Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Fairchild zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Fairchild zariadení 514 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

F2708 Poznámka: 2 F2716 F2732 FM24C02U
FM24C02U (ISP) Poznámka: 138 FM24C02U [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C02U [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C02UF
FM24C02UF (ISP) Poznámka: 138 FM24C02UF [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C02UF [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C03U
FM24C03U (ISP) Poznámka: 138 FM24C03U [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C03U [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C03UF
FM24C03UF (ISP) Poznámka: 138 FM24C03UF [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C03UF [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C04U
FM24C04U (ISP) Poznámka: 138 FM24C04U [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C04U [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C04UF
FM24C04UF (ISP) Poznámka: 138 FM24C04UF [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C04UF [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C05U
FM24C05U (ISP) Poznámka: 138 FM24C05U [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C05U [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C05UF
FM24C05UF (ISP) Poznámka: 138 FM24C05UF [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C05UF [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C08U
FM24C08U (ISP) Poznámka: 138 FM24C08U [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C08U [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C08UF
FM24C08UF (ISP) Poznámka: 138 FM24C08UF [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C08UF [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C09U
FM24C09U (ISP) Poznámka: 138 FM24C09U [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C09U [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C09UF
FM24C09UF (ISP) Poznámka: 138 FM24C09UF [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C09UF [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C128
FM24C128 (ISP) Poznámka: 138 FM24C128 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C16U
FM24C16U (ISP) Poznámka: 138 FM24C16U [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C16U [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C16UF
FM24C16UF (ISP) Poznámka: 138 FM24C16UF [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C16UF [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C17U
FM24C17U (ISP) Poznámka: 138 FM24C17U [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C17U [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C17UF
FM24C17UF (ISP) Poznámka: 138 FM24C17UF [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C17UF [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C256
FM24C256 (ISP) Poznámka: 138 FM24C256 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C32U FM24C32U (ISP) Poznámka: 138
FM24C32U [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C32UF FM24C32UF (ISP) Poznámka: 138 FM24C32UF [SOIC8] Poznámka: 950
FM24C64 FM24C64 (ISP) Poznámka: 138 FM24C64 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C64F FM24C64F (ISP) Poznámka: 138 FM24C64F [SOIC8] Poznámka: 950 FM24C64F [TSSOP8] Poznámka: 121
FM25C020U FM25C020U (ISP) Poznámka: 138 FM25C020U [SOIC8] Poznámka: 950 FM25C020U [TSSOP8] Poznámka: 121
FM25C040U FM25C040U (ISP) Poznámka: 138 FM25C040U [SOIC8] Poznámka: 950 FM25C040U [TSSOP8] Poznámka: 121
FM25C041U FM25C041U (ISP) Poznámka: 138 FM25C041U [SOIC8] Poznámka: 950 FM25C041U [TSSOP8] Poznámka: 121
FM25C160U FM25C160U (ISP) Poznámka: 138 FM25C160U [SOIC8] Poznámka: 950 FM25C640U
FM25C640U (ISP) Poznámka: 138 FM25C640U [SOIC8] Poznámka: 950 FM27C010 FM27C010 [PLCC32] Poznámka: 59
FM27C020 FM27C020 [PLCC32] Poznámka: 59 FM27C040 FM27C040 [PLCC32] Poznámka: 59
FM27C256 FM27C256 [PLCC32] Poznámka: 59 FM27C512 FM27C512 [PLCC32] Poznámka: 59
FM27LV010 FM27LV010 [PLCC32] Poznámka: 59 FM34W02U FM34W02U (ISP) Poznámka: 138
FM34W02U [SOIC8] Poznámka: 950 FM34W02U [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C06 FM93C06 (ISP) Poznámka: 138
FM93C06 [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C06 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C46 FM93C46 (ISP) Poznámka: 138
FM93C46 [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C46 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C46A (x16) FM93C46A (x16) (ISP) Poznámka: 138
FM93C46A (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C46A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C46A (x8) FM93C46A (x8) (ISP) Poznámka: 138
FM93C46A (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C46A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C46AT (x16) FM93C46AT (x16) [SOIC8] Poznámka: 950
FM93C46AT (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C46AT (x8) FM93C46AT (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C46AT (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
FM93C46T FM93C46T [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C46T [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C56
FM93C56 (ISP) Poznámka: 138 FM93C56 [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C56 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C56A (x16)
FM93C56A (x16) (ISP) Poznámka: 138 FM93C56A (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C56A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C56A (x8)
FM93C56A (x8) (ISP) Poznámka: 138 FM93C56A (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C56A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C56AT (x16)
FM93C56AT (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C56AT (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C56AT (x8) FM93C56AT (x8) [SOIC8] Poznámka: 950
FM93C56AT (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C56T FM93C56T [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C56T [TSSOP8] Poznámka: 121
FM93C66 FM93C66 (ISP) Poznámka: 138 FM93C66 [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C66 [TSSOP8] Poznámka: 121
FM93C66A (x16) FM93C66A (x16) (ISP) Poznámka: 138 FM93C66A (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C66A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
FM93C66A (x8) FM93C66A (x8) (ISP) Poznámka: 138 FM93C66A (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C66A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
FM93C86A (x16) FM93C86A (x16) (ISP) Poznámka: 138 FM93C86A (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 FM93C86A (x8)
FM93C86A (x8) (ISP) Poznámka: 138 FM93C86A (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 FM93CS46 FM93CS46 (ISP) Poznámka: 138
FM93CS46 [SOIC8] Poznámka: 950 FM93CS46 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93CS46T FM93CS46T [SOIC8] Poznámka: 950
FM93CS46T [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93CS56 FM93CS56 (ISP) Poznámka: 138 FM93CS56 [SOIC8] Poznámka: 950
FM93CS56 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93CS56T FM93CS56T [SOIC8] Poznámka: 950 FM93CS56T [TSSOP8] Poznámka: 121
FM93CS66 FM93CS66 (ISP) Poznámka: 138 FM93CS66 [SOIC14] Poznámka: 951 FM93CS66 [SOIC8] Poznámka: 950
FM93CS66 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93CS66T FM93CS66T [SOIC8] Poznámka: 950 FM93CS66T [TSSOP8] Poznámka: 121
NM24C00 (ISP) Poznámka: 138 NM24C00 [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C00 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C00F (ISP) Poznámka: 138
NM24C00F [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C00F [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C01 NM24C01 (ISP) Poznámka: 138
NM24C01 [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C01F NM24C01F (ISP) Poznámka: 138
NM24C01F [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C01F [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C02 NM24C02 (ISP) Poznámka: 138
NM24C02 [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C02F NM24C02F (ISP) Poznámka: 138
NM24C02F [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C02F [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C02U NM24C02U (ISP) Poznámka: 138
NM24C03 NM24C03 (ISP) Poznámka: 138 NM24C03 [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C03 [TSSOP8] Poznámka: 121
NM24C03F NM24C03F (ISP) Poznámka: 138 NM24C03F [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C03F [TSSOP8] Poznámka: 121
NM24C03U NM24C03U (ISP) Poznámka: 138 NM24C04 NM24C04 (ISP) Poznámka: 138
NM24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C04F NM24C04F (ISP) Poznámka: 138
NM24C04F [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C04F [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C04U NM24C04U (ISP) Poznámka: 138
NM24C05 NM24C05 (ISP) Poznámka: 138 NM24C05 [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C05 [TSSOP8] Poznámka: 121
NM24C05F NM24C05F (ISP) Poznámka: 138 NM24C05F [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C05F [TSSOP8] Poznámka: 121
NM24C05U NM24C05U (ISP) Poznámka: 138 NM24C08 NM24C08 (ISP) Poznámka: 138
NM24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C08F NM24C08F (ISP) Poznámka: 138
NM24C08F [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C08F [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C08U NM24C08U (ISP) Poznámka: 138
NM24C09 NM24C09 (ISP) Poznámka: 138 NM24C09 [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C09 [TSSOP8] Poznámka: 121
NM24C09F NM24C09F (ISP) Poznámka: 138 NM24C09F [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C09F [TSSOP8] Poznámka: 121
NM24C09U NM24C09U (ISP) Poznámka: 138 NM24C16 NM24C16 (ISP) Poznámka: 138
NM24C16 [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C16F NM24C16F (ISP) Poznámka: 138
NM24C16F [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C16F [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C16U NM24C16U (ISP) Poznámka: 138
NM24C17 NM24C17 (ISP) Poznámka: 138 NM24C17 [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C17 [TSSOP8] Poznámka: 121
NM24C17F NM24C17F (ISP) Poznámka: 138 NM24C17F [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C17F [TSSOP8] Poznámka: 121
NM24C17U NM24C17U (ISP) Poznámka: 138 NM24C32 NM24C32 (ISP) Poznámka: 138
NM24C32 [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C32F NM24C32F (ISP) Poznámka: 138
NM24C32F [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C32F [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24C32U NM24C32U (ISP) Poznámka: 138
NM24C65 NM24C65 (ISP) Poznámka: 138 NM24C65 [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C65 [TSSOP8] Poznámka: 121
NM24C65F NM24C65F (ISP) Poznámka: 138 NM24C65F [SOIC8] Poznámka: 950 NM24C65F [TSSOP8] Poznámka: 121
NM24C65U NM24C65U (ISP) Poznámka: 138 NM24W02 NM24W02 (ISP) Poznámka: 138
NM24W02 [SO8] Poznámka: 950 NM24W02 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24W04 NM24W04 (ISP) Poznámka: 138
NM24W04 [SO8] Poznámka: 950 NM24W04 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24W08 NM24W08 (ISP) Poznámka: 138
NM24W08 [SO8] Poznámka: 950 NM24W08 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM24W16 NM24W16 (ISP) Poznámka: 138
NM24W16 [SO8] Poznámka: 950 NM24W16 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM25C020 NM25C020 (ISP) Poznámka: 138
NM25C020 [SOIC8] Poznámka: 950 NM25C020 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM25C040 NM25C040 (ISP) Poznámka: 138
NM25C040 [SOIC8] Poznámka: 950 NM25C040 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM25C041 NM25C041 (ISP) Poznámka: 138
NM25C041 [SOIC8] Poznámka: 950 NM25C160 NM25C160 (ISP) Poznámka: 138 NM25C160 [SOIC8] Poznámka: 950
NM25C160 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM25C640 NM25C640 (ISP) Poznámka: 138 NM25C640 [SOIC8] Poznámka: 950
NM27C010 NM27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 NM27C010 [TSOP32] Poznámka: 655 NM27C020
NM27C020 [PLCC32] Poznámka: 59 NM27C040 NM27C040 [PLCC32] Poznámka: 59 NM27C1024
NM27C128 NM27C128 [PLCC32] Poznámka: 59 NM27C16 NM27C16B
NM27C16H NM27C210 NM27C210 [PLCC44] Poznámka: 67 NM27C240
NM27C240 [PLCC44] Poznámka: 67 NM27C256 NM27C256 [PLCC32] Poznámka: 59 NM27C256B
NM27C256B [PLCC32] Poznámka: 59 NM27C32 NM27C32B NM27C32H
NM27C512 NM27C512 [PLCC32] Poznámka: 59 NM27C64 NM27CP128
NM27LC256 NM27LC256 [PLCC32] Poznámka: 59 NM27LC512 NM27LC512 [PLCC32] Poznámka: 59
NM27LC64 NM27LV010 NM27LV010 [PLCC32] Poznámka: 59 NM27LV010 [TSOP32] Poznámka: 655
NM27LV010B NM27LV010B [PLCC32] Poznámka: 59 NM27LV010B [TSOP32] Poznámka: 655 NM27LV210 [PLCC44] Poznámka: 67
NM27LV210 [TQFP44] Poznámka: 94 NM27LV512 NM27LV512 [PLCC32] Poznámka: 59 NM27P040
NM27P040 [PLCC32] Poznámka: 59 NM27P210 NM27P210 [PLCC44] Poznámka: 67 NM27P512
NM27P512 [PLCC32] Poznámka: 59 NM34C02 NM34C02 (ISP) Poznámka: 138 NM34C02 [SO8] Poznámka: 950
NM34C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM34W02 NM34W02 (ISP) Poznámka: 138 NM34W02 [SO8] Poznámka: 950
NM34W02 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM59C11 NM59C11 (ISP) Poznámka: 138 NM59C11 (x8)
NM59C11 (x8) (ISP) Poznámka: 138 NM59C11 (x8) [SO8] Poznámka: 950 NM59C11 [SO8] Poznámka: 46 NM93C06
NM93C06 (ISP) Poznámka: 138 NM93C06 [SOIC8] Poznámka: 950 NM93C06 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93C06L
NM93C06L (ISP) Poznámka: 138 NM93C06L [SOIC8] Poznámka: 950 NM93C06L [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93C13
NM93C13 (ISP) Poznámka: 138 NM93C13 [SOIC8] Poznámka: 950 NM93C14 NM93C14 (ISP) Poznámka: 138
NM93C14 [SOIC8] Poznámka: 950 NM93C46 NM93C46 (ISP) Poznámka: 138 NM93C46 [SOIC8] Poznámka: 950
NM93C46 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93C46A NM93C46AL NM93C46L
NM93C46T NM93C46T [SOIC8] Poznámka: 950 NM93C46T [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93C56
NM93C56 (ISP) Poznámka: 138 NM93C56 [SOIC8] Poznámka: 950 NM93C56 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93C56A
NM93C56A (ISP) Poznámka: 138 NM93C56A (x8) NM93C56A (x8) (ISP) Poznámka: 138 NM93C56A (x8) [SO8] Poznámka: 950
NM93C56A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93C56A [SO8] Poznámka: 950 NM93C56A [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93C56L
NM93C56T Poznámka: 950 NM93C56T [SOIC8] Poznámka: 950 NM93C56T [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93C66
NM93C66 (ISP) Poznámka: 138 NM93C66 [SOIC8] Poznámka: 950 NM93C66 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93C66A
NM93C66A (ISP) Poznámka: 138 NM93C66A (x8) NM93C66A (x8) (ISP) Poznámka: 138 NM93C66A (x8) [SO8] Poznámka: 950
NM93C66A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93C66A [SO8] Poznámka: 950 NM93C66A [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93C66L
NM93C86A NM93C86A (ISP) Poznámka: 138 NM93C86A (x8) NM93C86A (x8) (ISP) Poznámka: 138
NM93C86A (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 NM93C86A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93C86A [SOIC8] Poznámka: 950 NM93C86A [TSSOP8] Poznámka: 121
NM93C86AL NM93CS06 NM93CS06 (ISP) Poznámka: 138 NM93CS06 [SOIC8] Poznámka: 950
NM93CS06 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93CS06L NM93CS06LZ NM93CS26
NM93CS46 NM93CS46 (ISP) Poznámka: 138 NM93CS46 [SOIC8] Poznámka: 950 NM93CS46 [TSSOP8] Poznámka: 121
NM93CS46L NM93CS46LZ NM93CS56 NM93CS56 (ISP) Poznámka: 138
NM93CS56 [SOIC8] Poznámka: 950 NM93CS56 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93CS56L NM93CS56LZ
NM93CS66 NM93CS66 (ISP) Poznámka: 138 NM93CS66 [SOIC14] Poznámka: 951 NM93CS66 [SOIC8] Poznámka: 950
NM93CS66 [TSSOP8] Poznámka: 121 NM93CS66L NM93CS66L [SOIC14] Poznámka: 951 NM93CS66LZ
NM93S06 NM93S46 NM93S56 NM93S66
NMC87C257 NMC87C257 [PLCC32] Poznámka: 59 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2 - 2708 module (70-0059)
Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 655 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
🍪
Naspäť HORE