Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam First-Rank Techn. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných First-Rank Techn. zariadení 82 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

T24C02 T24C02 (ISP) Poznámka: 138 T24C02 [SOP8] Poznámka: 950 T24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
T24C04 T24C04 (ISP) Poznámka: 138 T24C04 [SOP8] Poznámka: 950 T24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
T24C08 T24C08 (ISP) Poznámka: 138 T24C08 [SOP8] Poznámka: 950 T24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
T24C128 T24C128 (ISP) Poznámka: 138 T24C128 [SOP8] Poznámka: 950 T24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121
T24C16 T24C16 (ISP) Poznámka: 138 T24C16 [SOP8] Poznámka: 950 T24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121
T24C256 T24C256 (ISP) Poznámka: 138 T24C256 [SOP8] Poznámka: 950 T24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121
T24C32 T24C32 (ISP) Poznámka: 138 T24C32 [SOP8] Poznámka: 950 T24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121
T24C512 T24C512 (ISP) Poznámka: 138 T24C512 [SOP8] Poznámka: 950 T24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121
T24C64 T24C64 (ISP) Poznámka: 138 T24C64 [SOP8] Poznámka: 950 T24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121
T25S10 (ISP) Poznámka: 138 T25S10 [SOP8-150] Poznámka: 5645 T25S10 [SOP8-208] Poznámka: 5394 T25S16 (ISP) Poznámka: 138
T25S16 [SOP8-208] Poznámka: 5394 T25S20 (ISP) Poznámka: 138 T25S20 [SOP8-150] Poznámka: 5645 T25S20 [SOP8-208] Poznámka: 5394
T25S32 (ISP) Poznámka: 138 T25S32 [SOP8-208] Poznámka: 5394 T25S32 [USON8 4x3] Poznámka: 6042 T25S40 (ISP) Poznámka: 138
T25S40 [SOP8-150] Poznámka: 5645 T25S40 [SOP8-208] Poznámka: 5394 T25S40-PB [SOP8-150] Poznámka: 5645 T25S40-PB [TSSOP8] Poznámka: 5519
T25S40-QT [SOP8-150] Poznámka: 5645 T25S512 (ISP) Poznámka: 138 T25S512 [SOP8-208] Poznámka: 5394 T25S80 (ISP) Poznámka: 138
T25S80 [SOP8-150] Poznámka: 5645 T25S80 [SOP8-208] Poznámka: 5394 T93C46 (x16) T93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138
T93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 T93C46 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950 T93C46 (x8) T93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138
T93C46 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 T93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 T93C56 (x16) T93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138
T93C56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 T93C56 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950 T93C56 (x8) T93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138
T93C56 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 T93C56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 T93C66 (x16) T93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138
T93C66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 T93C66 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950 T93C66 (x8) T93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138
T93C66 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 T93C66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5519 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611) OR DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 6042 - DIL8/QFN8-9 ZIF SFlash-1b (70-5981) OR DIL8/QFN8-9 ZIF-CS SFlash-1 (70-2356)
🍪
Naspäť HORE