Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Energic technolog. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Energic technolog. zariadení 18 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

ET1201A [LQFP32] Poznámka: 4465 ET1201A [SSOP28] Poznámka: 4462 ET1201A [TQFP32] Poznámka: 4465 ET1251A [LQFP48] Poznámka: 4468
ET1251A [QFN45] Poznámka: 4471 ET1251B [LQFP48] Poznámka: 4468 ET1271A [LQFP48] Poznámka: 4474 ET1271A [QFN45] Poznámka: 4477
ET1271B [LQFP48] Poznámka: 4474 ET2201A [LQFP32] Poznámka: 4459 ET2201A [QFN20] Poznámka: 4492 ET2201A [SSOP20] Poznámka: 4422
ET2201A [SSOP28] Poznámka: 4456 ET2251A [LQFP48] Poznámka: 4480 ET2251A [QFN45] Poznámka: 4483 ET2271A [LQFP48] Poznámka: 4486
ET2271A [QFN45] Poznámka: 4489 ET2301A [QFN20] Poznámka: 4492 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 4422 - DIL48/SSOP20-155 ZIF ET-1 (70-4545)
Poznámka 4456 - DIL48/SSOP28-155 ZIF ET-1 (70-4621)
Poznámka 4459 - DIL48/QFP32-1.04 ZIF ET-1 (70-4618)
Poznámka 4462 - DIL48/SSOP28-155 ZIF ET-2 (70-4615)
Poznámka 4465 - DIL48/QFP32-1.04 ZIF ET-2 (70-4612)
Poznámka 4468 - DIL48/QFP48-1.02 ZIF ET-1 (70-4609)
Poznámka 4471 - DIL48/QFN56-2.02 ZIF ET-1 (70-4606)
Poznámka 4474 - DIL48/QFP48-1.02 ZIF ET-2 (70-4603)
Poznámka 4477 - DIL48/QFN56-2.02 ZIF ET-2 (70-4600)
Poznámka 4480 - DIL48/QFP48-1.02 ZIF ET-3 (70-4597)
Poznámka 4483 - DIL48/QFN56-2.02 ZIF ET-3 (70-4594)
Poznámka 4486 - DIL48/QFP48-1.02 ZIF ET-4 (70-4591)
Poznámka 4489 - DIL48/QFN56-2.02 ZIF ET-4 (70-4588)
Poznámka 4492 - DIL48/QFN20-1.02 ZIF ET-1 (70-4585)
🍪
Naspäť HORE