Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Energy Micro zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Energy Micro zariadení 446 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

EFM32G200F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G200F16 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32G200F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G200F32 [QFN32] Poznámka: 1566
EFM32G200F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G200F64 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32G210F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G210F128 [QFN32] Poznámka: 1566
EFM32G222F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G222F128 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32G222F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G222F32 [LQFP48] Poznámka: 2424
EFM32G222F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G222F64 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32G230F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G230F128 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32G230F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G230F32 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32G230F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G230F64 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32G232F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G232F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32G232F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G232F32 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32G232F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G232F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32G280F128 (ISP) Poznámka: 138 EFM32G280F128 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32G280F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G280F32 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32G280F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G280F64 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32G290F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G290F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32G290F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G290F32 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32G290F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G290F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32G840F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G840F128 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32G840F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G840F32 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32G840F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G840F64 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32G842F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G842F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32G842F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G842F32 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32G842F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G842F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32G880F128 (ISP) Poznámka: 138 EFM32G880F128 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32G880F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G880F32 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32G880F64 (ISP) Poznámka: 138 EFM32G880F64 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32G890F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G890F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32G890F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G890F32 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32G890F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32G890F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG230F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG230F1024 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32GG230F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG230F512 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG232F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG232F1024 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32GG232F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG232F512 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG280F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG280F1024 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32GG280F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG280F512 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG290F1024 (ISP) Poznámka: 138 EFM32GG290F1024 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32GG290F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG290F512 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG295F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG295F1024 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32GG295F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG295F512 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG330F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG330F1024 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32GG330F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG330F512 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG332F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG332F1024 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32GG332F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG332F512 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG380F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG380F1024 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32GG380F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG380F512 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG390F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG390F1024 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32GG390F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG390F512 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG395F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG395F1024 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32GG395F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG395F512 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG840F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG840F1024 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32GG840F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG840F512 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG842F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG842F1024 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32GG842F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG842F512 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG880F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG880F1024 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32GG880F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG880F512 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG890F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG890F1024 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32GG890F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG890F512 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG895F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG895F1024 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32GG895F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG895F512 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32GG940F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG940F1024 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32GG940F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG940F512 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32GG942F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG942F1024 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32GG942F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG942F512 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32GG980F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG980F1024 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32GG980F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG980F512 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32GG990F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG990F1024 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32GG990F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG990F512 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32GG995F1024 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG995F1024 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32GG995F512 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32GG995F512 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG230F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG230F128 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32LG230F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG230F256 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG230F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG230F64 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32LG232F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG232F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG232F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG232F256 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32LG232F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG232F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG280F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG280F128 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32LG280F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG280F256 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG280F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG280F64 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32LG290F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG290F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG290F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG290F256 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32LG290F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG290F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG295F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG295F128 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32LG295F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG295F256 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG295F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG295F64 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32LG330F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG330F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG330F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG330F256 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32LG330F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG330F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG332F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG332F128 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32LG332F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG332F256 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG332F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG332F64 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32LG380F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG380F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG380F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG380F256 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32LG380F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG380F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG390F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG390F128 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32LG390F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG390F256 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG390F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG390F64 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32LG395F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG395F128 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG395F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG395F256 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32LG395F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG395F64 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG840F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG840F128 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32LG840F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG840F256 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG840F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG840F64 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32LG842F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG842F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG842F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG842F256 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32LG842F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG842F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG880F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG880F128 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32LG880F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG880F256 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG880F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG880F64 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32LG890F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG890F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG890F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG890F256 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32LG890F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG890F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG895F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG895F128 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32LG895F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG895F256 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG895F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG895F64 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32LG940F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG940F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG940F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG940F256 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32LG940F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG940F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32LG942F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG942F128 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32LG942F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG942F256 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32LG942F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG942F64 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32LG980F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG980F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG980F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG980F256 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32LG980F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG980F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32LG990F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG990F128 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32LG990F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG990F256 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32LG990F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG990F64 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32LG995F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG995F128 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32LG995F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG995F256 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32LG995F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32LG995F64 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32TG108F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG108F16 [QFN24] Poznámka: 2136
EFM32TG108F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG108F32 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32TG108F4 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG108F4 [QFN24] Poznámka: 2136
EFM32TG108F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG108F8 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32TG110F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG110F16 [QFN24] Poznámka: 2136
EFM32TG110F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG110F32 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32TG110F4 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG110F4 [QFN24] Poznámka: 2136
EFM32TG110F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG110F8 [QFN24] Poznámka: 2136 EFM32TG200F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG200F16 [QFN32] Poznámka: 1566
EFM32TG200F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG200F32 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32TG200F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG200F8 [QFN32] Poznámka: 1566
EFM32TG210F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG210F16 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32TG210F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG210F32 [QFN32] Poznámka: 1566
EFM32TG210F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG210F8 [QFN32] Poznámka: 1566 EFM32TG222F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG222F16 [LQFP48] Poznámka: 2424
EFM32TG222F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG222F32 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG222F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG222F8 [LQFP48] Poznámka: 2424
EFM32TG230F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG230F16 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32TG230F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG230F32 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32TG230F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG230F8 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32TG232F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG232F16 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32TG232F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG232F32 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32TG232F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG232F8 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32TG822F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG822F16 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG822F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG822F32 [LQFP48] Poznámka: 2424
EFM32TG822F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG822F8 [LQFP48] Poznámka: 2424 EFM32TG840F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG840F16 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32TG840F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG840F32 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32TG840F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG840F8 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32TG842F16 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG842F16 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32TG842F32 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG842F32 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32TG842F8 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32TG842F8 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG230F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG230F128 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32WG230F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG230F256 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG230F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG230F64 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32WG232F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG232F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG232F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG232F256 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32WG232F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG232F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG280F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG280F128 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32WG280F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG280F256 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG280F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG280F64 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32WG290F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG290F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG290F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG290F256 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32WG290F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG290F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG295F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG295F128 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32WG295F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG295F256 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG295F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG295F64 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32WG330F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG330F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG330F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG330F256 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32WG330F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG330F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG332F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG332F128 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32WG332F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG332F256 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG332F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG332F64 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32WG380F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG380F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG380F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG380F256 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32WG380F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG380F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG390F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG390F128 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32WG390F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG390F256 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG390F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG390F64 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32WG395F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG395F128 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG395F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG395F256 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32WG395F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG395F64 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG840F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG840F128 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32WG840F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG840F256 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG840F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG840F64 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32WG842F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG842F128 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG842F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG842F256 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32WG842F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG842F64 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG880F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG880F128 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32WG880F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG880F256 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG880F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG880F64 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32WG890F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG890F128 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG890F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG890F256 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32WG890F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG890F64 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG895F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG895F128 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32WG895F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG895F256 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG895F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG895F64 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32WG940F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG940F128 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG940F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG940F256 [QFN64] Poznámka: 1565
EFM32WG940F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG940F64 [QFN64] Poznámka: 1565 EFM32WG942F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG942F128 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32WG942F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG942F256 [QFP64] Poznámka: 2610 EFM32WG942F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG942F64 [QFP64] Poznámka: 2610
EFM32WG980F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG980F128 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG980F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG980F256 [QFP100] Poznámka: 1564
EFM32WG980F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG980F64 [QFP100] Poznámka: 1564 EFM32WG990F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG990F128 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32WG990F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG990F256 [BGA112] Poznámka: 1588 EFM32WG990F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG990F64 [BGA112] Poznámka: 1588
EFM32WG995F128 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG995F128 [BGA120] Poznámka: 2832 EFM32WG995F256 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG995F256 [BGA120] Poznámka: 2832
EFM32WG995F64 (ISP) Poznámka: 138 9997 EFM32WG995F64 [BGA120] Poznámka: 2832 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 1564 - DIL48/QFP100 ZIF EFM-1 (70-1446)
Poznámka 1565 - DIL48/QFN64 ZIF EFM-1 (70-1447)
Poznámka 1566 - DIL48/QFN32 ZIF-CS EFM-1 (70-1448)
Poznámka 1588 - BGA-1449/0970 (70-1449/0970) = BGA-Bottom-221 (70-1449) + BGA-Top-103 ZIF-CS (70-0970)
Poznámka 2136 - DIL24/QFN24 ZIF-CS EFM-1 (70-2139)
Poznámka 2424 - DIL48/QFP48 ZIF EFM-1 (70-2334)
Poznámka 2610 - DIL48/QFP64 ZIF EFM-1 (70-2529)
Poznámka 2832 - BGA-2767/1032 (70-2767/1032) = BGA-Bottom-212 (70-2767) + BGA-Top-161 ZIF-CS (70-1032)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
🍪
Naspäť HORE