Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Espressif zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Espressif zariadení 57 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

ESP32-C3 [QFN32] Poznámka: 6631 ESP32-C3Fx4 [QFN32] Poznámka: 6631 ESP32-C3Fx4AZ [QFN32] Poznámka: 6631 ESP32-C3-MINI-1U-x4 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999
ESP32-C3-MINI-1-x4 Poznámka: 6616 ESP32-C3-MINI-1-x4 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-C3-WROOM-02U-x4 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-C3-WROOM-02-x4 Poznámka: 6353
ESP32-C3-WROOM-02-x4 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-S2-MINI-1-x4 Poznámka: 6666 ESP32-S2-MINI-1-x4Rx Poznámka: 6666 ESP32-S2-WROOM-I-x4 Poznámka: 6369
ESP32-S2-WROOM-I-x4 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-S2-WROOM-x4 Poznámka: 6369 ESP32-S2-WROOM-x4 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-S2-WROVER-I-x4Rx Poznámka: 6369
ESP32-S2-WROVER-I-x4Rx (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-S2-WROVER-x4Rx Poznámka: 6369 ESP32-S2-WROVER-x4Rx (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-S3FN8 [QFN56] Poznámka: 6492
ESP32-S3-WROOM-1-N16Rx Poznámka: 6393 ESP32-S3-WROOM-1-x4 Poznámka: 6393 ESP32-S3-WROOM-1-x4 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-S3-WROOM-2-N16Rx Poznámka: 6393
ESP32-S3-WROOM-2-N32Rx Poznámka: 6393 ESP32-SOLO-1-x4 Poznámka: 6393 ESP32-SOLO-1-x4 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROOM-32D-x16 Poznámka: 6393
ESP32-WROOM-32D-x16 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROOM-32D-x4 Poznámka: 6393 ESP32-WROOM-32D-x4 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROOM-32D-x8 Poznámka: 6393
ESP32-WROOM-32D-x8 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROOM-32E-x16 Poznámka: 6393 ESP32-WROOM-32E-x16 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROOM-32E-x16Rx Poznámka: 6393
ESP32-WROOM-32E-x16Rx (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROOM-32E-x4 Poznámka: 6393 ESP32-WROOM-32E-x4 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROOM-32E-x4Rx Poznámka: 6393
ESP32-WROOM-32E-x4Rx (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROOM-32E-x8 Poznámka: 6393 ESP32-WROOM-32E-x8 (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROOM-32E-x8Rx Poznámka: 6393
ESP32-WROOM-32E-x8Rx (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROVER-E-N16Rx Poznámka: 6297 ESP32-WROVER-E-N16Rx (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROVER-E-N4Rx Poznámka: 6297
ESP32-WROVER-E-N4Rx (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROVER-E-N8Rx Poznámka: 6297 ESP32-WROVER-E-N8Rx (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROVER-IE-N16Rx Poznámka: 6297
ESP32-WROVER-IE-N16Rx (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROVER-IE-N4Rx Poznámka: 6297 ESP32-WROVER-IE-N4Rx (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 ESP32-WROVER-IE-N8Rx Poznámka: 6297
ESP32-WROVER-IE-N8Rx (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 6297 - DIL48/module ZIF-CS ESP32-2 (70-6484)
Poznámka 6353 - DIL48/module ZIF ESP32-3 (70-6548)
Poznámka 6369 - DIL48/module ZIF-CS ESP32-5 (70-6564)
Poznámka 6393 - DIL48/module ZIF ESP32-1 (70-6475)
Poznámka 6492 - DIL48/QFN56-1.02 ZIF ESP32-1 (70-6681)
Poznámka 6616 - DIL48/module ZIF ESP32-4 (70-6786)
Poznámka 6631 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF ESP32-1 (70-6811)
Poznámka 6666 - DIL48/module ZIF ESP32-7 (70-6849)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE