Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam E-CMOS zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných E-CMOS zariadení 175 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

EC24C02 (ISP) Poznámka: 138 EC24C02 [SOIC8] Poznámka: 950 EC24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C02A
EC24C02A (ISP) Poznámka: 138 EC24C02A [DFN8] Poznámka: 2995 EC24C02A [MSOP8] Poznámka: 605 EC24C02A [SOP8] Poznámka: 950
EC24C02A [SOT23-5] Poznámka: 523 EC24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C02B EC24C02B (ISP) Poznámka: 138
EC24C02B [DFN8] Poznámka: 2995 EC24C02B [SOP8] Poznámka: 950 EC24C02B [SOT23-5] Poznámka: 523 EC24C02B [TSSOP8] Poznámka: 121
EC24C04 (ISP) Poznámka: 138 EC24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 EC24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C04A
EC24C04A (ISP) Poznámka: 138 EC24C04A [DFN8] Poznámka: 2995 EC24C04A [MSOP8] Poznámka: 605 EC24C04A [SOP8] Poznámka: 950
EC24C04A [SOT23-5] Poznámka: 523 EC24C04A [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C08 (ISP) Poznámka: 138 EC24C08 [SOIC8] Poznámka: 950
EC24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C08A EC24C08A (ISP) Poznámka: 138 EC24C08A [DFN8] Poznámka: 2995
EC24C08A [MSOP8] Poznámka: 605 EC24C08A [SOP8] Poznámka: 950 EC24C08A [SOT23-5] Poznámka: 523 EC24C08A [TSSOP8] Poznámka: 121
EC24C1024A (ISP) Poznámka: 138 EC24C1024A [SOP8] Poznámka: 950 EC24C1024A [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C128 (ISP) Poznámka: 138
EC24C128 [SOIC8] Poznámka: 950 EC24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C128A EC24C128A (ISP) Poznámka: 138
EC24C128A [MSOP8] Poznámka: 605 EC24C128A [SOP8] Poznámka: 950 EC24C128A [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C128B (ISP) Poznámka: 138
EC24C128B [DFN8] Poznámka: 4538 EC24C128B [MSOP8] Poznámka: 605 EC24C128B [SOP8] Poznámka: 950 EC24C128B [TSSOP8] Poznámka: 121
EC24C16 (ISP) Poznámka: 138 EC24C16 [SOIC8] Poznámka: 950 EC24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C16A
EC24C16A (ISP) Poznámka: 138 EC24C16A [DFN8] Poznámka: 2995 EC24C16A [MSOP8] Poznámka: 605 EC24C16A [SOP8] Poznámka: 950
EC24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C256A EC24C256A (ISP) Poznámka: 138 EC24C256A [MSOP8] Poznámka: 605
EC24C256A [SOP8] Poznámka: 950 EC24C256A [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C32 (ISP) Poznámka: 138 EC24C32 [SOIC8] Poznámka: 950
EC24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C32A EC24C32A (ISP) Poznámka: 138 EC24C32A [DFN8] Poznámka: 2995
EC24C32A [MSOP8] Poznámka: 605 EC24C32A [SOP8] Poznámka: 950 EC24C32A [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C512A
EC24C512A (ISP) Poznámka: 138 EC24C512A [SOP8] Poznámka: 950 EC24C512A [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C512B (ISP) Poznámka: 138
EC24C512B [MSOP8] Poznámka: 605 EC24C512C (ISP) Poznámka: 138 EC24C512C [DFN8] Poznámka: 4538 EC24C512C [SOP8] Poznámka: 950
EC24C512C [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C64 (ISP) Poznámka: 138 EC24C64 [SOIC8] Poznámka: 950 EC24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121
EC24C64A EC24C64A (ISP) Poznámka: 138 EC24C64A [DFN8] Poznámka: 2995 EC24C64A [MSOP8] Poznámka: 605
EC24C64A [SOP8] Poznámka: 950 EC24C64A [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C64B (ISP) Poznámka: 138 EC24C64B [TDFN8] Poznámka: 2995
EC24C64C (ISP) Poznámka: 138 EC24C64C [DFN8] Poznámka: 4538 EC24C64C [MSOP8] Poznámka: 605 EC24C64C [SOP8] Poznámka: 950
EC24C64C [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C64T (ISP) Poznámka: 138 EC24C64T [SOIC8-150] Poznámka: 950 EC24C64T [SOT23-5] Poznámka: 523
EC24C64T [TSSOP8] Poznámka: 121 EC24C64TN (ISP) Poznámka: 138 EC24C64TN [SOP8] Poznámka: 950 EC24C64TN [TSSOP8] Poznámka: 121
EC25C256 (ISP) Poznámka: 138 EC25C256 [SOIC8] Poznámka: 950 EC25C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 EC25C256 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
EC25C32 (ISP) Poznámka: 138 EC25C32 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 EC25C32 [SOP8] Poznámka: 950 EC25C32 [TSSOP8] Poznámka: 121
EC25C64 (ISP) Poznámka: 138 EC25C64 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 EC25C64 [SOP8] Poznámka: 950 EC25C64 [TSSOP8] Poznámka: 121
EC34C04 [SOP8] Poznámka: 950 EC34C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 EC34C04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 EC93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138
EC93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 EC93C46A (x16) EC93C46A (x16) [DFN8] Poznámka: 2995 EC93C46A (x16) [MSOP8] Poznámka: 605
EC93C46A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 EC93C46A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 EC93C46A (x8) EC93C46A (x8) [DFN8] Poznámka: 2995
EC93C46A (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 EC93C46A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 EC93C46A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 EC93C46B (x16) [SOP8] Poznámka: 950
EC93C46B (x8) [SOP8] Poznámka: 950 EC93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 EC93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 EC93C56A (x16)
EC93C56A (x16) [DFN8] Poznámka: 2995 EC93C56A (x16) [MSOP8] Poznámka: 605 EC93C56A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 EC93C56A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
EC93C56A (x8) EC93C56A (x8) [DFN8] Poznámka: 2995 EC93C56A (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 EC93C56A (x8) [SOP8] Poznámka: 950
EC93C56A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 EC93C56B (x16) [SOP8] Poznámka: 950 EC93C56B (x8) [SOP8] Poznámka: 950 EC93C66A (x16)
EC93C66A (x16) (ISP) Poznámka: 138 EC93C66A (x16) [DFN8] Poznámka: 2995 EC93C66A (x16) [MSOP8] Poznámka: 605 EC93C66A (x16) [SOP8] Poznámka: 950
EC93C66A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 EC93C66A (x8) EC93C66A (x8) (ISP) Poznámka: 138 EC93C66A (x8) [DFN8] Poznámka: 2995
EC93C66A (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 EC93C66A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 EC93C66A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 ECT25S16A (ISP) Poznámka: 138
ECT25S16A [SOP8-150] Poznámka: 5645 ECT25S16A [SOP8-208] Poznámka: 5394 ECT25S32A (ISP) Poznámka: 138 ECT25S32A [SOP8-208] Poznámka: 5394
ECT25S32A [USON8 4x3] Poznámka: 6042 ECT25S40A (ISP) Poznámka: 138 ECT25S40A [SOP8-150] Poznámka: 5645 ECT25S40A [SOP8-208] Poznámka: 5394
ECT25S80A (ISP) Poznámka: 138 ECT25S80A [SOP8-150] Poznámka: 5645 ECT25S80A [SOP8-208] Poznámka: 5394 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 6042 - DIL8/QFN8-9 ZIF SFlash-1b (70-5981) OR DIL8/QFN8-9 ZIF-CS SFlash-1 (70-2356)
🍪
Naspäť HORE