Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Eorex zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Eorex zariadení 62 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

EM24LC02 (ISP) Poznámka: 138 EM24LC02 [SOP8] Poznámka: 950 EM93LC46 (x16) EM93LC46 (x16) (ISP) Poznámka: 138
EM93LC46 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC46 (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 EM93LC46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 EM93LC46 (x8)
EM93LC46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 EM93LC46 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC46 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 EM93LC46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
EM93LC46J/W (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC46J/W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC56 (x16) EM93LC56 (x16) (ISP) Poznámka: 138
EM93LC56 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC56 (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 EM93LC56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 EM93LC56 (x8)
EM93LC56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 EM93LC56 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC56 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 EM93LC56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
EM93LC56J/W (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC56J/W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC57 (x16) EM93LC57 (x16) (ISP) Poznámka: 138
EM93LC57 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC57 (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 EM93LC57 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 EM93LC57 (x8)
EM93LC57 (x8) (ISP) Poznámka: 138 EM93LC57 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC57 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 EM93LC57 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
EM93LC57J/W (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC57J/W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC66 (x16) EM93LC66 (x16) (ISP) Poznámka: 138
EM93LC66 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC66 (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 EM93LC66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 EM93LC66 (x8)
EM93LC66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 EM93LC66 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC66 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 EM93LC66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
EM93LC66J/W (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC66J/W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC86 (x16) EM93LC86 (x16) (ISP) Poznámka: 138
EM93LC86 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC86 (x16) [SOIC8-208] Poznámka: 46 EM93LC86 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 EM93LC86 (x8)
EM93LC86 (x8) (ISP) Poznámka: 138 EM93LC86 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC86 (x8) [SOIC8-208] Poznámka: 46 EM93LC86 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
EM93LC86J/W (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 EM93LC86J/W (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE