Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Ember zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Ember zariadení 19 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

EM250 [QFN48] Poznámka: 1218 EM260 [QFN40] Poznámka: 1248 EM341 [QFN48] Poznámka: 4023 9999 EM342 [QFN48] Poznámka: 4023 9999
EM346 [QFN48] Poznámka: 4023 9999 EM351 [QFN48] Poznámka: 4023 9999 EM357 [QFN48] Poznámka: 4023 9999 EM3581 [QFN48] Poznámka: 4023 9999
EM3582 [QFN48] Poznámka: 4023 9999 EM3585 [QFN48] Poznámka: 4023 9999 EM3586 [QFN48] Poznámka: 4023 9999 EM3587 [QFN48] Poznámka: 4023 9999
EM3588 [QFN48] Poznámka: 4023 9999 EM3591 [QFN56] Poznámka: 4040 9999 EM3592 [QFN56] Poznámka: 4040 9999 EM3595 [QFN56] Poznámka: 4040 9999
EM3596 [QFN56] Poznámka: 4040 9999 EM3597 [QFN56] Poznámka: 4040 9999 EM3598 [QFN56] Poznámka: 4040 9999 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 1218 - DIL48/QFN48 ZIF-CS EM-1 (70-1067)
Poznámka 1248 - DIL48/QFN40 ZIF-CS EM-1 (70-1090)
Poznámka 4023 - DIL48/QFN48 ZIF EM-2 (70-4095)
Poznámka 4040 - DIL48/QFN56-2.02 ZIF EM-1 (70-4127)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE