Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam DSP Group zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných DSP Group zariadení 1 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

DCX78EF0D9AE2B [QFN88] Poznámka: 2661 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2661 - DIL48/QFN88 ZIF-CS DCX-1 (70-2596) OR DIL48/QFN88 ZIF DCX-1 (70-2682)
🍪
Naspäť HORE