Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam EMC zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných EMC zariadení 7 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

EM39LV010 [PLCC32] Poznámka: 1399 EM39LV010 [TSOP32] Poznámka: 1412 EM39LV040 [PLCC32] Poznámka: 1384 EM39LV040 [TSOP32] Poznámka: 1377
EM39LV080 [TSOP40] Poznámka: 1368 EM39LV088 [TSOP48] Poznámka: 1346 EM39LV800 [TSOP48] Poznámka: 1346 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1368 - Bottom TSOP40 NOR-2 (70-1240) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1377 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1412 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
🍪
Naspäť HORE