Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam EFST zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných EFST zariadení 30 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

F29L064BGA [TSOP48] Poznámka: 1346 F29L064UGA [TSOP48] Poznámka: 1346 F49B002UA F49B002UA [PLCC32] Poznámka: 1399
F49L004BA [PLCC32] Poznámka: 1384 F49L004BA [TSOP40] Poznámka: 1368 F49L004UA [PLCC32] Poznámka: 1384 F49L004UA [TSOP40] Poznámka: 1368
F49L040A [PLCC32] Poznámka: 1384 F49L040A [TSOP32] Poznámka: 1377 F49L160BA [TSOP48] Poznámka: 1346 F49L160UA [TSOP48] Poznámka: 1346
F49L320BA [TSOP48] Poznámka: 1346 F49L320UA [TSOP48] Poznámka: 1346 F49L400BA [TSOP48] Poznámka: 1346 F49L400UA [TSOP48] Poznámka: 1346
F49L800BA [TSOP48] Poznámka: 1346 F49L800UA [TSOP48] Poznámka: 1346 FM91L01604BA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L01604UA [BGA56] Poznámka: 570
FM91L01608BA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L01608UA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L03204BA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L03204BIA [BGA56] Poznámka: 570
FM91L03204UA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L03204UIA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L03208BA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L03208BIA [BGA56] Poznámka: 570
FM91L03208UA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L03208UIA [BGA56] Poznámka: 570 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 570 - BGA-0246/0311 (70-0246/0311) = BGA-Bottom-2 (70-0246) + BGA-Top-23 ZIF-CS (70-0311)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1368 - Bottom TSOP40 NOR-2 (70-1240) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1377 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
🍪
Naspäť HORE