Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ETA CHIPS zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných ETA CHIPS zariadení 24 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

ADAM24P08 1K [SOP8] Poznámka: 2915 9999 ADAM24P08 2K [SOP8] Poznámka: 2915 9999 ADAM24P08 4K [SOP8] Poznámka: 2915 9999 ADAM24P15 1K [SOP16] Poznámka: 2860
ADAM24P15 2K [SOP16] Poznámka: 2860 ADAM24P15 4K [SOP16] Poznámka: 2860 ADAM24P16 1K [SOP16] Poznámka: 2860 ADAM24P16 2K [SOP16] Poznámka: 2860
ADAM24P16 4K [SOP16] Poznámka: 2860 ADAM24P16S [SOP16] Poznámka: 2860 ADAM24P16ST [TSSOP16] Poznámka: 2918 9999 ADAM24P20 1K [SOP20] Poznámka: 2859
ADAM24P20 2K [SOP20] Poznámka: 2859 ADAM24P20 4K [SOP20] Poznámka: 2859 ADAM24P20S 1K [SOP20] Poznámka: 2917 9999 ADAM24P20S 2K [SOP20] Poznámka: 2917 9999
ADAM24P20S 4K [SOP20] Poznámka: 2917 9999 ADAM24P20T 1K [TSSOP20] Poznámka: 2916 9999 ADAM24P20T 2K [TSSOP20] Poznámka: 2916 9999 ADAM24P20T 4K [TSSOP20] Poznámka: 2916 9999
ADAM27P08 1K [SOP8] Poznámka: 2915 9999 ADAM27P08 2K [SOP8] Poznámka: 2915 9999 ADAM27P16 1K [SOP16] Poznámka: 2860 ADAM27P16 2K [SOP16] Poznámka: 2860
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2859 - DIL48/SOIC20-1 ZIF ADAM-1 (70-2803)
Poznámka 2860 - DIL48/SOIC16 ZIF ADAM-1 (70-2805)
Poznámka 2915 - DIL48/SOIC8 ZIF ADAM-1 (70-2800)
Poznámka 2916 - DIL48/TSSOP20 ZIF ADAM-1 (70-2801)
Poznámka 2917 - DIL48/SOIC20-2 ZIF ADAM-1 (70-2802)
Poznámka 2918 - DIL48/TSSOP16 ZIF ADAM-1 (70-2804)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE