Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Explore Microelec. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Explore Microelec. zariadení 10 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

EPF011 [LQFP128] Poznámka: 2778 EPF011A [LQFP64] Poznámka: 2777 EPF011C [SSOP24] Poznámka: 2773 EPF011D [LQFP48] Poznámka: 2774
EPF011J [LQFP64] Poznámka: 2776 EPF021 [LQFP128] Poznámka: 2778 EPF021A [LQFP64] Poznámka: 2775 EPF021D [LQFP48] Poznámka: 2774
EPF021J [LQFP64] Poznámka: 2776 EPF021M [QFN40] Poznámka: 2731 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2731 - DIL48/QFN40 ZIF EPF-1 (70-2680)
Poznámka 2773 - DIL48/SSOP24 ZIF EPF-1 (70-2724)
Poznámka 2774 - DIL48/QFP48 ZIF EPF-1 (70-2725) OR DIL48/QFP48 ZIF-CS EPF-1 (70-2939)
Poznámka 2775 - DIL48/QFP64 ZIF EPF-1 (70-2726)
Poznámka 2776 - DIL48/QFP64 ZIF EPF-2 (70-2727)
Poznámka 2777 - DIL48/QFP64 ZIF EPF-3 (70-2728)
Poznámka 2778 - DIL48/QFP128 ZIF EPF-1 (70-2729)
🍪
Naspäť HORE