Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Exar zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Exar zariadení 12 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

XR77103 [TQFN32] Poznámka: 6354 XR77128 [TQFN44] Poznámka: 2997 XR77129 [TQFN44] Poznámka: 2997 XRP7704 [TQFN40] Poznámka: 2283
XRP7708 [TQFN40] Poznámka: 2283 XRP7713 [TQFN32] Poznámka: 2663 XRP7714 [TQFN40] Poznámka: 2283 XRP7724 [TQFN44] Poznámka: 2997
XRP7725 [TQFN44] Poznámka: 2997 XRP7740 [TQFN40] Poznámka: 2283 XRP9710 [LGA45] Poznámka: 3433 XRP9711 [LGA45] Poznámka: 3433
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2283 - DIL48/QFN40 ZIF-CS XRP-1 (70-2203)
Poznámka 2663 - DIL48/QFN32 ZIF XRP-1 (70-2595)
Poznámka 2997 - DIL48/QFN44 ZIF-CS XRP-1 (70-3010)
Poznámka 3433 - DIL48/LGA45 ZIF-CS XRP-1 (70-3462)
Poznámka 6354 - DIL48/QFN32-2.02 ZIF XR-1 (70-6550)
🍪
Naspäť HORE