Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Epson zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Epson zariadení 22 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

S1C17501 [TQFP14-100] Poznámka: 2434 9999 S1C17501 [TQFP15-128] Poznámka: 2435 9999 S1C17601 [TQFP13-64] Poznámka: 2604 9999 S1C17602 [TQFP14-100] Poznámka: 2434 9999
S1C17604 [TQFP14-100] Poznámka: 2434 9999 S1C17611 [QFP12-48] Poznámka: 2605 9999 S1C17621 [TQFP14-100] Poznámka: 2434 9999 S1C17622 [TQFP15-128] Poznámka: 2435 9999
S1C17624 [TQFP15-128] Poznámka: 2435 9999 S1C17701 [QFP24-144] Poznámka: 2299 9999 S1C17701 [VFBGA10H-144] Poznámka: 2371 9999 S1C17701 [VFBGA7H-161] Poznámka: 2373 9999
S1C17702 [QFP21-176] Poznámka: 2374 9999 S1C17702 [VFBGA8H-181] Poznámka: 2433 9999 S1C17703 [QFP21-216] Poznámka: 2383 9999 S1C17704 [QFP24-144] Poznámka: 2299 9999
S1C17704 [UFBGA6U96] Poznámka: 2372 9999 S1C17704 [VFBGA10H-144] Poznámka: 2371 9999 S1C17704 [VFBGA7H-161] Poznámka: 2373 9999 S1C17705 [QFP23-240] Poznámka: 2375 9999
S1C17711 [TQFP15-128] Poznámka: 2435 9999 S1C17801 [TQFP15-128] Poznámka: 2435 9999 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2299 - DIL48/QFP144 ZIF-CS EPS-1 (70-2188)
Poznámka 2371 - BGA-2261/2274 (70-2261/2274) = BGA-Bottom-244 (70-2261) + BGA-Top-260 ZIF (70-2274)
Poznámka 2372 - BGA-2261/1426 (70-2261/1426) = BGA-Bottom-244 (70-2261) + BGA-Top-245 ZIF-CS (70-1426)
Poznámka 2373 - BGA-2290/1032 (70-2290/1032) = BGA-Bottom-247 (70-2290) + BGA-Top-161 ZIF-CS (70-1032)
Poznámka 2374 - DIL48/QFP176 ZIF EPS-1 (70-2291)
Poznámka 2375 - DIL48/QFP240 ZIF-CS EPS-1 (70-2292)
Poznámka 2383 - DIL48/QFP216 ZIF EPS-1 (70-2313)
Poznámka 2433 - BGA-2346/1051 (70-2346/1051) = BGA-Bottom-252 (70-2346) + BGA-Top-203 ZIF-CS (70-1051)
Poznámka 2434 - DIL48/QFP100 ZIF EPS-1 (70-2358)
Poznámka 2435 - DIL48/QFP128 ZIF EPS-1 (70-2359)
Poznámka 2604 - DIL48/QFP64 ZIF EPS-1 (70-2522)
Poznámka 2605 - DIL48/QFP48 ZIF EPS-1 (70-2524)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE