Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Finisar zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Finisar zariadení 4 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

QSFP+ Poznámka: 3319 9999 SFP Poznámka: 1232 9999 SFP+ Poznámka: 1232 9999 XFP Poznámka: 1314 9999
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 1232 - DIL8/CE20 SFP (70-1072)
Poznámka 1314 - DIL8/CE30 XFP (70-1171)
Poznámka 3319 - DIL8/CE38 QSFP (70-3330)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE