Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ESIGMA zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných ESIGMA zariadení 2 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

ES27LN1G08-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 ES71SN10F-45 [FBGA130] Poznámka: 3309 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 3075 - DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 (70-3081)
Poznámka 3309 - DIL48/BGA130-1 ZIF NAND-1 (70-3176)
🍪
Naspäť HORE