Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Cystek zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Cystek zariadení 10 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

CTK24BC01 (ISP) Poznámka: 138 CTK24BC01 [SOP8] Poznámka: 950 CTK24BC02 (ISP) Poznámka: 138 CTK24BC02 [SOP8] Poznámka: 950
CTK24BC04 (ISP) Poznámka: 138 CTK24BC04 [SOP8] Poznámka: 950 CTK24BC08 (ISP) Poznámka: 138 CTK24BC08 [SOP8] Poznámka: 950
CTK24BC16 (ISP) Poznámka: 138 CTK24BC16 [SOP8] Poznámka: 950 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE