Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Exel zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Exel zariadení 194 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

XL24C01A XL24C01A (ISP) Poznámka: 138 XL24C01A [SOIC8] Poznámka: 950 XL24C02
XL24C02 (ISP) Poznámka: 138 XL24C02 [SOIC8] Poznámka: 950 XL24C04 XL24C04 (ISP) Poznámka: 138
XL24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 XL24C08 XL24C08 (ISP) Poznámka: 138 XL24C08 [SOIC8] Poznámka: 950
XL24C16 XL24C16 (ISP) Poznámka: 138 XL24C16 [SOIC8] Poznámka: 950 XL24C163
XL24C163 (ISP) Poznámka: 138 XL24C163 [SOIC8] Poznámka: 950 XL24C164 XL24C164 (ISP) Poznámka: 138
XL24C164 [SOIC8] Poznámka: 950 XL25020 XL25020 (ISP) Poznámka: 138 XL25040
XL25040 (ISP) Poznámka: 138 XL2804A XL2816A XL2816A [PLCC32] Poznámka: 59
XL2816A [SOIC28] Poznámka: 4045 XL2817A XL2864A XL2864A [PLCC32] Poznámka: 59
XL2864A [SOIC28] Poznámka: 4045 XL2865A XL2865A [PLCC32] Poznámka: 59 XL28C16A
XL28C16A [PLCC32] Poznámka: 59 XL28C16A [SOIC28] Poznámka: 4045 XL28C16B XL28C16B [PLCC32] Poznámka: 59
XL28C16B [SOJ28] Poznámka: 98 XL28C256 XL28C256 [PLCC32] Poznámka: 59 XL28C64
XL28C64 [PLCC32] Poznámka: 59 XL28C64 [SOIC28] Poznámka: 4045 XL28C64B XL28C64B [PLCC32] Poznámka: 59
XL28C64B [SOIC28] Poznámka: 4045 XL28C65A XL28C65A [PLCC32] Poznámka: 59 XL28C65A [SOIC28] Poznámka: 4045
XL35LC102 XL35LC102 (ISP) Poznámka: 138 XL35LC102 [SOIC8] Poznámka: 950 XL46C15
XL9020 XL9020F [SOIC8] Poznámka: 950 XL9021J [SOP8] Poznámka: 1313 XL9021P
XL9040 XL9040F [SOIC8] Poznámka: 950 XL90C41J [SOP8] Poznámka: 1313 XL90C41P
XL93C06 XL93C06 (ISP) Poznámka: 138 XL93C46 XL93C46 (ISP) Poznámka: 138
XL93C46J [SOIC8] Poznámka: 950 XL93C56 XL93C56 (ISP) Poznámka: 138 XL93C56J [SOIC8] Poznámka: 950
XL93C56JR [SOIC8] Poznámka: 950 XL93C66 XL93C66 (ISP) Poznámka: 138 XL93C66JR [SOIC8] Poznámka: 950
XL93CS46 XL93CS46 (ISP) Poznámka: 138 XL93LC06A XL93LC06A (ISP) Poznámka: 138
XL93LC06A [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC46 XL93LC46 (ISP) Poznámka: 138 XL93LC46A
XL93LC46A (ISP) Poznámka: 138 XL93LC46ARY [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC46AY [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC46B
XL93LC46B (ISP) Poznámka: 138 XL93LC46BRY [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC46BY [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC46RY [SOIC8] Poznámka: 950
XL93LC46Y [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC56 XL93LC56 (ISP) Poznámka: 138 XL93LC56A
XL93LC56A (ISP) Poznámka: 138 XL93LC56ARY [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC56AY [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC56B
XL93LC56B (ISP) Poznámka: 138 XL93LC56BRY [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC56BY [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC56RY [SOIC8] Poznámka: 950
XL93LC56Y [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC66 XL93LC66 (ISP) Poznámka: 138 XL93LC66A
XL93LC66A (ISP) Poznámka: 138 XL93LC66ARY [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC66AY [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC66B
XL93LC66B (ISP) Poznámka: 138 XL93LC66BRY [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC66BY [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LC66RY [SOIC8] Poznámka: 950
XL93LC66Y [SOIC8] Poznámka: 950 XL93LL46 XL93LL46 (ISP) Poznámka: 138 XL93LL46 [SOP8] Poznámka: 950
XL93LL46F [SOP8] Poznámka: 950 XL93LL56 XL93LL56 (ISP) Poznámka: 138 XL93LL56 [SOP8] Poznámka: 950
XL93LL56F [SOP8] Poznámka: 950 XL93LL66 XL93LL66 (ISP) Poznámka: 138 XL93LL66 [SOP8] Poznámka: 950
XL93LL66F [SOP8] Poznámka: 950 XLE2816A XLE2816A [PLCC32] Poznámka: 59 XLE2816A [SOIC28] Poznámka: 4045
XLE2864A XLE2864A [PLCC32] Poznámka: 59 XLE2864A [SOIC28] Poznámka: 4045 XLE2865A
XLE2865A [PLCC32] Poznámka: 59 XLE28C16A XLE28C16A [PLCC32] Poznámka: 59 XLE28C16A [SOIC28] Poznámka: 4045
XLE28C16B XLE28C16B [PLCC32] Poznámka: 59 XLE28C16B [SOJ28] Poznámka: 98 XLE28C256
XLE28C256 [PLCC32] Poznámka: 59 XLE28C64 XLE28C64 [PLCC32] Poznámka: 59 XLE28C64 [SOIC28] Poznámka: 4045
XLE28C64B XLE28C64B [PLCC32] Poznámka: 59 XLE28C64B [SOIC28] Poznámka: 4045 XLE28C65A
XLE28C65A [PLCC32] Poznámka: 59 XLE28C65A [SOIC28] Poznámka: 4045 XLE46C15 XLE93C46
XLE93C56 XLE93C66 XLE93CS46 XLM2817A
XLM28C65A XLM28C65A [PLCC32] Poznámka: 59 XLM28C65A [SOIC28] Poznámka: 4045 XLS2816A
XLS2816A [PLCC32] Poznámka: 59 XLS2816A [SOIC28] Poznámka: 4045 XLS2864A XLS2864A [PLCC32] Poznámka: 59
XLS2864A [SOIC28] Poznámka: 4045 XLS2865A XLS2865A [PLCC32] Poznámka: 59 XLS28C04A
XLS28C16A XLS28C16A [PLCC32] Poznámka: 59 XLS28C16A [SOIC28] Poznámka: 4045 XLS28C16B
XLS28C16B [PLCC32] Poznámka: 59 XLS28C16B [SOJ28] Poznámka: 98 XLS28C256 XLS28C256 [PLCC32] Poznámka: 59
XLS28C64 XLS28C64 [PLCC32] Poznámka: 59 XLS28C64 [SOIC28] Poznámka: 4045 XLS28C64B
XLS28C64B [PLCC32] Poznámka: 59 XLS28C64B [SOIC28] Poznámka: 4045 XLS28C65A XLS28C65A [PLCC32] Poznámka: 59
XLS28C65A [SOIC28] Poznámka: 4045 XLS46C15 XLS93C46 XLS93C56
XLS93C66 XLS93CS46 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 98 - DIL44/SOIC44 ZIF-CS (70-0043)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1313 - DIL8/SOIC8-1 ZIF 170mil (70-0410)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE