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4014LQI-412 [QFN24] Poznámka: 3223 CY8C4014LQI-421 [QFN16] Poznámka: 3224 CY8C4014LQI-422 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4014LQI-422 [QFN24] Poznámka: 3223
CY8C4014LQI-SLT1 [QFN16] Poznámka: 3224 CY8C4014LQI-SLT2 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4014LQI-SLT2 [QFN24] Poznámka: 3223 CY8C4014LQS-422 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4014LQS-422 [QFN24] Poznámka: 3223 CY8C4014PVI-412 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4014PVI-412 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4014PVI-422 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4014PVI-422 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4014SXA-421 [SOIC16] Poznámka: 3225 CY8C4014SXI-411 [SOIC16] Poznámka: 3225 CY8C4014SXI-420 [SOIC8] Poznámka: 3226
CY8C4014SXI-421 [SOIC16] Poznámka: 3225 CY8C4014SXS-421 [SOIC16] Poznámka: 3225 CY8C4024AXI-S402 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4024AXI-S402 [TQFP32] Poznámka: 5016
CY8C4024AXI-S412 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4024AXI-S412 [TQFP32] Poznámka: 5016 CY8C4024AZI-S403 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4024AZI-S403 [TQFP48] Poznámka: 4220
CY8C4024AZI-S413 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4024AZI-S413 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4024FNI-S402 [WLCSP25] Poznámka: 5576 CY8C4024FNI-S412 [WLCSP25] Poznámka: 5576
CY8C4024LQA-S411 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4024LQA-S411 [QFN24] Poznámka: 4624 CY8C4024LQI-S401 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4024LQI-S401 [QFN24] Poznámka: 4624
CY8C4024LQI-S402 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4024LQI-S402 [QFN32] Poznámka: 3882 CY8C4024LQI-S403 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4024LQI-S403 [QFN40] Poznámka: 2941
CY8C4024LQI-S411 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4024LQI-S411 [QFN24] Poznámka: 4624 CY8C4024LQI-S412 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4024LQI-S412 [QFN32] Poznámka: 3882
CY8C4024LQI-S413 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4024LQI-S413 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4024LQS-S411 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4024LQS-S411 [QFN24] Poznámka: 4624
CY8C4025AXI-S402 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4025AXI-S402 [TQFP32] Poznámka: 5016 CY8C4025AXI-S412 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4025AXI-S412 [TQFP32] Poznámka: 5016
CY8C4025AZI-S403 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4025AZI-S403 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4025AZI-S413 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4025AZI-S413 [TQFP48] Poznámka: 4220
CY8C4025FNI-S402 [WLCSP25] Poznámka: 5576 CY8C4025FNI-S412 [WLCSP25] Poznámka: 5576 CY8C4025LQA-S411 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4025LQA-S411 [QFN24] Poznámka: 4624
CY8C4025LQI-S401 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4025LQI-S401 [QFN24] Poznámka: 4624 CY8C4025LQI-S402 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4025LQI-S402 [QFN32] Poznámka: 3882
CY8C4025LQI-S411 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4025LQI-S411 [QFN24] Poznámka: 4624 CY8C4025LQI-S412 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4025LQI-S412 [QFN32] Poznámka: 3882
CY8C4025LQS-S411 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4025LQS-S411 [QFN24] Poznámka: 4624 CY8C4045AXI-S412 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4045AXI-S412 [TQFP32] Poznámka: 5016
CY8C4045AZI-S413 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4045AZI-S413 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4045FNI-S412 [WLCSP25] Poznámka: 5576 CY8C4045LQA-S411 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4045LQA-S411 [QFN24] Poznámka: 4624 CY8C4045LQI-S411 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4045LQI-S411 [QFN24] Poznámka: 4624 CY8C4045LQI-S412 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4045LQI-S412 [QFN32] Poznámka: 3882 CY8C4045LQS-S411 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4045LQS-S411 [QFN24] Poznámka: 4624 CY8C4045PVI-DS402 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4045PVI-DS402 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4124AXI-443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4124AXI-443 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4124AZI-443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4124AZI-443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4124AZI-S413 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4124AZI-S413 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4124AZI-S433 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4124AZI-S433 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4124LQI-443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4124LQI-443 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4124LQI-S412 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4124LQI-S412 [QFN32] Poznámka: 3882 CY8C4124LQI-S413 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4124LQI-S413 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4124LQI-S432 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4124LQI-S432 [QFN32] Poznámka: 3882 CY8C4124LQI-S433 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4124LQI-S433 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4124PVA-442 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4124PVA-442 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4124PVI-432 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4124PVI-432 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4124PVI-442 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4124PVI-442 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4124PVS-442 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4124PVS-442 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4125AXI-473 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4125AXI-473 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4125AXI-483 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125AXI-483 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4125AXI-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4125AXI-M445 [TQFP64] Poznámka: 4591 CY8C4125AXI-S423 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125AXI-S423 [TQFP44] Poznámka: 2940 CY8C4125AXI-S433 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4125AXI-S433 [TQFP44] Poznámka: 2940 CY8C4125AZA-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125AZA-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4125AZA-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4125AZA-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4125AZI-473 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125AZI-473 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4125AZI-483 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4125AZI-483 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4125AZI-M433 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125AZI-M433 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4125AZI-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4125AZI-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4125AZI-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125AZI-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4125AZI-PS423 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4125AZI-PS423 [TQFP48] Poznámka: 4809 CY8C4125AZI-S413 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125AZI-S413 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4125AZI-S423 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4125AZI-S423 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4125AZI-S433 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125AZI-S433 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4125AZQ-S433 [TQFP48] Poznámka: 4220
CY8C4125AZS-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125AZS-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4125AZS-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125AZS-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708
CY8C4125LQI-483 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125LQI-483 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4125LQI-PS423 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125LQI-PS423 [QFN48] Poznámka: 4808
CY8C4125LQI-S412 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125LQI-S412 [QFN32] Poznámka: 3882 CY8C4125LQI-S413 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125LQI-S413 [QFN40] Poznámka: 2941
CY8C4125LQI-S422 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125LQI-S422 [QFN32] Poznámka: 3882 CY8C4125LQI-S423 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125LQI-S423 [QFN40] Poznámka: 2941
CY8C4125LQI-S432 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125LQI-S432 [QFN32] Poznámka: 3882 CY8C4125LQI-S433 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125LQI-S433 [QFN40] Poznámka: 2941
CY8C4125LQQ-S432 [QFN32] Poznámka: 3882 CY8C4125LTI-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125LTI-M445 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4125PVA-482 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4125PVA-482 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4125PVI-482 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4125PVI-482 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4125PVS-482 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4125PVS-482 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4126AXI-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AXI-M445 [TQFP64] Poznámka: 4591 CY8C4126AXI-S423 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4126AXI-S423 [TQFP44] Poznámka: 2940 CY8C4126AXI-S433 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AXI-S433 [TQFP44] Poznámka: 2940 CY8C4126AXI-S443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4126AXI-S443 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4126AXQ-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AXQ-M445 [TQFP64] Poznámka: 4591 CY8C4126AXQ-S433 [TQFP44] Poznámka: 2940
CY8C4126AZA-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AZA-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4126AZA-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AZA-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708
CY8C4126AZI-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AZI-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4126AZI-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AZI-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708
CY8C4126AZI-M475 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AZI-M475 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4126AZI-S423 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AZI-S423 [TQFP48] Poznámka: 4220
CY8C4126AZI-S433 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AZI-S433 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4126AZI-S445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AZI-S445 [TQFP64] Poznámka: 3708
CY8C4126AZI-S455 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AZI-S455 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4126AZQ-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AZQ-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220
CY8C4126AZQ-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AZQ-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4126AZQ-S433 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4126AZS-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4126AZS-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4126AZS-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126AZS-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4126LTI-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4126LTI-M445 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4126LTI-M475 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4126LTI-M475 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4126LTQ-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4126LTQ-M445 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4127AXI-M485 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4127AXI-M485 [TQFP64] Poznámka: 4591 CY8C4127AXI-S443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4127AXI-S443 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4127AXI-S453 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4127AXI-S453 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4127AXQ-M485 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4127AXQ-M485 [TQFP64] Poznámka: 4591 CY8C4127AZA-M485 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4127AZA-M485 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4127AZI-M475 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4127AZI-M475 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4127AZI-M485 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4127AZI-M485 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4127AZI-S443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4127AZI-S443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4127AZI-S445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4127AZI-S445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4127AZI-S453 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4127AZI-S453 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4127AZI-S455 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4127AZI-S455 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4127AZQ-M485 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4127AZQ-M485 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4127AZQ-S445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4127AZQ-S445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4127AZQ-S455 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4127AZQ-S455 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4127AZS-M485 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4127AZS-M485 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4127LQI-BL453 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4127LQI-BL453 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4127LQI-BL473 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4127LQI-BL473 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4127LQI-BL483 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4127LQI-BL483 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4127LQI-BL493 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4127LQI-BL493 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4127LTI-M475 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4127LTI-M475 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4127LTQ-M475 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4127LTQ-M475 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4128LQI-BL443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4128LQI-BL443 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4128LQI-BL453 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4128LQI-BL453 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4128LQI-BL473 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4128LQI-BL473 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4128LQI-BL483 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4128LQI-BL483 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4128LQI-BL493 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4128LQI-BL493 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4128LQI-BL543 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4128LQI-BL543 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4128LQI-BL553 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4128LQI-BL553 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4128LQI-BL563 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4128LQI-BL563 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4128LQI-BL573 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4128LQI-BL573 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4128LQI-BL583 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4128LQI-BL583 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4128LQI-BL593 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4128LQI-BL593 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4145AXI-S423 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4145AXI-S423 [TQFP44] Poznámka: 2940 CY8C4145AXI-S433 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4145AXI-S433 [TQFP44] Poznámka: 2940 CY8C4145AXQ-S433 [TQFP44] Poznámka: 2940 CY8C4145AZI-PS423 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4145AZI-PS423 [TQFP48] Poznámka: 4809
CY8C4145AZI-PS433 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4145AZI-PS433 [TQFP48] Poznámka: 4809 CY8C4145AZI-S423 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4145AZI-S423 [TQFP48] Poznámka: 4220
CY8C4145AZQ-S433 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4145LQI-PS423 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4145LQI-PS423 [QFN48] Poznámka: 4808 CY8C4145LQI-PS433 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4145LQI-PS433 [QFN48] Poznámka: 4808 CY8C4146AXI-S423 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4146AXI-S423 [TQFP44] Poznámka: 2940 CY8C4146AXI-S433 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4146AXI-S433 [TQFP44] Poznámka: 2940 CY8C4146AXI-S443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4146AXI-S443 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4146AXI-S453 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4146AXI-S453 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4146AXQ-S423 [TQFP44] Poznámka: 2940 CY8C4146AXQ-S433 [TQFP44] Poznámka: 2940 CY8C4146AZI-S423 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4146AZI-S423 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4146AZI-S433 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4146AZI-S433 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4146AZI-S443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4146AZI-S443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4146AZI-S445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4146AZI-S445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4146AZI-S453 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4146AZI-S453 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4146AZI-S455 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4146AZI-S455 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4146AZI-S463 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4146AZI-S463 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4146AZQ-S423 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4146AZQ-S433 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4146AZQ-S445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4146AZQ-S445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4146AZQ-S455 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4146AZQ-S455 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4146FNI-S443 [WLCSP35] Poznámka: 5896
CY8C4146LQI-S422 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4146LQI-S422 [QFN32] Poznámka: 3882 CY8C4146LQI-S423 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4146LQI-S423 [QFN40] Poznámka: 2941
CY8C4146LQI-S432 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4146LQI-S432 [QFN32] Poznámka: 3882 CY8C4146LQI-S433 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4146LQI-S433 [QFN40] Poznámka: 2941
CY8C4146LQQ-S422 [QFN32] Poznámka: 3882 CY8C4146LQS-S433 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4147AXI-S443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AXI-S443 [QFP44] Poznámka: 2940
CY8C4147AXI-S453 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AXI-S453 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4147AZI-S443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AZI-S443 [TQFP48] Poznámka: 4220
CY8C4147AZI-S445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AZI-S445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4147AZI-S453 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AZI-S453 [TQFP48] Poznámka: 4220
CY8C4147AZI-S455 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AZI-S455 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4147AZI-S463 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AZI-S463 [TQFP48] Poznámka: 4220
CY8C4147AZI-S465 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AZI-S465 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4147AZI-S475 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AZI-S475 [TQFP64] Poznámka: 3708
CY8C4147AZQ-S445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AZQ-S445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4147AZQ-S455 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AZQ-S455 [TQFP64] Poznámka: 3708
CY8C4147AZQ-S465 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AZQ-S465 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4147AZQ-S475 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4147AZQ-S475 [TQFP64] Poznámka: 3708
CY8C4147LQA-S473 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4147LQE-S473 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4147LQS-S473 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4244AXI-021 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4244AXI-021 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4244AXI-034 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4244AXI-034 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4244AXI-443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4244AXI-443 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4244AZI-443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4244AZI-443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4244LQI-007 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4244LQI-007 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4244LQI-008 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4244LQI-008 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4244LQI-443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4244LQI-443 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4244PVA-442 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4244PVA-442 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4244PVI-004 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4244PVI-004 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4244PVI-013 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4244PVI-013 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4244PVI-015 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4244PVI-015 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4244PVI-432 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4244PVI-432 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4244PVI-442 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4244PVI-442 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4244PVS-442 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4244PVS-442 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4245AXI-018 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245AXI-018 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4245AXI-025 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245AXI-025 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4245AXI-028 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245AXI-028 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4245AXI-473 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245AXI-473 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4245AXI-483 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245AXI-483 [QFP44] Poznámka: 2940 CY8C4245AXI-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245AXI-M445 [TQFP64] Poznámka: 4591 CY8C4245AZA-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245AZA-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4245AZA-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245AZA-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4245AZI-473 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245AZI-473 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4245AZI-483 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245AZI-483 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4245AZI-M433 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245AZI-M433 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4245AZI-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245AZI-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4245AZI-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245AZI-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4245AZS-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245AZS-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4245AZS-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245AZS-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4245LQI-005 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245LQI-005 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4245LQI-017 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245LQI-017 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4245LQI-483 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245LQI-483 [QFN40] Poznámka: 2941 CY8C4245LTI-DM405 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245LTI-DM405 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4245LTI-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245LTI-M445 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4245PVA-452Z (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245PVA-452Z [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4245PVA-482 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245PVA-482 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4245PVI-009 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245PVI-009 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4245PVI-011 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245PVI-011 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4245PVI-482 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245PVI-482 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4245PVI-DS402 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4245PVI-DS402 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4245PVS-482 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4245PVS-482 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4246AXI-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4246AXI-M445 [TQFP64] Poznámka: 4591 CY8C4246AXQ-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4246AXQ-M445 [TQFP64] Poznámka: 4591 CY8C4246AZA-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4246AZA-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4246AZA-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4246AZA-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4246AZI-L423 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4246AZI-L423 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4246AZI-L433 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4246AZI-L433 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4246AZI-L435 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4246AZI-L435 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4246AZI-L445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4246AZI-L445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4246AZI-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4246AZI-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4246AZI-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4246AZI-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4246AZI-M475 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4246AZI-M475 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4246AZQ-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4246AZQ-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4246AZQ-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4246AZQ-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4246AZS-M443 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4246AZS-M443 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4246AZS-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4246AZS-M445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4246LTI-DM405 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4246LTI-DM405 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4246LTI-L445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4246LTI-L445 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4246LTI-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4246LTI-M445 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4246LTI-M475 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4246LTI-M475 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4246LTQ-M445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4246LTQ-M445 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4246PVI-DS402 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4246PVI-DS402 [SSOP28] Poznámka: 2942 CY8C4247AXI-M485 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247AXI-M485 [TQFP64] Poznámka: 4591 CY8C4247AXQ-M485 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247AXQ-M485 [TQFP64] Poznámka: 4591 CY8C4247AZA-M475 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247AZA-M475 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4247AZA-M483 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247AZA-M483 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4247AZA-M485 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247AZA-M485 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4247AZI-L423 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247AZI-L423 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4247AZI-L433 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247AZI-L433 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4247AZI-L445 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247AZI-L445 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4247AZI-L475 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247AZI-L475 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4247AZI-L485 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247AZI-L485 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4247AZI-M475 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247AZI-M475 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4247AZI-M485 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247AZI-M485 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4247AZQ-M485 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247AZQ-M485 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4247AZS-M475 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247AZS-M475 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4247AZS-M483 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247AZS-M483 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4247AZS-M485 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247AZS-M485 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4247BZI-L479 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247BZI-L479 [VFBGA124] Poznámka: 4149 CY8C4247BZI-L489 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247BZI-L489 [VFBGA124] Poznámka: 4149 CY8C4247LQI-BL453 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247LQI-BL453 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4247LQI-BL463 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247LQI-BL463 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4247LQI-BL473 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247LQI-BL473 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4247LQI-BL483 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247LQI-BL483 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4247LQI-BL493 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247LQI-BL493 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4247LQQ-BL483 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247LQQ-BL483 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4247LTI-L445 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247LTI-L445 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4247LTI-L475 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247LTI-L475 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4247LTI-L485 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247LTI-L485 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4247LTI-M475 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4247LTI-M475 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4247LTQ-M475 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4247LTQ-M475 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4248AZI-L475 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4248AZI-L475 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4248AZI-L485 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4248AZI-L485 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4248AZQ-L485 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4248AZQ-L485 [TQFP64] Poznámka: 3708 CY8C4248BZI-L469 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4248BZI-L469 [VFBGA124] Poznámka: 4149 CY8C4248BZI-L479 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4248BZI-L479 [VFBGA124] Poznámka: 4149 CY8C4248BZI-L489 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4248BZI-L489 [VFBGA124] Poznámka: 4149 CY8C4248LQI-BL453 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4248LQI-BL453 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LQI-BL463 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4248LQI-BL463 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LQI-BL473 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4248LQI-BL473 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LQI-BL483 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4248LQI-BL483 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LQI-BL493 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4248LQI-BL493 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LQI-BL543 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4248LQI-BL543 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LQI-BL553 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4248LQI-BL553 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LQI-BL563 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4248LQI-BL563 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LQI-BL573 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4248LQI-BL573 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LQI-BL583 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4248LQI-BL583 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LQI-BL593 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4248LQI-BL593 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LQQ-BL483 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4248LQQ-BL483 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LQQ-BL583 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4248LQQ-BL583 [QFN56] Poznámka: 3606 CY8C4248LTI-L475 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4248LTI-L475 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4248LTI-L485 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4248LTI-L485 [QFN68] Poznámka: 3761 CY8C4744AZI-S403 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4744AZI-S403 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4745AZI-S403 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4745AZI-S403 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4745AZI-S413 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4745AZI-S413 [TQFP48] Poznámka: 4220 CY8C4A24LQI-443 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4A24LQI-443 [QFN48] Poznámka: 4808 CY8C4A25LQI-473 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4A25LQI-473 [QFN48] Poznámka: 4808 CY8C4A25LQI-483 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4A25LQI-483 [QFN48] Poznámka: 4808 CY8C4A45LQI-473 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4A45LQI-473 [QFN48] Poznámka: 4808 CY8C4A45LQI-483 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C4A45LQI-483 [QFN48] Poznámka: 4808 CY8C4A45LQQ-483 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C4A45LQQ-483 [QFN48] Poznámka: 4808 CY8C5246AXI-054 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5246AXI-054 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5246LTI-029 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5246LTI-029 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5247AXI-051 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5247AXI-051 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5247LTI-089 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5247LTI-089 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5248AXI-047 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5248AXI-047 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5248LTI-030 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5248LTI-030 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5267AXI-LP051 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5267AXI-LP051 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5267LTI-LP089 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5267LTI-LP089 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5268AXI-LP047 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5268AXI-LP047 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5268LTI-LP030 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5268LTI-LP030 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5287AXI-LP095 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5287AXI-LP095 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5288FNI-LP213 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5288FNI-LP213 [WLCSP99] Poznámka: 3883 CY8C5288LTI-LP090 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5288LTI-LP090 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5365AXI-043 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5365AXI-043 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5365LTI-104 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5365LTI-104 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5366AXI-001 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5366AXI-001 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5366LTI-053 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5366LTI-053 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5367AXI-108 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5367AXI-108 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5367LTI-003 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5367LTI-003 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5368AXI-106 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5368AXI-106 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5368LTI-026 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5368LTI-026 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5466AXI-064 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5466AXI-064 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5466LTI-063 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5466LTI-063 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5467AXI-011 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5467AXI-011 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5467AXI-LP108 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5467AXI-LP108 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5467LTI-007 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5467LTI-007 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5467LTI-LP003 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5467LTI-LP003 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5468AXI-018 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5468AXI-018 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5468AXI-LP042 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5468AXI-LP042 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5468AXI-LP106 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5468AXI-LP106 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5468LTI-037 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5468LTI-037 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5468LTI-LP026 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5468LTI-LP026 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5566AXI-061 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5566AXI-061 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5566LTI-017 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5566LTI-017 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5567AXI-019 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5567AXI-019 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5567LTI-079 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5567LTI-079 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5568AXI-060 (ISP) Poznámka: 138 CY8C5568AXI-060 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5568LTI-114 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5568LTI-114 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5588AXI-060 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5588AXI-060 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5588LTI-114 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5588LTI-114 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5666AXI-LP001 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5666AXI-LP001 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5666AXI-LP004 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5666AXI-LP004 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5666LTI-LP005 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5666LTI-LP005 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5667AXI-LP006 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5667AXI-LP006 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5667AXI-LP040 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5667AXI-LP040 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5667LTI-LP008 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5667LTI-LP008 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5667LTI-LP009 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5667LTI-LP009 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5667LTI-LP041 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5667LTI-LP041 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5668AXI-LP010 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5668AXI-LP010 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5668AXI-LP013 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5668AXI-LP013 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5668AXI-LP034 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5668AXI-LP034 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5668LTI-LP014 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5668LTI-LP014 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5688AXI-LP099 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5688AXI-LP099 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5688LTI-LP086 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5688LTI-LP086 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5866AXI-LP020 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5866AXI-LP020 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5866AXI-LP021 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5866AXI-LP021 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5866LTI-LP022 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5866LTI-LP022 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5867AXI-LP023 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5867AXI-LP023 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5867AXI-LP024 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5867AXI-LP024 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5867LTI-LP025 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5867LTI-LP025 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5867LTI-LP028 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5867LTI-LP028 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5868AXI-LP031 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5868AXI-LP031 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5868AXI-LP032 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5868AXI-LP032 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5868AXI-LP035 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5868AXI-LP035 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5868LTI-LP036 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5868LTI-LP036 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5868LTI-LP038 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5868LTI-LP038 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5868LTI-LP039 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5868LTI-LP039 [QFN68] Poznámka: 1459 CY8C5888AXI-LP061 (ISP) Poznámka: 138 9997
CY8C5888AXI-LP061 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5888AXI-LP096 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5888AXI-LP096 [TQFP100] Poznámka: 1557 CY8C5888FNI-LP210 [WLCSP99] Poznámka: 3883
CY8C5888FNI-LP214 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5888FNI-LP214 [WLCSP99] Poznámka: 3883 CY8C5888LTI-LP097 (ISP) Poznámka: 138 9997 CY8C5888LTI-LP097 [QFN68] <