Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Dosilicon zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Dosilicon zariadení 121 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

DS25M4ABxxxB1 [SOP8-208] Poznámka: 5394 DS25M4ABxxxB1 [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 DS25M4ABxxxB4 [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 DS25M4ABxxxB4 [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355
DS25M4BAxxxB1 [SOP8-208] Poznámka: 5394 DS25M4BAxxxB1 [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 DS25M4BAxxxB4 [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 DS25M4BAxxxB4 [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355
DS25M64ExxxB1 [SOP8-208] Poznámka: 5394 DS25M64ExxxB1 [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 DS25M64ExxxB4 [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 DS25M64ExxxB4 [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 4882
DS25Q16M [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 DS25Q16M [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 DS25Q28M [SOP8-200] Poznámka: 5394 DS25Q28M [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394
DS25Q28M [VSOP8-200] Poznámka: 5394 DS25Q28M [VSOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 DS25Q28M [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 DS25Q28M [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097
DS25Q32M [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 DS25Q32M [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 DS25Q4AAxxxA1 [SOP8-208] Poznámka: 5394 DS25Q4AAxxxA1 [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
DS25Q4AAxxxA4 [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 DS25Q4AAxxxA4 [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 DS25Q4AM [SOP8-200] Poznámka: 5394 DS25Q4AM [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394
DS25Q4AM [VSOP8-200] Poznámka: 5394 DS25Q4AM [VSOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 DS25Q4AM [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 DS25Q4AM [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097
DS25Q64M [SOP8-200] Poznámka: 5394 DS25Q64M [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 DS25Q64M [VSOP8-200] Poznámka: 5394 DS25Q64M [VSOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394
DS25Q64M [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 DS25Q64M [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 DS29S01GAx [TSOP56] Poznámka: 3160 DS35M12B-xB [WSON8] Poznámka: 4971 *2
DS35M12C-xB [WSON8] Poznámka: 4971 *2 DS35M1GA-xB [WSON8] Poznámka: 4971 *2 DS35M1GB-xB [WSON8] Poznámka: 4971 *2 DS35M2GA-xB [WSON8] Poznámka: 4971 *2
DS35M2GB-xB [WSON8] Poznámka: 4971 *2 DS35M4GB-xB [WSON8] Poznámka: 4881 DS35M4GM-xB [WSON8] Poznámka: 4971 *2 DS35Q12B-xB [WSON8] Poznámka: 4971 *2
DS35Q12C-xB [WSON8] Poznámka: 4971 *2 DS35Q1GA-xB [WSON8] Poznámka: 4914 DS35Q1GB-xB [WSON8] Poznámka: 4914 DS35Q1GD-xB [WSON8] Poznámka: 4914
DS35Q2GA-xB [WSON8] Poznámka: 4914 DS35Q2GA-xC [BGA24] Poznámka: 5710 DS35Q2GB-xB [WSON8] Poznámka: 4914 DS35Q4GB-xB [WSON8] Poznámka: 4914
DS35Q4GM-xB [WSON8] Poznámka: 4914 DS55B32C3A1-CA [FBGA153] Poznámka: 3148 DS55B64C3M1-CA [FBGA153] Poznámka: 3148 DSND2G08S3E [FBGA63] Poznámka: 3121
DSND4G08S3C [FBGA63] Poznámka: 3121 DSND4G08U3C [TSOP48] Poznámka: 3075 DSND8G08S3F [FBGA63] Poznámka: 3121 DSND8G08S3M [FBGA63] Poznámka: 3121
DSND8G08S3N [FBGA63] Poznámka: 3121 DSND8G08U3N [TSOP48] Poznámka: 3075 FM25M4AA [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25M4AA [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
FM25M4AA [WSON8 6x5] Poznámka: 3097 FM25M4AA [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 3097 FM25M4AA [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 FM25M4AA [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
FM25M64C [SOP8-208] Poznámka: 5394 FM25M64C [SOP8-208] (Quad I/O) Poznámka: 5394 FM25M64C [WSON8 6x5] Poznámka: 3097 FM25M64C [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 3097
FM25M64C [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 FM25M64C [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 FM25Q64A [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25Q64A [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
FM25Q64A [TFBGA24] Poznámka: 3128 FM25Q64A [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3128 FM25Q64A [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 FM25Q64A [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
FM25Q64A [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 FM25Q64A [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 FMN1ET1TCB-xxxH [FBGA162] Poznámka: 3366 FMN1SD5SBB-xxxA [FBGA130] Poznámka: 3309
FMN2ET2SCD-xxxH [FBGA162] Poznámka: 3366 FMN2ET2TCD-xxxH [FBGA162] Poznámka: 3366 FMN4ET2TCB-xxxH [FBGA162] Poznámka: 3366 FMN4ET2TCF-xxxH [FBGA162] Poznámka: 3366
FMN4ET2TCK-xxxH [FBGA162] Poznámka: 3366 FMN4ET4DCF-xxxH [FBGA162] Poznámka: 3366 FMND1G08S3D [FBGA63] Poznámka: 3121 FMND1G08S3D [FBGA67] Poznámka: 3126
FMND1G08S3J [FBGA67] Poznámka: 3126 FMND1G08U3D [FBGA63] Poznámka: 3121 FMND1G08U3D [FBGA67] Poznámka: 3126 FMND1G08U3D [TSOP48] Poznámka: 3075
FMND1G08U3D [TSOP48] (LGE-69) Poznámka: 3075 FMND1G08U3J [TSOP48] Poznámka: 3075 FMND1G08U3J [TSOP48] (LGE-70) Poznámka: 3075 FMND1G08U3J [TSOP48] (LGE-71) Poznámka: 3075
FMND2G08S3D [FBGA63] Poznámka: 3121 FMND2G08S3D [FBGA67] Poznámka: 3126 FMND2G08U3B [TSOP48] Poznámka: 3075 FMND2G08U3D [FBGA63] Poznámka: 3121
FMND2G08U3D [FBGA67] Poznámka: 3126 FMND2G08U3D [TSOP48] Poznámka: 3075 FMND2G08U3J [FBGA63] (128B spare) Poznámka: 3121 FMND2G08U3J [TSOP48] (128B spare) Poznámka: 3075
FMND2G08U3J [TSOP48] (LGE-76) Poznámka: 3075 FMND2G08U3J [TSOP48] (LGE-77) Poznámka: 3075 FMND4G08S3B [FBGA63] Poznámka: 3121 FMND4G08S3C [FBGA63] Poznámka: 3121
FMND4G08S3F [FBGA63] Poznámka: 3121 FMND4G08U3B [FBGA63] Poznámka: 3121 FMND4G08U3B [TSOP48] Poznámka: 3075 FMND4G08U3C [FBGA63] Poznámka: 3121
FMND4G08U3C [TSOP48] Poznámka: 3075 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka *2 - TurboMode mode is available for this device (*2)
Poznámka 3075 - DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 (70-3081)
Poznámka 3097 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 3121 - DIL48/BGA63-1 ZIF NAND-1 (70-3105)
Poznámka 3126 - DIL48/BGA67-1 ZIF-CS NAND-1 (70-3116)
Poznámka 3128 - DIL8/BGA24-1 ZIF-CS SFlash-1 (70-3094)
Poznámka 3148 - BGA-3110/2579A (70-3110/2579A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-278 ZIF-CS (a) (70-2579A) OR BGA-3110/2635A (70-3110/2635A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR DIL48/BGA153-1.01 ZIF eMMC-3 (70-6331)
Poznámka 3160 - DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-11 (70-3170)
Poznámka 3309 - DIL48/BGA130-1 ZIF NAND-1 (70-3176)
Poznámka 3366 - DIL48/BGA162-2 ZIF NAND-1 (70-3276)
Poznámka 4881 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 4882 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995)
Poznámka 4914 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 4971 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) (*2) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued) (*2)
Poznámka 5340 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5710 - DIL8/BGA24-1 ZIF SFlash-1b (70-5798) OR DIL8/BGA24-1 ZIF-CS SFlash-1 (70-3094)
🍪
Naspäť HORE