Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Cyrod Technologies zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Cyrod Technologies zariadení 183 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

CRD89C4051 CRD89C4051 [SOIC20] Poznámka: 119 CRD89C51 CRD89C51 [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89C51 [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C512RD CRD89C512RD [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C512RD [QFP44] Poznámka: 108
CRD89C51AA CRD89C51AA [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51AA [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51AA1TA
CRD89C51AA1TA [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89C51AA1TA [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51AA1TA [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51AA1TB
CRD89C51AA1TB [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89C51AA1TB [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51AA1TB [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51AB1T
CRD89C51AB1T [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89C51AB1T [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51AB1T [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51AB1TA
CRD89C51AB1TA [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89C51AB1TA [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51AB1TA [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51AB1TB
CRD89C51AB1TB [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89C51AB1TB [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51AB1TB [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51AC1T
CRD89C51AC1T [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89C51AC1T [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51AC1T [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51AD
CRD89C51AD [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51AD [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51AD1T CRD89C51AD1T [LQFP48] Poznámka: 174
CRD89C51AD1T [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51AD1T [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51AR1TA CRD89C51AR1TA [LQFP48] Poznámka: 174
CRD89C51AR1TA [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51AR1TA [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51AR1TB CRD89C51AR1TB [LQFP48] Poznámka: 174
CRD89C51AR1TB [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51AR1TB [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51DB1TB CRD89C51DB1TB [LQFP48] Poznámka: 174
CRD89C51DB1TB [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51DB1TB [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51DC1TB CRD89C51DC1TB [LQFP48] Poznámka: 174
CRD89C51DC1TB [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51DC1TB [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51DD1TB CRD89C51DD1TB [LQFP48] Poznámka: 174
CRD89C51DD1TB [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51DD1TB [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51DR1TC CRD89C51DR1TC [LQFP48] Poznámka: 174
CRD89C51DR1TC [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51DR1TC [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51R CRD89C51R [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89C51R [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51RA CRD89C51RA [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51RA [QFP44] Poznámka: 108
CRD89C51RA2 CRD89C51RA2 [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51RA2 [PQFP44] Poznámka: 108 CRD89C51RB
CRD89C51RB [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51RB [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51RB2 CRD89C51RB2 [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89C51RB2 [PQFP44] Poznámka: 108 CRD89C51RC CRD89C51RC [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51RC [QFP44] Poznámka: 108
CRD89C51RD CRD89C51RD [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51RD [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C51RE
CRD89C51RE [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89C51RE [QFP44] Poznámka: 108 CRD89C665 CRD89C665 [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89C665 [PQFP44] Poznámka: 108 CRD89L4051 CRD89L4051 [SOIC20] Poznámka: 119 CRD89L51
CRD89L51 [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51 [QFP44] Poznámka: 108 CRD89L51AA CRD89L51AA [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89L51AA [PQFP44] Poznámka: 108 CRD89L51AA1TA CRD89L51AA1TA [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51AA1TA [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89L51AA1TA [QFP44] Poznámka: 108 CRD89L51AA1TB CRD89L51AA1TB [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51AA1TB [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89L51AA1TB [QFP44] Poznámka: 108 CRD89L51AB1T CRD89L51AB1T [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51AB1T [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89L51AB1T [QFP44] Poznámka: 108 CRD89L51AB1TA CRD89L51AB1TA [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51AB1TA [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89L51AB1TA [QFP44] Poznámka: 108 CRD89L51AB1TB CRD89L51AB1TB [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51AB1TB [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89L51AB1TB [QFP44] Poznámka: 108 CRD89L51AC1T CRD89L51AC1T [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51AC1T [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89L51AC1T [QFP44] Poznámka: 108 CRD89L51AD CRD89L51AD [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51AD [QFP44] Poznámka: 108
CRD89L51AD1T CRD89L51AD1T [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51AD1T [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51AD1T [QFP44] Poznámka: 108
CRD89L51AR1TA CRD89L51AR1TA [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51AR1TA [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51AR1TA [QFP44] Poznámka: 108
CRD89L51AR1TB CRD89L51AR1TB [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51AR1TB [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51AR1TB [QFP44] Poznámka: 108
CRD89L51DB1TB CRD89L51DB1TB [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51DB1TB [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51DB1TB [QFP44] Poznámka: 108
CRD89L51DC1TB CRD89L51DC1TB [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51DC1TB [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51DC1TB [QFP44] Poznámka: 108
CRD89L51DD1TB CRD89L51DD1TB [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51DD1TB [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51DD1TB [QFP44] Poznámka: 108
CRD89L51DR1TC CRD89L51DR1TC [LQFP48] Poznámka: 174 CRD89L51DR1TC [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51DR1TC [QFP44] Poznámka: 108
CRD89L51R CRD89L51R [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51R [QFP44] Poznámka: 108 CRD89L51RA
CRD89L51RA [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51RA [QFP44] Poznámka: 108 CRD89L51RA2 CRD89L51RA2 [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89L51RA2 [PQFP44] Poznámka: 108 CRD89L51RB CRD89L51RB [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51RB [QFP44] Poznámka: 108
CRD89L51RB2 CRD89L51RB2 [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51RB2 [PQFP44] Poznámka: 108 CRD89L51RC
CRD89L51RC [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L51RC [QFP44] Poznámka: 108 CRD89L51RD CRD89L51RD [PLCC44] Poznámka: 67
CRD89L51RD [QFP44] Poznámka: 108 CRD89L665 CRD89L665 [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89L665 [PQFP44] Poznámka: 108
CRD89V665 CRD89V665 [PLCC44] Poznámka: 67 CRD89V665 [PQFP44] Poznámka: 108 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
🍪
Naspäť HORE