Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ESMT zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných ESMT zariadení 588 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

EN25E10A(2AQ) [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25E40A(2A) [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25F10A (ISP) Poznámka: 138 EN25F10A [SOP8] Poznámka: 5645
EN25F10A [USON8] Poznámka: 6593 EN25F10A [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25F10A [VSOP8-150] Poznámka: 5645 EN25F20A (ISP) Poznámka: 138
EN25F20A [SOP8] Poznámka: 5645 EN25F20A [USON8] Poznámka: 6593 EN25F20A [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25F20A [VSOP8-150] Poznámka: 5645
EN25Q32C (ISP) Poznámka: 138 EN25Q32C [SOP8] Poznámka: 5394 EN25Q32C(2B) [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25Q32C(2C) [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394
EN25Q40A (ISP) Poznámka: 138 EN25Q40A [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25Q40A [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25Q40A [SOP8-200] Poznámka: 5394
EN25Q40A [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25Q40A [USON8] Poznámka: 6593 EN25Q40A [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25Q40A [VDFN8] (QuadSPI) Poznámka: 3097
EN25Q40A [VSOP8-150] Poznámka: 5645 EN25Q40A(2C) [USON8 2x3] Poznámka: 6593 EN25Q40B(2X) [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25Q40B(2X) [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645
EN25Q80B EN25Q80B (ISP) Poznámka: 138 EN25Q80B [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25Q80B [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645
EN25Q80B [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25Q80B [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25Q80B [USON8] Poznámka: 6593 EN25Q80B [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25Q80B [VDFN8] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25Q80B [VSOP8-150] Poznámka: 5645 EN25Q80B [VSOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25Q80B(2C) [SOP8-200] Poznámka: 5394
EN25Q80B(2C) [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25Q80C(2A) [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25Q80C(2A) [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QA64A (ISP) Poznámka: 138 9997
EN25QA64A [SOP8] Poznámka: 5394 EN25QA64A [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25QE16A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25QE16A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
EN25QE32A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25QE32A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QE80A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25QE80A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
EN25QH128A EN25QH128A (ISP) Poznámka: 138 EN25QH128A [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH128A [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100
EN25QH128A [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH128A [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25QH128A [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QH128A [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097
EN25QH128A [VDFN8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25QH128A [VDFN8 6x8] Poznámka: 3926 EN25QH128A [VDFN8 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 3926 EN25QH128A [VSOP8] Poznámka: 5394
EN25QH128A [VSOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH128A(2T) [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25QH128A(2T) [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH128A(2TC) [SOP8-200] Poznámka: 5394
EN25QH128A(2TC) [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH128A(2TC) [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25QH128A(2TC) [VDFN8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25QH16A [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25QH16A [SOP8-200] Poznámka: 5394 EN25QH16A [VSOP8-150] Poznámka: 5645 EN25QH256A(2R) [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH256A(2R) [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100
EN25QH256A(2RC) [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH256A(2RC) [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25QH32A [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH32A [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100
EN25QH32A [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25QH32A [SOP8] Poznámka: 5394 EN25QH32A [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394 EN25QH32A [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394
EN25QH32A [VDFN8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25QH32A [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25QH32A [VDFN8] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25QH32B(2B) [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25QH32B(2B) [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25QH32B(2B) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25QH32B(2B) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH32B(2B) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
EN25QH32B(2B) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25QH32B(2C) [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25QH32B(2C) [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25QH32B(2C) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN25QH32B(2C) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH32B(2C) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN25QH32B(2C) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25QH64A
EN25QH64A (ISP) Poznámka: 138 EN25QH64A [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 EN25QH64A [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH64A [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100
EN25QH64A [SOP8] Poznámka: 5394 EN25QH64A [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QH64A [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QH64A [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097
EN25QH64A [VDFN8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25QH64A(2YC) EN25QH64A(2YC) (ISP) Poznámka: 138 EN25QH64A(2YC) [BGA24 6x8] Poznámka: 1268
EN25QH64A(2YC) [SOP16] Poznámka: 3100 EN25QH64A(2YC) [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 EN25QH64A(2YC) [SOP8] Poznámka: 5394 EN25QH64A(2YC) [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394
EN25QH64A(2YC) [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 EN25QH64A(2YC) [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097 EN25QH64A(2YC) [VDFN8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25QW80A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN25QW80A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QX128A(2V) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25QX128A(2V) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QX128A(2V) [USON8 4x4] Poznámka: 3233
EN25QX128A(2V) [USON8 4x4] (QuadSPI) Poznámka: 3233 EN25QX128A(2V) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN25QX128A(2V) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25QX128A(2V) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914
EN25QX128A(2V) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN25QX128A(2X) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25QX128A(2X) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QX128A(2X) [USON8 4x4] Poznámka: 3233
EN25QX128A(2X) [USON8 4x4] (QuadSPI) Poznámka: 3233 EN25QX128A(2X) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN25QX128A(2X) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25QX128A(2X) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914
EN25QX128A(2X) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN25QX256A(2S) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25QX256A(2S) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QX256A(2S) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
EN25QX256A(2S) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25QX256A(2S) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 EN25QX256A(2S) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN25QX64A(2C) [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25QX64A(2C) [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25QX64A(2C) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25QX64A(2C) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25QX64A(2C) [USON8 4x4] Poznámka: 3233
EN25QX64A(2C) [USON8 4x4] (QuadSPI) Poznámka: 3233 EN25QX64A(2C) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN25QX64A(2C) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN25QX64A(2C) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914
EN25QX64A(2C) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN25QY256A(2S) [TFBGA24] Poznámka: 5694 EN25QY256A(2S) [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 5694 EN25S10A (ISP) Poznámka: 138
EN25S10A [SOP8] Poznámka: 5645 EN25S10A [USON8] Poznámka: 6593 EN25S10A [VDFN8] Poznámka: 6593 EN25S16B(2S) [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645
EN25S16B(2S) [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25S16B(2S) [VDFN8] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25S16B(2S) [VSOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 EN25S20A (ISP) Poznámka: 138
EN25S20A [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S20A [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 EN25S20A [USON8] Poznámka: 6593 EN25S20A [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097
EN25S20A [VDFN8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25S20A [VSOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S20A [VSOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 EN25S32 (ISP) Poznámka: 138
EN25S32 [SOP16] Poznámka: 3100 EN25S32 [SOP8] Poznámka: 5394 EN25S32 [TFBGA24] Poznámka: 1268 EN25S32 [VDFN8] Poznámka: 3097
EN25S32 [VSOP8-200] Poznámka: 5394 EN25S32A(2S) [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25S32A(2S) [VDFN8] (QuadSPI) Poznámka: 3097 EN25S40A (ISP) Poznámka: 138
EN25S40A [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S40A [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 EN25S40A [USON8] Poznámka: 6593 EN25S40A [VDFN8 5x6] Poznámka: 3097
EN25S40A [VDFN8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097 EN25S40A [VSOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S40A [VSOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 EN25S40A(2S) [SOP8-150] Poznámka: 5645
EN25S64A(2SC) [SOP8] Poznámka: 5394 EN25S64A(2SC) [VSOP8] Poznámka: 5394 EN25S80A [SOP8-150] Poznámka: 5645 EN25S80A [SOP8-200] Poznámka: 5394
EN25S80A [VDFN8] Poznámka: 3097 EN25S80A [VSOP8-200] Poznámka: 5394 EN25S80B(2S) [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN25SX128A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5394
EN25SX128A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 EN25SX128A(2P) [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 EN25SX128A(2P) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 4882 EN25SX128A(2P) [WSON8 8x6] Poznámka: 4881
EN25SX128A(2P) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 EN25SX256A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5340 EN25SX256A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 EN25SX256A(2P) [WSON8 6x5] Poznámka: 4882
EN25SX256A(2P) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 4882 EN25SX256A(2P) [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 EN25SX256A(2P) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 EN25SX64A(2C) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355
EN25SX64A(2U) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN25SX64A(2U) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 EN25SX64A(2U) [USON8 4x4] Poznámka: 3233 EN25SX64A(2U) [USON8 4x4] (QuadSPI) Poznámka: 3233
EN25SX64A(2U) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN29LV160DB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV160DBxxB [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29LV160DT [TSOP48] Poznámka: 1346
EN29LV160DTxxB [TFBGA48] Poznámka: 859 EN29LV320CT(2Y) [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800DB [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800DBxxB [TFBGA48] Poznámka: 859
EN29LV800DT [TSOP48] Poznámka: 1346 EN29LV800DTxxB [TFBGA48] Poznámka: 859 EN35QX512A(2S) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN35QX512A(2S) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
EN35QX512A(2S) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN35QX512A(2S) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN35QX512A(2S) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 EN35QX512A(2S) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914
EN35QXR128A(2XC) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN35QXR128A(2XC) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN35QXR128A(2XC) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN35QXR128A(2XC) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355
EN35QXR128A(2XC) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 EN35QXR128A(2XC) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN35QXR256A(2SC) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN35QXR256A(2SC) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
EN35QXR256A(2SC) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN35QXR256A(2SC) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 EN35QXR256A(2SC) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 EN35QXR256A(2SC) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914
EN35QXR512A(2SC) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN35QXR512A(2SC) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 EN35QXR512A(2SC) [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 EN35QXR512A(2SC) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355
EN35QXR512A(2SC) [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 EN35QXR512A(2SC) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 EN35SX512A(2P) [SOP8-208] Poznámka: 5340 EN35SX512A(2P) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340
EN35SX512A(2P) [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 EN35SX512A(2P) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 4882 EN35SX512A(2P) [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 EN35SX512A(2P) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881
EN35SXR128A(2PC) [SOP8-208] Poznámka: 5394 EN35SXR128A(2PC) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 EN35SXR128A(2PC) [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 EN35SXR128A(2PC) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 4882
EN35SXR128A(2PC) [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 EN35SXR128A(2PC) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 EN35SXR256A(2PC) [SOP8-208] Poznámka: 5340 EN35SXR256A(2PC) [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340
EN35SXR256A(2PC) [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 EN35SXR256A(2PC) [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 4882 EN35SXR256A(2PC) [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 EN35SXR256A(2PC) [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881
F25D02PA (ISP) Poznámka: 138 F25D02PA [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25D02PA [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 F25D02PA [SOIC8-200] Poznámka: 5394
F25D02PA [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 F25D02PA [WSON8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097 F25D02QA (ISP) Poznámka: 138 F25D02QA [SOIC8-150] Poznámka: 5645
F25D04PA (ISP) Poznámka: 138 F25D04PA [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25D04PA [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 F25D04PA [SOIC8-200] Poznámka: 5394
F25D04PA [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 F25D04PA [WSON8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097 F25D04QA (ISP) Poznámka: 138 F25D04QA [SOIC8-150] Poznámka: 5645
F25D04QA [VSOP8-150] Poznámka: 5645 F25D04QA [WSON8] Poznámka: 3097 F25D08QA (ISP) Poznámka: 138 F25D08QA [SOIC8-150] Poznámka: 5645
F25D08QA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25D08QA [VSOP8-150] Poznámka: 5645 F25D08QA [WSON8] Poznámka: 3097 F25D128QA [SOIC8-200] Poznámka: 5394
F25D128QA [VSOP8-200] Poznámka: 5394 F25D128QA [WSON8] Poznámka: 3097 F25D64QA (ISP) Poznámka: 138 F25D64QA [SOIC8-200] Poznámka: 5394
F25D64QA [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 F25D64QA [VSOP8-200] Poznámka: 5394 F25D64QA [VSOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 F25D64QA [WSON8 5x6] (DualSPI) Poznámka: 3097
F25D64QA [WSON8] Poznámka: 3097 F25L004A F25L004A (ISP) Poznámka: 138 F25L004A [SOIC8-150] Poznámka: 5645
F25L004A [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L008A F25L008A (ISP) Poznámka: 138 F25L008A [SOIC8-150] Poznámka: 5645
F25L008A [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L016A F25L016A (ISP) Poznámka: 138 F25L016A [SOIC8-150] Poznámka: 5645
F25L016A [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L01PA F25L01PA (ISP) Poznámka: 138 F25L01PA [SOIC8-150] Poznámka: 5645
F25L01PA [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 F25L01PA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L01PA [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 F25L01PA [WSON8] Poznámka: 3097
F25L01PA [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097 F25L01PA(2D) (ISP) Poznámka: 138 F25L01PA(2D) [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L01PA(2D) [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
F25L01PA(2D) [TSSOP8] Poznámka: 1388 F25L01PA(2D) [TSSOP8] (DualSPI) Poznámka: 1388 F25L01PTA F25L01PTA (ISP) Poznámka: 138
F25L01PTA [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L01PTA [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 F25L01PTA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L01PTA [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
F25L01PTA [WSON8] Poznámka: 3097 F25L01PTA [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097 F25L02PA F25L02PA (ISP) Poznámka: 138
F25L02PA [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L02PA [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 F25L02PA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L02PA [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
F25L02PA [USON8] Poznámka: 6593 F25L02PA [WSON8] Poznámka: 3097 F25L02PA [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097 F25L02PA(2F) (ISP) Poznámka: 138
F25L02PA(2F) [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L02PA(2F) [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 F25L02PA(2F) [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L02PA(2F) [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
F25L02PA(2F) [WSON8] Poznámka: 3097 F25L02PA(2F) [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097 F25L02PTA F25L02PTA (ISP) Poznámka: 138
F25L02PTA [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L02PTA [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 F25L02PTA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L02PTA [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
F25L02PTA [WSON8] Poznámka: 3097 F25L02PTA [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097 F25L04PA F25L04PA (ISP) Poznámka: 138
F25L04PA [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L04PA [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 F25L04PA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L04PA [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
F25L04PA [WSON8] Poznámka: 3097 F25L04PA(2D) (ISP) Poznámka: 138 F25L04PA(2D) [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L04PA(2D) [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
F25L04PA(2D) [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L04PA(2D) [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 F25L04PA(2D) [WSON8] Poznámka: 3097 F25L04PA(2D) [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097
F25L04PTA F25L04PTA (ISP) Poznámka: 138 F25L04PTA [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L04PTA [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
F25L04PTA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L04PTA [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 F25L04PTA [WSON8] Poznámka: 3097 F25L04PTA [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097
F25L04UA (ISP) Poznámka: 138 F25L04UA [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L05PA(2D) (ISP) Poznámka: 138 F25L05PA(2D) [SOIC8-150] Poznámka: 5645
F25L05PA(2D) [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 F25L05PA(2D) [TSSOP8] Poznámka: 5519 F25L08PA F25L08PA (ISP) Poznámka: 138
F25L08PA [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L08PA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L08PA(2G) F25L08PA(2G) (ISP) Poznámka: 138
F25L08PA(2G) [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L08PA(2G) [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L08PA(2G) [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 F25L08PA(2G) [WSON8] Poznámka: 3097
F25L08QA(2S) (ISP) Poznámka: 138 F25L08QA(2S) [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L08QA(2S) [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L08QA(2S) [WSON8] Poznámka: 3097
F25L128QA (ISP) Poznámka: 138 F25L128QA [SOIC16] Poznámka: 3100 F25L128QA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L128QA [VSOP8-200] Poznámka: 5394
F25L128QA [WSON8] Poznámka: 3097 F25L16PA F25L16PA (ISP) Poznámka: 138 F25L16PA [SOIC8-150] Poznámka: 5645
F25L16PA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L16PA(2S) F25L16PA(2S) (ISP) Poznámka: 138 F25L16PA(2S) [SOIC16] Poznámka: 3100
F25L16PA(2S) [SOIC16] (DualSPI) Poznámka: 3100 F25L16PA(2S) [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L16PA(2S) [SOIC8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 F25L16PA(2S) [SOIC8-200] Poznámka: 5394
F25L16PA(2S) [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 F25L16PA(2S) [WSON8] Poznámka: 3097 F25L16PA(2S) [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097 F25L16QA (ISP) Poznámka: 138
F25L16QA(2S) F25L16QA(2S) [SOIC16] Poznámka: 3100 F25L16QA(2S) [SOIC8-150] Poznámka: 5645 F25L16QA(2S) [SOIC8-200] Poznámka: 5394
F25L16QA(2S) [WSON8] Poznámka: 3097 F25L32PA (ISP) Poznámka: 138 F25L32PA [SOIC16] Poznámka: 3100 F25L32PA [SOIC16] (DualSPI) Poznámka: 3100
F25L32PA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L32PA [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 F25L32PA(2S) (ISP) Poznámka: 138 F25L32PA(2S) [SOIC16] Poznámka: 3100
F25L32PA(2S) [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L32PA(2S) [WSON8] Poznámka: 3097 F25L32QA (ISP) Poznámka: 138 F25L32QA [SOIC16] Poznámka: 3100
F25L32QA [SOIC16] (DualSPI) Poznámka: 3100 F25L32QA [SOIC16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 F25L32QA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L32QA [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
F25L32QA [SOIC8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 F25L32QA(2S) Poznámka: 3097 F25L32QA(2S) (ISP) Poznámka: 138 F25L32QA(2S) [SOIC16] Poznámka: 3100
F25L32QA(2S) [SOIC16] (DualSPI) Poznámka: 3100 F25L32QA(2S) [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L32QA(2S) [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 F25L32QA(2S) [WSON8] Poznámka: 3097
F25L32QA(2S) [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097 F25L64PA (ISP) Poznámka: 138 F25L64PA [SOIC16] Poznámka: 3100 F25L64PA [SOIC16] (DualSPI) Poznámka: 3100
F25L64PA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L64PA [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 F25L64PA [WSON8] Poznámka: 3097 F25L64QA (ISP) Poznámka: 138
F25L64QA [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 F25L64QA [BGA24] (DualSPI) Poznámka: 1268 F25L64QA [SOIC16] Poznámka: 3100 F25L64QA [SOIC16] (DualSPI) Poznámka: 3100
F25L64QA [SOIC8-200] Poznámka: 5394 F25L64QA [SOIC8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 F25L64QA [VSOP8-200] Poznámka: 5394 F25L64QA [VSOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
F25L64QA [WSON8] Poznámka: 3097 F25L64QA [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097 F29L064BGA [TSOP48] Poznámka: 1346 F29L064UGA [TSOP48] Poznámka: 1346
F49B002UA F49B002UA [PLCC32] Poznámka: 1399 F49L004BA [PLCC32] Poznámka: 1384 F49L004BA [TSOP40] Poznámka: 1368
F49L004UA [PLCC32] Poznámka: 1384 F49L004UA [TSOP40] Poznámka: 1368 F49L040A [PLCC32] Poznámka: 1384 F49L040A [TSOP32] Poznámka: 1377
F49L160BA [TSOP48] Poznámka: 1346 F49L160UA [TSOP48] Poznámka: 1346 F49L320BA [TSOP48] Poznámka: 1346 F49L320UA [TSOP48] Poznámka: 1346
F49L400BA [TSOP48] Poznámka: 1346 F49L400UA [TSOP48] Poznámka: 1346 F49L800BA [TSOP48] Poznámka: 1346 F49L800UA [TSOP48] Poznámka: 1346
F50D1G41LB [WSON8] Poznámka: 4971 *2 F50D2G41KA [WSON8] Poznámka: 4971 *2 F50D2G41XA [WSON8] Poznámka: 4914 F50D4G41XB [LGA8] Poznámka: 4971 *2
F50L1G41A [LGA8] Poznámka: 4914 F50L1G41LB [WSON8] Poznámka: 4914 F50L1G41XA [WSON8] Poznámka: 4914 F50L2G41LB [WSON8] Poznámka: 4914
F50L2G41XA [WSON8] Poznámka: 4914 F50L4G41XB [LGA8] Poznámka: 4914 F59D1G81A-45 [BGA63] Poznámka: 3121 F59D1G81A-45 [TSOP48] Poznámka: 3075
F59D1G81LB-45 [BGA63] Poznámka: 3121 F59D1G81LB-45 [BGA67] Poznámka: 3126 F59D1G81MA-45 [BGA67] Poznámka: 3126 F59D1G81MB-45 [BGA63] Poznámka: 3121
F59D1G81MB-45 [BGA67] Poznámka: 3126 F59D1G81MB-45 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59D2G81A-45 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59D2G81KA-45 [BGA67] Poznámka: 3126
F59D2G81KA-45 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59D2G81XA-45 [BGA63] Poznámka: 3121 F59D4G81A-45 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59D4G81KA-45 [BGA63] Poznámka: 3121
F59D4G81WA-45 [BGA63] Poznámka: 3121 F59D4G81XA-45 [BGA63] Poznámka: 3121 F59D4G81XB-45 [BGA63] Poznámka: 3121 F59D8G81XB-45 [BGA63] Poznámka: 3121
F59L1G81A-25 [BGA63] Poznámka: 3121 F59L1G81A-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59L1G81A-25 [TSOP48] (T&W-01) Poznámka: 3075 F59L1G81LA-25 [TSOP48] Poznámka: 3075
F59L1G81LB-25 [BGA63] Poznámka: 3121 F59L1G81LB-25 [BGA67] Poznámka: 3126 F59L1G81LB-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59L1G81MA-25 [BGA63] Poznámka: 3121
F59L1G81MA-25 [BGA67] Poznámka: 3126 F59L1G81MA-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59L1G81MB-25 [BGA63] Poznámka: 3121 F59L1G81MB-25 [BGA67] Poznámka: 3126
F59L1G81MB-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59L1G81QA-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59L2G81A-25 [BGA63] Poznámka: 3121 F59L2G81A-25 [TSOP48] Poznámka: 3075
F59L2G81KA-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59L2G81LA-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59L2G81XA-25 [BGA63] Poznámka: 3121 F59L2G81XA-25 [TSOP48] Poznámka: 3075
F59L4G81A-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59L4G81CA-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59L4G81KA-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59L4G81XB-25 [TSOP48] Poznámka: 3075
F59L8G81XA-25 [BGA63] Poznámka: 3121 F59L8G81XA-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 F59L8G81XSB-25 [TSOP48] Poznámka: 3075 FM60D1G12A-6BE [BGA107] Poznámka: 4025
FM60D1G12MA-6BE [BGA107] Poznámka: 4025 FM60D1G56A-6BE [BGA107] Poznámka: 4025 FM61D1G12A-5BE [BGA107] Poznámka: 4025 FM61D1G12LA-5BE [BGA107] Poznámka: 4025
FM61D1G12MA-5BE [BGA107] Poznámka: 4025 FM61D1G56A-5BE [BGA107] Poznámka: 4025 FM61D1G56MA-5BE [BGA107] Poznámka: 4025 FM64D1G12A-5BAE [BGA130] Poznámka: 3309
FM64D1G12A-5BE [BGA107] Poznámka: 4025 FM64D1G12MA-5BAE [BGA130] Poznámka: 3309 FM64D1G12MA-5BE [BGA107] Poznámka: 4025 FM64D1G1GMA-5BAE [BGA130] Poznámka: 3309
FM64D1G56A-5BAE [BGA130] Poznámka: 3309 FM64D1G56MA-5BAE [BGA130] Poznámka: 3309 FM64D2G1GA-5BAE [BGA130] Poznámka: 3309 FM67D1G12MA-5BHI [BGA137] Poznámka: 3214
FM67D4G2GA-5BHE [BGA137] Poznámka: 3214 FM67D4G4GA-5BHE [BGA137] Poznámka: 3214 FM6AD1G12MA-5BAE [BGA130] Poznámka: 3309 FM6AD1G12MA-5BHE [BGA137] Poznámka: 3214
FM6BD1G1GMA-2.5BLCE [BGA162] Poznámka: 3366 FM6BD1G1GMB-2.5BLCE [BGA162] Poznámka: 3366 FM6BD2G1GA-2.5BLCE [BGA162] Poznámka: 3366 FM6BD2G1GCA-2.5BLCE [BGA162] Poznámka: 3366
FM6BD2G1GXA-2.5BLCE [BGA162] Poznámka: 3366 FM6BD2G2GA-1.8BLCE [BGA162] Poznámka: 3366 FM6BD2G2GA-2.5BLCE [BGA162] Poznámka: 3366 FM6BD2G2GA-2.5BLCE [BGA162] (FOX-03) Poznámka: 3366
FM6BD2G2GCA-1.8BLCE [BGA162] Poznámka: 3366 FM6BD2G2GCA-2.5BLCE [BGA162] Poznámka: 3366 FM6BD2G2GXA-1.8BLCI [BGA162] Poznámka: 3366 FM6BD2G2GXA-2.5BLCE [BGA162] Poznámka: 3366
FM6BD4G2GA-2.5BLE [BGA162] Poznámka: 3125 FM6BD4G2GWA-1.8BLCE [BGA162] Poznámka: 3366 FM6BD4G2GXA-1.8BLCE [BGA162] Poznámka: 3366 FM6BD4G2GXA-2.5BLCE [BGA162] Poznámka: 3366
FM6BD4G2GXB-1.8BLCE [BGA162] Poznámka: 3366 FM6BD4G4GXA-1.8BLE [BGA162] Poznámka: 3125 FM91D06432BNA [BGA56] Poznámka: 570 FM91D06432UNA [BGA56] Poznámka: 570
FM91L01604BA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L01604UA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L01608BA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L01608UA [BGA56] Poznámka: 570
FM91L03204BA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L03204BIA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L03204UA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L03204UIA [BGA56] Poznámka: 570
FM91L03208BA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L03208BIA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L03208UA [BGA56] Poznámka: 570 FM91L03208UIA [BGA56] Poznámka: 570
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka *2 - TurboMode mode is available for this device (*2)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 570 - BGA-0246/0311 (70-0246/0311) = BGA-Bottom-2 (70-0246) + BGA-Top-23 ZIF-CS (70-0311)
Poznámka 859 - BGA-0245/0517 (70-0245/0517) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-78 ZIF-CS (70-0517)
Poznámka 1268 - DIL8/BGA24-1 ZIF-CS SFlash-1 (70-3094)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1368 - Bottom TSOP40 NOR-2 (70-1240) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1377 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1388 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 3075 - DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 (70-3081)
Poznámka 3097 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 3100 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 3121 - DIL48/BGA63-1 ZIF NAND-1 (70-3105)
Poznámka 3125 - DIL48/FBGA162-1 ZIF-CS NAND-1 (70-3114)
Poznámka 3126 - DIL48/BGA67-1 ZIF-CS NAND-1 (70-3116)
Poznámka 3214 - DIL48/BGA137-1 ZIF NAND-1 (70-3113)
Poznámka 3233 - DIL8/QFN8-11 ZIF SFlash-1 (70-3226)
Poznámka 3309 - DIL48/BGA130-1 ZIF NAND-1 (70-3176)
Poznámka 3366 - DIL48/BGA162-2 ZIF NAND-1 (70-3276)
Poznámka 3926 - DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A)
Poznámka 4025 - DIL48/BGA107-1 ZIF NAND-1 (70-3112)
Poznámka 4881 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 4882 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995)
Poznámka 4914 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 4971 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) (*2) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued) (*2)
Poznámka 5340 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5519 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611) OR DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 5694 - DIL8/BGA24-2 ZIF SFlash-1b (70-5027) OR DIL8/BGA24-2 ZIF-CS SFlash-1 (70-3095)
Poznámka 6593 - DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1b (70-6717) OR DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1 (70-4042)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
🍪
Naspäť HORE