Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Dialog Semicond. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Dialog Semicond. zariadení 234 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AT25DF021A (ISP) Poznámka: 138 AT25DF021A [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DF021A [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DF021A [TSSOP8] Poznámka: 5519
AT25DF021A [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 1388 AT25DF021A [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25DF021A [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25DF021A [UDFN8 5x6] Poznámka: 5355
AT25DF021A [UDFN8 5x6] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25DF041B (ISP) Poznámka: 138 9997 AT25DF041B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DF041B [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645
AT25DF041B [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25DF041B [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 1388 AT25DF041B [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25DF041B [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593
AT25DF041B [UDFN8 5x6] Poznámka: 5355 AT25DF041B [UDFN8 5x6] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25DF041B [WLCSP8] Poznámka: 5172 AT25DF041B [WLCSP8] (Dual I/O) Poznámka: 5172
AT25DF081A (ISP) Poznámka: 138 AT25DF081A [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DF081A [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DF081A [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25DF081A [SOIC8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 AT25DF081A [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DF081A [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25DF321A (ISP) Poznámka: 138
AT25DF321A [SOIC16] Poznámka: 3100 AT25DF321A [SOIC8] Poznámka: 5394 AT25DF321A [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DF641A (ISP) Poznámka: 138
AT25DF641A [SOIC8] Poznámka: 5394 AT25DF641A [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DL081 (ISP) Poznámka: 138 AT25DL081 [SOIC8-150] Poznámka: 5644
AT25DL081 [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5644 AT25DL081 [UDFN8] Poznámka: 4882 AT25DL081 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 4882 AT25DL161 (ISP) Poznámka: 138
AT25DL161 [SOIC8-150] Poznámka: 5644 AT25DL161 [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5644 AT25DL161 [UDFN8] Poznámka: 4882 AT25DL161 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 4882
AT25FF041A [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25FF041A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25FF041A [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 AT25FF081A [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
AT25FF081A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25FF081A [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 AT25FF161A [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25FF161A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
AT25FF321A [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25FF321A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25QL128A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25QL128A [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5353
AT25SF041 (ISP) Poznámka: 138 AT25SF041 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF041 [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25SF041 [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25SF041 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF041 [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25SF041 [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 1388 AT25SF041B (ISP) Poznámka: 138 9997
AT25SF041B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF041B [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25SF041B [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25SF041B [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
AT25SF041B [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25SF041B [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 AT25SF041B [UDFN8 6x5] Poznámka: 5355 AT25SF041B [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
AT25SF081B (ISP) Poznámka: 138 9997 AT25SF081B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF081B [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25SF081B [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25SF081B [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF081B [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25SF081B [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 AT25SF128A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
AT25SF128A [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 AT25SF161 (ISP) Poznámka: 138 9997 AT25SF161 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF161 [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
AT25SF161 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25SF161 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF161 [UDFN8 6x5] Poznámka: 5355 AT25SF161 [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
AT25SF161B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF161B [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25SF161B [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25SF161B [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
AT25SF161B [UDFN8 6x5] Poznámka: 5353 AT25SF161B [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5353 AT25SF321B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF321B [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
AT25SF321B [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25SF321B [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF321B [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25SF321B [UDFN8] (Quad I/O) Poznámka: 5355
AT25SF641 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25SF641 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF641B [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25SF641B [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
AT25SF641B [UDFN8 6x5] Poznámka: 5353 AT25SF641B [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5353 AT25SL128A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SL128A [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
AT25XE021A (ISP) Poznámka: 138 AT25XE021A [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25XE021A [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25XE021A [TSSOP8] Poznámka: 5519
AT25XE021A [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 1388 AT25XE021A [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25XE021A [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25XE021A [UDFN8 5x6] Poznámka: 5355
AT25XE021A [UDFN8 5x6] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25XE041B (ISP) Poznámka: 138 9997 AT25XE041B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25XE041B [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645
AT25XE041B [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25XE041B [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 1388 AT25XE041B [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25XE041B [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593
AT25XE041B [UDFN8 5x6] Poznámka: 5355 AT25XE041B [UDFN8 5x6] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25XE041D [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25XE041D [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
AT25XE041D [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 AT25XE161D [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25XE161D [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25XE321D [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
AT25XE321D [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25XV021A [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25XV021A [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25XV021A [TSSOP8] Poznámka: 5519
AT25XV021A [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 5519 AT25XV021A [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25XV021A [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25XV021A [UDFN8 5x6] Poznámka: 5355
AT25XV021A [UDFN8 5x6] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25XV041B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25XV041B [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25XV041B [TSSOP8] Poznámka: 5519
AT25XV041B [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 5519 AT25XV041B [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25XV041B [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25XV041B [UDFN8 5x6] Poznámka: 5355
AT25XV041B [UDFN8 5x6] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT45DQ321 [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DQ321 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 3103 AT45DQ321 [UDFN8 5x6] Poznámka: 1391
AT45DQ321 [VDFN8 6x8] Poznámka: 1389 RM24C128C-L (ISP) Poznámka: 138 RM24C128C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C128C-L [TSSOP8] Poznámka: 121
RM24C128C-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C128DS-L (ISP) Poznámka: 138 RM24C128DS-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C128DS-L [TSSOP8] Poznámka: 121
RM24C128DS-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C256C-L (ISP) Poznámka: 138 RM24C256C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C256C-L [TSSOP8] Poznámka: 121
RM24C256C-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C256DS-L (ISP) Poznámka: 138 RM24C256DS-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C256DS-L [TSSOP8] Poznámka: 121
RM24C256DS-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C32C-B (ISP) Poznámka: 138 RM24C32C-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C32C-B [TSSOP8] Poznámka: 121
RM24C32C-L (ISP) Poznámka: 138 RM24C32C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C32C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C32DS-L (ISP) Poznámka: 138
RM24C32DS-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C32DS-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C32DS-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C512C-L (ISP) Poznámka: 138
RM24C512C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C512C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C512C-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C64C-B (ISP) Poznámka: 138
RM24C64C-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C64C-B [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C64C-L (ISP) Poznámka: 138 RM24C64C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950
RM24C64C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C64C-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C64DS-L (ISP) Poznámka: 138 RM24C64DS-L [SOIC8-150] Poznámka: 950
RM24C64DS-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C64DS-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM25C128A-B (ISP) Poznámka: 138 RM25C128A-B [SOIC8-150] Poznámka: 950
RM25C128A-B [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C128C-L (ISP) Poznámka: 138 RM25C128C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C128C-L [TSSOP8] Poznámka: 121
RM25C128DS (ISP) Poznámka: 138 RM25C128DS [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C128DS [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C128DS [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538
RM25C256C-L (ISP) Poznámka: 138 RM25C256C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C256C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C256DS (ISP) Poznámka: 138
RM25C256DS [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C256DS [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C256DS [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538 RM25C32C-B (ISP) Poznámka: 138
RM25C32C-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C32C-B [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C32C-L (ISP) Poznámka: 138 RM25C32C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950
RM25C32C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C32DS (ISP) Poznámka: 138 RM25C32DS [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C32DS [TSSOP8] Poznámka: 121
RM25C32DS [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538 RM25C512C-L (ISP) Poznámka: 138 RM25C512C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C512C-L [TSSOP8] Poznámka: 121
RM25C64C-B (ISP) Poznámka: 138 RM25C64C-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C64C-B [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C64C-L (ISP) Poznámka: 138
RM25C64C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C64C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C64DS (ISP) Poznámka: 138 RM25C64DS [SOIC8-150] Poznámka: 950
RM25C64DS [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C64DS [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1388 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 1389 - DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-2 (70-1276)
Poznámka 1391 - DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-2 (70-1274)
Poznámka 3100 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 3103 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-2a (70-1271A)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4882 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995)
Poznámka 5172 - DIL8/BGA8-16 ZIF SFlash-1 (70-5279)
Poznámka 5353 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5519 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611) OR DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 5644 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 6593 - DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1b (70-6717) OR DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1 (70-4042)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
🍪
Naspäť HORE