Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Excel Semiconduct. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Excel Semiconduct. zariadení 83 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

ES25M16A (ISP) Poznámka: 138 ES25M16A [SO16] Poznámka: 3100 ES25M16A [SO8-200] Poznámka: 3087 ES25M40A (ISP) Poznámka: 138
ES25M40A [SO8-150] Poznámka: 5645 ES25M40A [SO8-200] Poznámka: 3087 ES25M80A ES25M80A (ISP) Poznámka: 138
ES25M80A [SO8-200] Poznámka: 3087 ES25P16 (ISP) Poznámka: 138 ES25P16 [SO8-200] Poznámka: 3087 ES25P40 (ISP) Poznámka: 138
ES25P40 [SO8-150] Poznámka: 5645 ES25P40 [SO8-200] Poznámka: 3087 ES25P80 ES25P80 (ISP) Poznámka: 138
ES25P80 [SO8-200] Poznámka: 3087 ES29DL320B [FBGA48] Poznámka: 859 ES29DL320B [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29DL320T [FBGA48] Poznámka: 859
ES29DL320T [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29DL322B [FBGA48] Poznámka: 859 ES29DL322B [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29DL322T [FBGA48] Poznámka: 859
ES29DL322T [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29DL323B [FBGA48] Poznámka: 859 ES29DL323B [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29DL323T [FBGA48] Poznámka: 859
ES29DL323T [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29DL324B [FBGA48] Poznámka: 859 ES29DL324B [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29DL324T [FBGA48] Poznámka: 859
ES29DL324T [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29DL328B [FBGA48] Poznámka: 859 ES29DL328B [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29DL328T [FBGA48] Poznámka: 859
ES29DL328T [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV160DB [PSOP44] Poznámka: 1356 ES29LV160DB [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV160DBxxW [FBGA48] Poznámka: 859
ES29LV160DT [PSOP44] Poznámka: 1356 ES29LV160DT [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV160DTxxW [FBGA48] Poznámka: 859 ES29LV160EB [TSOP48] Poznámka: 1346
ES29LV160EBxxW [FBGA48] Poznámka: 859 ES29LV160ET [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV160ETxxW [FBGA48] Poznámka: 859 ES29LV160FB [FBGA48] Poznámka: 859
ES29LV160FB [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV160FT [FBGA48] Poznámka: 859 ES29LV160FT [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV320DB [TSOP48] Poznámka: 1346
ES29LV320DBxxW [FBGA48] Poznámka: 983 ES29LV320DT [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV320DTxxW [FBGA48] Poznámka: 983 ES29LV320EB [FBGA48] Poznámka: 859
ES29LV320EB [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV320ET [FBGA48] Poznámka: 859 ES29LV320ET [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV320FB [FBGA48] Poznámka: 859
ES29LV320FB [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV320FT [FBGA48] Poznámka: 859 ES29LV320FT [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV400DB [FBGA48] Poznámka: 859
ES29LV400DB [PSOP44] Poznámka: 1356 ES29LV400DB [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV400DT [FBGA48] Poznámka: 859 ES29LV400DT [PSOP44] Poznámka: 1356
ES29LV400DT [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV400EB [FBGA48] Poznámka: 859 ES29LV400EB [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV400ET [FBGA48] Poznámka: 859
ES29LV400ET [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV800DB [FBGA48] Poznámka: 859 ES29LV800DB [PSOP44] Poznámka: 1356 ES29LV800DB [TSOP48] Poznámka: 1346
ES29LV800DT [FBGA48] Poznámka: 859 ES29LV800DT [PSOP44] Poznámka: 1356 ES29LV800DT [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV800EB [FBGA48] Poznámka: 859
ES29LV800EB [TSOP48] Poznámka: 1346 ES29LV800ET [FBGA48] Poznámka: 859 ES29LV800ET [TSOP48] Poznámka: 1346 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 859 - BGA-0245/0517 (70-0245/0517) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-78 ZIF-CS (70-0517)
Poznámka 983 - BGA-0245/0612 (70-0245/0612) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-110 ZIF-CS (70-0612)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1356 - Bottom PSOP44 NOR-1 (70-1231) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 3087 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 3100 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE